1. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 3. 2007

Trojí bída antikomunismu

Pan Bohuslav Binka pocítil potřebu se s námi podělit o svoje myšlenky. Zvolil formu polemiky a vybral si protivníka opravdu velkého kalibru -- Karla Marxe. Je přesvědčen, že se Marx hluboce mýlil. Že jeho učení je chybné. A předkládá nám svoje důvody. Jeho snažení připomíná střetnutí trpaslíka s duševním obrem.

Pan Binka začal hezky kritikou primitivního antikomunismu, který cloumá naší společností. Bohužel, jeho článek je možno klidně k němu přiřadit -- neliší se totiž od jiných primitivních útoků na komunismus. Jeho názory jsou jen o trochu distinguovanější než těch, co nosí kritizované tričko "Stop Komunistům".

O genialitě Karla Marxe svědčí už jen to, že 150 let po jeho smrti stále ještě stojí panu Binkovi (a nejen jemu) za to, aby se jeho myšlenkami zabýval. Vždyť v každé generaci je mnoho všelijakých filosofů. Už před ním a i po něm se lidé snažili studovat a osvětlit chod společnosti. Psali traktáty a někteří byli i slavní ve své době. Jenže dneska po nich neštěkne ani pes. Jejich myšlenky skončily v propadlišti dějin. Ne tak myšlenky Karla Marxe. Ty dodnes stojí některým lidem za to, aby se je snažili zdiskreditovat. Marně.

Jako vysokoškolák jsem musel na vysoké škole skládat zkoušky z marxismu --leninismu. Jako všichni tenkrát jsem tomu nevěnoval žádnou pozornost. A dneska mě to mrzí. Z marxismu mi zůstala v paměti jen teorie o přeměny kvantity v kvalitu. Nerozuměl jsem tomu tenkrát a nerozumím tomu ani dnes. Souvislost vidím jen ve snaze některých lidí tuto teorii dokázat v praxi. Byl to Goebbels svojí teorií "stokrát vyslovená lež se stává pravdou" a je to i článek pana Binka, který se snaží o totéž. Taky marně.

Genialita Marxe spočívá hlavně v dokonalém popsání fungování kapitalismu. Jeho "Kapitál" by měl nahradit bibli -- na rozdíl od ní, tam je pravda lehce doložitelná. Popis pracovních podmínek za kapitalismu je otřesný. V jeho době za kapitalismu lidé pracovali 12 až 14 hodin denně šest dní v týdnu. Spali na hadrech vedle svých strojů, protože se nevyplatilo jít na těch pár hodin spát domů. Jejich děti pracovaly a spaly s nimi. Dětská práce byla normou -- jakmile dítě začalo chodit, muselo pracovat. Od šesti let vykonávaly i těžké práce.

Pan Binka se nám snaží namluvit, že "Vývoj kapitalismu nevedl nutně ani ke zvyšování intenzity, ani ke zvyšování počtu lidí, kteří touto bídou trpí. Za života Karla Marxe proletariát skutečně žil v podmínkách, které jsou pro nás nepředstavitelné. Ještě na začátku 20. století existovala v kapitalistických státech bída a hlad. Jenže život lidí práce se přesně v protikladu k Marxově teorii nezhoršoval, nýbrž zlepšoval....Fakta vyvrací faktickou správnost jeho teorie." Ano, fakta pana Binky vyvrací tuto teorii. Dokládá jí i zákon z jím vychvalované Britanie (kterou pan Binka použil jako příměr), který zakazoval práci dětí mladších 8 let delší než 12 hodin denně. Skutečně lidumilné. Jenže taky poslední.

Pan Binka odmítá vzít na vědomí, že zlepšení životní situace pracujících není dar od kapitalistů, ale je to skutečnost těžce vybojovaná a zaplacená životy tisíců lidí, kteří se nebáli postavit proti vykořisťování a okrádání pracujících.

Ale tohle všechno pan Binka asi nezná -- je mladý a dnes se o tom ve škole neučí. Ale mohli bychom to doložit i uměleckými díly, věrně popisujícími praktiky kapitalistů. Kniha Uptona Sinclaira "Jatka" popisuje otřesné pracovní podmínky lidí na konci 19. století v Americe. Steinbeckův román "Hrozny hněvu" zase popisuje praktiky kapitalismu v Kalifornii při sklizni ovoce ve třicátých letech. Ve Francii to byl Emil Zola, který popisoval smutnou pravdu. Kapitalisté se neštítili ničeho, ani vraždy k zastrašení odborářských vůdců. Můžeme si vzpomenout na stávku v Chicagu a následné popravy jejich vůdců. Jejich smrt dala vzniknout svátku práce 1. máje, který se snaží naši "noví" demokraté zlikvidovat a nejraději zakázat. Neměli bychom zapomenout na Sacca a Vanzetiho. A další a další.

Ano, žádní kapitalisté, ale pracující, sdružení v odborech zajistili lidem slušné pracovní podmínky. A vysokou životní úroveň na Západě jim zajistil po druhé světové válce až vznik socialistického bloku ve východní Evropě. Před válkou to moc slavné nebylo. I u nás tenkrát byly stávky vedené odboráři na denním pořádku. A komunisté nám s radostí připomínali, jak Masaryk dával střílet do stávkujících dělníků. Je to vlastně nedávno, kdy kapitalisté neváhali střílet do lidí, kteří nechtěli nic jiného než dost peněz na obživu rodiny. Na základní obživu - o autech nebo dovolené u moře se jim tenkrát ani nesnilo.

Takže - pane Binka, to nebyli kapitalisté, kteří se zasloužili o to, že "život lidí práce se přesně v protikladu k Marxově teorii nezhoršoval, nýbrž zlepšoval". Byl to dlouhý boj lidí, kteří za osobních obětí vybojovali lepší život pro všechny. A o tom, jak by si to představovali kapitalisté, jak by se jim to líbilo, jak by chtěli, aby to bylo na celém světě, svědčí to, co dnes dělají na dálném východě. To je dneska ideální stav pro ně. Tam totiž přenesli kapitalismus devatenáctého století do století jednadvacátého. To je největší vítězství kapitalismu. Je to vítězství magické dvanáctky. Co to je ta dvanáctka? To je systém, kde dvanáctileté děti dělají dvanáct hodin denně za dvanáct dolarů za rok. A to je to, co nám vzkázali němečtí odboráři. "Vy (na východě) si nesmíte myslet, že dosáhnete platů jako máme my na západě. Bude to naopak. Naše platy klesnou na vaši úroveň a až se toho dosáhne, budou mzdy dál klesat až na čínskou úroveň. To je budoucnost, kterou nám připravují." A politici ODS se snaží. Co jiného je rovná daň, co jsou platby u lékaře, školné a další vymoženosti kapitalismu, které prosazují?

Dále nám pan Binka sděluje, že "ani druhý bod Marxovy předpovědi se nevyplnil. Dnešní britští dělníci na třídní boj rozhodně dnem i nocí nemyslí. K polarizaci společnosti, tak jak je popisovaná Marxem, nedošlo". Tady se nám pan Binka snaží říci, že společnost není rozdělená. Že nejsou chudí a bohatí, že žijeme všichni jako jedna velká rodina. Já mu jeho přesvědčení brát nebudu. Já bych příčinu hledal v práci médií. Když se ptáme, proč "britští dělníci na třídní boj rozhodně dnem i nocí nemyslí", musíme vzít v potaz i situaci na trhu práce. Byla to Margaret Thacherová, která zlikvidovala britské odbory a byl to Blair, který zradil lidi, kteří ho volili. A tito lidé mají v rukou média. Média vládnou světu -- média v rukou kapitalistů a hlásající kapitalistickou pravdu. Lidé dnes už informace, které se na ně řítí 24 hodin denně pouze konzumují a nepřemýšlejí o nich. Jiné než "vhodné" informace se nesmí objevit. Tito konzumenti informací mají jasno. Již osmnáct let v naší zemi probíhá dokonalý brainwashing společnosti. Je to perfektně organizované s americkou důkladností a s výbornými výsledky. Výsledkem je jedna generace s dokonale vymytými mozky. Takoví lidé si nikdy nepoloží otázku PROČ? Také proč by si ji pokládali - všechno je jim jasné - říkali to v televizi a tak je to pravda. Diskuze s nimi by byla jako ono známé házení perel. Nekriticky přejímají informace z médií a nejsou schopni rozlišit, co je účelová lež a co propaganda. Ale protože ta média je utvrzují v jejich názorech, jsou spokojeni, neuvědomují si, že jsou jejich produktem - ta média si je tak vychovala a takové je současná společnost potřebuje. Jsou to ideální objekty pro globalizaci. Vlastní názory jsou dnes nežádoucí. A pomalu ale jistě budou nežádoucí i lidé, kteří je mají. Nikdy jsem si nepomyslel, že je něco takového možné. Že je možné tak oblbovat lidi, ale stalo se. Naši dědové byli písmáci, my jsme četli v novinách mezi řádky. Lidé dnes papouškují, co říkají v televizi. Krásná budoucnost. Orwel má radost. (mimochodem, u nás se říká, že Orwel popisoval komunistický režim. omyl !! Orwel předpověděl náš dnešek a globalizovanou budoucnost).

Lidé jsou dokonale vycvičení. Menší část je loajální k systému a slouží mu za 30 stříbrných. Ta větší se pod vlivem médií o nic nestará a spokojeně konzumuje. A všichni se těší, že jednou budou bohatí. Lidé si neuvědomují, že společnost je trvale rozdělena a že nemají šanci se z bídy vymanit. Přesto věří. To je vítězství médií.

Ve třetím bodě pan Binka tvrdí, že "Eticky nejproblematičtější je pak Marxova myšlenka o možnosti předvídat další společenský vývoj a tím získat spolehlivý klíč i k našemu morálnímu rozhodování". Předvídat společenský vývoj je trochu problematické. Je tady příliš mnoho proměnných. Přesto by to mělo jít. Mnoho odborníků to dělá. Ale jedno je všem těmto odborníkům dneska jasné -- morálka se do toho zatahovat nesmí. Kam bychom došli, kdyby se do rozhodování koncernů o výši zisků motala morálka. Morálka je socialistický přežitek, který jsme odvrhli. Morálka je dobrá jen pro chudé. Jediná morálka, vhodná pro dnešní dobu, je morálka vlčí. Člověk člověku vlkem. Přirozený výběr. Zvítězí jen silní. To jsou hesla dneška. Morálka těmto lidem chybí. A oni ji nepotřebují. Morálka by je svazovala, omezovala by zisky. Takhle bychom ten kapitalismus nezachovali pro budoucí generace.

Nechtěl bych končit příliš pesimisticky, ale výklad pana Binka mi jinou šanci nedává. Snad jenom na závěr - pane Binko -- psi štěkají, ale karavana jde dál...

                 
Obsah vydání       1. 3. 2007
1. 3. 2007 Janečku, proč cenzurujete a zkreslujete v ČT veřejnou debatu?
1. 3. 2007 Nedělní Moravcova televizní debata bude zase propaganda
2. 3. 2007 Janeček a Šámal odmítají hovořit s iniciativou Ne základnám
1. 3. 2007 Diskuse o radaru: Je na co být hrdý? Jan  Sládek
1. 3. 2007 Human Rights Watch: 38 osob, unesených CIA, je nezvěstných
1. 3. 2007 Čtenáři slov Pavel  Táborský
1. 3. 2007 Protestantské poselství MF Dnes: Andělé v tryskáčích Bohumil  Kartous
1. 3. 2007 Vitex v Berouně: Kterak jsem zmlátil robocopa špejlí Vítězslav "Vitex" Dvořák
1. 3. 2007 Trojí bída komunismu II. Bohuslav  Binka
1. 3. 2007 Trojí bída hlubinného ekologa Michael  Kroh
1. 3. 2007 Trojí bída antikomunismu Josef  Vít
1. 3. 2007 Jaká je současná ruská opozice? Tomáš  Lipták
1. 3. 2007 17 Jiří  Studený
1. 3. 2007 Vojenští odborníci dávají USA v Iráku půl roku
1. 3. 2007 Bílý dům se snaží rozptýlit strach z globálního krachu burz
1. 3. 2007 Je to teď ten globální burzovní krach? aneb Slibný kandidát v soutěži o nejblbější otázku Uwe  Ladwig
1. 3. 2007 Srbsko porušilo mezinárodní právo, nespáchalo však genocidu
1. 3. 2007 Pravda a lež o "genocidě" ve Srebrenici Jaroslav  Foldyna
1. 3. 2007 Nepříjemná pravda o celebritách s dobrými úmysly Luděk  Staněk
1. 3. 2007 Prodiho nástupca -- Prodi Radovan  Geist
1. 3. 2007 Koniec módnej vlny Radovan  Geist
1. 3. 2007 Hladač komunikatívnej racionality Štefan  Šrobár
28. 2. 2007 Spiklenecké teorie o pádu budovu WTC 7
28. 2. 2007 Bushova vláda nabízí Sýrii a Íránu vyjednávání
28. 2. 2007 USA odmítly mírovou nabídku z Íránu
28. 2. 2007 Zachrání Fico odsouzené z Libye? Petr  Wagner
28. 2. 2007 Trojí bída komunismu Bohuslav  Binka
28. 2. 2007 Jednostranným pořadem o americkém radaru hrubě zkreslil reportér Brunclík skutečnost
28. 2. 2007 Sebeklam vede k úpadku demokracie Joel S. Hirschhorn
28. 2. 2007 Evropa na rozcestí -- růst či nerůst? Ondřej  Rut
28. 2. 2007 Pandořina radarová skřínka Oskar  Krejčí
28. 2. 2007 Jak nás pan poslanec překvapil Pavel  Čámský
28. 2. 2007 Boj za referendum o základně Milan  Valach
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2007 Trojí bída komunismu II. Bohuslav  Binka
1. 3. 2007 Trojí bída hlubinného ekologa Michael  Kroh
1. 3. 2007 Trojí bída antikomunismu Josef  Vít
28. 2. 2007 Trojí bída komunismu Bohuslav  Binka
14. 2. 2007 Marx je mrtev, ať žije Marx! Martin  Škabraha
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
31. 1. 2007 Byl komunismus lepší než kapitalismus? Uwe  Ladwig
26. 1. 2007 Čo znamená socializmus 21. storočia vo Venezuele? Gregory  Wilpert
23. 1. 2007 Šéfredaktor deníku Daily Mail obvinil BBC z "kulturního marxismu"   
15. 1. 2007 Jak se chodí po vodě? Martin  Škabraha
18. 12. 2006 I v marxismu je to jinak   
14. 12. 2006 I marxističtí diktátoři jsou diktátoři Miroslav  Šuta
11. 12. 2006 Strana aneb partaj Ladislav  Žák
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
2. 12. 2006 KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera Štěpán  Kotrba

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2007 Trojí bída komunismu II. Bohuslav  Binka
1. 3. 2007 Trojí bída hlubinného ekologa Michael  Kroh
1. 3. 2007 Trojí bída antikomunismu Josef  Vít
28. 2. 2007 Trojí bída komunismu Bohuslav  Binka
24. 2. 2007 Ecce homo economicus!   
23. 2. 2007 Pragmatika energetické i jaderné bezpečnosti - vyvážená multilaterální politika Štěpán  Kotrba
14. 2. 2007 Marx je mrtev, ať žije Marx! Martin  Škabraha
31. 1. 2007 Byl komunismus lepší než kapitalismus? Uwe  Ladwig
26. 1. 2007 Čo znamená socializmus 21. storočia vo Venezuele? Gregory  Wilpert
23. 1. 2007 Šéfredaktor deníku Daily Mail obvinil BBC z "kulturního marxismu"   
15. 1. 2007 Jak se chodí po vodě? Martin  Škabraha
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
18. 12. 2006 I v marxismu je to jinak   
14. 12. 2006 I marxističtí diktátoři jsou diktátoři Miroslav  Šuta
25. 9. 2006 Marx protestuje v naší době - a to právem Uwe  Ladwig