13. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 3. 2007

Román faktu

Irena Zítková

Pavel Kosatík -- "Ústně více" Šestatřicátníci Vydalo nakladatelství Host. Stran 300 + 32 str. obrazové přílohy. Cena 329 Kč. ISBN 80 -- 7294 -- 192 -- 5

Pavel Kosatík (1951) vytvořil dílo, jež je skupinovým obrazem mladých mužů a žen narozených kolem roku 1936. Sleduje zhruba dvacet let jejich myšlenkového, občanského a v nejednom případě uměleckého zrání -- od poloviny padesátých do počátku sedmdesátých roků. S plnou vážností diskutují a píší si o podobě společnosti, do níž jednou -- zanedlouho -- aktivně vstoupí. To vše se odehrávalo v dobách, kdy autor knihy "Ústně více" -- název je převzatý ze závěru dopisu Václava Havla z r. 1964 -- byl teprve dítětem.

Jak tedy přistoupil k práci? Ponořil se do studia osobních archivů. Důvody jsou jasné: za prvé se tenkrát pěstovala přátelská korespondence, mezi Prahou a Brnem i dalšími městy se dopisy hustě křižovaly, z druhé příjemci je pečlivě uchovávali a ihned na ně reagovali. Ale za třetí a hlavně -- cožpak si dnes sedmdesátiletý člověk dokáže přesně vybavit, o čem přemýšlel a jak se vyjadřoval v době, kdy mu nebylo ještě ani dvacet?

Chtěl-li Pavel Kosatík dát své knize pel autentičnosti -- a to se mu podařilo -- jinou možnost než citace ze soukromých listů neměl. Zároveň ovšem nepustil ze zřetele, že text musí mít určité napětí, tah a spád, aby kniha neztratila čtivost. To se neobejde bez další složky -- autorovy schopnosti umělecké empatie, vcítění se do postav, jež zde vystupují. Nejenže existovali, povětšinou naštěstí dosud žijí. Když je dodatečně s dílem seznámil, nemohli než souhlasit -- viz Václav Havel v prologu.

Zatím jsme je nejmenovala. Vedle Pražáka Havla to byl hlavně Jiří Paukert, básník tenkrát žijící v Brně, který později přijal jméno Kuběna. Dále Viola Fischerová, Josef Topol, Jan Zábrana (byly použity též citáty z jeho deníku Celý život I. a II. i z Básní, podobně tomu bylo i u Věry Linhartové a dalších. Se shodnými názory na umění i politiku se setkávali tenkrát u stejně mladých lidí i v jiných městech -- zde jsou jmenovány Louny (skupina kolem nedávno bohužel zesnulého básníka Emila Juliše) nebo u umělců jiných, neliterárních žánrů -- příkladem jsou tzv. komorousata kolem hudebního skladatele Rudolfa Komorouse -- dnes pedagoga působícího v západokanadské Viktorii, s jehož hudbou i Mistrových žáků jsme měli možnost se seznámit vloni prostřednictvím rozhlasové stanice Vltava. Seskupoval nejen muzikanty, ale i malíře a herce.

Kolem Václava Havla a Jiřího Paukerta se kupili mladí lidé většinou z režimem různě postižených rodin, jimž tehdejší kádrováci znemožňovali nebo aspoň ztěžovali studium na vyšších školách i uplatňování v oborech, po nichž toužili a měli pro ně všechny nezbytné předpoklady. Proto vynakládali tolik úsilí na "samostudium" -- čerpání znalostí jazykových i všeobecných, i těch v určitém směru odborných.

Našli vlastní duchovní vůdce -- jmenováni v knize jsou především spisovatel Eduard Valenta a Jiří Kolář, filosof Josef Šafařík, já bych zdůraznila vliv paní Boženy Havlové, která byla nejen svým oběma synům, ale též Jiřímu Paukertovi morální oporou a je jí věnována samostatná kapitola.

Není možné vyjmenovat zdaleka všechny, Kosatík ale na příkladu introvertní Věry Linhartové (a jistě nejen na jejím) dokazuje, jak rozklíčovat její složitě vyhlížející texty a vztáhnout je k spisovatelčině povaze a zázemí, k jejímu psychickému ustrojení. "Dokonce i jediný zdánlivě statický prvek svého myšlení, fixaci na jazyk, později několikrát odhodila, a poté, co se zbavila češtiny, přijala jazykovou kulturu francouzskou; vydala se zas dál a později se zahloubala do studia dálně východních jazyků. Vzdálenější jazyky už nebyly, vybrala si je právě proto. Žádná vzdálenost pro ni nebyla dost velká, aby se před ní sklonila." (str. 231).

Kosatík žánrově charakterizuje knihu "Ústně více" jako román faktu. K tomu dodávám: román, v němž není jediná věta v řeči přímé, v dialogu, a tím víc četba vyvolává pocit bezprostředního prožívání tehdejší skutečnosti. Je na jednu stranu krásná proto, že její postavy jsou mladé, plné sil, odhodlání a možná iluzí a snů, jež se však mnohým z nich až neuvěřitelně splnily. Ta skutečnost byla hrůzná v tom, co jejich rodiče a později i je samotné postihlo -- vězení a ponižování. Je však svým způsobem odlišná od obrazu jen a jen udavačství a strachu, v lepším případě nudné šedi oněch desítiletí. Pod ní existovala ale vrstva, jakkoliv tenká, generační vlny spřízněných duší.

Naposledy se vracím k slovům Václava Havla v prologu: "Přáteli jsme pořád, pořád si navzájem držíme palce a pořád ještě se o cosi snažíme, byť každý jinak a jinde."

                 
Obsah vydání       13. 3. 2007
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
9. 3. 2007 Jací jsme?
13. 3. 2007 Pokud Čunek nebude odsouzen, bude souzena policie? Bohumil  Kartous
13. 3. 2007 Ameriko, jdi příkladem
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 ■ ■ ■ Miloš  Kölbel
13. 3. 2007 Otázka pro stoupence extremního liberalismu Darina  Martykánová
13. 3. 2007 112 let soudních výpovědí v Čechách Stanislav  Křeček
13. 3. 2007 Kameňák jako pozoruhodné svědectví o české společnosti Jan  Čulík
13. 3. 2007 Román faktu Irena  Zítková
13. 3. 2007 Letenský (a brdský) ufon? Lukáš  Posolda
13. 3. 2007 Kauza Ungdomshuset Martina  Augustinová
12. 3. 2007 Výzva k dialogu Irena  Zítková
13. 3. 2007 Trestní řád by měl být změněn
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 Stíny minulosti zasáhly rakouskou politickou scénu Richard  Seemann
13. 3. 2007 Dvořák and Jaklová: Do you want to rock? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Dvořák a Jaklová - chcete pořádnou divočárnu? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Ismizmus aneb pravopisné snobství Lukáš  Zádrapa
13. 3. 2007 Bush Bin Ládin a Osama Bin Blair Slavata  Opletal
12. 3. 2007 My jsme to nevěděli Zdeněk  Bárta
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
12. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor, majitel má právo vybrat si klientelu Jan  Bláha, Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Rasová diskriminace je v ČR a na Slovensku trestná
12. 3. 2007 Bláhové pomýlení a logická argumentace Lukáš  Posolda
12. 3. 2007 Rychlost Petr  Wagner
12. 3. 2007 Faunův labyrint -- skvělý film, který by měl najít cestu do českých kin Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Renčův film Rebelové - ukázka naprostého neporozumění české kulturní minulosti Jan  Čulík
12. 3. 2007 Křesťanství mezi libertinstvím a farizejstvím Boris  Cvek
12. 3. 2007 Příští volby by se měly stát referendem o zrušení americké základny Tomáš  Stýblo
12. 3. 2007 Dějepis není pohádkářství, aneb Jen pohádkám můžeme klidně věřit, protože víme, že jim nemůžeme věřit Uwe  Ladwig
12. 3. 2007 Zdar a nezdar „národní“ filosofie: Patočka, Masaryk Erazim  Kohák
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů
10. 3. 2007 Tajné vězení CIA v Polsku bylo umístěno v bývalé výzvědné škole ze sovětské éry
9. 3. 2007 Malá recenze na pana domovníka a jedno sympatické hnutí Bohuslav  Binka
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce