24. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 8. 2005

Ropný šok a katastrofické scénáře z nedostatku ropy? -- nikoli pro ČR

Tuzemská spotřeba dovezené ropy v roce 2002 -- po odečtu exportu výrobků z ropy je to cca 5.500.000 tun. Z toho cca 4,5 mil. tun určeno pro výrobky sloužící pro pohon vozidel -- naftu a benzin. Možnosti ČR při zajištění soběstačnosti v případě další VELKÉ ropné krize:

Přechodem na úspornější dieselové motory v autech lze snížit celkovou spotřebu u PHM cca o jednu třetinu -- z toho vyplývá celková potřeba ropy (nafty) na provoz vozidel ze souč. 4,5 mil. tun ročně na množství dále níže uvedené. Tuzemské ropy bylo vytěženo cca 127 tis. tun, což pokrývá cca 10 procent potřeby ropy sloužící k výrobě jiných produktů, než jsou pohonné hmoty. Takže zbývá zajistit cca 900 tisíc tun ropy z dovozu jako nutné množství k zajištění správné funkce českého petrochemického průmyslu.

To je cca 1/7 nyní dováženého množství -- jeví se jako reálné i v případě obrovského poklesu těženého množství ropy ve světě.

4,5 mil tun minus 1,5 mil. tun rovná se cca 3 mil. tun ropy -- to je potřeba nutná k zajištění výroby PHM a řešících potřebu pohonných hmot na stávající úrovni -- za předpokladu výnosnosti našich polí cca 3 tuny řepky olejné z hektaru -- rovná se o potřebu cca l mil. Hektarů -- což je cca 10000 km čtverečních -- což se rovná 1/8 naší rozlohy.

Milion ha úhorů

V posledních letech roste plocha neobdělávané orné půdy a výměra trvalých travních porostů bez zemědělské produkce. Podle ministerstva zemědělství bylo takových ploch v roce 1996 asi 450 000 ha, loni již 523 000 ha. Podle ministerského materiálu pro zajištění produkce potravin, které bude schopno obyvatelstvo ČR spotřebovat, stačí zhruba 2,7 milionu ha zemědělské půdy.

V ČR však i přes nenávratné úbytky půdy, okolo 40 000 ha ročně (stavby, komunikace a jiné zábory), je dosud více než 4,2 milionu ha zemědělské půdy.

Úředníci z ministerstva navrhují zemědělskou půdu využít rovněž pro pěstování obilí na výrobu bioetanolu pro pohonné hmoty, na 17 000 ha má být zaseta cukrovka pro výrobu lihu a dále se uvažuje asi 265 000 ha zemědělské půdy zalesnit. Zatím těmto projektům chybí finanční prostředky pro nezbytné dotace majitelům půdy.

(Zdroj: Haló noviny, 23. 6. 1998)

Z VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ plyne jeden závěr -- jen využitím úhorů v ČR za předpokladu přejití na navíc ekologicky čisté palivo do dieselových motorů -- na bionaftu -- můžeme pokrýt téměř 100 procentně potřebu pohonných hmot v ČR. A taky přechodem na diesel motory ze současných benzinových -- v přechodném období -- např.zvýhodněním LPG pohonu u benzin.motorů se lze vyhnout spotřebě benzinu.

Takže ČR nehrozí ani jeden z katastrofických scénářů malovaných experty na ropnou problematiku převážně pocházejících z USA. Věřím tomu, ale že i USA jsou schopny podobným nebo jiným způsobem řešit situaci kdy dojde k případnému snížení dováženého množství ropy, které by vedlo k neúměrnému zvýšení cen produktů z ropy a že by nalezly levnější zdroje pro pohon svých automobilů -- třeba také mnou uváděnou bionaftu vyráběnou z řepky olejné. Jen by asi museli snížit jejich export potravin a zaměřit svoji zemědělskou produkci jinam.

Závěr:

Naše civilizace jak ji známe nekončí tím, že dojdou těžitelné zásoby ropy ve světě. Jediné co se změní je, že jejím nedostatkem se změní její cena -- vzroste.

A při růstu ceny ropy nad jistou úroveň začne se jevit ekonomičtější vyrábět pohonné hmoty z vlastních navíc každoročně obnovovaných zdrojů. Svět se přiblíží stavu trvale zachovatelného stupně jeho současného rozvoje.

                 
Obsah vydání       24. 8. 2005
24. 8. 2005 Policisté zabili Brazilce, protože neměli v metru signál
24. 8. 2005 Konzervatismus se stal lidovou ideologií, a tak přestal intelektuálně stimulovat
24. 8. 2005 Vedena zájmem o symbolické ocenění aktivních odpůrců nacismu a prohloubení historické paměti ...
24. 8. 2005 Humanistický prorok Milan Machovec Pavel  Žďárský
24. 8. 2005 Proměňuje se Irák v islámský stát?
23. 8. 2005 Americký kazatel požadoval zavraždění venezuelského prezidenta
24. 8. 2005 Oči, které několik dní nespaly Tomáš  Koloc
24. 8. 2005 Vážení a milí muslimové... Boris  Cvek
24. 8. 2005 Ropný šok a katastrofické scénáře z nedostatku ropy? -- nikoli pro ČR Pavel  Blaheta
24. 8. 2005 V ČR ropný šok nebude? Jiří  Pazdera
24. 8. 2005 Michael  Marčák
24. 8. 2005 CzechTek 2005: Analýza vyváženosti televizního zpravodajství
24. 8. 2005 CzechTek 2005: závažné svědectví pracovníků Drop In Štěpán  Kotrba
23. 8. 2005 Spor o CzechTek - ohledávání hranic demokracie Jan  Čulík
24. 8. 2005 Hysterie a zaujatost by při seriózním řešení problémů neměly mít místo Josef  Provazník
24. 8. 2005 I ta demokracie někdy dost bolí Josef  Provazník
23. 8. 2005 Kontroverzní hodnoty Václava Havla
23. 8. 2005 Peter Steiner zkreslil dopis osmi evropských státníků
23. 8. 2005 Havel je stejný přítel amerického lidu, jako byl Bilak přítel lidu sovětského Jiří  Mašek
22. 8. 2005 O odvážných Polácích, flegmatických Češích a neutrálních Brazilcích Fabiano  Golgo
22. 8. 2005 Nesmíme propadat mýtům Jan  Čulík
22. 8. 2005 Zrcadlo pro Jana Čulíka Fabiano  Golgo
24. 8. 2005 Češi možná bojovali v mnoha válkách, ale... Jaroslav  Štemberk
23. 8. 2005 Češi bojovali v mnoha válkách
23. 8. 2005 Český národní charakter existuje - jsme rozesírači
22. 8. 2005 Tak co máme proti tomu dělat? Jindřich  Kalous
23. 8. 2005 Czechtek: Konečně pravda!
23. 8. 2005 Zachvátí Evropu ptačí chřipka?
19. 8. 2005 Hospodaření OSBL za červenec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
24. 8. 2005 Ropný šok a katastrofické scénáře z nedostatku ropy? -- nikoli pro ČR Pavel  Blaheta
24. 8. 2005 V ČR ropný šok nebude? Jiří  Pazdera
22. 8. 2005 Amerika ve válce: Prezident Bush se neodváží požádat občany, aby šetřili benzin Miloš  Kaláb
22. 8. 2005 Tak co máme proti tomu dělat? Jindřich  Kalous
15. 8. 2005 Scénáře ropného šoku - mediální odezva Jindřich  Kalous
10. 8. 2005 Cena ropy dosáhla 64 dolarů za barel - rapidně se zvyšuje cena benzínu   
8. 8. 2005 Ze zámoří přicházejí znepokojivé zprávy Jindřich  Kalous
3. 8. 2005 Scénáře ropného šoku Jindřich  Kalous
15. 7. 2005 Co přijde po ropě? Pavel  Houdek
11. 7. 2005 Jíme ropu a zemní plyn Jindřich  Kalous
2. 5. 2005 Absťák Jindřich  Kalous
22. 4. 2005 Konec ropné éry?   
11. 8. 2004 Ropa, politika a krev Oskar  Krejčí
2. 6. 2004 Atentát v Saúdské Arábii vyvolal ropnou krizi   
12. 3. 2003 Irák a invaze: Nevěrný manžel Hussein, euro a ropa Petr  Baubín