8. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 12. 2005

Boj s nezaměstnaností -- proč nemáme šanci?

Už v mládí do nás hustili: 'kdo nepracuje, ať nejí`. Původcem tohoto pěkného přísloví není žádný levičák 19. století, nýbrž řád Benediktinů, přesněji už apoštol Pavel. Téměř o století dříve, než Mohamed zahájil svou islámskou revoluci, zahájil Benedikt z Nursie činnost jednoho z nejvýznamnějších řádů katolické církve.

'Ora et Labora` je heslo tohoto řádu, modli se a pracuj. Všeho s mírou, platilo už ve středověku. Tehdy byly nejenom neděle volné, církevních svátků bylo v roce nejméně 50, v těchto dnech se pracovat nesmělo. Samozřejmě museli robotníci v létě těžce pracovat, v zimě ale bylo daleko méně co dělat, život se odehrával mimo pracoviště.

To se změnilo s příchodem parního stroje. Přibližně od r. 1810 začíná průmyslová revoluce, přináší s sebou pracovní dobu 14 až 16 hodin denně, 85 hodin týdně. Teprve odbory dokázaly prosadit standardní dělení života na 8-8-8 . Osm hodin práce, 8 hodin odpočinku, 8 hodin spánku se stalo na dlouhá léta životním rytmem moderního dělnictva.

Zde bychom ale neměli míchat dva zcela rozdílné pojmy. Práce a činnost, to není totéž, i když z dálky to podobně vyhlíží. Práci lze definovat jako druh činnosti, doplňující nedokonalý stroj, třeba podávání plechů do lisu, stlačování ovládací páky ve chvíli, kdy je vše ve správné poloze, vyjímání hotového výlisku a ukládání na transportní pás. Činnost jako taková je daleko více závislá na schopnostech pracovníka, dává mu daleko více svobody, pokud jde o hledání správného přístupu k řešení daného problému, není tak přísně vázána na určitý stroj nebo určitý čas.

Dosavadní vývoj charakterizovaný plnou zaměstnaností byl nesen především prací, nahrazováním chybějících částí procesu, výzkum, vývoj, řízení byly personálně v menšině.

Také podíl lidí, zaměstnaných v oboru služeb, neustále roste, ve výrobě naopak klesá. Někdy v šedesátých letech překročil počet zaměstnanců ve službách počet zaměstnanců v bezprostřední výrobě (ovšem spíše ve vyspělých zemích, sotva v RVHP).

Od té doby stále posiluje trend nahradit oblbující práci na výrobním pásu automaty, nebo přinejmenším zajistit obměny pracovního nasazení zaměstnanců, aby se jejich duševní obzor mohl vyvíjet. Bezduchá práce na pásu, jako v Chaplinových groteskách, je dnes nemyslitelná (kromě call centres, pozn.red.)

A zde narážíme na pojem, který by se mohl definovat jako IQ, kvocient inteligence, nebo obecné duševní schopnosti zaměstnanců. Tam, kde tělesná síla může být nahrazena silou motorů, hrají duševní schopnosti zaměstnance, který takový soubor výrobních procesů řídí, dominantní roli.

Rozdělení duševních kvalit v průměru obyvatelstva je nejlépe charakterizováno Gaussovou křivkou, připomínající zvon. Vrchol této křivky představuje 100, podprůměrná inteligence je vyjádřena nižším číslem, geniální lidé dosahují IQ kolem 150.

Nakreslíme-li si tuto křivku, vidíme, že mezi ní a nulovou linií je uzavřena plocha, mezi vrcholem a pravou osou je právě 50% sledované populace, vlevo těch ostatních 50%.

Nyní lze zcela reálně vycházet z toho, že si zaměstnavatelé budou vybírat zaměstnance především v oblasti IQ vyšších než 100%. Protože je však plocha, omezená touto křivkou, konečná, musí být občas voleni zaměstnanci z levé části tohoto rozdělení.

Dá se proto říci, že množina zaměstnaných osob se na grafu IQ dá znázornit jako plocha omezená vlevo limitní čárou, hloupější už nemají šanci, Gaussovou křivkou a asymptotou v pravém maximu.

V období, ve kterém při téměř stagnujícím růstu produkce stoupá produktivita, posunuje se tato limitní čára směrem vpravo. Samozřejmě hrají roli i jiné faktory, stáří, vystupování atd. uchazeče o práci, ale koneckonců není a už nikdy nebude tolik míst v produkci, abychom mohli zaměstnat kohokoliv.

Mezi odborníky se traduje hodnota mezi 33% a 38% práceschopné populace, pro tu nebude v budoucí době žádná šance najít zaměstnání v produktivním sektoru.

Něco takového nelze samozřejmě rozšiřovat, aniž by někdo proti tomu neprotestoval, to jsou v první řadě odbory. Odbory jsou i nadále prodlouženou rukou benediktinů, bez práce hrozí krize společnosti. Je tomu opravdu tak?

Každý z nás, vychovaný benediktinskými tradicemi, se cítí méněcenným, nepodaří-li se mu najít práci, ve které stojí po boku jemu přiměřených spolupracovníků. Konec konců ani plat není tak důležitý, jako uznání, kolegialita a vůbec styk s lidmi, v nezaměstnanosti je to nejvíce deprimující právě nedostatek styku se svým okolím (styk s ostatními stejně postiženými toto trauma pouze posiluje).

Jak tomu lze zamezit?

Zde je celá řada neobvyklých návrhů, od rovné daně, po základní plat každého občana, t.zv. druhý pracovní trh. Co to má s tím společného?

Rovná daň je protinávrh k tak zvané dani z automatů. Zatím co zdaňování automatizovaných provozů způsobuje jejich stěhování do oblasti výhodnějšího zdanění, rovná daň preferuje naopak oblast vlastního státu. Je zcela jedno, zda bylo zboží vyrobeno v Číně, České republice, v Německu, daň z jeho prodeje financuje ve stejné míře naše hospodářství, tím i náš trh práce. Tím lze urazit špičku globalizaci. Jakýkoliv příjem podléhá stejné dani, samozřejmě je nutné zavést nezdanitelný základ a to by měla být hodnota, odpovídající nákladům na život nad hranicí chudoby.

BBC: "Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou?"ZDE

Tento základní příjem by mohl jako základní plat nahradit všechny ty složité dávky, jeho výplata by měla být spojena s povinností, na výzvu obce se dostavit k obecně prospěšné práci. Nejenom čištění obce, ale i hlídání, služby u volebních výborů, dohled na silniční provoz na začátku a na konci školní doby, kdy děti přecházejí rušné komunikace, kontrolu kontejnerů na tříděný odpad, pomoc školákům s domácími úkoly, pomoc postiženým spoluobčanům, zde je pole možné činnosti opravdu široké.

Dosavadní představy o práci jsou založené na představě, že teprve kdo trpí, má nějakou hodnotu. Což tak, kdybychom našim dětem vštěpovali myšlenku, že pomáhat našim spoluobčanům bez ohledu na zisk je chvalitebné? Základní prostředky na život by nám měla garantovat naše solidární společnost.

Volný čas lze využívat i jinak, prací na zahrádce, ve svém okolí, v přírodě, v občanských sdruženích, to vše je třeba pro ty méně zdatné organizovat a pomoci jim v jejich potížích. Nejdůležitější je při tom, překonat sociální izolaci, zapojit lidi do společnosti aniž by měli pocit, že jsou pouhým objektem jakési totality.

I ten Pámbíček nám to předvedl, v šesti dnech stvořil svět, od té doby na věčnost odpočívá. Opravdu?

                 
Obsah vydání       8. 12. 2005
8. 12. 2005 Ricová: Američané nesmějí mučit nikde
8. 12. 2005 Brazil Tomáš  Krček
8. 12. 2005 Harold Pinter ostře zaútočil na Bushe a na Blaira
8. 12. 2005 Americký cestující byl zastřelen na letišti v Miami
8. 12. 2005 Hole v ráji Vladislav  Reisinger
7. 12. 2005
8. 12. 2005 Jednooké stanovisko k Číně Milan  Daniel
8. 12. 2005 Tiché dohody a špatné hody Václav  Dušek
8. 12. 2005 Politický komentátor Neff konkrétní mobilní telefon přímo doporučuje! Jan  Čulík
8. 12. 2005 Kudy ven ze slepé ulice evropské ústavní krize? Josef  Brož
9. 12. 2005
8. 12. 2005 Mohou mít občanská sdružení i politické cíle?
8. 12. 2005 Parlamentní demokracie a mládežnický aktivismus Štěpán  Kotrba
8. 12. 2005 Boj s nezaměstnaností -- proč nemáme šanci? Miroslav Václav Steiner
8. 12. 2005 Realita - obchodní artikl jednadvacátého věku Filip  Sklenář
8. 12. 2005 Co stojí za teorií přirozených práv? Martin  Ondreját
8. 12. 2005 Jsme nespokojeni s tím, jak se vyšetřuje Czechtek 2005!
8. 12. 2005 K pojmu levice dnes Milan  Neubert
8. 12. 2005 Britney Spearsová v kozačkách, zavěšená do Dlouhého Bidla
7. 12. 2005 Ostravskou Karolinu bylo nutno zbourat Tomáš  Krček
7. 12. 2005 Spojování Urválka s dnešní KSČM, to je jedině dobře
7. 12. 2005 Antikomunistická kampaň posiluje konzervatismus v KSČM
7. 12. 2005 Česká republika nesmí mlčet o hrubém porušování lidských práv v Číně
7. 12. 2005 Mýtus novinářské neutrality a vyváženosti Ivan  Brezina
7. 12. 2005 Riskantní provizorium Oskar  Krejčí
7. 12. 2005 Důchodová reforma Josef  Provazník
7. 12. 2005 Muž žaluje CIA za to, že byl údajně mučen
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
8. 12. 2005 Boj s nezaměstnaností -- proč nemáme šanci? Miroslav Václav Steiner
7. 12. 2005 Důchodová reforma Josef  Provazník
29. 11. 2005 Tupohlaví odboráři Milan  Valach
31. 10. 2005 "Call centres" v Indii jsou "novodobým otroctvím"   
24. 10. 2005 Mohou odbory poškozovat odborově neorganizované zaměstnance? Petr  Jindra
5. 10. 2005 Francie: Armáda zasáhla proti námořníkům, přístavní dělníci se vzbouřili Petr  Jindra
3. 10. 2005 Zvyšování platů ve zdravotnictví - problém nesystému Ivan  David
9. 5. 2005 Místopředseda vlády odpovědný za ekonomiku státu neumí počítat Josef  Vít
23. 2. 2004 Ministr práce a důchodového zabezpečení: "Je to tvrdé, ale spravedlivé"   
18. 2. 2004 Má to pan poslanec Křeček (dobře) spočítané? Jan  Hošek
18. 2. 2004 Poslanec Křeček to má dobře spočítané... Zuzana  Nielsenová
29. 9. 2003 Bohatí musí být bohatší (a Špidla silnější) Darius  Nosreti
9. 9. 2003 Nezaměstnanost v ČR lze snížit spotřebou zboží domácí provenience Michal  Rusek
9. 9. 2003 Kdo nemá rád odbory...?! Ladislav  Žák
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko