18. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 1. 2006

Naše úsilí není vázáno na žádnou politickou stranu

Na obranu občanských svobod

Otevřeným dopisem varují Viktor Dobal, Michal Janovec, Emanuel Mandler, Ivan Mašek, Petruška Šustrová a Ivana Vajnerová před "totalitními tendencemi" Paroubkovy vlády.

Tím, co dnes děláme, vytváříme předpoklady pro budoucnost. Málokdy mohlo být o této okolnosti tak málo pochyb jako v současné době. Vláda Jiřího Paroubka s velkým úsilím pracuje na mnoha změnách naší skutečnosti, které mají hluboký a trvalý význam. Značnou část veřejnosti tyto změny nevzrušují, protože jsou provázeny komentáři, vysvětlujícími, že jde o zlepšení naší materiální situace. Tomu nasvědčují i nedávno přijaté zákony a nařízení, které opravdu přispějí k rychlému zvýšení příjmů nemalých skupin obyvatelstva. Na druhé straně tato opatření nadměrně zvyšují nároky na státní rozpočet a Česká národní banka je přesvědčena, že z dlouhodobého hlediska taková populární předvolební politika znamená plýtvání národním majetkem, které se nám v budoucnu vymstí.

Jde však ještě o další a neméně významnou záležitost. Současná vláda jak zákony a nařízeními, které Sněmovna většinou přijímá s podporou komunistů, tak praktickými opatřeními postupně zaujímá nadřazené místo v oblastech, které by měly fungovat demokraticky, za účasti různých politických a společenských sil. Nejde jen o nedemokratické obsazení a autoritativní řízení jednotlivých resortů či oborů (nejdále došel tento proces ve zdravotnictví), ale i o fakta týkající se celé společnosti. Svědčí o tom návrh zákona, který "ve veřejném zájmu" umožňuje vyvlastňovat majetek jednotlivců, a připomíná tak období všeobecné regulace, které máme dávno za sebou. V podobném smyslu vyznívají úvahy premiéra o přehnané svobodě médií a zasahování státních orgánů do jejich činnosti. Domnívali jsme se, že něco takového máme rovněž za sebou. Není tomu tak.

Právě obdobné zákony, návrhy a aktivity vedou mnohé z nás k domněnce, že se Česká republika vrací k předlistopadové situaci. To naštěstí přinejmenším ze zahraničněpolitických -- a věříme, že ani z vnitropolitických -- důvodů není možné. Nicméně současná spolupráce sociální demokracie a komunistů umožňuje opakování některých důležitých prvků starého režimu, a usnadňuje tak zavedení autoritativního způsobu vládnutí, který by podstatně omezil občanské svobody a práva a některé z nich možná zlikvidoval.

Domníváme se, že povinností politicky uvědomělých občanů bez ohledu na jejich sociální postavení a stranickou příslušnost je postavit se za jakýchkoli okolností, zejména však v předvolební době, proti současným nebezpečným autoritativním snahám. Taková snaha nemá stranické pozadí. Vyzýváme ke spolupráci všechny, kdo budou mít možnost číst toto naše prohlášení, a prosíme je, aby přesvědčovali další občany o potřebě vytvořit aktivity proti autoritářství.

Nechceme šířit paniku. Znovu zdůrazňujeme, že naše úsilí není vázáno za jakoukoli politickou stranu. Jsme však přesvědčeni, že doba je vážná a že nesmírně záleží na tom, aby se řadoví občané v co největším množství pokusili zastavit současné sílící autoritativní tendence. Jde o to, abychom my i naše děti žili pokojně ve svobodě a demokracii.

                 
Obsah vydání       18. 1. 2006
18. 1. 2006 Pamatujete na Afghánistán? Nyní jsou tam obyvatelé terorizováni sebevražednými atentátníky
18. 1. 2006 Britští extremisté před soudem za šíření rasové nenávisti
18. 1. 2006 Tolerování extremistické propagandy je výrazem důvěry v občanskou společnost Karel  Dolejší
18. 1. 2006 Na obranu občanských svobod
18. 1. 2006 Studenti a informace Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
18. 1. 2006 Byl to krátkozraký dokument František  Hezoučký
18. 1. 2006 Jak efektivněji učit František  Augusta
18. 1. 2006 Islámské internetové fatwy proti sexu
18. 1. 2006 Povolte homosexuální styk až od osmnácti let
18. 1. 2006 Evangelikální prostituti Štěpán  Kotrba
18. 1. 2006 Vlna spláchne i potůček špíny Štěpán  Kotrba
18. 1. 2006 Láska ke třem (neexistujícím) pomerančům Alex  Koenigsmark
18. 1. 2006 Náboženství jsou kritizovatelná Josef  Provazník
18. 1. 2006 Viagra a cialis mohou poškozovat oční nerv
18. 1. 2006 Poznámky ke zdravotnictví z druhé strany Petr  Wagner
18. 1. 2006 Jaderná energie patří do technického muzea Hermann  Scheer
18. 1. 2006 Anketa "o nejabsurdnější bankovní poplatek" -- finálové kolo
18. 1. 2006 Gore: Povolení odposlechů podkopává ústavu Karel  Dolejší
18. 1. 2006 19. 1. 2005 - Vzpomínkový večer na Jana Bouchala
18. 1. 2006 Mužům vstup zakázán Karla  Ladwigová
18. 1. 2006 Práce v průmyslových zónách je pro Číňany dobrodiním
18. 1. 2006 Napište neprávem vězněnému Petru Partykovi
18. 1. 2006 Dopouští se ČR úvěrového podvodu? Michal  Rusek
18. 1. 2006 Prohlášení k rezoluci o komunismu z Parlamentního shromáždění Rady Evropy
18. 1. 2006 Miroslav Šuta recykluje už jednou vyvrácenou fámu Ivan  Brezina
18. 1. 2006 Mezinárodně proslulá firma nepodvádí Miroslav  Šuta
18. 1. 2006
16. 1. 2006 Západním firmám vyhovuje čínský totalitní režim
17. 1. 2006 James Lovelock: Životní prostředí na Zemi je už zničené
17. 1. 2006 Jaderná energetika "nemůže být řešením pro klimatické změny"
17. 1. 2006 Pražský dopravní podnik: cestující jsou tu pro nás, nikoliv my pro ně Irena  Ryšánková
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce