21. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Tony Blair
21. 4. 2005

Tony Blaire, myslíte, že vám lidi budou ještě někdy věřit?

Reportér Jeremy Paxman: Právě byl jmenován nový papež. Souhlasíte, že prezervativy zabraňují šíření choroby AIDS?

Blair: Ano, s tím souhlasím.

Paxman: Byl byste ochoten to říct papeži?

5. května se v Británii budou konat všeobecné volby.Televize BBC nyní v rámci volební kampaně vysílá tvrdé rozhovory s šéfy všech tří hlavních politických stran. Ve středu večer se vysílal půlhodinový rozhovor veterána politických rozhovorů, vynikajícího novináře Jeremy Paxmana, s premiérem Tonym Blairem, píše Jan Čulík. Paxmanovy rozhovory jsou vždycky ukázkou dobré novinářské práce. Citujeme z první části rozhovoru, kdy se hovořilo především o zahraniční politice, a to konkrétně zejména o Blairově rozhodnutí zaútočit na Irák, které vedlo k tomu, že ho velká část britských občanů nyní považuje za neseriózního podvodníka.

Paxman začal půlhodinový rozhovor tak, že Blairovi položil otázku: Máte pocit, že byste se měl za něco omluvit?"

Moderátor Jeremy Paxman: Pane premiére, máte pocit, že byste se měl za něco omluvit?

Tony Blair: Jestliže chcete, abych se omluvil za válku v Iráku, ,měl bych říct, že bych litoval, že jsme svrhli Saddáma? Jestliže se mě ptáte na jiné věci, v nichž jsem za posledních osm let udělal chyby, už jsem řekl, že každá vláda některé věci udělá špatně - a na tom jsem se jistě podílel i já.

Moderátor Jeremy Paxman: Přijímáte však, že jde o věc důvěry ve vás a že důvodem pro to, že opoziční strany mohou hovořit o tom, že vám smažou úsměv z tváře, je to, že už o sobě nemůžete tvrdit, že jste člověk, který jedná poctivě a upřímně.

Tony Blair: No, důvěra je důležitá. Ale lidé se budou moci rozhodnout, jestli nám budou důvěřovat, když říkáme, že stojíme v čele silného hospodářství s nízkými úrokovými mírami, s nízkou nezaměstnaností a nízkou inflací a že to budeme dělat i nadále. Řekl jsem, že budeme investovat do veřejných služeb. To jsme udělali. Podívejte se na libovolnou školu či nemocnici. Podívejte se tady na toto město [Leeds], jak se za posledních několik let proměnilo. Pohlédněte na investice do regenerace vnitřních čtvrtí měst.

Hovoříte-li o Iráku, ano, je to problém. Protože někteří lidé zastávají názor, že jsme jim neřekli o této válce pravdivé informace, a někteří lidé velmi silně nesouhlasí s důvodem, proč jsme šli do té války.

Moderátor Jeremy Paxman: Dobře, tak se podívejme na Irák. Když jste řekl parlamentu, že výzvědné informace [ohledně Iráku] jsou "rozsáhlé, podrobné a autoritativní" - ono to nebylo pravda, že?

Tony Blair: Ale bylo to pravda.

Paxman: Ty informace nebyly ani rozsáhlé, ani podrobné, ani autoritativní!

Blair: Je mi líto, byly. A důležitá věc je, že jsme měli už čtyři samostatná vyšetřování ohledně toho, zda byly tyto vyzvědné informace zneužity. Všechna ta vyšetřování došla k témuž závěru. A lidé se mohou podívat na tyto dokumenty na internetu, mohou studovat analýzu Spojeného výboru pro rozvědku, kterou jsem dostal já, a posoudit výzvědné informace, které jsme dostali.

Paxman: Ale vy přece víte, že pouhých čtrnáct dní předtím, než jste učinil tento výrok, Spojený výbor pro rozvědku konstatoval, že výzvědné informace jsou i nadále omezené.

Blair: Samozřejmě, výzvědné informace jsou vždycky omezené -

Paxman: - v tom případě tedy nejsou přece "rozsáhlé, podrobné a autoritativní"!

Blair: Ne, je mi líto. Jejich úsudek byl jasný. Jen si to jděte přečíst. Dospěli k závěru, že Saddám Husajn má chemické a biologické zbraně, že je schopen do několika měsíců vyrobit nové zásoby VX a sarinu, že může použít těchto zbraní nejen proti vojenským cílům, ale i proti strategickým cílům. Jen si to jděte přečíst.

Paxman: Oni řekli, že informace jsou omezené, vy jste řekl, že jsou "rozsáhlé, podrobné a autoritativní".

Blair: Oni také uvedli, že existují rozsáhlé informace o Saddámovi, ale samozřejmě dodali, že jsou nutně omezené. Výzvědné informace vždycky jsou.

Paxman: Takže byla zpráva [britského vládního] Společného výboru pro rozvědku chybná?

Blair: Ne, ta zpráva, kterou tedy vydali byla naprosto správná. Ale později se ukázalo, že některé ty výzvědné informace - ne všechny - jsou chybné. Ale já jsem musel v té době rozhodnout, zda na základě těchto výzvědných informací můžeme dospět k názoru, že Saddám porušuje rezoluce OSN. A já jsem dospěl k názoru, že je porušoval, a mohu tady říci, že z důkazů vyplývá, že je skutečně porušoval.

Paxman: Takže když jste napsal v předmluvě k vládní zprávě o Iráku, že hrozba od Saddáma je "vážná a naléhavá", nebylo to tak, a váš vlastní šéf štábu Jonathan Powell tehdy prohlásil, že vaše vládní zpráva tu hrozbu vůbec nezdokumentovala.

Blair: Ne, je mi líto. Zpráva, kterou jsme vydali, byla naprosto jasně zdůrazněna ve zprávách [vládního] Spojeného výboru pro rozvědku. Konala se čtyři samostatná vyšetřování. Podrobili jsme se jako vláda a já jako premiér podrobnějšímu vyšetřování, než jakákoliv vláda předtím. Chtěl bych lidi požádat, aby namísto toho, že neustále útočí na mou integritu kvůli Iráku - já jsem nikdy nevyjadřoval nedostatek respektu vůči lidem, kteří mají jiný názor - ale já musím rozhodovat v nejlepším zájmu země. Rozhodl jsem a nemohu se omlouvat za to, že jsou toto rozhodnutí přijal. Stále jsem přesvědčen, že to bylo správné rozhodnutí.

Paxman: Neexistovaly žádné zbraně hromadného ničení.

Blair: Právní zdůvodnění války bylo, že šlo o porušení rezolucí OSN. Důkazy od Iraq Survey Group prokazují, že Saddám porušil rezoluce OSN, a mimochodem, nebyli jsme to jen my v Británii, kdo jsme si mysleli, že má zbraně hromadného ničení. Myslelo si to celé OSN. Proto schválili rezoluci 1441.

Paxman: Četl jste právní expertizu britského ministerstva zahraničí, která varovala, že vojenský zásah proti Iráku bude bez další rezoluce OSN protiprávní?

Blair: Ne, já jsem se řídil expertizou generálního prokurátora. Ale zase, tato věc je uměle -

Paxman: Vy jste se opravdu neseznámil s onou expertizou MZV, že by invaze byla bez druhé rezoluce OSN protizákonná?

Blair: Ne, protože jsem měl expertizu generálního prokurátora. A ten zdůraznil jasně, že pokud dokážeme, že Saddám porušil rezoluce OSN - -

Paxman: Pane premiére, generální prokurátor je stranickopolitický post. Neměl jste být seznámen s expertizou ministerstva zahraničních věcí?

Blair: Ale expertiza generálního prokurátora je expertiza právního odborníka. On vystupuje nezávisle...

Paxman: Přijímáte vůbec nějakou odpovědnost za smrt dr. Davida Kellyho? [britského odborníka na irácké zbraně hromadného ničení, který vyjádřil anonymně rozhlasu BBC pochybnosti o postojích britské vlády vůči iráckým zbraním a když vláda jeho jméno prozradila, údajně spáchal v létě 2003 sebevraždu].

Blair: Byla to strašná věc, která se stala. Ale myslím, že jsme neměli jinou volbu než zveřejnit jeho jméno. Protože kdybychom to neučinili, vypadalo by to, jako že se snažíme skrýt něco před tím výborem, který to tehdy vyšetřoval.

Paxman: Uznáváte, že máte odpovědnost za jeho smrt?

Blair: Řekl jsem, co jsem řekl. Cítím nesmírný smutek pro jeho rodinu a pro to všechno, čím museli projít. Ale zase, jak už jsem mnohokrát řekl, kdybychom bývali utajovali, o co v této kontroverzi šlo, konalo se tehdy vyšetřování - -

Paxman: Jinými slovy, žádnou odpovědnost za jeho smrt nepřijímáte.

Blair: Není to otázka nepřijetí odpovědnosti. Je to otázka toho, že prostě chci vysvětlit okolnosti.

Paxman: Můžete odpovědět na tuto otázku "Ano" či "Ne"?

Blair: Jenže možná to není otázka, na níž je třeba takto odpovědět.

Paxman: Vy pořád hovoříte o těch veřejných šetřeních. Vyšetřování, které bylo zahájeno pod vedením lorda Butlera, dospělo k závěru, že chyby, k nimž došlo, jsou částečně důsledkem vašeho stylu vlády, takzvané "vlády na pohovce". Bude se vaše příští vláda, pokud budete zvolen, nějak od nynější v tomto odlišovat?

Blair: Moje vláda není "vláda na pohovce".

Paxman: (Povzdech)

Blair: Ve vládě se diskutovalo nejméně dvacetkrát o irácké válce.

Paxman: Lord Butler píše: "Jsme znepokojeni, že neformálnost procedur ve vládě, jejichž jsme byli svědkem v kontextu vytváření politiky vůči Iráku, riskuje, že dojde k omezení prostoru pro vznik informovaného kolektivního politického úsudku." - Bude vaše příští vláda jiná, pokud vyhrajete volby:

Blair: Ale my máme vládu, jíž se všichni ministři plně účastní. Je mi líto, nepřijímám argument, že jsme o Iráku nediskutovali dostatečně. Hovořili jsme o něm.

Paxman: Kolikrát zasedal před válkou v Iráku ministerský výbor pro obranu a pro zahraniční politiku?

Blair: Nemusel zasedat.

Paxman: Nezasedal ani jednou, že?

Blair: Počkejte, nemusel zasedat, Jeremy, protože máme ad hoc zasedání ministrů, kteří jednali téměř denně.

Paxman: Přesně toto kritizoval lord Butler.

Blair: Ne, to vůbec nekritizoval. To nemá vůbec nic společného s tzv. pohovkovým stylem vlády. Chci tohle říci jasně. Můžete se klidně pořád vracet k těmto událostem, k nimž došlo. Jde ale o to, že já jsem musel udělat v březnu 2003 určité rozhodnutí. Měli jsme tam 250 000 britských a amerických vojáků. Saddám se protivil rezolucím OSN. Snažil jsem se nesmírně silně získat druhou rezoluci OSN. Nemohl jsem jí dosáhnout. Musel jsem se rozhodnout: zda nechat Saddáma u moci, přestože porušoval rezoluce OSN, a skončit v situaci, kdy by bylo mezinárodní společenství poníženo a on by byl posílen, anebo ho svrhnout. Rozhodl jsem se ho odstranit. Můžete se pořád vracet k těm otázkám ohledně mé integrity, mého charakteru, právních expertíz - právní otázka byla úplně stejná jako politická otázka - anebo můžete přijmout, že nakonec, bylo nutno učinit rozhodnutí. Žádná střední cesta neexistovala. Váhat nešlo. Vím, že lidé s tím silně nesouhlasili. Je mi líto. Nakonec jsem jako premiér musel učinit rozhodnutí, o němž jsem byl přesvědčen, že je pro tuto zemi správné, a učinil jsem ho.

Paxman: Problém je, pane premiére, že příště, až se na vás obrátí vládní Společný výbor pro rozvědku a bude tvrdit "Máme rozsáhlé autoritativní informace, že je Británie ohrožena a naléháme na preventivní vojenskou akci", veřejnost už o vážnosti té hrozby nepřesvědčíte.

Blair: No, jen počkejme, zda k tomu skutečně dojde. A doufám, že se to nestane. Ale domnívám se, že lidi, když na tohle pohlédnou, navzdory všemu tomuhle - -

Paxman: Proč by vám lidi měli znovu věřit?

Blair: Protože lidé si musejí v této věci utvořit názor. Nebylo to lehké rozhodnutí. Bylo to obtížné rozhodnutí. Učinil jsem rozhodnutí, o němž jsem byl přesvědčen, že je správné. A kdybych ho nebyl přijal, co pak? Saddám Husajn a jeho synové by pořád ještě vládli v Iráku. Nestalo by se, že 8 milionů Iráčanů se účastnilo všeobecných voleb, nedošlo by ke vzniku změn na celém Blízkém východě. Stala se spousta věcí, které podporují druhou stranu argumentu. Občas bychom měli poslouchat i ty.

Paxman: Ovšem to nebyly ty důvody, které jste tehdy citoval jako důvody, proč je nutno zaútočit na Irák.

Blair: Důvody byly: právní porušení rezolucí OSN. On porušil rezoluce OSN. Ale já jsem neustále hovořil o tom režimu a o tom, jaký režim to je. Říkal jsem, že je to obtížná situace, ale jestliže ho máme svrhnout, múžeme ho svrhnout s čistým svědomím, protože to je člověk, který je odpovědný za smrt statisíců lidí.

Paxman: Pane premiére, tohle je také důležité, protože jste během svého funkčního období vyslal britské jednotky do bojů pětkrát. Můžeme očekávat, pokud vyhrajete volby, že je budete vysílat do války znovu? Dal jste Georgi Bushovi nějaké přísliby, že budete útočit i na jiné země ve světě?

Blair: Nikomu jsem nic neslíbil a nerozhoduji podle toho, co si přeje prezident Spojených států. Dělám svá rozhodnutí podle toho, o čem si myslím, že je to v zájmu této země. A pokud pohlédnete na vojenské akce, které jsme podnikli, například v případě Kosova, podívejte se, co se stalo začátkem devadesátých let, kdy na Balkáně zemřely statisíce lidí. Pohlédněme na tamější demokratické volby. Zasáhli jsme v Iráku, to už jsem vysvětlil. Zasáhli jsme v Sierra Leone, kde jsme zachránili tamější demokracii před gangem vražedných gangsterů. Mám snad...? - Ne, je mi líto. Myslím, že můžeme být hrdi na to, co dokázala britská armáda. A některá ta rozhodování, zejména o Iráku, byla velmi obtížná.

(...)

Paxman: Když ještě hovoříme o zahraničních záležitostech. Právě byl jmenován nový papež. Souhlasíte, že prezervativy zabraňují šíření choroby AIDS?

Blair: Ano, s tím souhlasím.

Paxman: Byl byste ochoten to říct papeži?

Blair: Jeremy, víte, já nevím... Nevím, jestli s ním budu někdy o těchto věcech hovořit, jsem si jist, že budeme hovořit o tom, jak bychom mohli udělat spoustu věcí na pomoc světu... Ale já nechci - - mám dost problémů s vlastními volbami, než abych se pletl do jeho volby.

(...)

                 
Obsah vydání       21. 4. 2005
21. 4. 2005 Tony Blaire, myslíte, že vám lidi budou ještě někdy věřit?
21. 4. 2005 Benedikt "slíbil, že změkčí svou tvrdou linii"
21. 4. 2005 ČT opět jako stanice katolické církve
21. 4. 2005 5 GRP - Gross Rating Point Štěpán  Kotrba
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
20. 4. 2005 Premiér Berlusconi podává demisi, hraje o sestavení nové vlády Josef  Brož
20. 4. 2005 Papa tedesco Miloslav  Zima
21. 4. 2005 Američané se hádají o Ratzingera už léta
21. 4. 2005 Smrt, anebo užívání prezervativů?
21. 4. 2005 Michael  Marčák
21. 4. 2005 Velký inkvizitor u vesla Jindřich  Jůzl
21. 4. 2005 Nejde o školné, ale o úlohu vzdelania Igor  Daniš
21. 4. 2005 Jak se vyznat v záplavě informací a pseudoinformací? Štěpán  Kotrba
20. 4. 2005 Objeví se nakonec bílý kouř také nad "Strakovou akademií"? Miloš  Dokulil
20. 4. 2005 Papežem je Paroubek Filip  Rožánek
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
20. 4. 2005 New York Times: Ratzinger je návratem k dogmatičnosti a k doktrinářství
20. 4. 2005 Ratzinger jako zastánce fundamentalismu
19. 4. 2005 Ultrakonzervativní důvěrník Jana Pavla II. bude pokračovat v jeho práci
19. 4. 2005 Channel 4 News: Závažná témata jako kondomy při AIDS v Africe budou za tohoto papeže potlačena
20. 4. 2005 Tomáš Koloc = princ Harry Tomáš  Koloc
20. 4. 2005 Mise a demise Oskar  Krejčí
20. 4. 2005 Historie Vlastimila Košťála Bořivoj  Čelovský
20. 4. 2005 Řítí se na nás ďáblovi advokáti? Miloš  Dokulil
20. 4. 2005 O nesmrtelnosti Alex  Koenigsmark
19. 4. 2005 Je váš šéf psychopat?
19. 4. 2005 Mohou za cynismus veřejnosti vůči politikům novináři?
19. 4. 2005 Podle nezávislého auditu se zvedl počet návštěv Britských listů za pět měsíců o 41 %
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce