18. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 1. 2006

Jak efektivněji učit

Rozvoj přírodních věd a především techniky zvyšuje tlak na všechny systémy vzdělávání. Narůstá množství poznatků, které potřebují učitelé a především jejich žáci zvládnout. Naproti tomu nelze zvyšovat počet hodin výuky. Jediným možným řešením této situace je zefektivnit výuku. Je proto nutné modernizovat jak obsah, tak i metody výuky. Její obsah je uveden v dosud platných osnovách Tyto mají být nahrazeny Rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které pro jednotlivé stupně škol zpracoval Výzkumný ústav pedagogický (VÚP). Na jejich základě mají jednotlivé školy zpracovat vlastní Školní vzdělávací programy (ŠVP), podle kterých , již v září 2007, musejí, zákonitě, učit, minimálně v 1 až 6. ročníku.

Modernizovaný obsah výuky jsem v RVP VÚP nenašel. Je zřejmé, že modernizace obsahu i metod výuky bude úkolem škol a především jejich pedagogů.

Převládá názor, že práce učitelů není dostatečně finančně hodnocena, že dokonce "pracují zadarmo". S tím nesouhlasím. Dovolím si rozdělit učitele na dvě skupiny: Do jedné bych zařadil ty, kteří "pouze učí", do druhé ty, kteří, bez ohledu na čas, přemýšlí jak efektivněji učit. Pokud porovnáme obě skupiny mezi sebou, pak souhlasím, že učitelé z druhé skupiny "pracují téměř zadarmo".

Přesvědčit učitele, aby změnil své myšlení, je až nadlidský úkol. Závěry současné psychologie jednoznačně udávají: "Neexistuje vnější motivace, která by pohnula člověkem ke změnám. Pokud lidé mění své zažité postoje a jednání, je to vždy vyvoláno vnitřními motivačními silami, které jsou u každého z nás rozsáhle jiné."

Vrátím se k dosud platným osnovám. Jsou, v současnosti, obsahově i časově příliš náročné. Jejich nedostatkem je také "nedotažení" výuky do její konečné fáze, tj. k návykům. Jedním z možných řešení je spojování odborné problematiky do jednoho celku. Jako běžný příklad uvádím výuku v autoškole, která integruje vědomosti (z konstrukce vozu), dovednosti (získané např. na automobilovém trenažéru) a návyky (jízda ve skutečném provozu). Podobně lze spojovat odbornou problematiku fyziky a matematiky.

Vrátím se k druhému požadavku modernizace výuky, tj. modernizaci jejích metod.

Pokusím se vyjít z praxe. V dnešní době má mobil téměř každý. Pro zvládnutí jeho obsluhy je k němu dodáván manuál (dříve návod k obsluze). Proto, že mobily postupně integrují více funkcí (např. fotoaparátu, videopřehrávače, hudebního nosiče atd.), nároky na manuály postupně narůstají. Máme-li např.odeslat textovou zprávu (SMS), musíme, postupně, krok po kroku, provést řadu elementárních pracovních operací a to postupným "kliknutím", s bezprostřední reakcí mobilu na každou z nich.

Dovolím si charakterizovat tyto pracovní operace jako elementární psychomotorické (EPM) proto, že jsou nejen pracovní, ale i psychicky zdůvodněné. Podobně, krokově, obsluhujeme i další spotřební elektroniku i počítače. Dovolím si tvrdit, že náš běžný život je také řešen "krokově". Vždyť ani dítě neumí ihned pít, jíst, chodit mluvit. Nabízí se možnost: krokového řešení nejen výuky praxe, ale i teorie.

Pokud při výuce využijeme populárně-vědecký film, během jeho asi 20min. promítnutí dynamický děj žáci nezvládnou. Z jednoho takového filmu jsem si každou scénku obrazově i zvukově zaznamenal a didakticky, krok po kroku, celý film zpracoval Kroky na sebe navazovaly vstupem i výstupem, zvládnutí odborné náplně elementární psychické operace (EP) bylo ověřováno otázkou se třemi variantami odpovědí a žákovo řešení bylo ihned vyhodnoceno.

Takto jsem didakticky zpracoval 12 filmů z elektroniky, které, spolu s krokově zpracovanými texty, byly použity k přípravě odborníků v naší, dřívější, republice.

Efektivitu takto krokově řešené výuky teorie prokázal pedagogický experiment na dvou skupinách žáků. Jedna experimentální, druhá s běžně prováděnou výukou. Probíhal v průběhu 4x2 výukové hodiny na téma "polovodiče" a dosažené výsledky vyzněly jako statisticky významné ve prospěch experimentální skupiny.

Zajímavé bylo, že někteří žáci s dřívějším nízkým hodnocením vykázali podstatné zlepšení, které zdůvodnili tím, že ztratili nedůvěru k sobě a přestali se obávat posměchu v případě veřejně nesprávné odpovědi.

Krokově řešenou výuku teorie i praxe pokládám za jedno z možných řešení požadavku na modernizaci výuky, za její modernizovanou didaktickou technologii. Toto řešení splňuje převážnou část požadavků jakými jsou : žáka je třeba motivovat problémem, otázkou, učení se proto musí změnit v sérii otázek a odpovědí, odpověď žáka musí být samostatně vytvořená nebo vybraná, musí být bezprostřední, pro jeho kladnou motivaci musí převažovat správné řešení. Tyto požadavky tvoří, dohromady, jednu z hlavních podmínek efektivního učení, známou jako princip zpevnění.

Krokové řešení výuky teorie i praxe považuji za jednu z možných variant její efektivní didaktické technologie. Uvedený příklad ukazuje jak je náročná práce učitelů, tedy těch, kteří, jak jsem již uvedl " bez ohledu na čas přemýšlí, jak efektivněji učit." Především k nim by měla směřovat převážná část investic vkládaných do školství. Pokud se někdo domnívá, že učitelé mohou být nahrazeni technickými prostředky, nemá pravdu. Jedině, pokud splňují svojí programovou náplní výše uvedené požadavky, mohou učitele zastoupit, ale pouze v té fázi výuky, kterou jim přidělí.

                 
Obsah vydání       18. 1. 2006
18. 1. 2006 Pamatujete na Afghánistán? Nyní jsou tam obyvatelé terorizováni sebevražednými atentátníky
18. 1. 2006 Britští extremisté před soudem za šíření rasové nenávisti
18. 1. 2006 Tolerování extremistické propagandy je výrazem důvěry v občanskou společnost Karel  Dolejší
18. 1. 2006 Na obranu občanských svobod
18. 1. 2006 Studenti a informace Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
18. 1. 2006 Byl to krátkozraký dokument František  Hezoučký
18. 1. 2006 Jak efektivněji učit František  Augusta
18. 1. 2006 Islámské internetové fatwy proti sexu
18. 1. 2006 Povolte homosexuální styk až od osmnácti let
18. 1. 2006 Evangelikální prostituti Štěpán  Kotrba
18. 1. 2006 Vlna spláchne i potůček špíny Štěpán  Kotrba
18. 1. 2006 Láska ke třem (neexistujícím) pomerančům Alex  Koenigsmark
18. 1. 2006 Náboženství jsou kritizovatelná Josef  Provazník
18. 1. 2006 Viagra a cialis mohou poškozovat oční nerv
18. 1. 2006 Poznámky ke zdravotnictví z druhé strany Petr  Wagner
18. 1. 2006 Jaderná energie patří do technického muzea Hermann  Scheer
18. 1. 2006 Anketa "o nejabsurdnější bankovní poplatek" -- finálové kolo
18. 1. 2006 Gore: Povolení odposlechů podkopává ústavu Karel  Dolejší
18. 1. 2006 19. 1. 2005 - Vzpomínkový večer na Jana Bouchala
18. 1. 2006 Mužům vstup zakázán Karla  Ladwigová
18. 1. 2006 Práce v průmyslových zónách je pro Číňany dobrodiním
18. 1. 2006 Napište neprávem vězněnému Petru Partykovi
18. 1. 2006 Dopouští se ČR úvěrového podvodu? Michal  Rusek
18. 1. 2006 Prohlášení k rezoluci o komunismu z Parlamentního shromáždění Rady Evropy
18. 1. 2006 Miroslav Šuta recykluje už jednou vyvrácenou fámu Ivan  Brezina
18. 1. 2006 Mezinárodně proslulá firma nepodvádí Miroslav  Šuta
18. 1. 2006
16. 1. 2006 Západním firmám vyhovuje čínský totalitní režim
17. 1. 2006 James Lovelock: Životní prostředí na Zemi je už zničené
17. 1. 2006 Jaderná energetika "nemůže být řešením pro klimatické změny"
17. 1. 2006 Pražský dopravní podnik: cestující jsou tu pro nás, nikoliv my pro ně Irena  Ryšánková
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
18. 1. 2006 Studenti a informace Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
18. 1. 2006 Jak efektivněji učit František  Augusta
13. 1. 2006 Je smyslem školské reformy učit nově? Emilie  Thomitzková
9. 12. 2005 Deset let pražského školství mezi Ábelem a Kainem Ivo V. Fencl
8. 12. 2005 Tiché dohody a špatné hody Václav  Dušek
11. 11. 2005 Škola a jazyky   
10. 11. 2005 Jak se vyučují jazyky na české střední škole   
10. 11. 2005 Výuka cizích jazyků Josef  Vít
9. 11. 2005 Pozor! Hrozí omezení samosprávy akademických obcí   
1. 11. 2005 České univerzity již dávají svým studentům peníze Zdeněk  Moravčík
27. 10. 2005 Pravice chce zrušit v Albertě školné v postsekundárním školství Jiří  Jírovec
19. 10. 2005 Stanou se univerzity otrokem komerčních zájmů?   
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda
6. 9. 2005 Post-moderní reforma školství v ČESKU jako příležitost pro (všeho)schopné Ivo V. Fencl