28. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 7. 2006

O zapomenutých souvislostech 2. světové války

Když jsem si přečetl reakci pana Prokeše na můj poslední článek v Britských listech, řekl jsem si, že by bylo možná užitečné toto téma trochu rozšířit. Zločiny spáchané v Pobaltí na Židech nacisty a místními fašisty jsou dobře známé a zdokumentované. Svým textem jsem je pochopitelně ani v nejmenším nezpochybnil. Je ale na místě otázka, proč nikde jinde v okupované Evropě nevstupovalo do německých služeb tolik ochotných spolupracovníků, jako právě na teritoriu Sovětského svazu a v pobaltských republikách. Historici uvádějí přibližně tři miliony osob.

Příslušníci neruských národností trpěli v SSSR národnostním útlakem a vysoké množství populace bylo zasaženo komunistickým terorem. Ústava Sovětského svazu z roku 1924 byla sice poměrně demokratická v řešení národnostní otázky, jenže v rámci centralizace za Stalinovy éry nebyla nikdy naplněna. Předsedové svazových republik a republikových komunistických stran byli jmenováni Stalinovým sekretariátem. Politika centra byla krajně přezíravá ke kulturním a náboženským odlišnostem. Stále zřetelněji docházelo k narušování autonomních práv v oblastech. Přirozenou reakcí na centralizaci byla aktivizace separatistických sil. Kreml na ni reagoval brutálními čistkami, které zasáhly téměř všechny svazové republiky, především Tatarsko-Baškirskou autonomní republiku, Turkmenistán a Kavkaz.

Modelovým příkladem byla situace na Ukrajině. V důsledku uměle vyvolaného hladomoru zde zahynulo několik milionů rolníků. Komunistická vláda se tak stala mimořádně neoblíbenou a v zemi sílily nacionalistické tendence, předobraz pozdějšího banderovského hnutí. Kreml pochopitelně nehledal politické možnosti, jak zmírnit napětí a získat sympatie veřejnosti. Místo toho začal trestat. Z nacionalistické úchylky byl obviněn předák ukrajinských komunistů Skrypnik. Vyšetřovatelé GPU (předchůdkyně sovětské tajné policie NKVD) jeho a další obviněné nařkli ze spolupráce se špionážními službami Polska, Rakouska, Německa a Francie a z přípravy odtržení Ukrajiny od Sovětského svazu.

Protože Skrypnik zastával funkci komisaře osvěty, byla obvinění -- jak jinak -- rozšířena i na záškodnickou činnost ve školství a osvětě. Na základě inkvizičních metod se "spiklenci" pochopitelně přiznali a Skrypnik v bezvýchodné situaci spáchal sebevraždu. Za Chruščova byl v plném rozsahu rehabilitován. Na Ukrajině v souvislosti s jeho osobou došlo k masovému zatýkání, přičemž bylo příznačné, že převážná většina jeho "společníků" Skrypnika nikdy v životě neviděla.

Nejhrůznější dopady měla národnostní politika SSSR v době 2. světové války. Šlo o masové vystěhování celých národů z jejich vlasti. Tyto akce v žádném případě nebyly diktovány vojenskou nutností. Koncem roku 1943, kdy Sovětský svaz začal vítězit na všech frontách, byli vysídleni všichni Karačajevci a obyvatelé Kalmycké autonomní republiky, v březnu 1944 všichni Čečenci a Ingušové (Čečensko-Ingušská autonomní republika byla zrušena) a o měsíc později byli vyhnáni všichni Balkaři. Tyto deportace byly později ostře odsouzeny ve známém Chruščovově projevu na XX. sjezdu KSSS.

V době, kdy bylo na frontě potřeba každého muže, se například deportace Čečenců a Ingušů zúčastnilo 19 000 pracovníků NKVD a tajné kontrarozvědky SMERŠ podřízené přímo Stalinovi a dále na sto tisíc vojáků a důstojníků. Řada z nich byla výnosem předsednictva Nejvyššího sovětu vyznamenána za statečnost při deportacích dětí, žen a starců, protože dospělí muži se v důsledku válečných událostí doma vyskytovali v minimální míře. Na deportované sice nečekaly v cíli cesty vyhlazovací tábory jako v Německu, podmínky deportací se nicméně velice silně podobaly transportům evropských Židů do koncentračních táborů. Desetitisíce deportovaných zahynulo následkem hladu, zimy a celkového vyčerpání.

Tvrzení pana Prokeše, že pobaltské národy byly jen spravedlivě potrestány za spolupráci s nacisty, je pochopitelně nesmyslné, a to dokonce dvojnásob. Neexistuje žádná kolektivní vina a například na vyhlazování Židů se podíleli jen někteří. Především však bylo území tří pobaltských republik, které měly Sovětským svazem i mezinárodně uznané hranice, anektováno už v roce 1940. Bylo to v době, kdy byl Sovětský svaz nejbližším spojencem nacistického Německa, se kterým společně parcelovali Evropu.

Sovětský svaz se aktivně podílel na rozpoutání 2. světové války. Jeho vojenská doktrína nebyla ani v nejmenším obranná a sovětské vedení zamýšlelo rozšířit své území na celé teritorium někdejšího carského Ruska. Na přepadení Polska se dohodl Sovětský svaz s Německem v srpnu 1939 a tato dohoda byla stvrzena podpisem tajných protokolů společného paktu. SSSR se ovšem obával vypovězení války ze strany Velké Británie a Francie, a proto Polsko napadl až 17. září poté, co byla polská armáda oslabena porážkami na západě. Učinil tak pod záminkou ochrany obyvatelstva, které vzápětí začal hromadně eskortovat na Sibiř a popravovat.

Německý ministr zahraničí Ribbentrop sice už 3. září 1939 naléhal na Moskvu, aby dostála svým závazkům a vstoupila do války, přesto bylo Německo nakonec spokojeno, jelikož sovětská intervence umožnila obklíčit a zlikvidovat zbytky polské armády. 22. září 1939 uspořádala Rudá armáda s Wehrmachtem společnou přehlídku v ulicích Brestu Litevského. Polská armáda se Rudé armádě aktivně bránila a například Lvov dokázal odolávat obléhání deset dní. Sovětský velitel slíbil polskému generálovi výměnou za kapitulaci bezpečný přechod do Rumunska nebo Maďarska. Slib ale nedodržel a polští vojáci byli deportováni na Sibiř. Sověti zajali celkem 230 tisíc polských vojáků, ze kterých přežilo pouhých 75 tisíc -- ostatní byli popraveni nebo zahynuli v sovětských koncentračních táborech. Celkově bylo deportováno z území okupovaného Polska na Sibiř a Dálný Východ 1 646 000 Poláků, mezi nimi mnoho žen i dětí, a statisíce z nich zahynuly.

Do širokého povědomí veřejnosti se dostal masakr v Katyni, kde bylo zavražděno 4 420 polských vojáků. Tento případ se stal známým proto, že se jednalo o vyšší důstojníky a společensky významné osoby, ale podobných masakrů se odehrála celá řada, např. ve Lvově bylo za jediný den postříleno 4 tisíce lidí. 28. září 1939 Molotov s Ribbentropem podepsali v Moskvě jako dodatek ke smlouvě o přátelství tajný protokol, který ošetřoval spolupráci mezi NKVD a Gestapem při potlačování hnutí polského odporu. Je známo, že mezi oběma bezpečnostními aparáty se uskutečnily tajné schůzky v centrále Gestapa v Zakopaném nebo v centru NKVD ve Lvově a Kyjevě.

Na základě těchto událostí je snad možné pochopit určité rozpaky polského prezidenta při rozhodování, zda jet na oslavy výročí zakončení 2. světové války do Moskvy, nebo bolestná traumata příslušníků pobaltských národů.

                 
Obsah vydání       28. 7. 2006
28. 7. 2006 Izraelský Irák v Libanonu, nebo širší konflikt? Karel  Dolejší
29. 7. 2006 Horko... Alex  Koenigsmark
28. 7. 2006 Reggio a Tarkovskij Jan  Čulík
29. 7. 2006 Nerušte mé kruhy!
28. 7. 2006 Brána pro nové myšlenky: Deset let Britských listů
28. 7. 2006 Britské listy -- a gateway of ideas
28. 7. 2006 Výročí 10 let: 29. 7.1996 - první vydání Britských listů
28. 7. 2006 Archiv od října 1996 do září 2001
28. 7. 2006 Prima: Vidiny Oldřich  Průša
28. 7. 2006 Poctivost se nevyplácí? Jan  Čulík
27. 7. 2006 Antikomunistická mše Jan  Čulík
28. 7. 2006 Je kritika komunistického útlaku antikomunismus?
28. 7. 2006 Desatero Jiří  Jírovec
28. 7. 2006 Proč to stále nejde? Michael  Kroh
28. 7. 2006 K České televizi
28. 7. 2006 Izraelské bombardování Libanonu hrozí ekologickou katastrofou Miroslav  Šuta
28. 7. 2006 Hrozí vám, pane Čásenský, nějaký postih za to, kdybyste psal demokraticky? Tomáš  Franke
28. 7. 2006 WTO: přerušení obchodních jednání potvrzeno - odklad na neurčito Ludmila  Štěrbová
28. 7. 2006 O zapomenutých souvislostech 2. světové války Milan  Černý
28. 7. 2006 Sněmovna a Senát: přenášení odpovědnosti Lukáš  Jelínek
27. 7. 2006 Literární příběh ztrácí účinek a společenskou váhu, protože je pouze fabulovaný Miroslav  Vejlupek
27. 7. 2006 My ty lidi do ráje naženeme třeba bičem! Petr  Wagner
27. 7. 2006 Palestina a Libanon: součást globální války Thomas  Franke, Pavel  Ponomarev
27. 7. 2006 83% Čechů je hloupých -- nechtějí americké protiraketové základny Helena  Franke
27. 7. 2006 Světová obchodní organizace: co se vlastně děje Ludmila  Štěrbová
27. 7. 2006 Vepřová se šesti Bohumil  Kartous
27. 7. 2006 Vzdálený Blízký východ Martin  Hekrdla
22. 11. 2003 Adresy redakce
5. 6. 2006 Témata Britských listů