27. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 7. 2006

Literární příběh ztrácí účinek a společenskou váhu, protože je pouze fabulovaný

Poznámky k situaci literatury a v literatuře

Krásná literatura, tato nemizející paměť lidského rodu a šlechtitelka estetického a etického v jedinci i v generacích, prošla a prochází údobím, které je tu historicky poprvé: konec světového socialistického experimentu politicko-ekonomického a obnova - v planetárním měřítku bytnějící převaha - parlamentní demokracie a mechanismů tržního hospodářství. V něm ovšem i literatura sama je zbožím.

Pravdaže zbožím v českém kulturním prostředí ústy svých tvůrců leckdy se ještě domáhajícím výlučnostní výbavy. Ale to jen díky lichému, respektive nedostávajícímu se komplexnímu zhodnocení reálií soudobého světa člověka. Říkáme-li člověka, jde nám o inteligentní zoologický druh, který dospěl do takové etapy evolučního vývoje, v níž je schopen biologický život nejen zplodit, jak mu dáno přírodou, ale také stvořit, jak dosud dokázal jen jeho Bůh. A který dokáže inteligentní fenomény souběžně se prosazující s inteligencí biologického původu vyrobit technologickou cestou. Na takovou výrobu můžeme nahlížet jako na novodobý příběh o stvoření.

Jsme obklopeni a vybaveni elektrotechnikou a elektronikou. Pracují pro nás, pracují za nás, pracují s námi. Baví nás, objevují kosmické světy, společně tvoříme a vstupujeme do virtuálních světů, dříve víceméně pasivně vnímaných - četbou literatury. PC, hardware a software nás uvádí do nového životního prostoru, kyberprostoru, v němž žít je samozřejmostí civilizovaných lidských individuí dvacátého prvního století. Literární příběh ztrácí účinek a společenskou váhu, protože je pouze fabulovaný a fabulovaný příběh se přežívá, nahrazován příběhem interaktivním. Za dveřmi je slovesný tvůrce spolupracující na interaktivním příběhu v kyberprostoru. Je to autor nových tvůrčích schopností.

Literární autoři jsou na počátku dvacátého prvního století frustrováni společenským nezájmem o literaturu, jíž ovšem přiznat přívlastek krásná je začasto značně problematické. Desítky a stovky pokušitelů literární Múzy usilují oslovit namnoze náhodného čtenáře spoléháním se na účinek hrubosti a vulgarismů. Namísto pozitivního estetického prožitku výsledkem je pocit ošklivosti s faktickým odmítnutím literatury tak zvaně umělecké.

Virovým onemocněním literárního pokusnictví především nastupující a střední generace literárních autorů je neosobitost. Výrazová šeď brání rozpoznat konkrétního (osobitého) autora už po několika odstavcích či strofách. Literární i "literární" výplody jsou si často podobné jako vejce vejci a co mají nejvíc společné, je ona hrubost, ona vulgarita pokoušející se zamaskovat chudobu: chudobu najmě jazykovou, chudobu výrazovou, stylizační tím spíš.

Přesto můžeme mít dojem, že jsme národem prozaiků a básníků přímo přespočetných. V nejmenovaném městě na západě Čech působí klub čítající na sto padesát členů a označením "básník", "prozaik", "esejista" v něm plýtvají nebetyčně, třebaže ve skutečnosti jde o zájmový kroužek narcisů s větší či menší poruchou sebehodnocení a třebaže jen jednotlivci dokáží vyprodukovat báseň namísto plakátu.

Pokusil jsem se naznačit, že se český adept literárního řemesla, ale také literární tvůrce bohaté bibliografie míjí ve vzdálenosti bezpečné až uctivě nejnosnější témata. Mimoliterární svět oplácí zcela přiměřeně. Zda - kvalitativně změněn - očekává pravdivý obraz o sobě ještě a právě od literatury, to je otázkou.

                 
Obsah vydání       27. 7. 2006
27. 7. 2006 Vzdálený Blízký východ Martin  Hekrdla
27. 7. 2006 My ty lidi do ráje naženeme třeba bičem! Petr  Wagner
27. 7. 2006 Vepřová se šesti Bohumil  Kartous
27. 7. 2006 Antikomunistická mše Jan  Čulík
27. 7. 2006 Palestina a Libanon: součást globální války Thomas  Franke, Pavel  Ponomarev
27. 7. 2006 83% Čechů je hloupých -- nechtějí americké protiraketové základny Helena  Franke
25. 7. 2006 Po pěti letech, rozhovory o světovém obchodu těsně před zhroucením
27. 7. 2006 Světová obchodní organizace: co se vlastně děje Ludmila  Štěrbová
27. 7. 2006 Michael  Marčák
27. 7. 2006 Nemáme se rádi Miroslav  Kodet
27. 7. 2006
26. 7. 2006 "Usmrcení pozorovatelů OSN byla chyba"
25. 7. 2006 Jednotka dočasnosti: jeden furt Ivan Odilo Štampach
27. 7. 2006 Literární příběh ztrácí účinek a společenskou váhu, protože je pouze fabulovaný Miroslav  Vejlupek
26. 7. 2006 Izrael usmrtil čtyři pozorovatele OSN
26. 7. 2006 Nepřípustná manipulace vnitropolitické redakce České tiskové kanceláře Michal  Mašín
26. 7. 2006 Potrebujeme vykúpenie? Štefan  Šrobár
26. 7. 2006 Ztráty a nálezy Pavel  Janoušek
22. 11. 2003 Adresy redakce