25. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 4. 2005

Modrá šance pro vzdělávání

Autor této části Modré šance je Walter Bartoš.

Autor začíná přesně v intencích své strany, když říká hned v první větě : "vzdělání je již dnes důležitou podmínkou osobní prosperity". Tím nás od začátku připravuje na to, že když vzdělání je věcí osobní prosperity, bude nutno za něj platit. Nic na tom nezmění ani další věta, že "vzdělávání je významnou veřejnou službou". Nakonec všichni víme, že privatizace veřejných služeb je prioritou ( a tím posledním, co v této zemi ještě zůstalo ) ODS.

Dokument je nazván "důvěra a příležitost". V tomto duchu se nesou i reformy školství v režii ODS. Důvěra znamená, že občan musí důvěřovat jen ODS, která může zajistit dobré podmínky vzdělávání a příležitost znamená, že příležitost dostanou všichni, co na to mají dost peněz. To jsou totiž "moderní vzdělávací trendy a potřeby vzdělávaných", které dnes v našem světě platí.

Hned v další kapitole se autor věnuje kritice soc. dem. vlád. Současný školský zákon je podle něj pozůstatek z daleké minulosti. Autor vypisuje neúspěšné pokusy o vypracování nového zákona o vzdělávání. Na nových návrzích kritizuje hlavně "Další posílení byrokratického rozhodování, další mzdovou nivelizaci a další omezení pravomocí rozhodovat o personálních otázkách těch, kteří jsou za výsledky práce škol odpovědní, tedy ředitelů škol". Tady si autor tak trochu nerozumí. Ředitel státní školy nemůže rozhodovat podle svého uvážení. To nemůže dělat ani ředitel soukromé školy (pokud není jejím majitelem). Nad oběma řediteli musí být někdo, kdo určuje, jak se budou spravovat peníze. Názory pana Bartoše jsou čirý populismus.

Jako příklad špatného rozhodnutí ve školství pan Bartoš poukazuje na kauzu Indoš (neboli Internet do škol). "Snad nejrozsáhlejším programem, halasně vyhlašovaným socialistickou vládou, byl tzv. program "Internet do škol". V duchu typicky socialistického názoru, že správně se umí rozhodovat jen stát, bylo vše řízeno centrálně". Je možné, že rozhodnutí bylo uděláno "V duchu typicky socialistického názoru", provedení však bylo uděláno v ryze kapitalistickém duchu. Správná je úvaha, že "zvolená metoda jak utratit více než 7 miliard ze státního rozpočtu, nemůže nevést k výraznému plýtvání prostředky daňových poplatníků a k podpoře korupčního prostředí". Za sedm miliard by mohl dostat každý žák svůj vlastní počítač. Místo toho tady máme molocha, který snad dodal pár počítačů do všech škol, ale většina peněz je určena jako paušál na tzv. údržbu a udržování systému. Tedy na nic konkrétního. Přitom, kdyby se na školy dostalo velké množství počítačů, děti by si s nimi poradily už samy. I když učitelé ani dnes s počítači neumějí, tak děti jsou mistry. Poradily by si i s údržbou a určitě by rády poradily i paní učitelce, jak se počítačem dělá. Ale to není možné - děti by neposkytly protislužby. Takové firmy jako Telecom se umí za 7 miliard poděkovat. Jediné štěstí je, že je to státní podnik, takže se část peněz vrátí do státního rozpočtu.

Snahy o omezení působení ministerstva školství charakterizuje odstavec "Učebními dokumenty má být stanoven jen takový rámec povinných podmínek, obsahu a rozsahu vzdělávání, který na jedné straně neumožní nerespektování stanovených cílů vzdělávání, na straně druhé řediteli i učitelům umožní přizpůsobit charakter nebo profilaci vzdělávání podmínkám školy a současně i očekáváním a potřebám rodičů a žáků". To vše vypadá hezky, ale skrývá se za tím i nebezpečí. U nás snad nehrozí, že "potřebám rodičů a žáků" nebude vyhovovat Darwinova teorie o vývoji druhů, ale u nás hrozí jiné nebezpečí a tím je nenávistná ideologizace škol.

Velkou pozornost autor věnuje financování škol i platům učitelů. O tom, že by školství potřebovalo více peněz, nikdo nepochybuje. Velkou naději vkládá autor do financování škol ze soukromých zdrojů. "Srovnání podílu soukromých a veřejných zdrojů na financování vysokého školství v České republice a ve vybraných státech OECD (v roce 2000) vypovídá o nízké úrovni podpory studentů a současně o nízké úrovni využívání soukromých zdrojů na financování terciárního vzdělávání". Skutečně nevím, jak chce pan Bartoš přesvědčit lidi, kteří nechtějí platit daně, aby dávali peníze na školství. Nechuť platit daně je důvodem pro snižování daní, které je prioritou ODS. Obávám se, že zatím z DPH školství neuživíme. Nakonec nechápu politiky ODS, kteří ve svých modrých šancích požadují zvýšení všelijakých státních výdajů tu na školství, tu na zdravotnictví nebo policii, kde na to chtějí vzít, když stále snižují daně. Nebo chtějí dopadnout jako jejich vzor Bush, který má schodek rozpočtu větší než 600 miliard dolarů ročně?

S nedostatkem peněz souvisí i nedostatek studentských míst na vysokých školách. Obrovské množství lidí se na vysokou školu nedostane. Samozřejmě, že ne, když "Především volba žáků nebo jejich rodičů má být tím, kolik žáků do jakého oboru a v jaké formě vzdělávání má být přijato. Tzv. kapacity škol a oborů vzdělávání, které nejsou než jinak nazvané kvóty schvalované ministerstvem, mají být zrušeny". Bohužel kapacity vysokých škol nemohou být závislé na "volbě žáků nebo jejich rodičů". V takovém případě bychom byli zahlceni všelijakými právníky, humanitními pracovníky a podobnými neproduktivními pracovníky, pro které by nakonec stejně nebyla žádná práce. Kapacitu škol musí direktivně určovat vláda, protože za prvé to platí, a za druhé se bude řídit potřebami národního hospodářství a nikoli touhou některých lidí po penězích. Není tajemstvím, že studenti se hlásí hlavně na obory, kde jsou velké peníze. Za socialismu to bylo na medicínu, dnes je to na práva a společenské vědy. Technické obory byly popelkou za socialismu a jsou popelkou i dnes. Tam se totiž musí dělat a peníze nejsou tak velké jako u právníků.

Všechny problémy s financováním škol vyřešil pan Bartoš v kapitole 4 - změny v oblasti terciálního vzdělávání. Protože stát bude mít stále méně peněz (budou se snižovat daně) musí se studenti "podílet na financování škol". Nazvat tuto kapitolu o placení na školách "nové příležitosti pro studenty" je cynismus. Je dojemné vidět, jak se pan Bartoš vyhnul slovu "školné"a "platit za výuku"! Taková slova v jeho traktátu nejsou. Podílení to je něco jiného. Jako kompenzaci navrhuje vyplácet studentům tzv. JSD, neboli jednotnou studentskou dávku. Tu ovšem - teď zase státu - vykompenzuje tím, že stát přestane financovat menzy a koleje. Jak to dopadne si každý spočítá, až bude platit tržní ceny v menze a na koleji. Jeho dalšímu návrhu trochu nerozumím. Navrhuje totiž "podpořit zavedení speciálního bankovního produktu se státní spoluúčastí, který by umožnil přístup ke vzdělání bez nutnosti příslušnou částkou v daném okamžiku disponovat". Něco na způsob stavebního spoření. Nevím, jak si to představuje. Snad, že po maturitě budoucí student nastoupí do práce (pokud nějakou sežene), bude 5 nebo 10 let spořit a po třicítce nastoupí na vysokou školu, kterou ukončí ve čtyřiceti. Tak to snad nemyslí pan Bartoš ani ve srandě. Doufám také, že nepředpokládá, že toto spoření budou v předstihu platit rodiče ze svých platů, které se u 50% občanů pohybují hluboko pod průměrnými příjmy. Připomenu ještě, že je to spíše podpora bankovního sektoru než studentů. Známe praktiky bank ze stavebního spoření, kde si banky vyplácené úroky kompenzují vysokými poplatky za všechno možné.

Základní východiska, cíle a principy školské reformy podle ODS jsou popsány na závěr. "Veškerá přijímaná opatření musí být založena na důvěře v rodiče, že pro své děti dokážou zvolit nejvhodnější vzdělání a nejlepší způsob vzdělávání a na důvěře v ředitele a učitele škol, že svým žákům dokážou poskytnou kvalitní vzdělání. Současná tendence k posilování byrokratizace vzdělávacího prostředí je škodlivá". O důvěře ve správné rozhodování rodičů jsem psal výše. O důvěře v ředitele se musí také říci "důvěřuj, ale prověřuj". Každý ví, že bez prověřování to nejde. Proto nějaká ta byrokracie být musí. Ale i ta byrokracie se musí kontrolovat a prověřovat. Aby to nakonec nemusela prověřovat policie.

Do cílů školské reformy znovu pan Bartoš zahrnuje svobodnou volbu studentů studovat co chtějí a žádá zákaz "socialistických kvót" v počtu studentů v jednotlivých oborech. O tom jsme si už řekli a je zbytečné cokoli dodávat. Komu není rady, tomu není pomoci - říkala moje babička a to byl nějaký pedagog.

Na závěr jedna zajímavost. V celé této modré šanci není ani jedno slovo o soukromých školách. Je to s podivem, když soukromý sektor je prioritou ODS - dokonce takovou, že jiný autor v modré šanci napsal, že jiný než soukromý sektor u nás být nesmí. Možná je to tím, že ví, že u nás žádné soukromé školy nejsou. U nás jsou jen státní školy v majetku soukromníků. V případě, kdy tak zvaně "soukromá" škola dostává ty samé peníze na žáka od státu jako státní škola a kdy vybrané školné slouží především pro potřeby a zvýšení životní úrovně "majitelů" - to není soukromá škola. To je jen česká specialita. Z dílny ODS - neboť tyto "soukromé školy" byly zřízeny za vlád Václava Klause.

                 
Obsah vydání       25. 4. 2005
25. 4. 2005 Bůh a boj proti AIDS
25. 4. 2005 Literární noviny: Opravdu nešťastné vyhrocení Jiří  Vančura
25. 4. 2005 Literární noviny: Vyhrocení situace mimo právní rámec je krajně nešťastné
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
25. 4. 2005 Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů"
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark
25. 4. 2005 Majitelé dětí Bohumil  Kartous
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství
25. 4. 2005 Secretive politicians vanquish a media foe Jan  Čulík
25. 4. 2005 Zákon o elektronických komunikacích -- novela Velkého Bratra na obzoru Irena  Ryšánková
25. 4. 2005 Alan Sokal a pseudointelektuální bláboly humanitních vědců Filip  Sklenář
25. 4. 2005 Smlouva o vládní spolupráci ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU
23. 4. 2005 Martínek: Jsme už orvaní jak starý vlk Štěpán  Kotrba
25. 4. 2005 Problém ústavy pro Evropskou unii Jiří  Polák
23. 4. 2005 Politické hry a novinářští rukojmí
24. 4. 2005 Prozrazeno, že britský generální prokurátor měl pochybnosti o legalitě útoku na Irák
25. 4. 2005 Pan prezident se urazil Přemysl  Janýr
24. 4. 2005 Americké stráže v zálivu Guantánamo mě mučily, tvrdí muž z Británie
25. 4. 2005 Pražské setkání rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
25. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
25. 4. 2005 Německo mělo spoluodpovědnost za genocidu Arménů
25. 4. 2005 Zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky Parlamentu v České televizi
25. 4. 2005 Kdo stojí za kampaní proti klecovým lůžkám Štěpán  Kotrba
25. 4. 2005 Open source
25. 4. 2005 Modrá šance pro vzdělávání Josef  Vít
25. 4. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 7. dubna 2005
25. 4. 2005 Spojené státy "použily při útoku na Fallúdžu chemické zbraně"
25. 4. 2005 Pocta Antonovi Srholcovi
25. 4. 2005 Francie vyjadřuje podporu Číně Simone  Radačičová
25. 4. 2005 5 500 amerických dezertérů: Nechceme bojovat v Iráku
22. 4. 2005 Vrací se úprava délky pracovní doby do devatenáctého století? Štěpán  Kotrba
22. 4. 2005 Konec ropné éry?
22. 4. 2005 Šokující! Nový papež je katolík!
22. 4. 2005 Na Brusel! Bohumil  Kartous
21. 4. 2005 Tony Blaire, myslíte, že vám lidi budou ještě někdy věřit?
21. 4. 2005 Nejde o školné, ale o úlohu vzdelania Igor  Daniš
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
25. 4. 2005 Modrá šance pro vzdělávání Josef  Vít
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
14. 4. 2005 Slovenské zdravotnictví - reforma k horšímu Ivan  David
11. 4. 2005 Modrá šance: ministerstvo vnitra Josef  Vít
8. 4. 2005 Modrá šance zdravotnictví Josef  Vít
6. 4. 2005 Modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Josef  Vít
4. 4. 2005 Rudá šance! (?) Martin  Škabraha
1. 4. 2005 Modrá šance -- úvod do problému Josef  Vít
28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník
28. 1. 2005 Palasova modrá šance Robert  Vašíček
17. 1. 2005 Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat! Zdeněk  Škromach