11. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 4. 2005

Modrá šance: ministerstvo vnitra

Autorem této části je Ivan Langer, stínový ministr vnitra. Námětem této modré šance je státní správa a policie. Celou stať uvádí autor příběhem policejní brutality a v tomto duchu se nese celé pojednání.

Podle pana Langra bude politika ODS "postavena na "jednoduchém" principu, že stát musí sloužit, ne vládnout! Stejně je tomu i s jeho zaměstnanci -- policisty a úředníky veřejné správy. Také oni jsou tu pro občany a ne občané pro ně". To je něco, proti čemu nemůže být námitek. Ale mělo by se zdůraznit, že práva i povinnosti občanů se musí pohybovat mezi mantinely, stanovenými státem.

Snad jenom poznámka, že jsou u nás občané, kterým to musí policie připomenout. I pan Langer vidí, že "Stále častěji jsme svědky pochybností o tom, zda má smysl respektovat tato psaná pravidla lidského soužití, zda se vyplatí být slušným a poctivým člověkem, zda stát dostatečně plní svoji funkci ochránce výše uvedených hodnot."

Bohužel (?) žijeme ve společnosti, která vyměnila Boha za zlaté tele. Jediným smyslem života pro většinu lidí jsou peníze, potom zase peníze, potom dlouho nic a nakonec zábava. Že se musí pracovat a že peníze se vydělávají prací, je pro ně k smíchu. V tom je každodenně utvrzují média, kde stále nabízejí něco bez práce. Nemůžeme se potom divit, že lidé poučení z televize se rozhodnou zbohatnout za každou cenu. Ti chytřejší tunelují fondy a podniky, ti hloupější vykrádají banky nebo dokonce okrádají důchodce.

Zatímco ty druhé většinou policie chytí, ti první jsou nepostižitelní. U nás bylo vytunelováno za dob krále Klause několik tisíc miliard korun. Slyšeli jste snad o jediném potrestaném tuneláři? Já ne.

Potom slova, že "Nutnou podmínkou pro to, aby každý z nás ctil a respektoval práva, je vědomí, že v opačném případě přichází sankce. Vědomí toho, že moje svoboda má své hranice, a že není svobody člověka bez odpovědnosti za jeho konání" jsou k smíchu. Ano i my občané vidíme, že "Žijeme v době, kterou nelze nazvat jinak než krize důvěry občanů ve stát". Ale tato nedůvěra byla založena už dávno a není výsledkem vlády sociálních demokratů, jak se nás snaží přesvědčit pan Langer. Ti šli do voleb v roce 1996 s programem "čisté ruce" -- bohužel institut opoziční smlouvy zabránil její realizaci. Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti -- a to je i problém Stanislava Grosse. Nelze sloužit dvěma pánům. Výsledkem takového konání je pád preferencí, který předvádí ČSSD.

"Ve veřejné správě vládne chaos." Proto ODS navrhuje novou reformu státní správy. Ta dnešní podle ní nevyhovuje a hned to dosvědčuje na příkladech. Je zapotřebí reformovat policii České republiky, hasičský sbor, integrovaný záchranný systém i ochranu obyvatel. To všechno jsou bolavá místa našeho systému od začátku. Hlavním důvodem pro neřešení těchto problémů od začátku, je nedostatek peněz.

Nejlépe je na tom policie -- její potřebnost si uvědomují všechny vlády. Přesto podle autora je policie v krizi. "Ta sama je zmítána neprofesionalitou, alibismem, falešnou solidaritou a korupcí v takové míře, že mnohdy více než profesionální sbor strážců zákona připomíná rozhádaný sicilský klan". Pro budoucího ministra vnitra je to podivná nechuť k policii. Možná je to reakce na to, že policie vyšetřuje více než 100 funkcionářů ODS pro korupci a rozkrádání komunálního majetku. Za panování pana Langra se asi policisté zastání nedostanou.

Hasiči jsou na tom špatně. Jejich vybavení je staré desítky let a na nové nejsou peníze. Dobrovolné hasičské sbory na vesnicích udržují svoji techniku pomalu ze svého. Pan Langer říká, že "Je nezbytné ve spolupráci s HZS, obecními a krajskými samosprávami a Ministerstvem vnitra vypracovat Program obnovy technického vybavení sborů dobrovolných hasičů, program, který zajistí v průběhu 10 -- 15 let pravidelný a koordinovaný objem investic do technického vybavení SDH." To je výborné, teď zbývá jen zařídit, aby 10 -- 15 let nehořelo.

Integrovaný záchranný systém trpí od začátku devadesátých let korupcí. Od začátku nejsou schopny "odpovědné" orgány odpovědně rozhodnout o vybavení záchranného systému ani telefony. Bodejť by ano, když stojí 4 miliardy. Tady se jedná o velké peníze, které lákají.

Ochrana obyvatel je v troskách. Prostředky staré komunistické Civilní obrany byly částečně rozkradeny a částečně rozprodány po bazarech (což je totéž). Prý nejsou zapotřebí. Jenže šedivé jsou všechny teorie a zelený je strom života. Idylka skončila a dnes čelíme terorismu a nebezpečí útoků chemickými a biologickými zbraněmi. Tentokráte ne od amerických imperialistů, ale od islámských teroristů. A ochrana obyvatelstva není žádná. Bohužel, to bude stát nějaké peníze a to hodně peněz. Kde je vzít, neví ani pan Langer.

Na to by měla odpovědět kapitola třetí "Jak na to". "Odpověď na klíčovou otázku, jak na to, zní: Jasná vize a z ní plynoucí promyšlená koncepce". Potom však následuje řada všeobecných poukazů na morálku, motivaci, odpovědnost a podobně. Ani slovo o konkrétních krocích a hlavně ani slovo o tom, kde na to vzít peníze.

Kapitola o státní správě je zajímavější. Tady jsou názory pana Langra moderní. Představuje nám svoje desatero, podle kterého by se státní správa měla řídit. Poukazuje na rozrůstající byrokracii a její rostoucí moc. Omezení moci byrokratů a tím i zmenšení možností korupce, je jistě záslužné a správné. Snad mohu podotknout, že k tomu měla ODS příležitost během své šestileté vlády a nevyužila jí. Ovšem i tady má pan Langer osobité řešení z dílny ODS vyjádřené slovy "co nemusí dělat stát, může dělat někdo jiný". Je to výzva k privatizaci veřejné správy. Proč by stát měl vydávat stavební povolení, když to může udělat soukromá firma? (o důsledcích si každý udělá obrázek sám). O soukromých věznicích se už normálně mluví. Nakonec dojde i k privatizaci policie, která bude pracovat podle zadání toho, kdo jí platí. Pak teprve bude ráj na zemi. Otázkou pak bude ráj pro koho.

Velmi zajímavá je kapitola o e-governmentu. Za tímto anglickým termínem se podle ODS skrývá pouze státní správa na internetu. Autor přednesl sedm základních principů, na kterých by měla být vystavěna. Jedná se např. o to, že údaje pro úřady občan poskytne jen jednou a ostatní úředníci si je musí najít sami. Nebo poskytnutí rychlé informace, kterou občan potřebuje. To vše při důsledné ochraně všech dat uložených v databázích. Tohle všechno se už pomalu zavádí -- ale opravdu velmi pomalu. Bylo by potřebné přidat. Koncept v daleko komplexnější podobě, zahrnující i bezpečnost uložených dat a online informovanost státní správy vytvořila v letech 1995 - 2000 komise pro informatiku ČSSD. Úředníci neměli informace sami "hledat", ale veškeré informační systémy veřejné správy musí být propojeny mezi sebou tak, aby úředník s příslušným oprávněním informace z komplexního systému získal jednoduše - bez hledání. Jak si tuto kapitolu představuje ODS, je vidět na regionálních úřadech, kde má své hejtmany...

V kapitole o policii vyzdvihuje povinnost policistů sloužit a chránit. Ano, policie je služba (slušným) občanům a proto musí občany chránit. Ke své práci policie potřebuje respekt občanů. Ale přirozený a nikoli vynucený respekt. Kontrolou lékárniček při toleranci ježdění na červenou se respekt nezíská. Správně pan Langer říká, že "Na toho, kdo je strážcem zákona, musí platit tvrdší kritéria, než pro kohokoli jiného. Přestupek policisty není v očích veřejnosti přestupkem, nýbrž trestným činem a trestný čin spáchaný policistou je zločinem".

Sám ukazuje tabulku růstu kriminality policistů. Jenže se proti tomu nic nedělá. Lidovci v Klausově vládě navrhovali, aby trestní sazba pro státní úředníky byla dvojnásobná a pro policisty třikrát větší než pro obyčejného občana. Tehdy to poslanci ODS odmítli. A přitom je to správné. Každý může krást -- ale nesmí krást v policejní uniformě. Tady je hrozná možnost, která vyplynula na povrch z vyšetřování Berdychovy bandy, kdy za zločiny policistů byl usvědčen a odsouzen někdo jiný. Policista má totiž možnost zfalšovat důkazy a místo sebe může poslat do vězení nevinného člověka. Proto trestná činnost policistů vyžaduje zvláštní trestní řád.

Závěrečnou část modré šance autor věnuje imigrační politice, migraci a nelegálnímu zaměstnávání cizinců. Správně vidí všechna negativa a požaduje zpřísnění režimu v této oblasti. Tedy to, co schvaluje většina obyvatelstva. Jenže, za těmito problémy se skrývá organizovaný zločin a to silný nepřítel -- i na pana Langra.

Řešení těchto problémů vyžaduje konsensus všech politických stran. Ale to je něco nemyslitelného v českých poměrech, kde jedna strana zamítne i užitečný zákon jenom proto, že ho navrhuje druhá.

                 
Obsah vydání       11. 4. 2005
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí
11. 4. 2005 Zdiskreditovaný kardinál má celebrovat mši za mrtvého papeže
11. 4. 2005 Michael  Marčák
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Mluvme kriticky o roli katolické církve Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Strach z majetkových přiznání Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Ministr kultury Dostál lobbuje za Rádio Limonádový Joe Štěpán  Kotrba
11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
11. 4. 2005 Filozofie a politika v britské televizi pro mládež
11. 4. 2005 Jaromír Štětina: Nediskutuji s nikým, kdo publikuje v zapšklých Britských listech
11. 4. 2005 Supermarket Tesco vykořisťuje pracovníky v Jihoafrické republice
11. 4. 2005 Největší Francouz je Charles de Gaulle Simone  Radačičová
11. 4. 2005 Neptej se, komu zvoní hrana -- zvoní tobě Jindřich  Kalous
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
11. 4. 2005 Může se ČSSD ještě vzpamatovat? Radim  Valenčík
11. 4. 2005 Snaha založit odbory se v ČR trestá Petr  Jindra
10. 4. 2005 Vatikán a antikoncepce Boris  Cvek
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
11. 4. 2005 Antikapitalistického papeže neměly Britské listy kritizovat Andrej  Sablič
11. 4. 2005 Marks vzjal zerno u Chegela Ladislav  Žák
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet
11. 4. 2005 Papež byl váženou osobou David  Šafránek
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
11. 4. 2005 Ludské posolstvo Karola Wojtylu Eduard  Chmelár
11. 4. 2005 Pápež, akého potrebuje svet Braňo  Ondruš
11. 4. 2005 Vatikán, sex a kondomy
11. 4. 2005 Katoliká církev o antikoncepci: Manželství zacíleno k plození
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti
11. 4. 2005 Církev a její právo na existenci v současném světě Karel  Sýkora
11. 4. 2005 Eva a Lucie Kabešovy na TV Prima Zdeněk  Jemelík
11. 4. 2005 Slovenský Smer Igor  Daniš
11. 4. 2005 Proces pokračuje
11. 4. 2005 Pád Třetí říše: další zbytečný "velkofilm" Josef  Provazník
11. 4. 2005 Kdo hovořil, Hospodin Bůh nebo král David? Karel  Sýkora
11. 4. 2005 Modrá šance: ministerstvo vnitra Josef  Vít
11. 4. 2005 Interview z okupované země Mojmír  Babáček
11. 4. 2005 Kam povedie Wolfowitz Svetovú banku? Adrian Peter Pressburg
11. 4. 2005 Bůh buď této bláznivé zemi milostiv Jan  Polívka
11. 4. 2005 Mým národům 2
11. 4. 2005 Chavez, malý dav a Le Monde
11. 4. 2005 Média ve Venezuele: Pistole nebo růže?
22. 11. 2003 Adresy redakce
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
11. 4. 2005 Modrá šance: ministerstvo vnitra Josef  Vít
8. 4. 2005 Modrá šance zdravotnictví Josef  Vít
6. 4. 2005 Modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Josef  Vít
4. 4. 2005 Rudá šance! (?) Martin  Škabraha
1. 4. 2005 Modrá šance -- úvod do problému Josef  Vít
28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník
28. 1. 2005 Palasova modrá šance Robert  Vašíček
17. 1. 2005 Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat! Zdeněk  Škromach