1. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 8. 2006

Platí stále odluka církve od státu?

Jedním z důležitých Masarykových politických cílů bylo dosáhnout odluky státu od církve. To se také se vznikem samostatného Československa vyděleného z feudální Habsburské monarchie podařilo. Otázka ale zní, zda to stále platí.

Z předkládaného dokumentu, kterým je dopis -- nyní už otevřený -- brněnskému biskupovi Vojtěchu Cikrlemu, vyplývá vážné zpochybnění tohoto stavu. Dopis předkládá podezření z podivných vazeb lokální politické scény v Brně a Jihomoravském kraji na katolickou církev, To je mimochodem region, který tvoří jednoznačné zázemí křesťansko-demokratické politiky v České republice. Jinými slovy, bez Jižní Moravy by v ČR pravděpodobně žádná parlamentní křesťanská demokracie neexistovala.

Autor v dopise poukazuje na způsoby zvýhodňování a zájmů katolické církve a křesťanské politiky, které jsou v rozporu s demokratickou a ústavní povinností nezvýhodňovat žádnou konkrétní zájmovou skupinu na úkor ostatních (některé poznatky autora vyznívají až tragikomicky, jako třeba proměna kostela v místo politické agitace KDU -- ČSL).

Samozřejmě, že bráno z politického hlediska je katolická církev pouze organizovanou zájmovou skupinou, a jako taková nemůže být považovaná za "bližší moci" než jsou občané s odlišnými zájmy.

Tato podezření jsou dokládána jednotlivými případy rozhodování v jedné z brněnských městských částí. A co víc -- autorem dopisu není žádný politický odpůrce křesťanské demokracie, ale praktikující a aktivní katolík..

Za pozornost stojí také odpověď brněnského biskupa Cikrleho. Po předešlé zkušenosti autora dopisu s komunikací s brněnským biskupstvím (kdy biskupův sekretář zkomolil pisatelovo jméno a doplnil zcela vágní prohlášení o tom, že "není v kompetenci biskupství se k jeho obsahu vyjadřovat) sice biskup Cikrle odpověděl osobně, ale jeho odpověď se od bohabojné "opatrnosti" podřízeného moc neliší. Mimochodem, takhle vytříbený úřednický styl by mohl panu biskupovi závidět leckterý byrokrat..

Na závěr malý dodatek o tom, jak otevřená jsou katolická média disharmonizujícím názorům na chování katolické církve zevnitř. Autorovi dopisu nepovažovali za vhodné odpovědět z Katolického týdeníku, z katolické TV Noe ani z rádia Prohlas. Kladné odpovědi na nabídku zveřejnění dopisu naopak vyjádřila redakce internetového serveru Skleněný kostel .

Otevřený dopis brněnskému biskupovi


Vážený pan
Mons. Th Lic. Vojtěch Cikrle
Biskupství brněnské
Petrov 8
601 43 Brno
DOPORUČENĚ

V Brně 28.5.2006

Věc: Otevřený dopis k Optimalizaci gymnázií v Brně a nesouhlas propojení katolické církve s KDU -- ČSL

Vážený pane biskupe,

zdravím Vás a dovoluji si Vás informovat o aktuálních problémech, které mi velmi leží na srdci. V příloze Vám zasílám dopis, který jsem zaslal panu Ing. Juránkovi dne 26.5.2006. I z tohoto dopisu je zřejmé propojení lidové strany a katolické církve. Jihomoravský kraj pod vedením pana Ing. Juránka na jedné straně výuku na osmiletých gymnáziích ruší na druhou stranu podporuje jedno církevní a další soukromá gymnázia.

Jako praktikující křesťan katolík Vám sděluji, že jsem velmi znepokojen propojením (byť neoficiálním) mezi katolickou církví a KDÚ -- ČSL.

Jsem občan Židenic a dovolím si Vám předložit několik příkladů z naší městské části. Tyto informace čerpám z pravidelných návštěv veřejných jednání zastupitelstva Městské části Brno - Židenice:

V současnosti se plánuje v naší městské části výstavba křesťanského domu pro mládež, který má plnou podporu Rady městské části. Mohu se jenom ptát. Proč na uvedený záměr nebylo vypsáno výběrové řízení? Proč se radši nestaví nové mateřské školky, kterých je u nás nedostatek? Proč církevní zařízení mají platit všichni občané a ne pouze katolická církev, když to má být její zařízení?

V rámci podpory neziskových organizací většina podpor v naší městské části směřuje do Katolické charity Brno. Proč na uvedené podpory nejsou výběrová řízení? Proč se takto nepodporuje i domov důchodců v Židenicích, který je specializován na péči o lidi postižené Alzheimerovou chorobou?

Dovoluji si také upozornit, že jako občan jsem se ze strany lidové setkal se závažným problémem. Jsem členem petičního výboru MZŠ Kamenáčky. Této škole vyslovili podporu pan komisař Figeľ a zmocněnec pro lidská práva pan Mgr. Karásek. Chtěl jsem o tom informovat občany a dvakrát jsem podával žádost o zveřejnění v Židenickém zpravodaji. Žádost o zveřejnění jsem podával dvakrát přes podatelnu MČ Brno -- Židenice. Nedostal jsem odpověď a článek nebyl otištěn. Je paradoxní, že představitelé lidové strany byli proti zveřejnění názoru dvou křesťanských politiků. V demokratické společnosti se toto nazývá cenzurou!

Připojuji také osobní zkušenost. Naše rodina dříve chodila do kostela v Židenicích. Ovšem postupně jsme si zde více než v kostele připadali jako na schůzi strany lidové. Vrcholem (přibližně před čtyřmi roky) bylo, když po mši svaté pan Juránek rozdával materiály své strany ke dni matek. Toto bylo impulsem ke změně kostela. Ovšem co mají dělat věřící třeba na venkově?

V Židenicích je také další příklad katolicko lidoveckého hybridu a to nástěnka lidové strany u autobusové zastávky u kostela. Není zde jasné, zda se jedná o nástěnku katolické církve a nebo politické strany. Stranické materiály jsou zde vedle pořadu bohoslužeb.

Jsem přesvědčen, že katolická církev má být nezávislá na jakékoliv politické moci. Pokud tomu tak není, vytváří oprávněné obavy, že než o království Boží se snaží o uchopení moci světské.

Ve svých názorech nacházím oporu v materiálu "Instrukce k některým otázkám ohledně působení a chování katolíků v politickém životě". Vydal Vatikán (Kongregace pro nauku víry autoři + Joseph kard. Ratzinger tehdejší prefekt -- současný papež Benedikt XVI. a + Tarcisio Bertone SDB (emeritní arcibiskup z Vercelli, sekretář). Uvádí se zde ".....že některé základní politické principy lze interpretovat různým způsobem a že značná část politických otázek má komplexnější povahu. To vysvětluje, proč existuje v zásadě více stran, ve kterých mohou katolíci aktivně -- zejména prostřednictvím zastoupení v parlamentu -- spolupracovat při vykonávání svého práva a své povinnosti při budování společnosti ve své zemi."

Osobně výše uvedené propojení považuji za jednu z příčin, proč lidé v České republice mají o katolickou církev neustále menší zájem. Nestačí si myslet jak jsme skvělí a úžasní a okolí nás nechápe. Bylo by dobré se začít zamýšlet, zda neděláme něco špatně.

S pozdravem


František Muška
Brno

Odpověď brněnského biskupa

Vážený pan
František Muška
Brno

V Brně dne 23:06.2006

Ep/696/06

Vážený pane inženýre,

K vašemu dopisu ze dne 28.5. 2006 sděluji následující: Vámi uváděné informace se týkají částečně skutečností, které jsou mimo rámec mé kompetence a nemohu je ovlivnit, částečně pak problematiky židenické farnosti.

V návaznosti na Váš dopis byly Vámi uváděné informace týkající se židenické farmosti projednány se současným administrátorem farnosti R.D. Mgr. Petrem Benešem s tím, že je třeba, aby věnoval těmto záležitostem patřičnou pozornost.

S pozdravem

Mons. Vojtěch Cikrle

biskup brněnský

                 
Obsah vydání       1. 8. 2006
1. 8. 2006 Sklízejí bouři
1. 8. 2006 Human Rights Watch: Izrael je zodpovědný za útok v Kaně Karel  Dolejší
31. 7. 2006 Robert Fisk: Jak můžeme zůstávat v nečinnosti a dovolit, aby tohle pokračovalo?
31. 7. 2006 "Nalezli je schoulené k sobě."
1. 8. 2006 Když se řekne svinstvo Bohumil  Kartous
1. 8. 2006 ■ ■ ■ Viola  Fischerová
1. 8. 2006 MF Dnes: Demokratickým názorům občanů není radno důvěřovat Petr  Wagner
1. 8. 2006 Platí stále odluka církve od státu? Bohumil  Kartous
1. 8. 2006 Prošlé jako symbol živého Alex  Koenigsmark
31. 7. 2006 c23chtek Doupov 2oo6 - armádní cvičení v pohodičce Štěpán  Kotrba
31. 7. 2006 Seminář o ochraně soukromí a cestování
31. 7. 2006 Izrael bombarduje Libanon navzdory "přestávce v náletech"
31. 7. 2006 Izrael suspendoval letecké údery proti jižnímu Libanonu
31. 7. 2006 Irák: Spíše nightmare než cakewalk Jakub  Rolčík
1. 8. 2006 Jak jsem seděl za Hitlera Wenzel  Lischka
1. 8. 2006 Dohoda není žádná posvátná kráva Patrik  Nacher
1. 8. 2006 Česká televize porušila zákon pořadem Vybydlená planeta Ivan  Brezina
31. 7. 2006 Martin van Creveld: "Počínaje Libanonem, jdeme od porážky k porážce" Karel  Dolejší
31. 7. 2006 Cztk Revue?
31. 7. 2006 Dvě významné české filmové akce Jan  Čulík
31. 7. 2006 Bude Rusko reagovat na snahy USA o raketové základny v Evropě? Jiří G. Müller
29. 7. 2006 Horko... Alex  Koenigsmark
31. 7. 2006 Davová hysterie
31. 7. 2006 Řekne nám konečně někdo, o co ve skutečnosti jde v Libanonu? Jindřich  Kalous
28. 7. 2006 Výročí 10 let: 29. 7.1996 - první vydání Britských listů
28. 7. 2006 Brána pro nové myšlenky: Deset let Britských listů
28. 7. 2006 Britské listy -- a gateway of ideas
28. 7. 2006 Archiv od října 1996 do září 2001
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
1. 8. 2006 Platí stále odluka církve od státu? Bohumil  Kartous
21. 7. 2006 Homosexualita ve Frankově Španělsku Darina  Martykánová
4. 7. 2006 Některé aspekty moderního ateistického pacifismu František  Stočes
21. 6. 2006 Cyril Svoboda se dodnes neodvážil zveřejnit čtyři roky starou smlouvu s Vatikánem Štěpán  Kotrba
14. 6. 2006 O víře a náboženství, opiu lidu a lidu samém Ilja  Herold
6. 6. 2006 Jak se dělá PR satanovi Štěpán  Kotrba
6. 6. 2006 Nejasné zázemie Rádia Maryja Juraj  Marušiak
4. 5. 2006 Připravuje se papež, že schválí kondomy?   
14. 4. 2006 Papež odsoudí genetiky, "kteří si hrají na Pánaboha"   
11. 4. 2006 Katolicismus a svoboda jako neslučitelné pojmy? Boris  Cvek
4. 4. 2006 Katolicismus a svoboda, dva neslučitelné pojmy Milan  Valach
3. 4. 2006 Registrované partnerství jako svátost Boris  Cvek
3. 4. 2006 Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky Karel  Sýkora
29. 3. 2006 Každý monoteismus je totalitní Milan  Valach
24. 3. 2006 S křížem v ruce, s ohněm v srdci Pavel  Pečínka