1. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 4. 2005

Modrá šance -- úvod do problému

Ačkoli jsou volby ještě daleko (i když člověk nikdy neví), bylo by vhodné, aby se lidé seznámili s programem strany, která má velkou šanci volby vyhrát. ODS svůj program vystavila na internetu na svých stránkách. Přesto se o něm stále málo mluví. Média mají více starostí o to, jak přišel premiér ke svému bytu, než o naši celou budoucnost. Modrá šance je schopna předělat celý náš život od základu. Všechno, čeho bylo dosaženo za minulých sto let, se otřásá v základech. Na modrých obzorech je návrat k počátkům kapitalismu vylepšený o globalizaci.

Před sto lety určovala život naše národní buržoazie. Dnes jsou to nadnárodní společnosti, které ve spolupráci s WTO a SB určují směr dalšího života na celé planetě. Co na tom, že se nám omluvili za zpackanou privatizaci , kterou prováděl Klaus podle jejich pokynů. Co na tom, že rady WTO a SB způsobily krach Argentiny. Přesto pod taktovkou těchto institucí vznikla modrá šance ODS, která je šancí pro nadnárodní společnosti, ale lidem žádnou šanci nedává.

Podle některých "politologů" rostoucí preference ODS jsou důsledkem toho, že občané program ODS už chápou. Skutečnost je přesně naopak -- je to proto, že ho neznají a proto ještě nechápou. Jsem téhož přesvědčení. Jak napsal redaktor Práva - v krátkodobém horizontu na realizaci programu ODS (moderně progresivní, pružný a zeštíhlující) může vydělat 10 - 15% občanů ČR. V dlouhodobém horizontu asi 5%, tedy ti, kteří budou moci prchnout ze země v rozkladu.

Je nejvyšší čas, aby se modrá šance rozšířila mezi lidi. Normálně nemá cenu programy politických stran číst a také je nikdo nečte, ale modrá šance je výjimka. Lidé by ji měli povinně číst. Každý by měl vědět, co nás čeká a co nás nemine. Proto jsem napsal toto pojednání o jednotlivých svazcích, tak jak jsou uveřejněny na stránkách www.ods.cz. Lidé čtěte! A s trochou nadsázky říkám : LIDÉ BDĚTE !! Je nejvyšší čas se probudit z modrého snu. Dokud je čas.

Modrá šance pro podnikání

Autor této modré šance je Martin Říman "V materiálu ODS "Modrá šance -- Základní teze finanční politiky ODS" uvádíme, že klíčem k úspěšné reformě financí je výkonná a rostoucí ekonomika. Toho nelze dosáhnout jinak, než změnou současné hospodářské politiky vlády". Jak jinak, současná vláda dělá všechno špatně bez ohledu na slušné ekonomické výsledky. Samozřejmě nelze změnit všechno najednou a proto není všechno zdaleka v pořádku. Nakonec současné vlády opravují také zákony z dob Klausových vlád. Jako správný demagog pan Říman říká : "České hospodářství roste pomalu, s výjimkou Polska nejpomaleji z postkomunistických kandidátských zemí". Tento oblíbený trik všech demagogů jak politiků, tak i novinářů je velmi působivý, ale bohužel také lživý. Neříká totiž, že jedno procento růstu u nás a v Litvě je nebe a dudy. V následující tabulce vám ukáži čeho se dopouští naši propagátoři při manipulaci se statistickými daty. V tabulce je ve druhém sloupci HDP na jednoho obyvatele vyjádřené v dolarech. A ve třetím sloupci je růst HDP v procentech oproti minulému roku. Ve čtvrtém sloupci je hypotetický růst o 1000 dolarů, stejný pro všechny státy. V pátém sloupci je procentuální vyjádření této změny.

Země
HDP na 1 obyv.
Růst HDP
Růst o 1000
Růst v %
Česká republika
15 420
2,9%
16 420
6,4%
Polsko
10 340
3,7%
11 340
9,6%
Lotyšsko
8 940
7,4%
8 940
11,2%
Irsko
29 360
1,4%
30 360
3,4%

Z tabulky je zřejmé, že stejný růst HDP v absolutní hodnotě pro ČR znamená růst o 6,4% zatímco pro Polsko je to 9,6% (tedy o třetinu větší než náš). Pro Lotyšsko je to 11,2% - tedy skoro dvojnásobek. Ó jak jsou úspěšné tyto země zatím co my na ně nestačíme. A chudáci Irové se s Lotyši vůbec nemohou měřit -- mají sotva čtvrtinový růst. Jak to, že tam už dávno se hospodářství nezhroutilo a nepadla vláda??

Po vstupu ČR do Evropské unie "je nutno počítat s významným růstem konkurenčního prostředí, se kterým se budou obtížně vyrovnávat především malé a střední firmy". Ale tomu lze lehce pomoci reformami pod praporem ODS. "České firmy mohou potenciálně disponovat pouze jedinou komparativní výhodou a tou je nižší míra regulace a tedy nižší náklady na produkci, nižší odvodové zatížení, a nižší náklady na pracovní sílu.

Pokud naše firmy nebudou disponovat těmito nástroji, nelze předpokládat, že by mohly obstát v zesílené konkurenci". Toto vyjádření se dá přeložit do češtiny jednoduchými slovy : můžeme (a podle ODS musíme) poskytovat firmám výhody nízkých daní a ještě nižších mezd, aby firmy mohli dosahovat mimořádných zisků a vyplácet vysoké dividendy akcionářům. A je to venku.

Prostě naši lidé musí robotovat za žebrácké mzdy, aby firmy měly vysoké zisky -- to je totiž jediný důvod, proč k nám jdou. A pokud to neuděláme bude to "mít další negativní vliv na hospodářský růst, míru nezaměstnanosti, atd". a na závěr si pan Říman přisadí : "V tomto kontextu není pro ČR výhodný návrh evropské ústavy, která z dosavadního jednomyslného hlasování převádí do většinového tak významné instituty jako regulaci trhu práce, postavení odborů, daně podniků, energetiku, apod."

Významný růst naší ekonomiky musí být zajištěn privatizací zbývajících podniků. Kromě jiného pan Říman žádá privatizaci Českých drah a České pošty -- tím chce zasáhnout do oblasti služeb, tedy něčeho co bylo vždy v rukou státu, protože tyto služby musí být zajišťovány i v odlehlých oblastech v místech, kde to není rentabilní. Už dnes dráhy ruší nerentabilní tratě, nebo pošty nedoručují dopisy na samoty. Až to bude v soukromých rukou, tak mimo velká města bude obtížné poslat dopis nebo se odtamtud dostat do práce.

Protože už pomalu nebude co privatizovat, pouští se pan Říman do posledního co tady zbylo -- do veřejných služeb. Co na tom, že veřejné služby jsou státní, protože až dosud nebylo fér na nich vydělávat. Byly to neziskové státní organizace. Ale to se musí změnit. Kde je možné něco trhnout, tam se něco trhne. "Nesmrdí" říká ODS s římským césarem a budou vydělávat tam, kde služby byly dosud zadarmo nebo neziskové. Je to jasné : "Na rozdíl od hospodářské sféry, kde majetkový podíl státu je relativně nízký, zůstává rozsah tzv. veřejných služeb trvale vysoký. Jde o oblasti veřejné dopravy, zdravotnictví, školství, sociálních služeb,komunální služby, ale také oborů, kde dosud nedošlo ani k diskusi o možné privatizaci - kultura, vězeňská služba, nezaměstnanost, apod.

ODS je toho názoru, že je nezbytné znovu otevřít diskusi na toto téma, které po pokusech z první poloviny 90. let bylo bohužel zapomenuto". Je hezké, že ODS říká, že je nutno otevřít diskusi. Ale až dosud o privatizaci nikdo nediskutoval -- všechny vlády se při privatizaci rozhodovali sami -- kdyby otevřely diskusi nikdy by nebylo možné rozprodání toho nejlepšího, co tady bylo. Ale končíme -- už není co privatizovat a proto :

  • pryč se státními školami -- za vzdělání se bude platit.
  • pryč s veřejnou dopravou -- soukromé dopravní společnosti nás dopraví kam ony budou chtít a za kolik budou chtít
  • pryč se státním zdravotnictvím -- soukromé zdravotnictví nás vyléčí (hlavně z naivních představ, že zdraví je zadarmo)
  • pryč se sociálními službami. Důchody nám budou dávat soukromé fondy (pokud vydrží 40 let a nebudou vytunelovány) , nemocní a postižení se můžou pást a podpory v nezaměstnanosti nebudou.
  • pryč s komunálními službami -- nakonec vodárny a svoz odpadu jsou už zprivatizovány a tím pádem toho moc nezbývá. Že by veřejné osvětlení? To by šlo, jenže jak za to vyrazit z lidí peníze?

Rozum zůstává trochu stát, když slyší, že pan Říman chce privatizovat kulturu. Ta je podle mne už zprivatizovaná -- leda, že by chtěl dát soukromým sběratelům Národní divadlo nebo Národní galerii. O tom, že chtějí soukromé kriminály jsme také slyšeli. Nakonec proč ne -- ve Spojených státech už jsou. Ale skutečně nevím, co chce privatizovat na nezaměstnanosti. Snad nezaměstnané??

Nakonec to všechno zprivatizované bude nutno zajistit a proto "Ve dvou oblastech je však úloha státu nezbytná -- ochrana vlastnických práv a bezpečné prostředí". Správně - policie musí být státní a musí chránit zdraví a majetek nabytý v privatizaci. Je přitom "znepokojivé, že právě v těchto oblastech vláda selhává. Uveďme si několik nejvýraznějších příkladů. Rostoucí korupce v řadách těch, kteří mají být jejich garanty. Nečinnost policie v případech, kdy je ohrožen majetek. Podivné praktiky soudů v konkurzních řízeních či při zápisech do obchodních rejstříků". Tady ovšem pan Říman pláče na nesprávném hrobě. Všech těchto zmiňovaných podvodů se v míře nejvyšší dopouštějí zrovna jím protěžovaní podnikatelé ve spolupráci s politiky na radnicích (většinou z ODS) a podobní lidé. Nakonec proč se rozčiluje -- to je přeci také podnikání. Ještě jsem neslyšel, že by dělník podváděl u konkurzního řízení.

Je samozřejmé, že po privatizaci v nových podnicích nastoupí nový řád. Bude požadovaná flexibilita, maximální nasazení, a všechny další atributy správné pracovní síly. Výsledkem bude snižování stavů pracujících. A tím pádem i vzrůst nezaměstnanosti. Přesto pan Říman říká, že cílem ODS je snížení nezaměstnanosti na polovinu. Jsou to hezké sliby, ale bude velmi těžké je realizovat. A to i za předpokladu, že zruší podpory v nezaměstnanosti. V tom případě může vzrůst jedině kriminalita, ale ne zaměstnanost.

A všechno je hotovo. Už nezbývá nic k privatizaci. Ale pozor !!! ještě je tu něco, co lze zprivatizovat. Zůstává tady ještě stát. a ten se taky musí privatizovat.

Pro začátek jsou dvě možnosti : "privatizace dalších částí částí veřejných služeb, které jsou dnes plně ve státních rukou -- zavedení systému "contracting out", tedy umožnění vyvázání se ze systému státem řízené péče". Prostě nechceš platit zdravotní a sociální pojištění? Nemusíš. Kdyby to bylo možné, tak já osobně bych neplatil za policii -- stejně mně nepomůže, když mně někdo okrade a jenom mi dává pokuty za špatné parkování. A bylo by nás víc. Jinak ovšem to znamená, že se lidé budou muset pojistit u soukromých pojišťoven což bude mnohem dražší.

Další možnost je "pro výkon základních funkcí státu používat metodu outsourcingu". Pro ty, kdo neví co je outsourcing, tak to je práce "z vnějších zdrojů". Co nechci dělat sám, na to si najmu firmu, samozřejmě soukromou. Jak to bude vypadat až stavební povolení budou dávat soukromé firmy si každý domyslí. Rovněž co to bude znamenat až životní prostředí budou "zajišťovat" soukromé outsourcingové firmy. A další. Pak teprve tady bude ráj - zatím pro soukromé firmy.

Outsourcing je u nás populární jako švarcsystém. Firmy kvůli úspoře nákladů si zajišťují všelicos z vnějších zdrojů. Znějí fanfáry nad flexibilitou na co nejpružnější lidskou práci s nejmenšími náklady. Tedy nad tím, co v míře takřka dokonalé dokonale zajišťuje -- dosud ilegální -- svarcsystém. ODS vystupňovává úsilí de fakto povýšit švarcsystém na zákon. Ekonomové jako např. Pavel Kohout to říkají rovnou : "pryč s deformovaným trhem práce" (rozuměj s trhem práce deformovaným zákoníkem práce a minimální mzdou). "Dejte lidem "právo" být onucí a hadrem na holi v rukou kapitalistů.

Co je vlastně švarcsystém. To bylo hned v devadesátém roce, když malý český podnikatel Schwarz přišel s nápadem zaměstnávat živnostníky místo vlastních zaměstnanců. Bylo to velmi výhodné, nemusel platit na tyto lidi sociální a zdravotní pojištění -- ani daň za ně nemusel platit. To všechno by si měli platit sami. Mohl je na hodinu vyrazit z práce a nemusel jim dávat dva měsíční platy jako odchodné, ani dovolenou. Zkrátka samé výhody a žádná povinnost. Jenže tenkrát narazila kosa na kámen. Tehdejší ministr financí, nějaký Václav Klaus okamžitě vydal zákon, kterým švarcsystém zakázal. A tento zákon platí dodnes. Přesto se všelijak obchází.

Aby k tomu nedocházelo, snažila se vláda omezit možnosti používat švarcsystém pro OSVČ, protože u nich je největší nebezpečí. V podstatě šlo o ochranu a obranu těch lidí před "podnikateli". Do boje proti novému zákonu se zvedla vlna nevole -- vůdcem revoltujících jsou politici ODS. Ti už zapomněli, že švarcsystém zakázal svým zákonem jejich vůdce Václav Klaus a hlasitým pokřikem brání jeho zákaz. To vše pod záminkou svobody podnikání. Ve skutečnosti jde o zotročení lidí. Samozřejmě podnikatelé nebudou platit tyto "živnostníky" více než svoje zaměstnance. Jenže ti živnostníci si budou muset zaplatit sociální a zdravotní pojištěni sami z té žebrácké výplaty, kterou dostanou.

Takto si politici ODS představují lidská práva. To je nejgeniálnější myšlenka za všechny prachy (teda naše prachy). Při realizaci ve státní správě jednoduše a prostě ve vládě bude jen ministr (z ODS) a na všechny potřebné práce si najme soukromníka. Ten to udělá za něj. Až to bude uzákoněno, tak si my, občané, najdeme "outsourcing" na místa poslanců a ministrů - určitě by to bylo pro nás lépe.

                 
Obsah vydání       1. 4. 2005
2. 4. 2005 Papež Jan Pavel II. zemřel
1. 4. 2005 Grossovu vládu poslanci podpořili, ODS a lidovci prohráli Štěpán  Kotrba
2. 4. 2005 Stalo se něco nečekaného? Miloš  Dokulil
1. 4. 2005 Papež Jan Pavel II. je prý v bezvědomí a jeho stav je beznadějný
1. 4. 2005 Michael  Marčák
2. 4. 2005 Smrt východu a vítězství good old boy Jiří  Dolejš
2. 4. 2005 Oč jde panu Grossovi a jeho sociální grosskracii Boris  Cvek
1. 4. 2005 Američtí špioni se ohledně zbraní hromadného ničení v Iráku "absolutně mýlili"
1. 4. 2005 Ti, kteří přežili Dominik  Lukeš
1. 4. 2005 Kutilové ze Svaté Hory u Příbrami Jan  Paul
1. 4. 2005 Terri Schiavo zemřela
1. 4. 2005 Masaryk antikvární či současný? Milan  Valach
1. 4. 2005 Ropná logika světa Mojmír  Babáček
31. 3. 2005 Malý úvod do nedávné historie iráckých odborů
31. 3. 2005 Privatizace po americku a irácké odbory Bushka  Bryndová
1. 4. 2005 Irák - privatizace po americku David  Bacon
1. 4. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 24. března 2005
31. 3. 2005 Michael  Marčák
1. 4. 2005 Nunavut -- "Náš domov" slaví šesté narozeniny Roman  Staněk
1. 4. 2005 Hegel, Marx a Asimov: Několik psychohistorických poznámek Tomáš  Stýblo
1. 4. 2005 Papež Jan Pavel II. utrpěl selhání srdce
31. 3. 2005 Ani doleva, ani doprava - nové a neotřelé návrhy sociální demokracie Štěpán  Kotrba
31. 3. 2005 Vzkaz duchovním: mluvte hlasitěji, prosím! Jiří  Karban
1. 4. 2005 Nejsem purista, ale co je moc, to je moc Ondřej  Slačálek
1. 4. 2005 Modrá šance -- úvod do problému Josef  Vít
1. 4. 2005 Co Radim Valenčík neřekl Michael  Kroh
1. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě
1. 4. 2005 Košický vládní program - důležitý krok KSČ na cestě k únoru 1948 František  Hanzlík
1. 4. 2005 30. 3. 45: "Nejhůře v jednání si počínal jak obvykle Stránský a Majer"
1. 4. 2005 Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků
1. 4. 2005 Rusko během 2. světové války III.
31. 3. 2005 Michael  Marčák
30. 3. 2005 Kdo si hraje, nezlobí Jan  Sýkora
30. 3. 2005 Generál schválil extremní vyšetřovací metody
31. 3. 2005 Zajímavá ekonomická publikace Marián  Belko
22. 11. 2003 Adresy redakce

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2005 Modrá šance -- úvod do problému Josef  Vít
28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník
28. 1. 2005 Palasova modrá šance Robert  Vašíček
17. 1. 2005 Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat! Zdeněk  Škromach