17. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 4. 2007

Závazky elit a veřejné mínění

Nicolas Bárdos-Féltoronyi, emeritní profesor na Katolické univerzitě v belgické Lovani, napsal ve stati nazvané Geopolitika dobytí severovýchodní Evropy Západem tuto větu: "Z hlediska vojenského jsou Polsko, Maďarsko a Česká republika zcela závislé na Spojených státech amerických. Stať tohoto politologa se sice zaměřuje na Pobaltí, nicméně zemím Visegrádu je v ní věnována pozornost také, neboť Bárdos-Féltoronyi se zabývá aspekty výměny dřívějšího sovětského vojenského vlivu v Pobaltí za vliv USA, což se obdobně děje i ve střední Evropě.

Když v roce 2002 poskytly Litva a Lotyšsko svůj vzdušný prostor k dispozici USA, a stejně tak zpřístupnily Spojeným státům i bývalé sovětské vojenské základny (například základna Zokňa na severu Litvy), umožnily Spojeným státům strategické přiblížení k Rusku, kontrolu nad Finským zálivem a bázi pro vzdušné spojení s Afghánistánem. I když je ekonomicky Pobaltí napojeno na skandinávské země a energeticky zůstává závislé na ruských zdrojích, vojensky se stalo nesporným strategickým partnerem USA.

Podobně chápe odborná veřejnost v západních zemích Evropské unie i středoevropské státy, které byly dříve spojenci Sovětského svazu. Jejich názor je věcný a střízlivý, oproštěný od patosu či matoucí neurčitosti, jaké vládnou například v České republice v souvislosti s přáním USA instalovat zde radarovou základnu. Jednoznačná formulace, jakou jsme použili v úvodu, umožňuje problém uchopit přesněji, než se v českých zemích děje. Pakliže se Česká republika, ústy svých elit, které jsou proamerické, jednou zavázala k vojenské participaci na strategických cílech USA (minimálně prostřednictvím NATO), pak je zbytečné mást veřejnost předstíráním principiálního názorového střetu. Bylo by lépe připustit, že problém je pouze technický a je jím úkol přesvědčit veřejnost o prospěšnosti amerického tzv. obranného štítu ve střední Evropě.

Západní politologie vnímá proamerickou orientaci elit v České republice a dalších zemích regionu z povzdálí, ale o to přesněji. Má pro ni vysvětlení jdoucí hluboko do historie vztahů regionu se zemí svobody, jakou USA představovaly pro předky současných Středoevropanů. Podobně jako ji vidí v ochraně před různými totalitami, které střední Evropu ovládaly, a v podpoře protikomunistického disentu. Nebyl to altruismus, ale součást americké strategie z období studené války, která, jak se zdá, neskončila, ale právě vrcholí jinými, sofistikovanějšími prostředky. To je však momentálně nepodstatné. Zásadní vliv na elity ve střední Evropě má ale rychlé americké uznání legitimity jejich převzetí moci, právě na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Určujícím zájmem elit je udržení mocenských pozic a ochrana majetku i privilegií, kterých se jim dostává. Spojenectví se Spojenými státy americkými na straně jedné a vlažné vnímání evropské integrace na straně druhé jsou konstantami jejich uvažování a politicky navzájem souvisejí.

Musely by se tedy vyměnit elity, aby bylo možno hledat ve sporu o americká vojenská zařízení něco víc než divadlo, špatně maskující tlak na veřejné mínění, které by už konečně a jednou provždy mělo přestat překážet elitám v prosazování jejich zájmů a plnění závazků. A naopak se s obojím ztotožnilo, výměnou za slušné materiální podmínky.

                 
Obsah vydání       17. 4. 2007
17. 4. 2007 33 osob usmrceno při masakru na americké univerzitě
17. 4. 2007 Likvidují mobilní telefony včely?
17. 4. 2007 Jak se cítit šťastný
17. 4. 2007 Závazky elit a veřejné mínění Ivo  Šebestík
17. 4. 2007 Na přelomu Kateřina  Komorádová
17. 4. 2007 Co se stane, když vám onemocní manželka
17. 4. 2007 Pacienti hladovějí a trpí žízní, protože personál je líný Jan  Paul
16. 4. 2007 Starat se doma o nepohyblivého člověka není až tak lehké
17. 4. 2007 Budou nemocnice soutěžit o pacienty? Miloš  Kaláb
17. 4. 2007 Návrat do společnosti prvobytně pospolné? Miloš  Kaláb
16. 4. 2007 Co můžete čekat od které nemocnice?
17. 4. 2007 Příčiny utrpení pacientů Jan  Mertl
17. 4. 2007 Na reformě daní prodělá většina poplatníků Petr  Gočev
17. 4. 2007 Tradice Prvního máje a letošní akce ultrapravice Jindřich  Lacina
17. 4. 2007 Spamy na podporu Yekty Uzunoglu z Mnichovic chodí dál
17. 4. 2007 Padlí vojáci neodrazují zájemce o službu v kanadské armádě Miloš  Kaláb
16. 4. 2007 Článek Ivana Mládka je možná komický, rasistický ale není Radek  Mikula
17. 4. 2007 Až nebezpečí z Íránu pomine, Američané radarovou základnu v ČR zruší?
17. 4. 2007 Co dělat, když ekonom zapomene, kde žije? Aneb: Škoda, že blbost jen bolí Uwe  Ladwig
16. 4. 2007 Pacienti v podstatě hladovějí a trpí žízní Petr  Wagner
16. 4. 2007 Všední příběh z pozlátkového světa, aneb cosi je shnilého ve státě českém Jan  Paul
16. 4. 2007 Kázání pro Gábinu Zdeněk  Bárta
16. 4. 2007 Poslední pokus o zastavení hnědého nebezpečí v Německu Richard  Seemann
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
16. 4. 2007 Gesta, symboly, mýty a metafory -- atributy populismu Václav  Chyský
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2007 Závazky elit a veřejné mínění Ivo  Šebestík
17. 4. 2007 Až nebezpečí z Íránu pomine, Američané radarovou základnu v ČR zruší?   
16. 4. 2007 Americký radar a mučení lidí nejsou dvě různá témata Mojmír  Babáček
13. 4. 2007 Překvapivý text Bohumila Doležala Petr  Nachtmann
13. 4. 2007 Mezinárodní kontroverze o americké protiraketové obraně pokračuje   
13. 4. 2007 Proč aneb další otázky - nejen pro generála Zbořila Štěpán  Kotrba
12. 4. 2007 Základny, základny, základny a k tomu ještě přání německých politiků, aneb z čeho se George W. Bush a Mahmud Ahmadinedžád těší Uwe  Ladwig
12. 4. 2007 Nekvalifikované odpovědi v oficiální brožuře o radaru Michal  Mašín
12. 4. 2007 Rusko hrozí novou studenou válkou kvůli raketové obraně   
3. 4. 2007 Michael  Marčák
3. 4. 2007 Postranní laloky budou hlavním předmětem diskuze   
2. 4. 2007 Přestaňte se schovávat a přestaňte lhát, brigádní generále ! Štěpán  Kotrba
2. 4. 2007 Michael  Marčák
2. 4. 2007 Střílejte podkaliberní municí do míst, kde prorazíte   
31. 3. 2007 Schwarzenberg chce za americký radar od USA bezpečnostní záruky