1. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 3. 2007

Trojí bída hlubinného ekologa

Britské listy jsou svobodným a kritickým internetovým deníkem, otevřeným široké necenzurované diskusi. Svoboda vyjadřování, za kterou musíme vydavatelům být neskonale vděčni, způsobuje ale také, že se kromě odborníků vyjadřují k vysoce odborným tématům i naprostí amatéři a tomu odpovídá i úroveň jejich příspěvků. Je tomu tak i v případě prvního dílu filozoficky laděného seriálu o komunismu z pera hlubinného ekologa Bohuslava Binky.

Binka se pokusil o hlubší a primitivním antikomunismem nezatížený pohled na kořeny socialismu, nicméně vzhledem k nedostatečné hloubce jeho filozofického myšlení skončil už první díl rozsáhlejší eseje naprostou katastrofou. Autor sám vícekrát přiznává, že zjednodušuje, ale text prozrazuje spíše, že kritizované autory vůbec nečetl, anebo četl a nepochopil.

Za prvé, Binka tvrdí, že Marx objevil zákonitosti lidské společnosti. To ale není vůbec pravda a Marx to sám přiznává. Že je podstatným (ovšem nikoli jediným -- čtěte pozorně, pane Binko!) faktorem společenského vývoje ekonomická sféra (Marx ji nazývá základnou), poznali již myslitelé předmarxovské doby, zejména francouzští historikové první poloviny 19. století (Thierry, Guizot atd.). Nešlo přitom o žádné pokrokáře, jak by se na první pohled zdálo, například Guizot byl ministrem ve vládě za panování reakčního krále Ludvíka Filipa a dostal za to na stránkách Komunistického manifestu od Marxe co proto. Marx však na rozdíl od svých pozdějších dogmatických následníků vyzdvihoval úlohu společenského vědomí (vědy, idejí, kultury, filozofie, umění atd.) na dějinný vývoj.

Vliv ekonomické "základny" na historii lidstva nemohou popřít ani Marxovi kritikové. Nečiní tak ani Bohuslav Binka. Ten se pouze slovní ekvilibristikou snaží Marxovi "přišít" pozdější interpretace "zostřování třídního boje", poplatné zejména Stalinovi. Marx ve své době skutečně podcenil (tehdy jen teoretickou) možnost domoci se určitých sociálních práv a vymožeností ze strany dělnické třídy, zejména poté, co si dokázala vybojovat všeobecné a rovné volební právo. Byl to ale právě on, který protestoval proti jednostrannému pojetí dějin jako nepřetržité linie společenského pokroku, bez zákrut a dočasných zpětných pohybů. Proto také nevyslovoval zásadní předpovědi a nezasazoval je do časového rámce nejbližšího období. Revoluce byla pro něj řešením až v poslední instanci, tj. až selžou všechny ostatní možné varianty. Považovat jeho teorie za vyvrácené je předčasné, neboť kapitalismus ještě existuje a nikdo z nás neví, jaká varianta jeho zániku se prosadí jako nutná. Jen blázen by ale mohl popřít, že dnešní společnost má k Marxovým představám o budoucnu (a zde byl vždy velmi opatrný) podstatně blíže než poměry v devatenáctém století.

Co se týče vykořisťování, Marx ještě nemohl plně docenit možnost jeho exportu do kolonií a závislých území. V důsledku zvýšených zisků z nerovné směny s těmito územími se mohla buržoazie o ně "podělit" s proletariátem a životní úroveň dělníků v Evropě a v USA mohla výrazně růst. Nelze také podcenit význam osvícených podnikatelů typu Henry Forda či Tomáše Bati, kteří na rozdíl od svých předchůdců pochopili, že jejich zaměstnanci jsou také jejich zákazníci a přizpůsobovali tomu své výrobní a obchodní metody. V každém případě ale nelze existenci vykořisťování popírat ani dnes a zprávy o tom, v jakých podmínkách pracují dělníci v Asii a podobných regionech, jsou pravidelnou součástí informačních servisů světových médií.

Také nemusíme chodit daleko pro příklady, s jakou vehemencí se snaží podnikatelé bránit civilizovanějšímu zacházení se svými zaměstnanci pod záminkou konkurenceschopnosti a efektivnosti. Tak kde je ono vyvrácení existence třídních rozporů? Situace dnešních dělníků skutečně není taková, aby za svá práva museli bojovat se zbraní v ruce. Ale idylka to v žádném případě není. Politika opravdu není bezmocná, jak se snaží Binka vložit do úst Marxovi v rozporu s jeho teorií. Kdyby si kritizovaný autor dal tu práci a pořádně si přečetl pojetí vztahu (úmyslně se vyhýbám použití slova "dialektika", kterému Binka evidentně nerozumí) ekonomiky a politiky u Marxe, ale i Lenina (teze o "prvenství" politiky před ekonomikou), musel by se vyjádřit jinak.

Nyní přejdeme k vyvrcholení Binkovy polemiky s Marxem. Píše: "Eticky nejproblematičtější je pak Marxova myšlenka o možnosti předvídat další společenský vývoj a tím získat spolehlivý klíč i k našemu morálnímu rozhodování. Z již uvedených bodů je myslím zřejmé, že se Marxovo "vědecké" proroctví nenaplnilo. Toto proroctví však navíc trpí i logickou chybou a morálně nebezpečným důsledkem." A dále pokračuje:" Logická chyba spočívá v existenci takových lidských činností, jejichž výsledek je nepředvídatelný a které navíc budoucí lidský vývoj spoluurčují. ... Morálně devastující -- a dějiny komunistického hnutí nám budiž výstrahou -- je pak představa, že budoucí dobro dá za pravdu našim současným činům."

Omlouvám se čtenářům, že je otravuji citacemi, nicméně považuji to za potřebné vzhledem k důkazu, že logicky rozporný není Marx, ale Binka. Ten považuje historický vývoj za nepředvídatelný, nicméně prognózu konce kapitalismu považuje za vyvrácenou. Musím mu proto položit otázku, co jej vede k takovému jednoznačnému tvrzení, když kapitalismus ještě existuje a do budoucnosti nelze ani trochu "vidět". A dále se musím pana Binky zeptat, kdy, v kterém století, měl podle Marxe nastat onen definitivní konec kapitalismu. Asi jsem jej nečetl pozorně, protože jsem žádné datum v jeho díle nenašel.

Je mi líto, ale ani tvrzení, že budoucí dobro ospravedlní naše současné (nemorální) činy, jsem u Marxe nikde nenašel. Pravdou ale je, že každý, kdo něco činí, se snaží nalézt morální zdůvodnění. Tak činili revolucionáři stejně jako jejich protivníci, tak činí dnes Bush i muslimští fundamentalisté. Ale teprve budoucnost (kritérium praxe) může plně a definitivně prokázat, zda jedni nebo druzí konali dobro nebo opak. Na tom není nic morálně devastujícího.

Na závěr prvního dílu svého filosofického seriálu se Binka pustil i do Hegela. Učinil tak pod heslem, že "čemu nerozumím, od ďábla jest". Jinak by čtenářům nepodsouval, že "Hegel jednoduše tvrdil, že i když se nějaká dvě tvrzení navzájem vyvracejí, neznamená to, že snad jedno z nich je nepravdivé, ale že jakýmsi záhadným způsobem mohou být pravdivá obě v třetím slučujícím tvrzení". Kdyby tuto interpretaci své slavné triády nebohý Hegel mohl vnímat, určitě by se v hrobě obracel. Nejde přece o pravdivost ve smyslu výrokové logiky, ale o vztah, vzájemné působení protikladů, které jsou skutečné a "bojují" o "svou" pravdu. Výsledkem tohoto vzájemného působení je syntéza, která přináší něco nové, v němž se v různé míře odrážejí vlastnosti obou zaniklých protikladů. Rozhlédne-li se přírodovědec Binka pozorně okolo sebe, zjistí, že i přírodní děje takto probíhají.

Hegelova dialektika je dialektikou idejí, což může v neznalém čtenáři vzbudit dojem analogie s logikou výrokovou. Hegela je však nutno "obrátit z hlavy na nohy" a pak teprve můžeme objevit racionální jádro jeho myšlenek. Arogantní výsměch, který mu Binka uštědřil, je nespravedlivý a nepravdivé je i jeho tvrzení, že Karel Marx dialektiku ve svých stěžejních dílech nepoužíval. Binka ji jen nenašel, protože ji nepochopil, na rozdíl od mnohých jiných současných myslitelů, jmenujme například Francise Fukuyamu.

I když jsem docela zvědavý, co nám pan Binka představí v dalších dílech svého seriálu, přece jen bych mu doporučil, aby předtím, než předstoupí se svými názory před tisíce čtenářů, si ještě jednou a pozorněji přečetl myšlenky, které kritizuje. Bude to ku prospěchu jeho i čtenářů Britských listů.

                 
Obsah vydání       1. 3. 2007
1. 3. 2007 Janečku, proč cenzurujete a zkreslujete v ČT veřejnou debatu?
1. 3. 2007 Nedělní Moravcova televizní debata bude zase propaganda
2. 3. 2007 Janeček a Šámal odmítají hovořit s iniciativou Ne základnám
1. 3. 2007 Diskuse o radaru: Je na co být hrdý? Jan  Sládek
1. 3. 2007 Human Rights Watch: 38 osob, unesených CIA, je nezvěstných
1. 3. 2007 Čtenáři slov Pavel  Táborský
1. 3. 2007 Protestantské poselství MF Dnes: Andělé v tryskáčích Bohumil  Kartous
1. 3. 2007 Vitex v Berouně: Kterak jsem zmlátil robocopa špejlí Vítězslav "Vitex" Dvořák
1. 3. 2007 Trojí bída komunismu II. Bohuslav  Binka
1. 3. 2007 Trojí bída hlubinného ekologa Michael  Kroh
1. 3. 2007 Trojí bída antikomunismu Josef  Vít
1. 3. 2007 Jaká je současná ruská opozice? Tomáš  Lipták
1. 3. 2007 17 Jiří  Studený
1. 3. 2007 Vojenští odborníci dávají USA v Iráku půl roku
1. 3. 2007 Bílý dům se snaží rozptýlit strach z globálního krachu burz
1. 3. 2007 Je to teď ten globální burzovní krach? aneb Slibný kandidát v soutěži o nejblbější otázku Uwe  Ladwig
1. 3. 2007 Srbsko porušilo mezinárodní právo, nespáchalo však genocidu
1. 3. 2007 Pravda a lež o "genocidě" ve Srebrenici Jaroslav  Foldyna
1. 3. 2007 Nepříjemná pravda o celebritách s dobrými úmysly Luděk  Staněk
1. 3. 2007 Prodiho nástupca -- Prodi Radovan  Geist
1. 3. 2007 Koniec módnej vlny Radovan  Geist
1. 3. 2007 Hladač komunikatívnej racionality Štefan  Šrobár
28. 2. 2007 Spiklenecké teorie o pádu budovu WTC 7
28. 2. 2007 Bushova vláda nabízí Sýrii a Íránu vyjednávání
28. 2. 2007 USA odmítly mírovou nabídku z Íránu
28. 2. 2007 Zachrání Fico odsouzené z Libye? Petr  Wagner
28. 2. 2007 Trojí bída komunismu Bohuslav  Binka
28. 2. 2007 Jednostranným pořadem o americkém radaru hrubě zkreslil reportér Brunclík skutečnost
28. 2. 2007 Sebeklam vede k úpadku demokracie Joel S. Hirschhorn
28. 2. 2007 Evropa na rozcestí -- růst či nerůst? Ondřej  Rut
28. 2. 2007 Pandořina radarová skřínka Oskar  Krejčí
28. 2. 2007 Jak nás pan poslanec překvapil Pavel  Čámský
28. 2. 2007 Boj za referendum o základně Milan  Valach
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2007 Trojí bída komunismu II. Bohuslav  Binka
1. 3. 2007 Trojí bída hlubinného ekologa Michael  Kroh
1. 3. 2007 Trojí bída antikomunismu Josef  Vít
28. 2. 2007 Trojí bída komunismu Bohuslav  Binka
14. 2. 2007 Marx je mrtev, ať žije Marx! Martin  Škabraha
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
31. 1. 2007 Byl komunismus lepší než kapitalismus? Uwe  Ladwig
26. 1. 2007 Čo znamená socializmus 21. storočia vo Venezuele? Gregory  Wilpert
23. 1. 2007 Šéfredaktor deníku Daily Mail obvinil BBC z "kulturního marxismu"   
15. 1. 2007 Jak se chodí po vodě? Martin  Škabraha
18. 12. 2006 I v marxismu je to jinak   
14. 12. 2006 I marxističtí diktátoři jsou diktátoři Miroslav  Šuta
11. 12. 2006 Strana aneb partaj Ladislav  Žák
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
2. 12. 2006 KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera Štěpán  Kotrba

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2007 Trojí bída komunismu II. Bohuslav  Binka
1. 3. 2007 Trojí bída hlubinného ekologa Michael  Kroh
1. 3. 2007 Trojí bída antikomunismu Josef  Vít
28. 2. 2007 Trojí bída komunismu Bohuslav  Binka
24. 2. 2007 Ecce homo economicus!   
23. 2. 2007 Pragmatika energetické i jaderné bezpečnosti - vyvážená multilaterální politika Štěpán  Kotrba
14. 2. 2007 Marx je mrtev, ať žije Marx! Martin  Škabraha
31. 1. 2007 Byl komunismus lepší než kapitalismus? Uwe  Ladwig
26. 1. 2007 Čo znamená socializmus 21. storočia vo Venezuele? Gregory  Wilpert
23. 1. 2007 Šéfredaktor deníku Daily Mail obvinil BBC z "kulturního marxismu"   
15. 1. 2007 Jak se chodí po vodě? Martin  Škabraha
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
18. 12. 2006 I v marxismu je to jinak   
14. 12. 2006 I marxističtí diktátoři jsou diktátoři Miroslav  Šuta
25. 9. 2006 Marx protestuje v naší době - a to právem Uwe  Ladwig