4. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 2. 2005

LISABONSKÁ STRATÉGIA

Bez informatizácie spoločnosti to nepôjde

Po akých dialniciach chceme ísť? Po informačných, alebo asfaltových?

Milan Ištván

Slovenská republika má schválených veľa rôznych stratégií a plánov. Napríklad Stratégiu informatizácie spoločnosti, Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja či Národný rozvojový plán. Pripravuje sa chválenie ďalších dvoch -- Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, s podtitulom Lisabonská stratégia pre Slovensko, a Národnej stratégie pre širokopásmový prístup (National Broadband Strategy). Na nasledujúcich riadkoch prinášam pár poznámok k tomu "nášmu Lisabonu", pretože jednou z jeho prioritných rozvojových oblastí je aj informačná spoločnosť. Oblasť, ktorá je v našej krajine zatiaľ na okraji záujmu politických elít.

Táto priorita je rozhodne oprávnená. Vo väčšine porovnávaných kritérií z danej oblasti, či už ide o údaje EK alebo OECD, je Slovensko spravidla na poslednom alebo predposlednom mieste. Spomeniem napríklad pomer rozšírenia internetu a jeho cien v krajinách OECD (posledné miesto!) alebo úroveň rozšírenia vysokorýchlostného internetu podľa správy EK o elektronických komunikáciách (predposledné miesto!). Tiež stojí za povšimnutie, že v decembri 2003 sme podľa tejto ostatnej správy EK boli najmenej liberalizovaný telekomunikačný trh v EÚ, čo sa dalo vyčítať aj z grafov o cenách hovorov z pevných sietí (zväčša sme druhá najdrahšia krajina!).

Najproblematickejšie je na Slovensku plnenie akčných plánov. Stratégia informatizácie spoločnosti má vo svojom Akčnom pláne celkove 56 úloh, z toho 38 malo byť splnených už v roku 2004. Bola však zrealizovaná iba 1! Keďže išlo o vybavenie všetkých škôl výpočtovou technikou, vďaka akcii Deutsche Telekom, ani táto úloha nebola splnená pričinením štátu. Problémové je aj budovanie eGovernmentu (on-line elektronických služieb verejnej správy). EK tieto služby delí na 20 základných typov, a to tak pre občanov, ako i podnikateľov, ale v SR zatiaľ nefunguje ani jedna!

Myslím si, že medzi významné príčiny týchto nedostatkov patrí nezáujem politických elít, koaličných i opozičných, o problematiku informatizácie spoločnosti či eGovernmentu. To sa prejavuje aj tým, že nie sú jasné vládne kompetencie v oblasti IS. Potešiteľné je, že od novembra 2004 máme splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti (Miroslav Kukučka), ale jeho kompetencie sú symbolické. Pritom vo vyspelých európskych štátoch majú túto oblasť v kompetencii priamo predsedovia vlád či ministri.

Je určite správne, že vláda chce túto Lisabonskú stratégiu schváliť. Je dobre, že k nej minister financií otvoril verejnú diskusiu, že sa v januári konala konferencia MINERVA (napríklad k širokopásmovej stratégii nebolo nič, čo ešte prinesie problémy). Ak má byť akákoľvek stratégia úspešná, musí byť o nej verejnosť minimálne dobre informovaná. Najlepšie by bolo, aby s ňou bola stotožnená.

Prioritná rozvojová oblasť Informačná spoločnosť má predpoklady stať sa dobrým východiskom pre ďalšie smerovanie našej slovenskej spoločnosti. Aj ona bola síce koncipovaná úzkym okruhom autorov, ale možno predpokladať, že po tejto odbornej diskusii bude ešte zdokonalená. Možno aj iným naformulovaním hlavných priorít rozvoja IS, keď okrem troch základných pilierov (infraštruktúra, služby + obsah, zručnosti) budú spomenuté aj tzv. horizontálne problémy, ktoré podľa niektorých odborníkov nie sú v tejto stratégii dostatočne rozpracované. Ide najmä o e-inklúziu a dôveru a bezpečnosť. Podľa každoročných výskumov verejnej mienky "Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy", realizovaných PPP a ITAS, máme u nás veľké regionálne a sociálne rozdiely v možnostiach prístupu k internetu (čím ďalej na východ, tým je to horšie, samostatným problémom sú napríklad zdravotne postihnutí či nezamestnaní občania). Ďalšou oblasťou je nízka dôvera občanov k bezpečnosti elektronických služieb, pretože jednoznačne absentuje široká informovanosť.

Do budúcnosti bude kľúčová väzba na Národný strategický referenčný rámec SR (NSRR SR) na roky 2007 -- 2013. Podľa viacerých predstaviteľov ICT verejnosti by bolo vhodné, aby existoval samostatný sektorový operačný program Informačná spoločnosť. Základným východiskom pri jeho príprave môže byť práve táto Lisabonská stratégia pre Slovensko. Je však nutné v tomto roku spraviť kvalitnú štúdiu o potrebách informatizácie našej spoločnosti v horizonte nastávajúceho programovacieho obdobia EÚ, pretože takáto vízia zatiaľ u nás neexistuje. Následne musí potenciálny operačný program IS prejsť širokou odbornou diskusiou, aby nedopadol ako niektoré aktuálne operačné programy, napr. operačný program Základná infraštruktúra, kde v oblasti IS podľa všetkého neboli priority a opatrenia nastavené optimálne.

Autor je riaditeľom občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu a členom Rady vlády pre informatiku

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       4. 2. 2005
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
4. 2. 2005 Amerika "neplánuje zaútočit na Írán"
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Basajev: Plánujeme další útoky jako v Beslanu
4. 2. 2005 Davos: Amerika se hádá s Evropou, budoucnost je v Asii
4. 2. 2005 Největší Čech - věc veřejná Bohumil  Kartous
4. 2. 2005 Svetové ekonomické fórum: svet je nebezpečnejší Radovan  Geist
4. 2. 2005 Činitel OSN bral úplatky od Saddáma Husajna
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Leo Strauss: guru neokonzervativců Greg  Evans
4. 2. 2005 Eutanázie konečně v ČR legalizována, i bez požehnání zákonodárců Jan  Vnouček
4. 2. 2005 Propouštění v Daily Telegraphu
4. 2. 2005 Proč (ne)kopat do policie Jan  Bohata
4. 2. 2005 Má smysl podepisování petic proti komunistům? Jiří  Jakl
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 S upřímností ČSSD vlastní: "Strana nám byla ukradena a my ji chceme zpět"
4. 2. 2005 Francie:Třetí největší vývozce zbraní Simone  Radačičová
4. 2. 2005 Etnické menšiny a česká politika
4. 2. 2005 Spor o Palacha: Výzva, nebo návod? Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Spor o Palacha: sebereflexe, nebo bagatelizace? Vladimír  Línek
4. 2. 2005 Riskantní události v Iráku
19. 1. 2003 Telenovela na život a na smrť Michal  Polák
4. 2. 2005 Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Skladiště vzpomínek Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
4. 2. 2005 Říše Zla a Dobra? Boris  Cvek
4. 2. 2005 Cena hrdosti pana Sklenáře Jan  Sládek
4. 2. 2005 Církve blokují debatu Filip  Sklenář
3. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Česká recepce frankfurtské školy Pavel  Siostrzonek
4. 2. 2005 Namiesto stratégie akýsi zoznam priorít Milan  Ftáčnik
4. 2. 2005 Bez informatizácie spoločnosti to nepôjde Milan  Ištván
4. 2. 2005 Verejné výdaje a rast konkurencieschopnosti Braňo  Ondruš
4. 2. 2005 Rozvoj Slovenska nie je možný bez aktívneho prístupu štátu Robert  Fico
4. 2. 2005 Krvavé volby a spokojný Bush Judita  Takáčová
3. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 29. ledna 2005
4. 2. 2005 Mírové zítřky: Oběti 11. září proti válce v Iráku
4. 2. 2005 Každý osmý Němec bez práce ?
4. 2. 2005 Mír pro Kongo
3. 2. 2005 Otevřenost novým výzvám -- věrnost tradici?
3. 2. 2005 "Spartakiádní vrah" v České televizi Jaroslav  Zvěřina
3. 2. 2005 Bush užil osmadvacetkrát slovo "svoboda"
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos
3. 2. 2005 Ledový masív v Antarktidě taje - hrozí zvýšení mořské hladiny o 5 metrů
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce