20. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2003

Ministru průmyslu a obchodu: vysvětlete, jak jsou udělovány vývozní licence pro export zbraní

Obchod se zbraněmi je omezuje Kodex Evropské unie o obchodu se zbraněmi (EU Code of Conduct on Arms Exports) z roku 1998.Podle něho musí vývoz zbraní:

 • respektovat lidská práva v zemi finálního určení;
 • nesmí nevydávat exportní licence, pokud existuje riziko, že by navrhovaný vývoz mohl být užit k vnitřní represi;
 • nesmí povolit vývozy zbraní, které by provokovaly nebo prodlužovaly ozbrojené konflikty nebo zostřily existující napětí v zemi konečného určení;
 • nesmí vydat vývozní licence, pokud je zřejmé riziko, že by příjemce použil navrhovaný export agresivně vůči jiné zemi nebo k vymáhání teritoriálního nároku silou.

  K citovanému dokumentu se Česká republika přihlásila již 3.srpna 1998. Přesto Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR povolilo od přistoupení k tomuto dokumentu vývozy zbraní do vojensky a politicky nestabilních oblastí, jako Alžírsko, Angola, Jemen, Kolumbie, Srí Lanka, Sýrie nebo Zimbabwe.

  Tento dopis českému ministru průmyslu a obchodu poslali zástupci organizace Nesehnutí >

 • Vážený pan
  ministr průmyslu a obchodu
  Na Františku 32
  11015 Praha 1

  V Praze 17. března 2003

  Vážený pane ministře,

  v souvislosti s vývozem zbraní z České republiky se obracíme právě na Vás, protože Vaše ministerstvo je orgánem, který schvaluje licence pro obchod se zbraněmi i pro jejich vývoz. Formu otevřeného dopisu jsme zvolili z toho důvodu, že jsme Vašeho předchůdce již několikrát žádali o vysvětlení některých níže zmiňovaných skutečností standardními formálními postupy, ale odpovědi na naše žádosti o informace byly opakovaně zamítavé.

  Obchod se zbraněmi je v mnoha ohledech kontroverzní záležitostí. Zřejmě proto ho omezuje řada mezinárodních úmluv a dohod. K těmto úmluvám patří, mezi jiným, i Kodex Evropské unie o obchodu se zbraněmi (EU Code of Conduct on Arms Exports) z roku 1998. Dovolíme si ocitovat několik kritérií, které tento dokument pro výše zmíněné obchodní transakce stanovuje:

  • respektování lidských práv v zemi finálního určení;
  • nevydávat exportní licence, pokud existuje riziko, že by navrhovaný vývoz mohl být užit k vnitřní represi;
  • nepovolit vývozy zbraní, které by provokovaly nebo prodlužovaly ozbrojené konflikty nebo zostřily existující napětí v zemi konečného určení;
  • nevydat vývozní licence, pokud je zřejmé riziko, že by příjemce použil navrhovaný export agresivně vůči jiné zemi nebo k vymáhání teritoriálního nároku silou.

  K citovanému dokumentu se Česká republika přihlásila již 3.srpna 1998. Přesto Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR povolilo od přistoupení k tomuto dokumentu vývozy zbraní do vojensky a politicky nestabilních oblastí, jako Alžírsko, Angola, Jemen, Kolumbie, Srí Lanka, Sýrie nebo Zimbabwe. Navíc z Usnesení č.18 z 3. schůze Bezpečnostní rady státu vyplývá, že Česká republika hodlá na přelomu let 2003-2004 vyvést až 250 kusů modernizovaných tanků T-72 do takových zemí, jako je Nigérie, Alžírsko, Indie, či Vietnam.

  Za netransparentní považujeme celý proces udělování exportních licencí. Veřejnost nemá přístup k informacím o vývozech zbraní z ČR, neboť se na ně vztahuje vládní nařízení o utajovaných skutečnostech. Nepovažujeme za správné, že veřejnost nemá právo být informována, do jakých zemí licence na vývozy Vaše ministerstvo uděluje. Váš úřad zastupuje občany ČR a ne všichni chtějí být s porušováním mezinárodních úmluv a podporou nedemokratických režimů ztotožňováni.

  Proto Vás žádáme o odpovědi na několik otázek:

  1. Máte v úmyslu prošetřit způsob, jakým byly uděleny licence na vývoz zbraní v případech, kdy bylo jejich udělení v rozporu s mezinárodními úmluvami, které se ČR zavázala dodržovat?
  2. Hodláte v praxi svých předchůdců v budoucnu pokračovat? Nebo se jí chcete -- v tom případě jak - vyvarovat?
  3. Zasadíte se o to, aby byla veřejnost o obchodech se zbraněmi informována? Jakým způsobem tak chcete učinit?

  Za upřímné a brzké odpovědi předem děkujeme.
  S pozdravem za NESEHNUTÍ


  Petr Machálek

                   
  Obsah vydání       20. 3. 2003
  20. 3. 2003 Koaliční vojska okupovala irácké město Umm Qasr
  20. 3. 2003 Američané zahájili pozemní útok
  20. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
  21. 3. 2003 Mezinárodní komise právníků vyhlásila válku proti Iráku za protizákonnou
  20. 3. 2003 Prohlášení české vlády: Tanec mezi vejci
  20. 3. 2003 Projev Saddáma Husseina k iráckému národu
  20. 3. 2003 Špinavé tajemství Velké Británie
  20. 3. 2003 Evropská unie vyšetřuje záhadné odposlouchávání
  20. 3. 2003 Pište Cyrilu Svobodovi
  20. 3. 2003 Milý pane Bushi, měl jste jet do zahraničí, tedy aspoň jednou...
  20. 3. 2003 Amnesty International: Dodržujte v Iráku lidská práva!
  20. 3. 2003 Kausa Rusnok aneb Znám pár lidí, kteří umí číst a psát... Martin  Gřeš
  19. 3. 2003 ČR: Transparency International znepokojena, že odcházejí vyšetřovatelé závažných hospodářských kauz
  20. 3. 2003 Hana Marvanová nemluví pravdu Petr  Žantovský
  20. 3. 2003 Vyjádření RRTV k výsledkům arbitráže CME-ČR a k jejím ohlasům
  20. 3. 2003 CME zveřejnila české znění arbitrážního nálezu ohledně TV Nova
  20. 3. 2003 Ministru průmyslu a obchodu: vysvětlete, jak jsou udělovány vývozní licence pro export zbraní
  20. 3. 2003 Protiamerické a protiválečné protesty koordinuje "neviditelná světová organizace"
  20. 3. 2003 Přežraní Američani Jaromír  Plešek
  20. 3. 2003 Bojkotujme americké výrobky Darius  Nosreti
  20. 3. 2003 Sýrie odmítá americké ultimátum Iráku
  20. 3. 2003 Arabský poslanec v Izraeli: Bush Palestincům neslibuje nic
  20. 3. 2003 Hlad ve světě
  20. 3. 2003 SRBSKO: Vražda nesmie zastaviť reformy Marcus  Tanner
  19. 3. 2003 Tony Blair: Hrozbou je chaos
  19. 3. 2003 Bill Clinton: Důvěřujte Tonymu Blairovi, měl pravdu
  18. 3. 2003 Dramatickým protiválečným projevem odstoupil předseda britské Dolní sněmovny Robin Cook
  20. 3. 2003 Na obzore Ľudová únia: Budú plniť tkáčovci v parlamente úlohu záložnej jednotky koalície? Marián  Repa
  20. 3. 2003 Každá vojna nie je nič iné ako štátmi legalizované vraždenie a ničenie predpokladov existencie Gabriela  Šikulíncová
  20. 3. 2003 ANKETA: Vládna a verejná mienka na Slovensku
  20. 3. 2003 USA -- Problem N° 1 Ivan  Štefunko
  20. 3. 2003 Právo na prahu vojny: Medzinárodný trestný tribunál začal svoju činnosť Martin  Kunštek
  20. 3. 2003 Americká verejnosť proti vojne Oskar  Krejčí
  20. 3. 2003 Ultimátum: Bushov prejav definoval budúcnosť Radovan  Geist
  20. 3. 2003 Změna účtu Britských listů
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Nesehnutí, omezení vývozu zbraní a odzbrojení RSS 2.0      Historie >
  20. 3. 2003 Ministru průmyslu a obchodu: vysvětlete, jak jsou udělovány vývozní licence pro export zbraní   
  18. 2. 2003 Demonstrace proti válce v Brně: chcíp pes... Marek  Adámek
  8. 11. 2002 Jídlo místo zbraní   
  18. 7. 2002 Nesehnutí: Není pravda, že ČR nevyváží zbraně do Sýrie