11. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 4. 2005

Kdo hovořil, Hospodin Bůh nebo král David?

Bible je plná hádanek a různých problémů, které jen čekají na své rozřešení. V této úvaze se pokusím rozřešit problém, kdo hovořil. Byl ten, kdo hovořil Bůh, nebo to byl král David? Zamyšlení samotné nám může také pomoci pochopit problém s různým čtením originálního hebrejského textu Bible.

Uvedená biblická pasáž je v listě Židům, konkrétně v její první kapitole 10. a 11. verš -- "A dále: 'Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv... " Autorství listu Židům bývá připisován apoštolu Pavlovi, nebo některému z jeho učedníků. (Žid. 1:10-11)

Verše samotné, které jsou v listě Židům uvedeny, jsou z Žalmu 102, konkrétně je to 26. a 27. verš. Pro pochopení souvislosti budu tento Žalm citovat už od verše 25. "Pravím: Bože můj, uprostřed mých dnů mě odtud neber! z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho... " (Žalm 102:25-27)

Když provedete srovnání, vážení čtenáři, té novozákonní citace v listě Židům s její starozákonní předlohou, ze které čerpá, což je z Žalmu 102, zjistíte nesrovnalost. Zatímco v biblickém listě Židům, je to výpověď Boha o Ježíši Kristu, v Žalmu 102 je to výpověď žalmisty Davida o Hospodinu Bohu.

Jak se můžeme vyrovnat s touto nesrovnalostí? Řešení je spojené s originálním textem, ve kterém byla Bible napsána, což je hebrejština.

Nejdříve se společně budeme zabývat tím Žalmem 102, konkrétně veršem 25., protože tam je řešení našeho problému. A toto řešení nám také umožní pochopit možnost a flexibilitu hebrejského textu. Začátek 25. verše je -- "Pravím: Bože můj..." V originálním jazyku, v hebrejštině tady to slovo je -- אמר אלי [omar Élí]. Úplně to stejné slovo avšak jinak punktováno (s jinou vokalizací) je --אמר אלי [emor élaj], což má význam "Pravíš ke mně" (dokonce jsem zjistil, že emor je imperativ!). V čem je problém? Zatímco jedna možnost čtení tohoto textu je řečí žalmisty Davida k Hospodinu, druhá varianta čtení je řečí Hospodina k žalmistovi Davidovi!!! A je jasné, že žalmista nemohl založit nebesa a zemi. Potom nám začne docházet, že se tento biblický text musí týkat Našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Jenom určitý rozdíl v punktaci mění "aktéry děje"! Vážení čtenáři, když si otevřete ekumenický překlad Bible a čtete Žalm 102:25-29. Čtete ho ve variantě, kdy je mluvčím žalmista David a oslovuje Hospodina Boha. Naši překladatelé byli totiž věrní hebrejskému originálu, kde je to takto podáno. Varianta, kdy hovoří Hospodin Bůh, je uvedena v Hebraice (hebrejský originál Bible) pod čarou v poznámkách, jako druhá varianta čtení. Avšak toto čtení, je hlavním čtením Septuaginty, což je řecký překlad Starého zákona.

V Novém zákoně, v biblickém listě Židům, znovu překladatelé věrně překládají text. Autor listu Židům uvádí starozákonní citace ze Septuaginty. A tak vznikl rozdíl mezi čtením biblického textu v listě Židům a čtením v Žalmu 102 v našem ekumenickém překladu Bible.

Jak ale mohly vzniknout tak rozdílné varianty čtení v Žalmu 102? Domnívám se, že tato část Božího slova byla pro židy nepochopitelná. A protože se první rukopisy psaly bez vokalizačních značek, umožnilo to i tu další variantu čtení. Možná se v tom odráží také dávné židovsko-křesťanské rozhovory, kdy se křesťané odvolávali na tuto konkrétní část Žalmu 102 a obhajovali božství Ježíše Krista, jeho původ. A aby tak křesťané nečinili, židé provedli změnu vokalizace. Což mohli provést, protože první rukopisy se psali bez vokalizace. Jak se tyto texty mají číst, se totiž tradovalo ústně. (Tato myšlenka reflektuje pouze autorův názor.)

My ale na základě Nového zákona, biblického listu Židům víme, že jediné správné čtení Žalmu 102:25 je "Pravíš ke mně..." Zatímco varianta, která bývá uvedena jako hlavní v hebrejském originále Žalmu 102:25 -- "Pravím: Bože můj... " je chybná. Je to dáno tím, že biblický list Židům chápeme jako Boží slovo, a tak je správná citace, která je hlavním čtením řeckého překladu Septuaginty. Proto věřím, že ten, kdo hovořil v Žalmu 102:25-29 je Hospodin Bůh. Jenom pro zajímavost, někteří biblisté tvrdí, že hebrejská předloha ze které čerpá Septuaginta, je starší než hebrejský originál, který máme v současnosti k dispozici.

Jak jsem na začátku tohoto zamyšlení zmínil, Bible je plná hádanek a různých problémů, které jen čekají na své rozřešení. Z větší části k jejímu pochopení potřebujete pouze Boží milost a modlitbu. Přesto, i když mnohem méně, potřebujeme také k jejímu porozumění znalost původních biblických jazyků -- hebrejštiny a řečtiny.

                 
Obsah vydání       11. 4. 2005
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí
11. 4. 2005 Zdiskreditovaný kardinál má celebrovat mši za mrtvého papeže
11. 4. 2005 Michael  Marčák
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Mluvme kriticky o roli katolické církve Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Strach z majetkových přiznání Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Ministr kultury Dostál lobbuje za Rádio Limonádový Joe Štěpán  Kotrba
11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
11. 4. 2005 Filozofie a politika v britské televizi pro mládež
11. 4. 2005 Jaromír Štětina: Nediskutuji s nikým, kdo publikuje v zapšklých Britských listech
11. 4. 2005 Supermarket Tesco vykořisťuje pracovníky v Jihoafrické republice
11. 4. 2005 Největší Francouz je Charles de Gaulle Simone  Radačičová
11. 4. 2005 Neptej se, komu zvoní hrana -- zvoní tobě Jindřich  Kalous
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
11. 4. 2005 Může se ČSSD ještě vzpamatovat? Radim  Valenčík
11. 4. 2005 Snaha založit odbory se v ČR trestá Petr  Jindra
10. 4. 2005 Vatikán a antikoncepce Boris  Cvek
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
11. 4. 2005 Antikapitalistického papeže neměly Britské listy kritizovat Andrej  Sablič
11. 4. 2005 Marks vzjal zerno u Chegela Ladislav  Žák
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet
11. 4. 2005 Papež byl váženou osobou David  Šafránek
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
11. 4. 2005 Ludské posolstvo Karola Wojtylu Eduard  Chmelár
11. 4. 2005 Pápež, akého potrebuje svet Braňo  Ondruš
11. 4. 2005 Vatikán, sex a kondomy
11. 4. 2005 Katoliká církev o antikoncepci: Manželství zacíleno k plození
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti
11. 4. 2005 Církev a její právo na existenci v současném světě Karel  Sýkora
11. 4. 2005 Eva a Lucie Kabešovy na TV Prima Zdeněk  Jemelík
11. 4. 2005 Slovenský Smer Igor  Daniš
11. 4. 2005 Proces pokračuje
11. 4. 2005 Pád Třetí říše: další zbytečný "velkofilm" Josef  Provazník
11. 4. 2005 Kdo hovořil, Hospodin Bůh nebo král David? Karel  Sýkora
11. 4. 2005 Modrá šance: ministerstvo vnitra Josef  Vít
11. 4. 2005 Interview z okupované země Mojmír  Babáček
11. 4. 2005 Kam povedie Wolfowitz Svetovú banku? Adrian Peter Pressburg
11. 4. 2005 Bůh buď této bláznivé zemi milostiv Jan  Polívka
11. 4. 2005 Mým národům 2
11. 4. 2005 Chavez, malý dav a Le Monde
11. 4. 2005 Média ve Venezuele: Pistole nebo růže?
22. 11. 2003 Adresy redakce
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005