19. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 1. 2004

Výběr koncesionářských poplatků - fízlování není řešení

Romantická a diletantsky naivní představa mluvčího ČT Švehly , že fízl televizního dozoru bude procházet bytem, aby v ložnici zjistil funkční televizor, nebo bude zírat do oken, je na počátku roku 2004 naprosto nepřijatelná a byla by pravděpodobně i protiústavní.
Podle mluvčího ČT Martina Švehly by zákonodárci měli ČT umožnit některý ze čtyř základních postupů, které používají zahraniční televize. Některé veřejnoprávní televize mají právo čerpat údaje ze státního registru obyvatel a dalších neveřejných databází, porovnávat je se seznamem poplatníků, a tak identifikovat neplatiče. Zástupci televizí také mohou neplatící domácnosti navštěvovat a v případě, že v nich najdou nepřihlášený televizor, se snažit neplatiče přesvědčit k přihlášení. Například ve Velké Británii musí prodejci televizní techniky podle zákona oznamovat veřejnoprávním televizím jména a adresy svých zákazníků, aby si televize mohly zkontrolovat, zda tito lidé poplatky platí. Konečně v některých zemích využívají televizní stanice speciální detekční vozidla, která jsou schopna do dvaceti vteřin odhalit nepřihlášené televizory na vzdálenost šedesát metrů a určit, v kterém bytě a v které konkrétní místnosti se takový televizor nachází.
Zdroj: LN, 17. 1. 2004

Romantická a diletantsky naivní představa mluvčího ČT Švehly , že fízl televizního dozoru bude procházet bytem, aby v ložnici zjistil funkční televizor, nebo bude zírat do oken, je na počátku roku 2004 naprosto nepřijatelná a byla by pravděpodobně i protiústavní. Třeba proto, že v zákoně o České televizi se praví, že ČT neodpovídá za závazky státu a stát neodpovídá za závazky ČT. Výběrčí fízl by tudíž stěží mohl vstoupit do bytu a kontrolovat fyzickou přitomnost televizního přijímače. Jako osoba soukromá by tak mohl učinit pouze se souhlasem majitele nemovitosti - čili nikdy. Vy si pustíte do bytu, ve kterém máte sbírku čínských váz, nějakého "soukromého" hejhulu? A co videokarty v počítačích, PDA a dalších multimediálích zařízeních, montované do nich jako integrální součást, o niž zákazník ani nemusí stát? Bude ve firmě zjišťovat onen hejhula, zda je počítač vybaven tv tunerem? Pustíte ho do počítačů se šroubovákem? A co IP televize prostřednictvím internetu? Zadržíme pokrok v šíření tv signálu?

Stěží by takový Brettschneider pak mohl být veřejným činitelem a mít tak zvýšenou ochranu proti fyzickému napadení. Stěží by prokázal u puštěné televize vlastnictví přijímače, a tudíž ztotožnil diváka s majitelem. Stěží by mohl český stát při volném pohybu osob a zboží po EU vyžadovat ohlašovací povinnost po prodejcích televizí v Belgii či Španělsku. A stěží by dovolil Úřad na ochranu osobních údajů či kterýkoliv soudný poslanec vstup kohokoliv z televize do databáze občanů, kterou spravuje a o jejíž bezpečnost musí pečovat stát. Neúměrné zatížení soudů při odvolávání se neplatících občanů, kterým televize nebyla schopna dokázat, že ten televizor by byl jejich, a přesto po nich chtěla pokutu, by nejspíš ministr spravedlnosti neuvítal. Výtěžek z represe, zatížený o tak neúměrnou režií, by byl minimální a tento fakt by zlikvidoval morálku platících dokonale a znechutil by všechny. Média by si zajisté na informacích o soudech s neplatiči pochutnala. Veřejnou službou by pak už bylo jen ono fízlování. Velký bratr tě sleduje!

Jediný výsledek nejnovějšího tiskového prohlášení Martina Švehly může být, že ti občané, kteří ještě dosud plíživou trockistickou revoluci v ČT tolerovali, se rozzlobí a tolerovat ji přestanou. Otázkou zůstává, jestli ji nepřestanou také platit. Nedovedu si představit moderní a přitažlivou televizi veřejné služby, která bude objíždět vilové čtvrti či sídliště, koukat lidem po orwellovsku večer do ložnice, zda se dívají na třicátý příběh majora Zemana či pouze na video s pornem. Situace připomíná PR strategii katolické církve, bažící nikoliv po službě bližním ve jménu odkazu Nazaretského, ale po restituci majetku. Hamižnost katolíků během čtrnácti let spolehlivě učinila z České republiky nejateističtější zemi Evropy.

Platí Martina Švehlu za podobné nápady v otázkách televizních strategicky uvažující komerční konkurence a nebo je v otázkách public relations mluvčí České televize pouze diletant?

Pro média veřejné služby zbývá stále pouze jediné logické a emocionálně neutrální řešení - specifická, pravidelně valorizovaná součást daně z příjmu fyzických osob, konstruovaná jako paušální daň "z hlavy" pro všechny plátce daně z příjmu fyzických osob (či daně z příjmu závislých osob, pokud je občan pouze zaměstnancem) ve prospěch sloučených médií veřejné služby. O její výběr na zvlášní účet České televize u ministerstva financí či na účet k tomu zřízeného státního fondu na podporu veřejné služby (odděleného tímpádem od rozpočtu a svéhlavostí vlád) se postarají finační úřady, pověřené k tomu novelou zákona. Neplacení daní je trestný čin. Efektivita výběru všech daní je v gesci vlády, respektive ministra financí a prý podle jeho sebechvály stoupá. To je dobrá zpráva. Stoupla by i efektivita výběru "mediální" daně. Daň by se nevázala na přijímač, na firmu či na cokoliv jiného, ale zcela rovnostářsky a solidárně na občana-plátce. Odpadne tak technicky i legislativně nezvládnutelná agenda, odpadne hořká pachuť Orwellova světa a televize bude dělat to, co umí. Tvořit a všemi způsoby a kanály distribuovat informace-program, ne vybírat poplatky. Jako možný doplňkový příjem při pseudo-jednosložkovém financování bez reklamy by pak na podporu původní české mediální tvorby mohlo být určité procento objemu přijatých reklamních prostředků ze všech ostatních komerčních médií. Těm by se plně liberalizovalo množství reklamy ve vysílání. Důvody jsou nasnadě. Čím více vyberou média komerční služby, tím více dostanou média veřejné služby. Finská pravidla s 14% odvodu z reklamního obratu ve prospěch médií veřejné služby jsou dobrý a realizačně jednoduchý nápad. Objem reklamních rozpočtů v roce 2003 činil v ČR 12 miliard, z toho dvě třetiny připadly televizím. Pouze jednu miliardu ale vybrala televize veřejné služby.

Vážené poslankyně a vážení poslanci, proberte se už konečně a nevymýšlejte kolo od vozu, i kdyby vám kdokoliv říkal, že je ho zapotřebí.

                 
Obsah vydání       19. 1. 2004
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
19. 1. 2004 Irák: 100 000 demonstrantů požadovalo volby
18. 1. 2004 Irák: Jak překladatelka odhalila protizákonné americké akce
19. 1. 2004 Potíže způsobené havárií serveru trvají
19. 1. 2004 Chybička se vloudila... Ivana  Picková
19. 1. 2004 Jaký význam má páně Hrbkovo mudrování? Jan  Červenka
19. 1. 2004 Česká televize versus sněmovna: ring volný! Jiří  Bejsta
19. 1. 2004 Výběr koncesionářských poplatků - fízlování není řešení Štěpán  Kotrba
19. 1. 2004 "Fízlování" sice není řešení, ale zákon o televizních poplatcích je vynutitelný Jan  Čulík
19. 1. 2004 Digitální televize: BBC slaví úspěch s Deníky Alana Clarka
19. 1. 2004 Švejk a sexuální obtěžování Anna  Čurdová
19. 1. 2004 Sexuální obtěžování mýtů zbavené, aneb kdy už budeme normální? Anna  Čurdová
19. 1. 2004 Model, který dobře padne ve Švédsku, nemusí padnout v Čechách Radmila  Dobešová
19. 1. 2004 Stávající volební období je šancí pro partnerské soužití osob téhož pohlaví Andrea  Cerqueirová
19. 1. 2004 Sexuální obtěžování a zcestná logika pana senátora Kubery Radmila  Dobešová
19. 1. 2004 Parlamentní harašení Petr  Jánský
19. 1. 2004 Odbory podporují Petra Mareše v požadavku vypracovat zcela nový školský zákon Radek  Sárközi
19. 1. 2004 O rasismu
19. 1. 2004 Rasismus v organizaci Greenpeace
19. 1. 2004 Lidé by se neměli stěhovat a mísit
19. 1. 2004 List Daily Telegraph kupují bratři Barclayové
19. 1. 2004 Město na obrazovce a rozštěpení Velkého bratra Ivo  Bystřičan
19. 1. 2004 "Totalitní poznámka" k článku o průmyslových kamerách Jan  Čulík
19. 1. 2004 Privatizace veřejného prostoru a "veřejné" násilí páchané na lidech Štěpán  Kotrba
19. 1. 2004 Americká armáda do "Nové" Evropy?
8. 1. 2004 Bohužel, nic není zadarmo
10. 1. 2004 Dáme to dohromady?
17. 1. 2004 Držet hubu a krok Zdeněk  Bárta
19. 1. 2004 Zastaveno stíhání za nevydařený atentát na Jiřího Pelikána Štěpán  Kotrba
16. 1. 2004 Velký ajatolláh al-Sistani chce v Iráku všeobecné volby
19. 1. 2004 Útěk před politikou Josef  Vít
16. 1. 2004 Pohádka o dvou zprávách Immanuel  Wallerstein
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
19. 1. 2004 Výběr koncesionářských poplatků - fízlování není řešení Štěpán  Kotrba
19. 1. 2004 Digitální televize: BBC slaví úspěch s Deníky Alana Clarka   
19. 1. 2004 "Fízlování" sice není řešení, ale zákon o televizních poplatcích je vynutitelný Jan  Čulík
16. 1. 2004 BBC zahajuje ofenzívu na obranu svého digitálního vysílání   
16. 1. 2004 BBC odvysílala "55 dnů televizních pořadů, na něž se nikdo nedíval"   
13. 1. 2004 Zákaz psát politické komentáře do novin se bude týkat i reportérů z české sekce BBC Jan  Čulík
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?   
29. 12. 2003 Média veřejné služby Petr  Jánský
23. 12. 2003 Kdo zaznamená naši dobu?   
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba
15. 12. 2003 Konečným cílem PR je důvěra Zdeněk  Verner
15. 12. 2003 Ať žije průměrnost! Fabiano  Golgo
11. 12. 2003 Digitální, intelektuální televizní okruh BBC 4: Je to k něčemu?   
4. 12. 2003 Hrozí Itálii diktatura?   
27. 11. 2003 Svobodné názory + "svobodné názory" = podivné souvislosti Jiří  Koubek