28. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 7. 2006

WTO: přerušení obchodních jednání potvrzeno - odklad na neurčito

Na čtvrtečním zasedání Generální rady členové Světové obchodní organizace vzali na vědomí přerušení mnohostranných obchodních jednání, aniž by se dohodli na termínu jejich obnovení.

Od pondělka 24. července, kdy generální ředitel WTO Pascal Lamy navrhl přerušení jednání, již téměř vyprchal šok, který toto oznámení způsobilo. Na zasedání Generální rady sice členové vyjadřovali své zklamání a rozčarování nad situací, do které se dostalo kolo negociací prioritně zaměřené na vyšší míru zapojení rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, avšak volili velmi diplomatická slova a snažili se uvažovat o spíše o budoucnosti než analyzovat příčiny. Hledání viníků neúspěchu ve skupině G 6 (USA, EU, Austrálie, Brazílie, Japonsko, Indie) se objevovalo spíše výjimečně.

Prohlášení k situaci se téměř zcela zdrželi vyspělé země s výjimkou Švýcarska a Norska. Rozvojové země ve svých stanoviscích ohledně obnovení jednání nebyly jednotné --některé pokládají za nezbytné zahájit jednání okamžitě po skončení letní přestávky, jiné až tehdy, kdy bude prokazatelné, že došlo ke změně situace a že je možno kolo jednání úspěšně uzavřít. Jednotně se nevyjadřovaly ani k myšlence, že by bylo možno pokračovat v jednáních alespoň v některých oblastech, zatímco by ostatní byly odloženy do pozice vyčkávání. Převládal však názor, že je nutno dodržet závazky z konference z Hongkongu týkající se nejméně rozvinutých zemí, zejména ohledně rozvojové pomoci a bezcelního a bezkvótového přístupu zboží z těchto zemí na trhy vyspělých zemí. Pokračovat by také měly aktivity v rámci tzv. aid for trade, stejně tak konzultace k implementačním tématům.

Generální rada v závěru nerozhodla o dalším postupu, ani o termínu, kdy by bylo vhodné znovu posoudit míru zablokování jednání. Všechna prohlášení, včetně stanoviska generálního ředitele, které bylo v zásadě opakováním jeho vyjádření z 24. července, vzala Rada pouze na vědomí. Lze však předpokládat, že někteří členové navrhnou, aby se situací v jednáních zabývalo první zasedání Generální rady, které bude svoláno na podzim tohoto roku.

Autorka spolupracuje s Katedrou mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické

                 
Obsah vydání       28. 7. 2006
28. 7. 2006 Izraelský Irák v Libanonu, nebo širší konflikt? Karel  Dolejší
29. 7. 2006 Horko... Alex  Koenigsmark
28. 7. 2006 Reggio a Tarkovskij Jan  Čulík
29. 7. 2006 Nerušte mé kruhy!
28. 7. 2006 Brána pro nové myšlenky: Deset let Britských listů
28. 7. 2006 Britské listy -- a gateway of ideas
28. 7. 2006 Výročí 10 let: 29. 7.1996 - první vydání Britských listů
28. 7. 2006 Archiv od října 1996 do září 2001
28. 7. 2006 Prima: Vidiny Oldřich  Průša
28. 7. 2006 Poctivost se nevyplácí? Jan  Čulík
27. 7. 2006 Antikomunistická mše Jan  Čulík
28. 7. 2006 Je kritika komunistického útlaku antikomunismus?
28. 7. 2006 Desatero Jiří  Jírovec
28. 7. 2006 Proč to stále nejde? Michael  Kroh
28. 7. 2006 K České televizi
28. 7. 2006 Izraelské bombardování Libanonu hrozí ekologickou katastrofou Miroslav  Šuta
28. 7. 2006 Hrozí vám, pane Čásenský, nějaký postih za to, kdybyste psal demokraticky? Tomáš  Franke
28. 7. 2006 WTO: přerušení obchodních jednání potvrzeno - odklad na neurčito Ludmila  Štěrbová
28. 7. 2006 O zapomenutých souvislostech 2. světové války Milan  Černý
28. 7. 2006 Sněmovna a Senát: přenášení odpovědnosti Lukáš  Jelínek
27. 7. 2006 Literární příběh ztrácí účinek a společenskou váhu, protože je pouze fabulovaný Miroslav  Vejlupek
27. 7. 2006 My ty lidi do ráje naženeme třeba bičem! Petr  Wagner
27. 7. 2006 Palestina a Libanon: součást globální války Thomas  Franke, Pavel  Ponomarev
27. 7. 2006 83% Čechů je hloupých -- nechtějí americké protiraketové základny Helena  Franke
27. 7. 2006 Světová obchodní organizace: co se vlastně děje Ludmila  Štěrbová
27. 7. 2006 Vepřová se šesti Bohumil  Kartous
27. 7. 2006 Vzdálený Blízký východ Martin  Hekrdla
22. 11. 2003 Adresy redakce
5. 6. 2006 Témata Britských listů