9. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 10. 2006

Strach z parlamentní demokracie?

ČR nepotřebuje novou vládu, ale funkční správu

"Jakou stojedničku má Paroubek? Vážně, pane redaktore, chcete, aby zde po 17 letech vládla nějaká vláda s podporou komunistů?" reagoval pražský primátor Pavel Bém otázkou na otázku Václava Moravce v pravidelném nedělním diskusním pořadu ČT. Václav Moravec chtěl od Pavla Béma vědět, zda by přece jen Jiří Paroubek neměl dostat možnost pokusit se sestavit vládu, když otevřeně prohlašuje, že je schopen zajistit své vládě podporu sněmovny.

Neskrývám, že jsem na to hleděl poněkud nechápavě. Když jsem si totiž přeložil to, co Pavel Bém otevřeně říká o dalším povolebním jednání o sestavení vlády, získal jsem následující tvrzení: "Jakou stojedničku má Paroubek? Vážně, pane redaktore, chcete, aby se zde po 17 letech uplatňovala parlamentní demokracie? Pavel Bém si také sám odpověděl: "Já se toho hrozně bojím."

Netušil jsem, jak bojácný je místopředseda ODS a jak si pod vlivem tohoto strachu, který ostatně vždy omezuje schopnost racionálního úsudku a nadbíhá zkratovitému jednání, představuje naplňování parlamentní demokracie v České republice. Pokud považuje za zlo to, co vyplývá ze všech zákonů, které jsou v České republice platné, a s nimiž je to v souladu, netuším, jak mu pomoci.

Jako psychiatr by snad měl umět řešit takové problémy sám. Místo toho ale nechal volný průchod svým iracionálním představám, na jejichž základě došel k závěru, který možná nepřekvapí u občánka zmanipulovaného prostou tržní převahou stejně politicky orientovaných médií, u vysoce postaveného politika však zaručeně vyvolá nedůvěru.

Podle Béma by tedy Paroubek neměl mít možnost sestavovat vládu, protože by mohl žádat o podporu komunistů a navíc je schopný mezi rozhádanými lidovci získat nějaký hlas navíc? Chtějí snad představitelé jedné politické strany určovat, kdo s kým může vyjednávat o sestavení vlády v rámci parlamentu vzešlého z legitimních voleb? Je snad jediným modelem vyjednávání ten, který nastavil předseda této politické strany?

Velmi dobře s tím koresponduje další obdivuhodné tvrzení, jehož autorem je pro změnu tajemník prezidenta Klause Jakl. Podle jeho vyjádření, lépe řečeno podle toho, jak Jakl interpretuje svého nadřízeného, poslední čtyři měsíce ukazují, že politici nejsou schopni se dohodnout. Poslední čtyři měsíce skutečně žádnou dohodu stran vládyschopné vlády nepřinesly, za což nese velký díl zodpovědnosti prezident, který poskytl předsedovi ODS Topolánkovi k prvnímu vyjednávání o vládě neobvykle dlouhou dobu. Problém je ale v tom, že pověřením Topolánka a jeho následným jmenováním premiérem bylo vytvořeno takové prostředí, které už předem možnost dohody značně diskvalifikovalo. Je to stejné, jako zasadit semínko do betonu a po nějaké době prohlásit, že vše nasvědčuje tomu, že ze semínka nemůže nic vyrůst...

Jenže semínko vyrůst může a zdá se, že se toho ODS, nebo minimálně její místopředseda Bém, skutečně velmi bojí. Dalším pseudoargumentem, proč by Jiří Paroubek neměl mít možnost sestavit vládu a požádat o její důvěru, je podle Pavla Béma skutečnost, že Paroubek pouze blafuje. Podle Béma Paroubek dosud nedokázal, že má 101 nebo více hlasů. Kdyby prý tomu tak bylo, hlasovalo by proti Topolánkově vládě právě oněch 101 nebo více poslanců.

Jednak si tím Pavel Bém protiřečí, když se zároveň hrozí toho, že by se Paroubkovi podařilo vládu sestavit a prosadit, jednak je srovnání nedostatečné opozice vůči Topolánkově vládě a případné podpory jiného kabinetu velmi pochybné. Upřímně řečeno, je to argument na úrovni žáka základní školy s podprůměrnými studijními předpoklady, a takovým Pavel Bém určitě nebyl. Ostatně zjistit, jestli by Jiří Paroubek získal pro svou vládu dostatečnou podporu, se dá nejlépe tak, že bude Paroubek sestavení vlády pověřen.

Jeden pokus patří ČSSD

Skutečnost je taková, že v jednou ze dvou následujících pokusů by měl mít předák ČSSD možnost ukázat, zda je schopen získat pro svou vládu také někoho jiného než komunisty. Dokonce by bylo logické, kdyby to byl ten druhý pokus a teprve při třetím by došlo ke jmenování nestraníka, který by měl podporu napříč politickým spektrem. Jedině tak by totiž bylo možné zjistit, zda není na základě výsledku těchto voleb možné sestavit politickou vládu, tak, jak to ostatně většina politiků bez ohledu na stranickou příslušnost po patovém výsledku voleb požadovala. Pokud k tomu nedojde a pokud bude nadále prosazována cesta po modré, bez ohledu na skutečnost, že modrá nikam nevede, těžko bude možné tvrdit, že byly vyčerpány všechny možnosti a významně to přispěje k pochybnostem o manipulaci s demokratickým zřízením v této zemi.

Nezáleží na ministrech, záleží na ministerstvech

To ale vůbec nemá nic společného s tím, jak by mělo být nakládáno se správou země. Fakt, že ani po čtyřech měsících neexistuje skutečně funkční vláda s pověřením poslanecké sněmovny, by měl být hlavní motivací každého, kdo bude další vládu sestavovat. Není nic jednoduššího si představit tuto zemi jako obchodní společnost, jejíž vedení ztratilo před čtyřmi měsíci důvěru akcionářů a velká část z nich neustále - a po právu -- obviňovala dosluhující vedení z toho, že už nemůže činit takové kroky, ke kterým nemá řádné pověření.

Po třech měsících sice bylo ustaveno nové vedení, ale vlastně už v okamžiku jeho jmenování bylo vysoce pravděpodobné, že ani toto vedení nezíská dostatečnou důvěru. I přes vědomí svého jepičího života však nové vedení počalo dělat zásadní kroky ve správě společnosti, za což bylo -- opět po právu -- kritizováno velkou částí jiných akcionářů. Jak se dalo předpokládat, toto nové vedení bylo po krátké době odvoláno a společnost tak nadále nemůže nikdo legitimně řídit a dělat závažná rozhodnutí. Tím se samozřejmě významně snižuje už tak dost diskutabilní akceschopnost jednotlivých sekcí společnosti, tedy státních úřadů.

U tak velké akciovky, jakou je stát s deseti miliony obyvatel, je to velmi špatné. Jednotlivé úseky správy, ministerstva, jsou totiž tímto stavem silně destabilizována. Nyní by měl navíc přijít další vláda, která podle zavedených konvencí opět promění ministerstva k obrazu svému. Při tomto divadelním kusu dochází k až příliš rychlým změnám scény a jediným výsledkem je to, že divák zaplatí za vstupenku, aby pozoroval poněkud nejapnou tragikomedii na svůj účet.

Ať už tedy bude sestavovat další vládu kdokoliv, občanský demokrat, sociální demokrat, nestraník nebo odborník, měla by se před jeho pověřením sejít politická reprezentace s prezidentem, což tento ostatně plánuje, a v zájmu a ku prospěchu země, kterou mají za úkol spravovat, by mělo dojít k dohodě na tom, že nebude docházet k žádným výrazným změnám personálního nebo konceptuálního charakteru až do doby, než bude mít taková vláda zajištěnu podporu parlamentu.

Taková dohoda by se mohla klidně týkat i jednotlivých ministrů. Pouze pro zaslepence může být nepředstavitelné, že by místo další rošády mohli alespoň nestraníci nebo i další ministři, kteří nejsou pro parlamentní většinu trnem v oku, udržovat svá ministerstva ve stavu, kdy jsou schopná práce. Ode všech politických stran, které se vyjednávání účastní, by bylo velmi čestné, kdyby k takové dohodě dospěly. Jenže čest vyžaduje odvahu, odvahu respektovat politického soupeře, a tu aby člověk v našich politických kruzích pohledal.

                 
Obsah vydání       9. 10. 2006
9. 10. 2006 Strach z parlamentní demokracie? Bohumil  Kartous
9. 10. 2006 Parlamentní demokracie není posvátná kráva Boris  Cvek
9. 10. 2006 Parametry hrdinství Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
9. 10. 2006 Nosí islámské ženy roušku na obličej dobrovolně?
9. 10. 2006 David Blunkett: Ohledně války v Iráku byly v britské vládě vážné rozpory
9. 10. 2006 To neviděné Viki  Shock
8. 10. 2006 Ne, nejsme na kolenou - ryjeme držkou v zemi
9. 10. 2006 O útoku na Írán se dozvíte až z tisku, vážení spojenci Michal  Brož
9. 10. 2006 Politické osobnosti a politické strany Boris  Cvek
9. 10. 2006 Michael  Marčák
9. 10. 2006 Přízeň voličů nebo Jak by se to dalo udělat bez ztráty hlasů Uwe  Ladwig
9. 10. 2006 Četl Rovenský Lomborga? Ivan  Brezina
9. 10. 2006 Jak na asijskou velmoc č. 1? Vladislav  Černík
9. 10. 2006 Vítejte ve své válce, paní ministryně
9. 10. 2006 Lesní moudrost -- I. Věra  Říhová
9. 10. 2006 Zástupkyně Veřejného ochránce práv jednala v rozporu se zákonem Ivan  David
9. 10. 2006 Slovákům by se mohly zkazit halušky jako Polákům bigos Petr  Dušek
9. 10. 2006 Michael  Marčák
8. 10. 2006 Podmíněné a nepodmíněné reflexy předvídatelnosti Ladislav  Žák
7. 10. 2006 KSČM: "Co potřebujeme, je sebevědomí" Vojtěch  Filip
8. 10. 2006 Pokrytectví KSČM Jan  Čulík
7. 10. 2006 Zpravodajské dezinformace v médiích pokračují - hrozí snad před volbami výjimečný stav? Štěpán  Kotrba
6. 10. 2006 Mají ženy právo nosit muslimský závoj?
5. 10. 2006 Občanské sdružení Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se svými stanovami Štěpán  Kotrba
6. 10. 2006 Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se stanovami? Petr  Kužvart
7. 10. 2006 Oživení: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
6. 10. 2006 Knihovny a nakladatelé musejí vstoupit do digitálního světa
6. 10. 2006 Jsme svědky pozvolného pravicového převratu v České republice? Jakub  Rolčík
6. 10. 2006 Jak vlastně vypadá dnešní KSČM? Lubomír  Novotný
6. 10. 2006 Předčasné volby jsou nejpravděpodobnější variantou Michael  Kroh
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006