24. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2006

Tvrdošíjně přetrvávající indoktrinace

Pátráme-li po původu nejrozmanitějších českých i jiných výrazů a rčení, zavede nás nejednou etymologická rešerše až k bibli. To je vzhledem k tomu, do jakého civilizačního okruhu patříme, poměrně logické a normální. Za méně logické a méně normální považuji v dané souvislosti další věc: Zabrousí-li český autor toho či onoho popularizačního etymologického dílka na pole biblistiky či religionistiky, lze zpravidla počítat s tím, že dá najevo nejenom suverénnost, ale zároveň (bezděky) také značnou nekompetentnost.

Doslova civět zůstává čtenář nad heslem "Hřivna" v popularizační etymologické práci Michala Novotného Zákulisí slov podruhé (Praha, Motto, 2004). Autor zde píše o podobenství o hřivnách z Matoušova a Lukášova evangelia a rozvádí úvahy o tom, že "řečtí překladatelé" evangelií si prý počínali podobně jako překladatelé čeští. Autor tedy zjevně vychází z předpokladu, že originální verze Matoušova a Lukášova evangelia byla sepsána v latině, a teprve odtud byla překládána do řečtiny a do dalších jazyků! To je ovšem hrubý omyl. Obě evangelia (stejně jako další spisy Nového zákona) byla sepsána v helénistické řečtině, KOINÉ. Řecká verze evangelií obsahuje pouze některé krátké citáty Kristových výroků (Ježíšova tzv. "ipsissima verba") v aramejštině.

Značná porce suverenity zavane na čtenáře ze závěrečného hesla celé knihy, totiž z hesla Žebro: "Feministky to asi neslyší rády, ale Starý zákon říká jednoznačně, že Bůh stvořil první ženu ze žebra prvního muže, tedy Adama." To je vedle hrubé historizace ("první žena", "první muž") také hrubé zamlčení plurality tradic o stvoření přímo v Genezi (první knize Mojžíšově). Ještě před druhou kapitolou Geneze, na kterou se Novotného výklad omezuje, je kapitola první, a v ní sedmadvacátý verš, který v kralickém překladu zní: "I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je." Tento oddíl zejména záměrným kolísáním mezi singulárem ("stvořil JEJ") a plurálem ("stvořil JE") v rámci jednoho souvětí naopak zcela jednoznačně říká, že člověk je odjakživa kompletní jenom v mezipohlavně polarizovaném páru.

Nedostatečnou kompetentnost prozrazuje také údajný "pohled nejvědečtější" na Adamovo žebro v podání Michala Novotného, spočívající v poukázání na souvislost biblické matérie s matérií ze sumerských mýtů: "Což staří Židé znali jen velmi přibližně, a tak to všechno spletli, pomotali dohromady a vznikl židovský mýtus o stvoření první ženy ze žebra prvního muže." To zhruba (ve vulgarizované podobě) odpovídá převládajícímu přístupu religionistiky někdy z 19. století. Novější religionistika zastává pozice sofistikovanější: Bibličtí autoři naopak znali společná mytologická témata (která po starém Orientu kolovala) velice dobře. Příběhy tzv. předvěku (německy: URGESCHICHTE), jež Geneze obsahuje, jsou především nejstarší dochovanou protináboženskou polemikou na světě, tj. polemikou se staršími mimobiblickými (sumerskými a jinými) podáními. (Mnohem důležitější než to, co je společné, jsou tedy právě ony polemické posuny a vyhrocení oproti podáním jiným.)

Na českých vysokých školách se už dávno nevyučuje tzv. DIMAT ("dialektický materialismus"), jehož lektoři se svého času vyznačovali zejména razantně zjednodušujícím přístupem k nesmírně komplexní problematice. Kuriózní pozůstatky někdejšího prudce "vědeckého" oboru nacházíme nicméně porůznu rozptýleny v popularizačních publikacích z nejrozmanitějších oborů, v neposlední řadě i v novějších etymologických příručkách.

                 
Obsah vydání       24. 1. 2006
24. 1. 2006 Evropské vlády "věděly o letech CIA"
24. 1. 2006 Pro líné novináře je daleko lehčí psát o sexu než odhalovat skutečně vážné skandály
24. 1. 2006 Blair se vyhnul otázkám o britské špionáži v Moskvě
24. 1. 2006 Nemluvte s nimi, nepouštějte je do dveří, pokládejte telefon! Štefan  Švec
24. 1. 2006 * * * Martin  Švanda
24. 1. 2006 Wikipedia.de byla soudně zlikvidována Hynek  Hanke
24. 1. 2006 USA: Pokuta 28 milionů dolarů za falšování dokumentů o děravém atomovém reaktoru Miroslav  Šuta
24. 1. 2006 Nohavica na webu
24. 1. 2006 Intellectual populism in Czech politics Jan  Čulík
24. 1. 2006 Seriál a seriály Alex  Koenigsmark
24. 1. 2006 Šamanismus v království mlhoviny Václav  Dušek
24. 1. 2006 Tříšť nabiflovaných faktů není moudrost Jan  Čulík
24. 1. 2006 Dvě údobí českého školství -- účtování František  Augusta
24. 1. 2006 Zlaté pravidlo a křesťanská morálka Karel  Sýkora
23. 1. 2006 Ještě k trestnému činu pomluvy Stanislav  Penc
24. 1. 2006 Novináři nemají automatické právo být v premiérově koloně Štěpán  Kotrba
24. 1. 2006 Rukola není obyčejná tráva Filip  Sklenář
24. 1. 2006 Co dnes činí lidi lhostejnými k osudu druhých Jan  Bím
24. 1. 2006 "Neartikulovaní cikánští štváči" Jiří  Staněk
24. 1. 2006 Tvrdošíjně přetrvávající indoktrinace František  Schilla
24. 1. 2006 Rakousko zakázalo řepku společnosti Monsanto Miroslav  Šuta
24. 1. 2006 Proč Tchaj-wan není Japonsko Petr  Fiala
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
24. 1. 2006 Kolik dnes stojí ty léky
23. 1. 2006 Rath slibuje opak toho, co dělá jeho úřad Bohumil  Kartous
23. 1. 2006 Automobilka Ford propustí v Americe 30 000 zaměstnanců
23. 1. 2006 Teroristé na stránkách Mediáře a Českých médií Fabiano  Golgo
23. 1. 2006 Nedělní debaty na Primě a Nově jsou politicky zaujaté Kamil  Abbid
23. 1. 2006 Dokažte svá tvrzení, pane Abbide Martin  Veselovský
23. 1. 2006 Sedmička v neděli 22. ledna
23. 1. 2006 Všechno, co vám zatajují o ropné krizi
23. 1. 2006 Čierne humory Irena  Zítková
23. 1. 2006 Britští liberální demokraté teď zase zápolí se sexuálním skandálem
23. 1. 2006 Lenin: Ikona alebo karikatúra? Peter  Greguš
20. 1. 2006 Bílý dům Googlu: předejte informace o tom, co kdo vyhledává
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce