8. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 12. 2005

POLEMIKA

Parlamentní demokracie a mládežnický aktivismus

Ti, kdo neznají nuance zákona o politických stranách stejně jako nuance jiných zákonů, mohou se domnívat, že se jim křivdí, jestliže je státní orgán nutí k dodržování zákonů. Existují ale pouze dvě cesty. Respektovat demokraticky přijatá pravidla - zákony, a pak je nesmyslnou formulace o revoluční změně, nebo zákony nerespektovat a přiřadit se k hnutím, usilujícím o svržení stávajícího společenského řádu. Protože nic jiného revoluce není. Ani ta sametová, ani ta rudá.

Za svalnatými slovy buď následují činy, nebo nic.

Stanovisko KSM je směšným pokusem vtáhnout parlamentní KSČM do půtky o legalitu a legitimitu myšlenek, které, jsouce historicky podmíněné, používaly formy v té době běžné, dnes mnohdy nepřijatelné. Prostřednictvím této zmatené, emocí plné diskuse je pak skrytým cílem iniciátorů této diskuse působit na zákaz KSČM jako parlamentní strany. KSM tak (snad jen z hlouposti, jikoliv cíleně) plní roli užitečného idiota těch, kteří usilují o kriminalizaci celé levice. Ideoví odpůrci levice nejsou hloupí. Ideoví odpůrci levice totiž reálně pochybují o atraktivitě pravicových programů i pravicové politiky v českých podmínkách. Tváří v tvář představitelům pravice, reprezentované chlapem s gulama, bodrým chasníkem z kotárů, Mirkem Topolánkem.

V USA ještě v padesátých letech minulého století existovala rasová segeregace. Stěží by se dnes někdo soudný odvolával na tradice Ku-Klux-Klanu. Stejně tak by se málokdo odvolával v "komunistické" Číně na tradici Maovy kulturní revoluce. Mladí "komunisté" se dnes odvolávají na Marxe, Engelse a Lenina a toto myšlenkové dědictví nazývají marxismem. To ale není pravda. Pokud se k něčemu tito naivkové hlásí, pak k tradici marxismu-leninismu, jehož přímým pokračovatelem byl v Rusku Josif Visarjonovič Stalin. V Čechách pak Klement Gottwald a další garnitura gerontokracie, kterou smetl až listopad 1989. K úlevě valné většiny - včetně řady tehdejších komunistů, kteří přivítali roztřesený pád Jakeše jako východisko ke generační i obsahové změně. Jako perestrojku. Přestavbu. A každá přestavba je modernizace. Husák, Jakeš, Bilak, Hoffmann, Lenárt a další tehdejší mocní neinspirovali levici. Umožňovali přežívat pokřivenému systému, který měl k socilismu hodně daleko, i když od svých ideových protivníků dostal posměšnou nálepku "reálný socialismus". Který zakazoval tvořivě myslet i tvořivě interpretovat historii pro inspiraci do budoucnosti.

Z myšlenek dělnického hnutí a z myšlenek Marxe vychází i sociální demokracie (včetně té české - má to také v programu) a ta přitom už od první republiky odmítá právě metody násilí, prosazované v Rusku i jinde Leninem a jeho pokračovateli. Z tradic Marxe a dalších filosofů minulé doby vycházejí i další politické proudy levice. Aniž by usilovaly o násilné svržení režimů, ve kterých jejich přívrženci žijí. Právě v metodách přechodu k socialismu a dále k beztřídní společnosti se liší přístup jednotlivých levicových subjektů. Právě v nich je zakotvena jejich totožnost a společenská akceptovatelnost. Pokrok nestojí na samopalech a bombách - to pochopili už i anarchisté. Rakouští socialisté měli donedávna beztřídní společnost jako cíl ve svém programu a nikdo se je nepokoušel zakazovat. Nejspíše proto, že si termín pokrok nevykládali jako "revoluční překonání kapitalismu" či "boj za revoluční svržení kapitalistického řádu masami pracujících", jak naivně činí čeští mladí "komunisté".

Komunistická strana Čech a Moravy je stranou parlamentní, která respektuje - narozdíl od KSM pluralitu vlastnictví. Která respektuje - narozdíl od KSM - ústavní pořádek státu, jehož je legitimní součástí. Která dodržuje ústavu a zákony státu. I když její jednotliví členové či sympatizanti vyjadřují někdy názory, které jsou v příkrém rozporu se stranou prosazovanými cíli a metodami demokratické politiky, demokratické chování KSČM je zaručeno demokratickým způsobem voleb jejich představitelů, její prací na zastupitelstvech všech stupňů i jejím působením ve sněmovně či v Senátu. KSM má oproti tomu daleko blíž, než ke KSČM, ke Straně československých komunistů, vedené Miroslavem Štěpánem, případě k leninské frakci bývalého agenta StB Zifčáka. U těchto okrajových skupinek je slovo revoluce silácky frekventované, násilné metody v politice legitimní, výhrady k parlamentní demokracii principiální. Naštěstí není KSM jedinou organizací, sdružující mladé lidi na levici. Mladá levice je daleko pluralitnější a demokratičtější, než by se mohlo zdát ze svalnatých řečí několika dětí bývalých funkcionářů a několika jejich kamarádů. Naštěstí. I to by si měli uvědomit všichni, kteří házejí všechny do jednoho pytle. Inpytlopedie není reálnou alternativou politiky stejně, jako násilné svrhávání kapitalismu masami pracujících...

I když nás mohou být (a jsou) miliony, lze pokroku dosáhnout jednodušeji a trvaleji - uvědomněním si reality a možností parlamentní demokracie. Protože vláda lidu není vláda nad lidem. Protože své zástupce volíme my - občané. Protože demokracie znamená i pokoru před vůlí většiny. A většinu ještě nikdy nikdo nesvrhl. Nikde.

                 
Obsah vydání       8. 12. 2005
8. 12. 2005 Ricová: Američané nesmějí mučit nikde
8. 12. 2005 Brazil Tomáš  Krček
8. 12. 2005 Harold Pinter ostře zaútočil na Bushe a na Blaira
8. 12. 2005 Americký cestující byl zastřelen na letišti v Miami
8. 12. 2005 Hole v ráji Vladislav  Reisinger
7. 12. 2005
8. 12. 2005 Jednooké stanovisko k Číně Milan  Daniel
8. 12. 2005 Tiché dohody a špatné hody Václav  Dušek
8. 12. 2005 Politický komentátor Neff konkrétní mobilní telefon přímo doporučuje! Jan  Čulík
8. 12. 2005 Kudy ven ze slepé ulice evropské ústavní krize? Josef  Brož
9. 12. 2005
8. 12. 2005 Mohou mít občanská sdružení i politické cíle?
8. 12. 2005 Parlamentní demokracie a mládežnický aktivismus Štěpán  Kotrba
8. 12. 2005 Boj s nezaměstnaností -- proč nemáme šanci? Miroslav Václav Steiner
8. 12. 2005 Realita - obchodní artikl jednadvacátého věku Filip  Sklenář
8. 12. 2005 Co stojí za teorií přirozených práv? Martin  Ondreját
8. 12. 2005 Jsme nespokojeni s tím, jak se vyšetřuje Czechtek 2005!
8. 12. 2005 K pojmu levice dnes Milan  Neubert
8. 12. 2005 Britney Spearsová v kozačkách, zavěšená do Dlouhého Bidla
7. 12. 2005 Ostravskou Karolinu bylo nutno zbourat Tomáš  Krček
7. 12. 2005 Spojování Urválka s dnešní KSČM, to je jedině dobře
7. 12. 2005 Antikomunistická kampaň posiluje konzervatismus v KSČM
7. 12. 2005 Česká republika nesmí mlčet o hrubém porušování lidských práv v Číně
7. 12. 2005 Mýtus novinářské neutrality a vyváženosti Ivan  Brezina
7. 12. 2005 Riskantní provizorium Oskar  Krejčí
7. 12. 2005 Důchodová reforma Josef  Provazník
7. 12. 2005 Muž žaluje CIA za to, že byl údajně mučen
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005