24. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 8. 2005

Konzervatismus se stal lidovou ideologií, a tak přestal intelektuálně stimulovat

Vláda s omezenými pravomocemi je lepší než silná direktivní vláda, protože omezená vláda umenšuje problém veřejné nevědomosti.

Drtivá většina voličů v masové demokracii, argumentují tito myslitelé, je drastickým způsobem neinformována i o těch nejzákladnějších politických problémech. Ve volbách hlasují na základě nejrůznějších iracionálních a negramotných popudů. Ani elity nejsou schopny řádně porozumět složitosti politiky a jsou otroky ideologických stereotypů. Lidská mysl je příliš primitivní na to, aby dokázala porozumět složitosti moderní politiky. Demokratická politika je tak volbou mezi ideologickou rigiditou elit a absolutní nekompetentností širokých mas. Této neblahé situaci můžeme uniknout pouze tak, že omezíme rozhodovací moc vlády nad naším životem.

V padesátých a šedesátých letech mohla být americká pravice hrdá na několik významných politických teoretiků, ať už to byl James Burnham, Richard Weaver, Leo Strauss či Friedrich Hayek. Dnes už nikdo takový není, míní Austin Bramwell v časopise The American Conservative a pokračuje: Neznamená to ovšem, že by byl americký konzervatismus v úpadku, naopak je velmi populární.

Dnes však neexistuje žádná velká konzervativní osobnost, od níž by pocházely všechny velké konzervativní ideje. Úspěchy Kendalla a jeho kolegů byly kolektivní: dohromady vytvořili řadu doktrín, které definovaly podstatu amerického konzervatismu: omezená moc vlády, anti-utopiánství, volnotržní ekonomika, vlastenectví, tradiční morálka a náboženství, federalismus, antikomunismus, víra v "absolutní hodnoty".

Dnešní konzervativci se nepokoušejí tyto doktríny nově interpretovat, ani přehodnotit. Mladí konzervativní intelektuálové se nesnaží vytvořit novou intelektuální syntézu. Také je málo konzervativců, kteří by přijali konzervativní ideologii v důsledku náhlého osobního "prozření". Většinou dědí své konzervativní přesvědčení od rodičů a prarodičů.

Konzervativci ztratili zájem o interní debatu o své ideologii před třiceti lety, kdy byla podstata amerického konzervatismu ještě otevřenou otázkou. Málokteří konzervativci si však myslí, že se bez další rigorózní diskuse konzervatismus rozloží. Konzervativní ideologie byla projednou definována a nyní už stačí ji jen šířit po světě.

Jenže, argumentuje autor, konzervatismus takového vynikajícího postavení nedosáhl.

V padesátých a šedesátých letech se konzervativci snažili nejen vyvrátit moderní levicové ideologie, ale chtěli je i zlikvidovat. Každý konzervativní autor tehdy tvrdil, že objevil Svatý grál, totiž zásadní argument, který navždy rozdrtí omyly levicového hnutí (komunismu, socialismu, feminismu, atd.)

Od té doby většina konzervativců zastává názor, že takový Svatý grál už byl nalezen. Jenže on nebyl. Americký konzervatismus se nepodařilo definovat žádné jediné osobě.

Například nikdo nedokázal konzervativní přesvědčení, že vládní zásahy do hospodářství jsou škodlivé. I když ekonomie je schopna dokázat, že některé vládní ekonomické programy jsou odsouzeny k zániku, není schopna dokázat, že všechny vládní ekonomické programy nutně selžou. Co se týče různých morálních argumentů na podporu libertariánství, ty jsou ještě slabší. Levicoví teoretikové jako Ronald Dworkin a Amartya Sen přesvědčivě dokázali, že libertariáni nejsou schopni řádně pochopit, co znamená pojem svobody, založené na rovnosti - on totiž neznamená, jak tvrdí libertariáni, že všichni musejí mít svobodu hladovět, ale znamená, že všichni mají mít férovou šanci svobodně usilovat o osobní realizaci. Tento princip požaduje aktivnější roli vlády, než jakou jsou libertariáni ochotni připustit.

Většině libertariánů ovšm vadí, že nejsou schopni své politické názory podpořit přesvědčivými argumenty. Nejinformovanější osoby mezi nimi ověem vědí, že žádná přesvědčivá argumentace pro omezenou vládu neexistuje. Nejinteligentnější libertariáni vědí, že libertarianismus je jen ideologie.

To, co platí v užším měřítku o amerických libertariánech, platí i v širším měřítku o amerických konzervativcích všeobecně. Nejmoudřejší konzervativci vědí, že Svatý grál, logické zdůvodnění jejich víry, jim není na dosah. Avšak nikdy se nevzdají naděje, že ho jednou objeví.

V klasickém díle z roku 1922, Public Opinion (Veřejné mínění), argumentoval Walter Lippman, že obyčejní občané nemají intelektuální schopnosti k tomu, aby se jim podařilo porozumět alespoň trochu složitostem moderního života. Rozčílený John Dewey na to reagoval knihou The Public and Its Problems (Veřejnost a její problémy), která měla být polemikou s Lippmanem, ale ukázalo se, že nakonec Dewey ve všech hlavních bodech s Lippmanem souhlasí.

(Levicový) liberalismus dospěl v Americe za Rooseveltova programu New Deal, kdy se mu konečně podařilo nahradit zastupitelskou demokracii administrativním státem evropského typu, jehož zaměstnanci byli nejschopnějšími a nejidealističtějšími lidmi v národě. Po druhé světové válce, kdy atmosféra v USA už nebyla nakloněna reformám, se levicoví liberálové obrátili k ještě elitnější instituci - na Nejvyšší soud - a tak pokračovali v restrukturalizaci americké společnosti. Po dobu celé generace natolik dominoval levicový liberalismus americkému životu, že se liberálové začali domnívat, že jejich levicová ideologie vyjadřuje přirozené názory amerického lidu.

Liberalismus však brzo ochromila intelektuální skleróza. V hodině svého triumfu neviděli liberálové své vlastní ideologické nedostatky, které posléze začaly být až příliš zjevné.

Jak to skončilo, je dávno známo. V šedesátých a v sedmdesátých letech se levicový liberalismus v Americe dostal až "na hranice sociální politiky", nedokázal reagovat na zločinnost a na rozpad vnitřních měst, neměl zájem odporovat komunismu, posiloval rasové napětí v důsledku nerealistické politiky a předal veškerý kulturní život radikálům z Nové levice. Zároveň levičáci naštvali obyčejné lidi svými sympatiemi pro pachatele trestných činů, pro aktivisty, vyvolávající nepokoje, pro šiřitele antiamerických nálad, pro moralisty. Jak to řekl Nixon, Demokratická strana se stala stranou drog, amnestií a potratů. A od té doby ztrácí stále víc a víc moci.

Dnes hrozí nebezpečí, že se stejným způsobem rozhodlo usnout na vavřínech konzervativní hnutí. Naštěstí však se občas u konzervativců originální myšlení přece jen ještě občas najde. Viz tři příklady:

V rámci libertariánské argumentace vyvolává nenápadně skutečnou revoluci skupinka univerzitních učitelů, soustředěných kolem časopisu Critical Review. Každých čtrnáct dní v tomto časopise přiznávají, že ani volnotržní ekonomika ani morální filozofie nejsou schopny vytvořit přesvědčivou argumentaci, proč je libertarianismus správný. Nicméně, tvrdí, vláda s omezenými pravomocemi je přesto lepší než silná direktivní vláda, protože omezená vláda umenšuje problém veřejné nevědomosti.

Drtivá většina voličů v masové demokracii, argumentují tito myslitelé, je drastickým způsobem neinformována i o těch nejzákladnějších politických problémech. Ve volbách hlasují na základě nejrůznějších iracionálních a negramotných popudů. Ani elity nejsou schopny řádně porozumět složitosti politiky a jsou otroky ideologických stereotypů. Lidská mysl je příliš primitivní na to, aby dokázala porozumět složitosti moderní politiky. Demokratická politika je tak volbou mezi ideologickou rigiditou elit a absolutní nekompetentností širokých mas. Této neblahé situaci můžeme uniknout pouze tak, že omezíme rozhodovací moc vlády nad naším životem.

Zadruhé, volná skupina "evolučních konzervativců" se pokouší porozumět politice ve světle genetiky. Lidé jako Steve Sailer píší energicky a s imaginací o kontroverzních tématech jako je rasa, IQ, hlasovací zvyklosti a národní totožnost. Lidská biodiverzita je důležitá a měli bychom se jí snažit porozumět.

A zatřetí existují technoskeptičtí konzervativci, kteří píší do časopisu The New Atlantis. Ti brání lidskou přirozenost. V podstatě inteligentně argumentují proti tomu, co lidé chtějí, jako dlouhověkost a tělesné zdraví, a tvrdí, že to neguje vznešenější aspekty lidského života - lásku, čest a zbožnost.

Tyto tři zdroje nových myšlenek na pravici mají určité rysy společné. Zaprvé, všechny se zabývají moderní vědou. Zadruhé, všechny tyto tři školy konzervatismu jsou elitářské.

Toto elitářství je intelektuální silou. Originální myšlení často rozkvétá v oblastech, které jsou zdánlivě intelektuálně marginalizovány. Bohužel, konzervativní hnutí, poté, co objevilo masové publikum, riskuje, že vyplýtvá svou intelektuální marginalitu, která jej kdysi činila tak zajímavým a odvážným.

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       24. 8. 2005
24. 8. 2005 Policisté zabili Brazilce, protože neměli v metru signál
24. 8. 2005 Konzervatismus se stal lidovou ideologií, a tak přestal intelektuálně stimulovat
24. 8. 2005 Vedena zájmem o symbolické ocenění aktivních odpůrců nacismu a prohloubení historické paměti ...
24. 8. 2005 Humanistický prorok Milan Machovec Pavel  Žďárský
24. 8. 2005 Proměňuje se Irák v islámský stát?
23. 8. 2005 Americký kazatel požadoval zavraždění venezuelského prezidenta
24. 8. 2005 Oči, které několik dní nespaly Tomáš  Koloc
24. 8. 2005 Vážení a milí muslimové... Boris  Cvek
24. 8. 2005 Ropný šok a katastrofické scénáře z nedostatku ropy? -- nikoli pro ČR Pavel  Blaheta
24. 8. 2005 V ČR ropný šok nebude? Jiří  Pazdera
24. 8. 2005 Michael  Marčák
24. 8. 2005 CzechTek 2005: Analýza vyváženosti televizního zpravodajství
24. 8. 2005 CzechTek 2005: závažné svědectví pracovníků Drop In Štěpán  Kotrba
23. 8. 2005 Spor o CzechTek - ohledávání hranic demokracie Jan  Čulík
24. 8. 2005 Hysterie a zaujatost by při seriózním řešení problémů neměly mít místo Josef  Provazník
24. 8. 2005 I ta demokracie někdy dost bolí Josef  Provazník
23. 8. 2005 Kontroverzní hodnoty Václava Havla
23. 8. 2005 Peter Steiner zkreslil dopis osmi evropských státníků
23. 8. 2005 Havel je stejný přítel amerického lidu, jako byl Bilak přítel lidu sovětského Jiří  Mašek
22. 8. 2005 O odvážných Polácích, flegmatických Češích a neutrálních Brazilcích Fabiano  Golgo
22. 8. 2005 Nesmíme propadat mýtům Jan  Čulík
22. 8. 2005 Zrcadlo pro Jana Čulíka Fabiano  Golgo
24. 8. 2005 Češi možná bojovali v mnoha válkách, ale... Jaroslav  Štemberk
23. 8. 2005 Češi bojovali v mnoha válkách
23. 8. 2005 Český národní charakter existuje - jsme rozesírači
22. 8. 2005 Tak co máme proti tomu dělat? Jindřich  Kalous
23. 8. 2005 Czechtek: Konečně pravda!
23. 8. 2005 Zachvátí Evropu ptačí chřipka?
19. 8. 2005 Hospodaření OSBL za červenec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 8. 2005 Konzervatismus se stal lidovou ideologií, a tak přestal intelektuálně stimulovat   
24. 8. 2005 Humanistický prorok Milan Machovec Pavel  Žďárský
23. 8. 2005 Zachvátí Evropu ptačí chřipka?   
23. 8. 2005 Spor o CzechTek - ohledávání hranic demokracie Jan  Čulík
22. 8. 2005 O konečníku Alex  Koenigsmark
22. 8. 2005 Normobčan 1.0 beta Tomáš  Gawron
22. 8. 2005 Tak co máme proti tomu dělat? Jindřich  Kalous
22. 8. 2005 O odvážných Polácích, flegmatických Češích a neutrálních Brazilcích Fabiano  Golgo
19. 8. 2005 O dodržování pravidel podruhé -- a naposledy Milan  Černý
19. 8. 2005 Nepočítejte s tím, že vás Policie ČR ochrání před násilníky... Štefan  Švec
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
18. 8. 2005 Constantin Plesky: "Strašně mě to mrzí..." Martin "Juki" Jyrkinen
17. 8. 2005 Velmi nepodařené Otázky Václava Moravce o neparlamentních stranách Petr  Šafařík
16. 8. 2005 Globalizace podle Ulricha Becka Martin  Škabraha
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř