9. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 10. 2006

Nosí islámské ženy roušku na obličej dobrovolně?

Výrok bývalého britského ministra zahraničí a labouristického poslance Jacka Strawa, že ženy, které přijdou do jeho poslanecké kanceláře zahalené v muslimské roušce až po uši, žádá, aby si ji sundaly, vyvolal v Británii obrovskou mediální diskusi a dokonce i veřejné protesty. Takto se o věci diskutovalo v sobotu odpoledne v pořadu rozhlasové stanice BBC Radio 4 "Any Answers?"

Paní Kahnová, Rosendale, Lancashire: Dobrý den. Ráda bych jen zdůraznila, že ženy nosí závoj už přes tisíc let. I V Anglii ženy nosí závoj už dlouho. Proč je to problém zrovna teď?

Moderátor: Jste ochotna přijmout názor Jacka Strawa, když říká, že je pro něho těžké mluvit s lidmi, kteří mají zakrytý obličej?

Paní Kahnová, Rosendale, Lancashire: Ano, samozřejmě, chápu, že je to pro něho těžké, protože to opravdu člověka vyvádí z míry. Když někdo se závojem nemá zkušenosti. Ale nechápu, proč najednou kolem toho ten povyk.

Moderátor: Vy jste muslimka?

Paní Kahnová, Rosendale, Lancashire: Ano, jsem muslimka.

Moderátor: Nosíte závoj, chodíte se zahalenou tváří?

Paní Kahnová, Rosendale, Lancashire: Chodila jsem se zahalenou tváří. Před několika měsíci jsme se ale rozhodly nenosit tu roušku na obličeji, protože jsme se na ulici stávaly terčem nadávek. Sprostě nám na ulici nadávali a to je smutné, není to fér.

Moderátor: To je strašné. Mohla byste mi vysvětlit vaše důvody, proč jste tu roušku nosila? Rozhodla jste se sama?

Paní Kahnová, Rosendale, Lancashire: Protože je to součástí struktury víry muslimské víry, je to součástí toho celku. Vždycky mám vůči sobě pocit seberespektu, když nosím ten závoj. Jsem si vědoma, že se nevystavuju na veřejnosti.

Moderátor: Počkejte okamžik. Máme tady jinou posluchačku, která má jiný názor. Chtěl bych, abyste na její názor reagovala. Zůstaňte u telefonu.

Ann Hardy z Edinburku: Zaprvé, bych chtěla říct, že je opravdu strašné, když je nějaká žena na ulici terčem útoků za to, že nosí roušku. To bych v žádném případě netolerovala. Ale ráda bych také zdůraznila, že nošení roušky není v Koránu. Nikde v Koránu se nepíše, že ženy musejí zahalovat svůj obličej. Takže je mi nejasné, jak si může ona mladá žena, která vystoupila v pořadu "Today" myslet, že se tím přibližuje k Bohu. Pokud má nošení roušky tento důsledek, proč si nezahalují tvář všichni muži i ženy?

Paní Kahnová, Rosendale, Lancashire: Každý dodržuje náboženské učení svým způsobem. Ne každý křesťan chodí v neděli do kostela. Někteří muslimové si nezahalují tvář, ale to je jejich rozhodnutí, jejich způsob, jak dodržují víru.

Ann Hardy z Edinburku: Můžete mi říci, kde je v Koránu napsáno, že si máte zahalovat tvář?

Paní Kahnová, Rosendale, Lancashire: Ne, to vám nemohu říct.

Ann Hardy z Edinburku: Protože to tam napsáno není.

Moderátor: Vy zastáváte názor, že je chybou nosit závoj, považujete to za frustrující, nebo máte jiný názor?

Ann Hardy z Edinburku: Navzdory tomu, co se říká, to, že si ženy zahalují tvář, vychází od mužů. Mnoho muslimských mužů trpí paranoiou, že se jiní muži podívají na jejich ženy. A taky bych dodala, že lze argumentovat, že oči, které nejsou zahaleny, jsou pravděpodobně nejerotičtější součástí těla.

Moderátor: Je to pravda, že to určují muslimští muži?

Paní Kahnová, Rosendale, Lancashire: Ne, ne, ne. Můj manžel mi nikdy neřekl, abych si zahalovala tvář. Můj otec mi to nikdy nenařizoval. Mám tři sestry, jedna z nich nenosí závoj, dvě ho nosí. Je to falešný dojem, který existuje mimo muslimskou komunitu, že muži nutí ženy, aby nosily závoj. Je to to, co vy sama chcete dělat. Narodila jsem se v Británii byla jsem tu vychována a mám právo si rozhodnout oblékat se, jak chci. A měla bych mít právo vyjít na ulici, aniž by mi kolemjdoucí sprostě nadávali.

Ann Hardy z Edinburku: S tím naprosto souhlasím. Řekla bych ale, že zakrývat si tvář a nosit i dlouhý muslimský oblek, to je všechno původem ze středověku. A myslím, že islám je středověké náboženství.

Moderátor: To je trochu jiné téma. Nezapominejme, že mnoho náboženství má původ, ano ještě dlouho před středověkem. Nyní Rebecca Williamsová z Birminghamu:

Rebecca Williamsová z Birminghamu: Když žádá své voliče Jack Straw, aby si sundali závoj, když s nimi mluví, myslím, že se chová nezdvořile a nebritsky. Já chápu náš demokratický systém tak, že poslanci mají sloužit svým občanům. A Jack Straw si nějak myslí, že je zámeckým pánem, který má právo nařizovat svým otrokům, co mají či co nemají mít na sobě.

Moderátor: Nechme chvíli stranou tuto barvitou argumentaci a soustřeďme se na to, co řekl. Pro něho je obtížné komunikovat s těmito voliči adekvátně a nemůže svým voličům řádně sloužit, protože není schopen vnímat výrazy tváře.

Rebecca Williamsová z Birminghamu: To je otázka, tedy, zda je Jack Straw vůbec vhodný pro politický úřad, když takovýmto způsobem nemůže komunikovat. Cožpak on nerozumí, když mu někdo telefonuje? Má Jack Straw problémy, když poslouchá rádio? Myslím si, že o tohleto vůbec nejde. Myslím si, že jde o něco daleko nebezpečnějšího a plíživějšího. Očekává se, že se všichni přizpůsobíme určitým jednotným hodnotám. Všichni máme být stejní. Naštěstí, my v Británii nejsme všichni stejní. Jsou tu lidé různé barvy, ras, zázemí, náboženství, názorů. A národ nestmelíme tím, že budeme od lidí žádat, aby si svlékali různé části svého oděvu. Stmelíme ho tím, budeme-li se navzájem respektovat.

Moderátor: Nosíte roušku sama?

Rebecca Williamsová z Birminghamu: Jsem muslimkou už jedenáct let. Rozhodla jsem se nosit hidžab, to není rouška na obličej, je to šátek, který mi zakrývá vlasy. A zakrývám své tělo dlouhou sukní a košilí. Nenosím roušku na obličej, ale vím, že v islámu jsou někteří vědci a názory, podle nichž je to povinné.

Moderátor: Mohu se vás zeptat, jakého jste původu?

Rebecca Williamsová z Birminghamu: Jsem velmi hrdá na to, že jsem běloška a Britka. Nechápu názory, podle nichž by se měli muslimové oblékat stejně jako lidé v zemi, do níž přišli. Moji předkové do této země nepřišli, ale obdělávali tu pole a bojovali za tuto zemi. Jsem běloška a Britka a zvolila jsem si svou víru. Zvolila jsem si ji dávno před tím, než jsem se seznámila se svým manželem, nepřijala jsem islám kvůli manželovi, ani si nezakrývám vlasy šátkem kvůli žádnému muži, a i když při práci nebo jinde občas přicházím do styku s lidmi, kteří se oblékají tak, že mi to připadá velmi neskromné, například mají v obličeji spoustu železa, jsem si jista, že jsem dostatečně dospělá a profesionální, aby to nenarušilo mé vztahy k nim. Jsem si jista, že bych s nimi zacházela naprosto stejně jako s kýmkoliv jiným. A to je podle mě podstata Británie. A to bychom si měli zachovat.

Moderátor: Děkuji. Dostáváme obrovské množství emailů. Několik málo citací. Od Johna Crawforda:

"Ministr Sir Peter Hain si myslí, že si lidé mohou na sobě nosit, co chtějí. Velmi se obávám, že kdyby přišel za Hainem do jeho poslanecké kanceláře muž s punčochou přetaženou přes obličej, Hain by s ním asi odmítl mluvit. Některé benzínové stanice nedovolují přístup do obchodu těm zákazníkům, které mají na sobě helmu, vypadající jako maska. Proč je přijatelné, aby na veřejnosti chodila v přestrojení žena a proč to není dovoleno mužům? "

Avšak od Ann Bradley:

"Ráda bych věděla, nakolik si Jack Straw celou věc rozmyslel, než ji vypustil z úst. Žádá také lidi, kteří za ním přijdou a mají tmavé brýle, aby si je sundali? Bude mu vadit, když bude komunikovat se slepcem? Straw je buď velmi naivní, má špatné poradce, anebo je blbý." A pokračuje ještě silnějšími výrazy.

Toto napsal Bob Ray:

"Sympatizoval jsem s Jackem Strawem. Pak jsem si vzpomněl na kurs první pomoci, kdy učitel od Červeného kříže vysvětlil, jak byl schopen poskytnout první pomoc plně oblečené muslimské ženě tak, že dával instrukce jejímu manželovi, jak ji prohlédnout a poskytnout ji potřebnou léčbu. A taky by mě zajímalo, jak dokázal pracovat bývalý Strawův kolega ve vládě David Blunkett, slepec. A taky by mě zajímalo, jak dokáže množství slušných a angažovaných katolických kněží poskytnout svým věřícím duchovní pomoc, když je ve zpovědnici při zpovědi vůbec nevidí. Jack Straw by si měl uvědomit, že jeho první automatická reakce - stejně jako moje prvotní reakce - obsahuje rasismus, a on -- i já -- bychm se za to měli stydět."

Je jich mnoho, těch mailů. Teď je u telefonu Hillal Čalabi z Beckenhamu v Kentu.

Hillal Čalabi z Beckenhamu v Kentu: Dobré odpoledne. Pocházím z muslimské země a mohu vám říci, že 95 procent žen nosí závoj, protože to od nich jejich muži očekávají. Není to pravda, že mají právo si to rozhodovat samy. V naší společnosti, v muslimské společnosti nemají ženy toto právo. Nemají právo rozhodovat, zda nosit či nenosit tu roušku. Očekává se to od nich. Je to falešná představa, že o tom ty ženy svobodně rozhodují. Ten závoj je symbolem mužského šovinismu.

Moderátor: Odkud jste?

Hillal Čalabi z Beckenhamu v Kentu: Pocházím z Iráku.

Moderátor: V kontextu Británie, my jsme tu měli dvě ženy, které se vyjadřovaly velmi přesvědčivě a jasně, jedna z nich nosí roušku a druhá šátek na hlavě. Co si o jejich názorech myslíte? Vyjadřovaly se svobodně?

Hillal Čalabi z Beckenhamu v Kentu:Existuje množství pokrytectví a neupřímnosti. Většina islámských žen, které pocházejí zejména z jižní Asie a Pákistánu, ty se automaticky podřizují. Mají strach. Nechtějí urazit své příbuzné. Nemají volbu, říkám vám to. Je falešné tvrdit, že tito lidé mají svobodu. Jacku Strawovi by se mělo poblahopřát, že tuto otázku vznesl. Je to opravdu ostudné, když lidé, kteří si říkají pokrokoví, jako třeba Ken Livingstone, hovoří o právech žen a o feminismu, ale tolerují protifeminismus a utlačování žen, které se datují ze 7. století. A v Koránu to taky vůbec není.

Moderátor: John Cox from Church Stratton.

John Cox from Church Stratton: Chtěl jsem se zmínit o praktické věci, které se částečně dotkl jeden ten email. Chci se zeptat, jak by to vypadalo, kdyby někdo vstoupil s plně zakrytou tváří do banky. Konec konců, motocyklisté si musejí sundat helmu při vstupu do banky. Lidé, kteří mají kapucu, si musejí kapucu sundat. Požaduje se od žen, aby si sundaly roušku z obličeje? A když ne, jak poznáte, že se pod rouškou neskrývá muž a když by byl do banky vpuštěn, není to dokonalý převlek pro bankovního lupiče?

Moderátor: Připomíná to ty filmy, kde byli bankovní lupiči převlečeni za jeptišky. Když někdo přijde za poslancem do kanceláře, dá se předpokládat, že ho ten poslanec zná a ví, kdo to je. Jaký máte názor na to, zda ho měl Jack Straw požádat, aby si závoj sundal?

John Cox from Church Stratton: Já si myslím, že lidé, kteří se přistěhují do naší země, by měli dodržovat naše pravidla a předpisy. Konec konců my musíme poslouchat všechny zákony v muslimské zemi.

Hadži Hassan z Croydonu: Mám dvě věci. Argumentaci Jacka Strawa vyvolala dvě důležité otázky. První se týká občanských svobod a druhá vztahů mezi komunitami. Když si uvědomíte, kolik lidí si ve skutečnosti v této zemi zakrývá obličej, je to méně než 0.1 procento muslimské komunity. To přece nemůže ovlivnit vztahy v komunitě.

Moderátor: Odkud máte tu pozoruhodně přesnou statistiku?

Hadži Hassan z Croydonu: Myslím, že je to ještě míň, protože cestuju po celé zemi, jsem sám muslim a mám styky s muslimskými komunitami a jen velmi malé množství muslimských žen nosí závoj. Ale o tuhle věc vůbec nejde. Myslím, že na vztahy v komunitě ta otázku závoje žádný vliv vůbec nemá. Jde o jiné otázky. Jde o otázku diskriminace a o to, že lidé tohohle budou zneužívat, aby posílili své předsudky, rasovou zaujatost. A když se podíváte na Jacka Strawa, kdy ten vůbec naslouchal muslimské komunitě? Naslouchal muslimské komunitě, když s Tonym Blairem zaútočili na Irák? A když se podíváte i na současného ministra vnitra Johna Reida, který přišel do muslimské komunity, vybral si tam pár lidí a diktoval jim, aby špehovali své děti. Jde o to, že se nám snaží diktovat a nesnaží se s námi mluvit a naslouchat nám.

Moderátor: K jedné z těchto věcí. Tu válku proti Iráku nechme stranou, protože Straw znovu ve svém volebním okrsku, kde je 25 procent muslimů, znovu vyhrál parlamentní volby. Nemyslíte si, že Jack Straw upřímně zastává názor, že by pro vztahy v té komunitě bylo lepší, kdyby ženy nenosily ten závoj?

Hadži Hassan z Croydonu: Ne, protože on i jeho vláda se staví k muslimské komunitě tak, že ji diktuje. Skutečným problémem je irácká válka, oněch 30 000 razií armády na irácké domovy ročně. A 99,5 procent těchto razií nepřináší žádné výsledky. To jsou statistiky, které citoval nedávno zemřelý Robin Cook. Pokud by to myslel vážně, vstoupil by s muslimy do debaty o tom, co se děje v Iráku. To, že to nedělá, vytváří bariéry.

(...)

                 
Obsah vydání       9. 10. 2006
9. 10. 2006 Strach z parlamentní demokracie? Bohumil  Kartous
9. 10. 2006 Parlamentní demokracie není posvátná kráva Boris  Cvek
9. 10. 2006 Parametry hrdinství Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
9. 10. 2006 Nosí islámské ženy roušku na obličej dobrovolně?
9. 10. 2006 David Blunkett: Ohledně války v Iráku byly v britské vládě vážné rozpory
9. 10. 2006 To neviděné Viki  Shock
8. 10. 2006 Ne, nejsme na kolenou - ryjeme držkou v zemi
9. 10. 2006 O útoku na Írán se dozvíte až z tisku, vážení spojenci Michal  Brož
9. 10. 2006 Politické osobnosti a politické strany Boris  Cvek
9. 10. 2006 Michael  Marčák
9. 10. 2006 Přízeň voličů nebo Jak by se to dalo udělat bez ztráty hlasů Uwe  Ladwig
9. 10. 2006 Četl Rovenský Lomborga? Ivan  Brezina
9. 10. 2006 Jak na asijskou velmoc č. 1? Vladislav  Černík
9. 10. 2006 Vítejte ve své válce, paní ministryně
9. 10. 2006 Lesní moudrost -- I. Věra  Říhová
9. 10. 2006 Zástupkyně Veřejného ochránce práv jednala v rozporu se zákonem Ivan  David
9. 10. 2006 Slovákům by se mohly zkazit halušky jako Polákům bigos Petr  Dušek
9. 10. 2006 Michael  Marčák
8. 10. 2006 Podmíněné a nepodmíněné reflexy předvídatelnosti Ladislav  Žák
7. 10. 2006 KSČM: "Co potřebujeme, je sebevědomí" Vojtěch  Filip
8. 10. 2006 Pokrytectví KSČM Jan  Čulík
7. 10. 2006 Zpravodajské dezinformace v médiích pokračují - hrozí snad před volbami výjimečný stav? Štěpán  Kotrba
6. 10. 2006 Mají ženy právo nosit muslimský závoj?
5. 10. 2006 Občanské sdružení Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se svými stanovami Štěpán  Kotrba
6. 10. 2006 Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se stanovami? Petr  Kužvart
7. 10. 2006 Oživení: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
6. 10. 2006 Knihovny a nakladatelé musejí vstoupit do digitálního světa
6. 10. 2006 Jsme svědky pozvolného pravicového převratu v České republice? Jakub  Rolčík
6. 10. 2006 Jak vlastně vypadá dnešní KSČM? Lubomír  Novotný
6. 10. 2006 Předčasné volby jsou nejpravděpodobnější variantou Michael  Kroh
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006