18. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 1. 2006

Dopouští se ČR úvěrového podvodu?

Odvolaná ředitelka Veřejné zdravotní pojišťovny Jiřina Musílková vysvětlila důvody, proč nemohla VZP požádat o úvěr, těmito slovy: "Překlenovací úvěr není jednoduchá záležitost, a kdybychom neprokázali, že ho můžeme vrátit, byl by to podvod." V této souvislosti se musíme ptát, proč navyšování státního (vládního) "překlenovacího" dluhu ČR naposledy tempem 97 mld. ročně rovněž není chápáno jako úvěrový podvod. Vždyť stačí málo -- např. prudké zvýšení cen ropy, což je při současných problémech v Íránu docela pravděpodobné (ani situace v Iráku se nelepší) -- a světové ekonomiky již zcela závislé na této surovině -- včetně ČR -- spadnou do hluboké ekonomické recese. Otázky jsou tedy jasné: Kdo a kdy se zaručil za Českou republiku, že bude schopna splácet své dluhy?

Jaký dnes existuje plán na jejich splacení, je-li evidentní, že řada ukazatelů se bude pouze zhoršovat (krize populační, energetická, ekologická...)? Proč věříme politikům, kteří nám zase malují zářné zítřky a s nulovou odpovědností tvrdí sebevědomě cokoliv?

Rozpočet ČR na rok 2006 -- splátky úroků ze státního dluhu: 34,2 mld. korun

Na webové adrese Ministerstva financí ČR nalezneme přílohu č. 4 zákona č. 543/2005 Sb. o státním rozpočtu na rok 2006 s názvem Ukazatele jednotlivých kapitol. ČR pro rok 2006 plánuje emisi státních dluhopisů ve výši 65,2 mld. korun, zároveň budeme platit pouze na úrocích 34,2 mld. korun. Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu činí 300 milionů korun ročně. Z uvedených čísel je zřejmé, že více než polovinu nově půjčených peněz neuvidíme, protože bude obratem použita na přímé splacení rychle se zvyšujících úroků ze státního (vládního) dluhu, jehož celková výše v prosinci 2005 činila 691 mld. korun. Vzhledem k blížícím se volbám si dovolím v této souvislosti důležitou výzvu seriózním médiím v ČR: Opravdu by nebylo maximálně účelné představit volební aktéry opakovanou a důraznou otázkou "jakým nedrastickým způsobem dokáže ČR zamezit narůstání státního dluhu?"

Pravděpodobně jsme již překročili Rubikon...

Možná by mohli učitelé matematiky vytvořit pro přijímací zkoušky následující úlohu: Mandatorní výdaje (tj. přikázané výdaje státního rozpočtu, které jsou externě stanoveny zákony a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit) činily v roce 1995 celkem 2/3 všech výdajů státního rozpočtu. V roce 2004 činila jejich výše 6/7 všech státních výdajů (bližší informace Českého statického úřadu). Jakým tempem bude narůstat státní (vládní) dluh, když víme, že v roce 2011 budou činit mandatorní výdaje 100 % státního rozpočtu? -- viz zpráva Ministerstva financí ČR.

Proč nás David Marek a Patria Finance chlácholí "přiměřenou úrovní dluhu"?

Vlastně nemám slov a téměř se chci zdržet komentáře k výroku "přiměřená úroveň dluhu". Co to vlastně znamená přiměřená úroveň dluhu? Čemu nebo komu je přiměřená? Cožpak je smyslem textu něco jiného, než navodit mylné zdání, že nižší dluh by byl chybný? Velmi se obávám, že takové a podobně chlácholící výroky typu "ČR patří ve srovnání s Evropu mezi málo zadlužené země..." pronášejí lidé, jejichž cílem je sloužit nikoliv veřejnému zájmu ČR, ale především těm finančním skupinám, kterým letos zaplatíme přes 34 mld. korun. Nebo snad neexistuje sofistikované PR těchto finančních kruhů, jejichž společným zájmem je zvyšovat své příjmy z úroků? Nebo snad České republice půjčuje kdosi z lásky či charity?

Ministr Šimonovský připustil 16. 1. 2006 možnost vrácení vlaků pendolino

Cílem řádků výše nebyla kritika Davida Marka ani snaha vnášet do společnosti strach z budoucnosti. Svými skromnými možnostmi se jen pokouším přimět k akci odpovědné a kompetentní kruhy (kde jsou např. desítky a stovky fundovaných nezávislých analýz odborníků z českých vysokých škol?). V situaci, kdy úroky z dluhů činí 4 % státních výdajů nelze plýtvat výdaji na zbytečně luxusní pendolino (stát doplácí ČD více než 2 mld. ročně), zvláště když se skrze jeho opakované poruchy až nyní ukázalo, že stejně rychle (!) dokážou jet nově vytvořenými železničními koridory i běžné soupravy typu Eurocity --

Je třeba stále hledat, které výdaje nejsou doposud mandatorní a najít politickou vůli je rychle zrušit, což je jediná existující možnost, abychom přece jen překonali Rubikon spirálovitého zhoubného zadlužení a občané ČR se nestali ve své zemi faktickými otroky, kteří budou pracovat již a pouze na splácení úroků. Výše státního dluhu v roce 2005 činila již 67 500 Kč na občana -- a to včetně nemluvňat. -- Tak už přece pochopme finanční realitu!

                 
Obsah vydání       18. 1. 2006
18. 1. 2006 Pamatujete na Afghánistán? Nyní jsou tam obyvatelé terorizováni sebevražednými atentátníky
18. 1. 2006 Britští extremisté před soudem za šíření rasové nenávisti
18. 1. 2006 Tolerování extremistické propagandy je výrazem důvěry v občanskou společnost Karel  Dolejší
18. 1. 2006 Na obranu občanských svobod
18. 1. 2006 Studenti a informace Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
18. 1. 2006 Byl to krátkozraký dokument František  Hezoučký
18. 1. 2006 Jak efektivněji učit František  Augusta
18. 1. 2006 Islámské internetové fatwy proti sexu
18. 1. 2006 Povolte homosexuální styk až od osmnácti let
18. 1. 2006 Evangelikální prostituti Štěpán  Kotrba
18. 1. 2006 Vlna spláchne i potůček špíny Štěpán  Kotrba
18. 1. 2006 Láska ke třem (neexistujícím) pomerančům Alex  Koenigsmark
18. 1. 2006 Náboženství jsou kritizovatelná Josef  Provazník
18. 1. 2006 Viagra a cialis mohou poškozovat oční nerv
18. 1. 2006 Poznámky ke zdravotnictví z druhé strany Petr  Wagner
18. 1. 2006 Jaderná energie patří do technického muzea Hermann  Scheer
18. 1. 2006 Anketa "o nejabsurdnější bankovní poplatek" -- finálové kolo
18. 1. 2006 Gore: Povolení odposlechů podkopává ústavu Karel  Dolejší
18. 1. 2006 19. 1. 2005 - Vzpomínkový večer na Jana Bouchala
18. 1. 2006 Mužům vstup zakázán Karla  Ladwigová
18. 1. 2006 Práce v průmyslových zónách je pro Číňany dobrodiním
18. 1. 2006 Napište neprávem vězněnému Petru Partykovi
18. 1. 2006 Dopouští se ČR úvěrového podvodu? Michal  Rusek
18. 1. 2006 Prohlášení k rezoluci o komunismu z Parlamentního shromáždění Rady Evropy
18. 1. 2006 Miroslav Šuta recykluje už jednou vyvrácenou fámu Ivan  Brezina
18. 1. 2006 Mezinárodně proslulá firma nepodvádí Miroslav  Šuta
18. 1. 2006
16. 1. 2006 Západním firmám vyhovuje čínský totalitní režim
17. 1. 2006 James Lovelock: Životní prostředí na Zemi je už zničené
17. 1. 2006 Jaderná energetika "nemůže být řešením pro klimatické změny"
17. 1. 2006 Pražský dopravní podnik: cestující jsou tu pro nás, nikoliv my pro ně Irena  Ryšánková
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce