28. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 7. 2006

Desatero

Současná povolební situace je daleko víc zrcadlem chatrného stavu českých sdělovacích prostředků než politického boje mezi ČSSD a ODS. Sdělovací prostředky totiž ignorují skutečnost, že nejde o střet dvou politiků, ale o prosazení odlišných programů, z nichž ten, navrhovaný ODS, může nevratně posunout společnost tam, kde její většina ani být nechce.

České sdělovací prostředky -- alespoň ty běžně dostupné přes internet - se vyhýbají analýze dané situace. Podívejme se na dvě oblasti v nichž je tento trend obzvláště patrný.

Jiří Paroubek je kolem dokola obviňován z toho, že tvrdou rukou vládne v ČSSD. Přání (pravicových novinářů) mít slabou, anebo ještě lépe žádnou politickou levici je zjevným otcem myšlenky, která jim zároveň zabraňuje informovat čtenáře o tom, že tento přístup je zcela běžný i u jiných stran -- tedy pokud v nich zrovna nevypukl boj o vedení.

Vůdce kanadské pravicové Konzervativní strany Steven Harper prosazuje stranickou disciplinu tak tvrdě, že ministři jeho vlády nesmějí nic říct bez souhlasu jeho úřadu. Z hlediska kanadské tradice to je zcela nezvyklé, ale účel -- získání většiny hlasů v příštích volbách - světí prostředky. Harper si nemůže dovolit, aby si ministři a poslanci jeho strany pouštěli hubu na špacír a řekli něco, co strategové této strany považují za škodlivé.

ČSSD se zjevně poučila z vlastní idiocie, která nakonec dostala Klause na Hrad, a považuje loajalitu k vlastnímu programu za nutnou podmínku úspěchu. Politické strany, mají-li být úspěšné, potřebují mít ve svém čele člověka, který je dokáže stmelit. To je přesně to, co Paroubek dělá a proto je pro ČSSD v současné době nepostradatelný. Je velmi pravděpodobné, že pokud ČSSD ztratí rozehranou partii s ODS, dojde ve vedení sociální demokracie ke změně, protože čekat na novou příležitost další čtyři roky je příliš dlouhá doba.

Neméně zajímavý je přístup médií k nápadu trojkoalice nabídnout program, který se zvenku podobá deseti bodům, které před volbami nabízela ČSSD. Sdělovací prostředky zde narážejí na problém, co s ním. Budou-li návrh analyzovat, budou muset připustit, že jde o velmi průhledný trik, čímž pravici poškodí. Takový přístup by navíc vytvořil tlak na trojkoalici, aby k A dodala i další písmena.

Ono totiž nezáleži na titulcích, ale na textu, který za nimi chybí. To je zřejmé byť i jen z letmého pohledu na desatero.

1. Každoročně budeme udržovat vysokou dynamiku hospodářského růstu v průměru o více než 5 procent HDP ročně, a výrazně se tak přiblížíme vyspělým zemím EU.

Tyto sliby se nedají brát zcela vážně, protože vlády jednotlivých zemí mají jen omezený vliv na ekonomiku vlastní země. Dokud bude trvat zájem o relativně levnou pracovní sílu a pokud nedojde k útlumu ekonomiky EU, bude se česká vláda, lhostejno či levicová nebo pravicová, chlubit, že růst je její zásluhou. S útlumem dojde na výmluvu o vnějších tlacích.

2. Naším cílem je zvyšování životní úrovně pro všechny. Průměrná mzda dosáhne úrovně nejméně 26.500 korun. Zvyšování důchodů musí zajistit plnohodnotný život ve stáří.

Nesebevražedný politik je pro zvyšování životní úrovně pro všechny, za to nic nedá. V případě neúspěchu bude výmluva bude stejná jako v bodě 1. Průměrná mzda je sama o sobě bezcenným ukazatelem stejne jako blíže nedefinovaný termín "plnohodnotný život ve stáří". Pravicová ideologie vede k přesunu odpovědnost za důchodové zabezpečení na jednotlivce (k velké radosti investičních společností). Státem poskytované zabezpečení (kromě tučných pensí poslanců) se považuje za nutnou přítěž umožňující jakés takés přežití (není dobré nechat staré lidi chcípat hladem). V době snižování daní již tak bohatým korporacím a jedincům nezbývají na zajištění "plnohodnotného" života prostředky. O tom se ostatně BL v minulosti mnohokrát zmínily.

3. Nezaměstnanost snížíme na úroveň šest procent, tedy významně pod průměr EU.

Zde platí, co bylo řečeno v souvislosti s bodem 1.

4. Zásadně zlepšíme podmínky pro sladění rodinného a pracovního života a výrazně zvýšíme daňovou a finanční podporu rodinám s dětmi.

K tomu jsou opět nutné finanční prostředky a zákonodárství, které bude nutně zasahovat zaměstnavatele.

5. Ubráníme sociální stát a citlivým způsobem dokončíme modernizaci sociálního, zdravotního a důchodového systému s cílem zvýšit jejich efektivnost, motivační působení a dlouhodobou udržitelnost.

Toto je vskutku perla pravicového programu. Proti komu bude, proboha, pravice sociální stát hájit? Nejspíš sama proti sobě, protože její ideologie je apriorně zaměřené proti "socanům", kteří takový stát programově hájí.

Formulace týkající se modernizace zdravotního a důchodového systému je natolik obecná, že nestojí v cestě uskutečnění modrých šancí ODS. To je přesně důvod, proč Paroubek označil tah ODS s desaterem za marketinkový trik.

6. Nadále budeme snižovat tempo zadlužování a udržovat nízký podíl veřejného dluhu k HDP. Učiníme vše potřebné pro přijetí společné měny euro v roce 2010.

Tento bod je nechtěnou poklonou vládě ČSSD, neboť z něj vyplývá, že se jí již před volbami dařilo snižovat tempo zadluženosti a udržovat nízký podíl veřejného dluhu k HDP.

7. Nadále budeme zvyšovat výdaje na vědu, vývoj a inovace z veřejných prostředků, aby se dosáhlo podílu jednoho procenta HDP v roce 2010. Celkový podíl oblasti výzkumu a vývoje na HDP dosáhne tři procenta. Budeme pokračovat ve zvyšování veřejných výdajů na školství a kulturu. Zvýšíme šanci dětí a mladých lidí získat vyšší odbornost a lepší postavení.

Péče o vědu, výzkum a školství vypadá slibně do té doby, než se budeme ptát, kde se na to vzít. Šance na získání vyšší odbornosti a lepšího postavení je v původním kontextu míněna jako snaha neomezovat přístup k vyššímu vzdělání zaváděním školného. Tento "socanský" je opět v přímém rozporu s ideologií pravice, která šanci vidí v zadlužování studentů. Výraz lepší postavení je zavádějící, protože v současném světě začíná být rozpor mezi počtem diplomů a počtem míst, která příslušný diplom vyžadují.

8. Výrazně zvýšíme vymahatelnost práva, zkrátíme délku soudních řízení. Prosazením nových zákonů do praxe, včetně zavedení testu integrity ve veřejné správě, majetkových přiznání a institutu korunního svědka, výrazně snížíme korupci.

Tento bod by byl přitažlivý, kdyby mezi politiky nebylo až příliš mnoho těch, jejichž nabytý majetek představuje máslo měnící jejich hlavu na karikaturu. Základem problému je neprůhlednost podnikání a neexistence zákona o střetu zájmů. V zemi jíž vládne president, který o takové věci nemá ahnung je naděje na změnu nepatrná. Mimochodem vymahatelnost práva (na soudně přiznané alimenty) tento pravicový politik sám vetoval.

9. Zlepšíme životní prostředí. Zajistíme stabilní tempo poklesu jednotkové energetické náročnosti hospodářství nejméně do 3,5 procenta ročně a stabilizujeme spotřebu primárních zdrojů energie na úrovni roku 2005. Podíl využití obnovitelných zdrojů energie zvýšíme na pět procent. Vytvoříme podmínky k tomu, aby se ČR postupně zbavila závislosti na ropě. Podporou kombinované dopravy a veřejných logistických center přesuneme přepravu nákladu z kamionů na železnici.

Levice i pravice zde svorně zapomínají na to, že energetická náročnost hospodářství je mimo jejich kontrolu -- nemohou totiž regulovat soukromý sektor. Pokud bude cena (elektrické) energie významně nižší než jinde, existuje dokonce možnost, že se do Česka budou přesouvat energeticky náročné výroby. Zmínky o obnovitelných zdrojích jsou politicky správné, ale nic neřeší, protože nepředstavují podstatnou alternativu k jaderné energii. Snižováni závislosti na ropě (zbavení se téže je dosti silné slovo) je v pojetí levice možné díky veřejné dopravě. V obecnějším rovině lze tuto závislost snížit přechodem od topných olejů k elektrické energii, kterou chce vláda zakonservovat na úrovni roku 2005.

10. Větším zapojením do evropského integračního procesu a rozvíjením transatlantických vazeb zásadním způsobem upevníme mezinárodní postavení a bezpečnost České republiky. Budeme hájit české národní zájmy v Evropě i v širším mezinárodním společenství.

Tenhle bod je trojským koněm, který má umožnit zřízení americké raketové základny v ČR. Evropský integrační proces ovšem čast pravice nikterak nepodporuje, protože integrace, a to zejména ekonomická je proti zájmům amerického boha, jemuž je dobré se klanět. Integrační proces navíc přináší regulaci, která irituje nejméně jednoho českého pravicového ekonoma. Díky tomu, že ČR je již v EU i NATO, zůstává fráze o zásadním upevnění mezinárodního postavení a bezpečnosti ČR na úrovni politicky korektního blábolu. Totéž platí o hájení českých národních zájmů.

Jak již bylo řečeno nemají media nemají o analýzu zájem nejspíš proto, že by její zavěry mohly být neslučitelné s ideologií, kterou propagují. A pak proč rozmělňovat spotřebitelovu radost z toho, že ví, v jaké náruči se ta která česká kráska probouzí z opojné lásky k penězům a moci, naplňujíc tak programový bod týkající se lepšího postavení pro mladé.

                 
Obsah vydání       28. 7. 2006
28. 7. 2006 Izraelský Irák v Libanonu, nebo širší konflikt? Karel  Dolejší
29. 7. 2006 Horko... Alex  Koenigsmark
28. 7. 2006 Reggio a Tarkovskij Jan  Čulík
29. 7. 2006 Nerušte mé kruhy!
28. 7. 2006 Brána pro nové myšlenky: Deset let Britských listů
28. 7. 2006 Britské listy -- a gateway of ideas
28. 7. 2006 Výročí 10 let: 29. 7.1996 - první vydání Britských listů
28. 7. 2006 Archiv od října 1996 do září 2001
28. 7. 2006 Prima: Vidiny Oldřich  Průša
28. 7. 2006 Poctivost se nevyplácí? Jan  Čulík
27. 7. 2006 Antikomunistická mše Jan  Čulík
28. 7. 2006 Je kritika komunistického útlaku antikomunismus?
28. 7. 2006 Desatero Jiří  Jírovec
28. 7. 2006 Proč to stále nejde? Michael  Kroh
28. 7. 2006 K České televizi
28. 7. 2006 Izraelské bombardování Libanonu hrozí ekologickou katastrofou Miroslav  Šuta
28. 7. 2006 Hrozí vám, pane Čásenský, nějaký postih za to, kdybyste psal demokraticky? Tomáš  Franke
28. 7. 2006 WTO: přerušení obchodních jednání potvrzeno - odklad na neurčito Ludmila  Štěrbová
28. 7. 2006 O zapomenutých souvislostech 2. světové války Milan  Černý
28. 7. 2006 Sněmovna a Senát: přenášení odpovědnosti Lukáš  Jelínek
27. 7. 2006 Literární příběh ztrácí účinek a společenskou váhu, protože je pouze fabulovaný Miroslav  Vejlupek
27. 7. 2006 My ty lidi do ráje naženeme třeba bičem! Petr  Wagner
27. 7. 2006 Palestina a Libanon: součást globální války Thomas  Franke, Pavel  Ponomarev
27. 7. 2006 83% Čechů je hloupých -- nechtějí americké protiraketové základny Helena  Franke
27. 7. 2006 Světová obchodní organizace: co se vlastně děje Ludmila  Štěrbová
27. 7. 2006 Vepřová se šesti Bohumil  Kartous
27. 7. 2006 Vzdálený Blízký východ Martin  Hekrdla
22. 11. 2003 Adresy redakce
5. 6. 2006 Témata Britských listů

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2006 Sněmovna a Senát: přenášení odpovědnosti Lukáš  Jelínek
28. 7. 2006 Proč to stále nejde? Michael  Kroh
28. 7. 2006 Desatero Jiří  Jírovec
27. 7. 2006 Nemáme se rádi Miroslav  Kodet
26. 7. 2006 Proč si komunisté vybrali Izrael Lukáš  Lhoťan
25. 7. 2006 Jde opravdu jen o Zaorálka pro funkci předsedy Sněmovny? Miloš  Dokulil
21. 7. 2006 Povládnou ODS a její sateliti z vůle KSČM? Radek  Macalík
19. 7. 2006 Kolik jablek má Mirek ...aneb "musíš, musíš - dotkol si sa". Jaroslav  Pour
18. 7. 2006 Na co si tady teď hrajeme? Miloš  Dokulil
17. 7. 2006 Jde o to, kdo nám vyhrál volby? Miloš  Dokulil
14. 7. 2006 Opravdu Topolánek vyhrál volby? Ivan Odilo Štampach
13. 7. 2006 Jeden den blízko horkého politického dění Irena  Ryšánková, Štěpán Kotrba
12. 7. 2006 M. Topolánek vyhrál volby a J. Paroubek mu zatím dělá premiéra Miloš  Dokulil
11. 7. 2006 Máme tu jako trvalku nepřekonatelný "duel" Topolánek --- Paroubek?! Miloš  Dokulil