21. 12. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 12. 2001

Merry Winterval aneb veselé zimnice

O politické korektnosti a o politicky korektních Vánocích ve Velké Británii

Autor vypočítává příklady "politické korektnosti" jichž se - nejen v kontextu Vánoc - ve Velké Británii dopouštějí především univerzity a státní správa.

Will Hutton si v levičáckém Observeru nedávno (16/12) trpce postěžoval na nepochopení, kterého se jemu a jiným britským liberálním inženýrům lidských duší dostává od určitých nevděčníků, kteří se nechávají ovlivnit demagogickými konzervativci. Progresivní liberálové bojují usilovně za sociální spravedlnost, za odstranění diskriminace, za multikulturní a multisexuální harmonii a toleranci a namísto potlesku a uznání se stávají stále víc a víc terčem kritiky. Zlí konzervativci dokonce označili jejich revoluční úsilí nadávkou 'politická korektnost', aby tak znehodnotili v očích špatně se orientujících lidí všechny báječné liberální výdobytky. Willu Huttonovi se v uvedeném článku podařil vzácný politologický trik. Zařadil celý britský liberální establishment do kategorie (utlačovaných) obětí (victims).

O 'VIKTIMOLOGII'

Moderní liberalismus nemá nic společného se starým, dobrým liberalismem (B. Spinoza, J. Locke, Adam Smith, I. Mises, F. A. Hayek ap.), jehož hlavními stavebními kameny byl individualismus, soukromé vlastnictví, politická svoboda a minimální role státu. Moderní liberalismus je přelakovaný marxismus. Neustále za něco/ za někoho bojuje a neustále někoho osvobozuje. Pro tuto roli potřebuje přeměnit co největší část společnosti na (někým) utlačované, utiskované, deptané, znevažované a trpící oběti. Téměř každý je obětí někoho. Hlavním inspirátorem je pro ně v tomto Marx. Ten rozdělil lidi na utlačované pracující a utlačovatele - vlastníky výrobních prostředků. To bylo moc zjednodušené, a brzo se na to přišlo. Nový liberalismus je poučenější. Rozškatulkovává společnost na základě většího množství proměnných. Ženy jsou utlačovány muži, chudí jsou utlačováni bohatými, barevní jsou utlačováni bílými, homosexuálové všemi ostatními, ateisté jsou utlačováni příslušníky církví, křesťané utlačují ostatní církve, tělesně postižení jsou utlačováni zdravými, staří mladými atd do nekonečna. Všichni, až na mladé, zdravotně nepostižené křesťany (zvl. pak katolíky a protestanty) mužského pohlaví a bílé pleti jsou utlačovaní, ale zároveň jsou potenciálně i utlačovateli. Liberálové mají tak před sebou úkol nad lidské síly. Aby si s tím poradili a mohli zachránit všechny oběti, musí se opírat o silný stát, velké množství institucí, organizací, komisí ap. a miliony byrokratických předpisů. Rozmazlené svobodomyslné obyvatelé Západu ale rohlíkem neopiješ. Na ně je třeba zapůsobit psychoterorem různých řvavých nálepek, které působí na jejich emoce a vyvolávají v nich pocity viny (rasista, sexista, homofób, bigot, xenofób atd.). Pro ty, kteří si nedají říct dobrovolně, se vytvoří speciální zákony a vše klape jako hodinky. Willu Huttonovi se ve zmíněném článku mezi ty utlačované podařilo zařadit i vládnoucí třídu a vládnoucí ideology. Celý systém funguje na základě složitě definované 'viktimologie' (victimology), ve které mají nyní čestné místo jako utlačovaní i chudáci liberálové, kteří to monstrum stvořili. Když se objeví nebezpečí, že by tento systém mohl přestat fungovat, v rámci státu, vytvoří se superstát, který bude dokonalým viktimologickým rájem, o kterém se dřívějším internacionalistům ani nesnilo.

POLITICKÁ KOREKTNOST - INTELEKTUÁLNÍ AIDS (William S. Lind)

Chudáci liberálové! Člověk by nad nimi zaplakal, tj. kdyby z takového příšerného pokrytectví nemusel zvracet. Will Hutton předstírá, že tzv. politická korektnost se týká jen nedůležitých okrajových problémů (růstu). Však to známe. Když se kácí les, létají třísky. Právě opak je pravda. Politická korektnost rozežírá samotnou podstatu demokratické společnosti. Nositel Nobelovy ceny za literaturu (1986), Wole Soyinka, nedávno prohlásil, že "Kanada a USA podléhají 'neofašismu' politické korektnosti"; považuje za ironické, že "v těchto zemích dochází k dušení svobody myšlení právě v době, kdy se země jako Írán vynořují z útlaku". Totéž platí, podle mě, i pro Británii.

NĚKTERÉ POLITICKY KOREKTNÍ ABSURDNOSTI V ROCE 2001

NEWSPEAK (NOVOŘEČ) a NICESPEAK (MILOŘEČ)

1 Stockport College (technika) v Manchesteru zakázala používání více než 40 urážlivých slov a frází. Patří mezi ně slovo

'history' (historie) proto, že by se mohlo některým lidem zdát sexistické (jedná se o falešnou etymologii: = his story (jeho historka))

fráze 'slaving over a hot stove' (otročit nad horkou plotnou), protože její použití bagatelizuje hrůzy otrocké práce

fráze 'taking the mickey out of sb' (dělat si z někoho legraci) - je považována za urážlivou pro Iry (Mickey = Michael; běžné jméno v Irsku - v amer. slangu 19. století přezdívka pro Iry)

lady/ gentleman - studenti a pracovníci školy jsou varováni, že toto slovo má společenskotřídní konotace

2 (Srpen 2001) Pracovníkům BBC je 'doporučeno' oběžníkem nepoužívat slova 'assassination' (atentát) pro vraždy palestinských odpůrců Israelci. Namísto toho používají nadále eufemismu 'targeted killings' (cílená usmrcení). O vraždách Izraelců spáchaných Palestinci se stále mluví bez eufemizmů - používají se zcela správně slova 'assassination', 'murder' (vražda) ap. 'Cílená usmrcení' nejsou ale vždy příliš přesně 'cílená' - nedávno při nich přišlo o život pět palestinských školáků na cestě do školy.

ZNÁRODŇOVÁNÍ DĚTÍ

Ve Skotsku se připravuje zákon, podle kterého se bude jakékoliv tělesné potrestání dětí do 3 let kvalifikováno jako trestný čin s dalekosáhlými následky.

O tom, co se může stát tomu, kdo ztratí nervy, nebo si do výchovy vlastních dětí nenechá mluvit, se lze poučit na případu skotského učitele, který na Štědrý den v roce 1998 ztratil nervy a naplácal osmileté dceři na holou zadnici, když udělala scénu u zubařky. Snažil se ji tak přinutit, aby si nechala udělat nezbytný zákrok, protože by měla jinak pokažené Vánoce. Zubařka to nahlásila policii a politicky korektní mašinérie zaúřadovala ve velkém. Učitel byl obžalován z napadení své dcery, bylo mu zakázáno trávit s rodinou Vánoce a neměl nějakou dobu k dětem přístup. Byl suspendován z učitelského místa na základní škole, protože byl prohlášen za nebezpečného pro žactvo, i když byl považován za výborného učitele a u žáků byl oblíben. Až dotud naprosto spořádaná a vážená pětičlená rodina byla dána pod dohled sociální péče s pravidelnými návštěvami sociálních pracovníků. Provinilec byl vyškrtnut z rejstříku skotských učitelů a jako živitel pětičlenné rodiny se octl na dlažbě. Dívenka, kvůli které k tomu došlo, je traumatizována nepřekonatelným pocitem viny. Všem neustále opakuje, že by si raději nechala naplácat stokrát za sebou, jen kdyby už měl tatínek tu hrůzu za sebou a dali mu všichni pokoj. Celá aféra byla nafouknuta do idiotických rozměrů britskými i světovými médii. Jen vzájemná oddanost rodičů a jejich láska k dětem zabránila tomu, aby se rodina rozpadla. A k tomuto došlo v době, kdy je v Británii katastrofální nedostatek učitelů a provádějí se nábory v Jižní Africe. A my jsme si mysleli, že lidem je možno ničit kariéry a životy jen, když se proviní proti totalitním utlačovatelům a ideologiím.

Pokud se chystáte do Skotska s tvrdohlavými a hysterickými dětmi, dejte si pozor, aby Vám nepovolily na veřejnosti nervy.

Před dvěma měsíci strávil jeden francouzský turista dva dny ve vězení v Edinburku za to, že potrestal svého osmiletého syna za velmi nevhodné chování v restauraci. Vzal jej ven a naplácal mu po zadnici. Byl obžalován z napadení a v únoru se bude muset dostavit k soudnímu přelíčení ve Skotsku.

BRETTSCHNEIDŘI V BRITSKÝCH HOSPODÁCH

V jarních měsících vysílala londýnská metropolitní policie desítky tajných policejních agentů (ve dvojicích) do indických, čínských a jugoslávských restaurací, aby pozorovali hosty a naslouchali jim s cílem zjistit, zda se nedopouštějí fyzických nebo verbálních útoků proti obsluze - tzv. hate crimes (rasové útoky z nenávisti). Říkalo se jim 'curry patrols' (karí patroly); byly údajně u policistů velmi oblíbené. Toto tažení spolu s dalšími iniciativami vyvrcholilo posléze jednoho dne v časných ranních hodinách velkolepou razií, při které bylo zatčeno 100 lidí, údajně za rasismus, násilí proti ženám a trestné činy proti homosexuálům. Šlo o vyloženě propagandistickou akci, aby bylo učiněno zadost politickým korekčníkům. Toto probíhalo v době nebývalého nárůstu kriminality, zvláště násilných přepadení a vražd. Útvar metropolitní policie byl přitom o tisíc policistů pod žádoucím stavem. The Sunday Times o tom píší v článku s následujícím titulkem: "V Británii dochází každý den k 2.363 vloupání a 250 přepadení. Jak je možno vysvětlit, že policie vysedává v indických restauracích a hledá rasisty?"

DUMBING-DOWN (SNIŽOVÁNÍ NÁROKŮ)

Když převzala v roce 1997 labouristická vláda moc, prohlásil Tony Blair leninsky, že jednou z jeho hlavních priorit bude projeho vádu EDUCATION, EDUCATION, EDUCATION (učiťsja, učiťsja, učiťsja). Vzdělání, stejně jako rozpadající se zdravotnictví se stalo obětí politického klání. Došlo k tažení za zlepšení výsledků, tj. takových, které ukazují výraznou změnu k lepšímu číselně, zvl. pak u státních maturitních zkoušek - A levels v Anglii a Walesu a Highers ve Skotsku. Tohoto sice bylo dosaženo, ale za cenu neustálého snižování požadavků. Dá se to nepřímo srovnat se způsobem, jakým bylo dosahováno dobrých výsledků při plnění komunistických pětiletek. Kvalita se snižuje i na univerzitách, které jsou ochotny přijmout i trojkaře (C) a čtverkaře (D), jen aby si udržely potřebné stavy. Většina z nich má nově zavedené feministické katedry Gender Studies, které působí v určitém ohledu podobně jako katedry marxismu-leninismu v bývalých komunistických zemích. Ve společenských vědách je velká část vědecké práce zaměřená na ženskou tématiku - tato tematika je lépe financována a skýtá daleko snazší možnosti publikování. Přitom je velmi žádoucí pro univerzity, protože je posuzována velmi pozitivně při periodických hodnoceních vysokých škol. V komunistickém kontextu se 'vědecké' články a knihy psaly velmi často z marxistického hlediska. Dnes jsou zase velmi populární práce z feministického pohledu. V tomto oboru jsou přijímány i naprosto bizarní výplody.

O SEXISTICKÝCH SNĚHULÁCÍCH (ON SEXIST SNOWPERSONS)

Před minulými Vánocemi proběhla médii zpráva o rozsáhlé akademické studii Tricia Cusack(ové), historičky umění na University of Birmingham, která strávila celou řadu let podrobným studiem symbolického významu sněhuláků - jednoho z nejznámějších symbolů zimy. V Británii padá sníh velmi zřídka, takže nemohla studovat sněhuláky přímo v terénu. Zaměřila se proto na vánoční pohlednice.

Došla k zajímavým závěrům, které udělaly velký rozruch v médiích.

V článku v levičáckém 'New Formation' Ms Cusack píše:

"Sněhulák je ovšem bílý, vždy mužského pohlaví a zpravidla znázorňuje dospělou osobu .... Není náhoda, že je bez výjimky mužského pohlaví, a že se staví před domem, zatímco žena zůstává a lopotí se uvnitř domu -- např. připravuje vánoční oběd". ...

"Maskulinita sněhuláka v jeho rituální pozici v poloveřejném prostoru zahrady pravděpodobně pomáhá zdůvodnit ideologii, která udržuje tradiční genderový (gendered) prostorově-sociální systém, jež vymezuje prostor určený ženám jako privátní a omezený na domácnost, zatímco sféra vlivu muže je komerčního charakteru a je umístěna ve veřejném prostoru". ...

Sněhulák se podílí na genderovém rozdělení sociálního prostoru a prezentuje image mužské kontroly veřejného prostoru. .... Umístění sněhuláka poblíž soukromé sféry zdůrazňuje mužskou vedoucí roli".

Toto jsou jen některé ukázky toho, jak daleko už ve Velké Británii pokročilo tažení proti zdravému rozumu. Na podobná témata se píše nebo byla obhájena celá řada doktorských (PhD) dizertací. Např. "Symbolický význam Elvise pro dospívající dívky" (teenager females); "Sexuální a etnické identity anglo-kyperských mužů v Londýně, kteří udržují sexuální vztahy s osobami stejného pohlaví".

MULTIKULTURNÍ VÁNOCE

Nic se však nevyrovná vzruchu, který se každoročně rozvíří kolem vánočních svátků. Už samotné slovo 'Christmas' působí na multikulturalisty jako rudý hadr na rozzuřeného býka. Obsahuje totiž slovo Christ (Kristus), a to přece nelze veřejně používat v naší supertolerantní společnosti. Jde sice o tradici, která trvá v té či oné podobě stovky let, o tradici, která je integrální součástí rytmu života v této společnosti, ale to je pro liberální osvětáře vedlejší. Mohli bychom tím urazit a ponížit naše spoluobčany, kteří vyznávají jiná náboženství. To by nebylo citlivé a inkluzivní. Jde sice o pocity, kterými vyznavače jiných náboženství indoktrinovala samotná politicky korektní levice, ale je třeba je respektovat. Levicové rady různých měst se o to upřímně snaží. V Birmingham si už před několika lety vymysleli označení 'Winterval' (zkrácené 'winter interval/ nebo 'winter festival' - zimní přestávka/ svátky). V Glasgow máme 'Winter Festival' (zimní svátky). Sheffield nazývá své vánoční akce 'City Lights' (Městské osvětlení) a v Lutonu si vymysleli 'Luminos' podle oblíbené série knih J. K. Rowlingové 'Harry Potter'. Často se používá prostě 'Winter Holidays' (Zimní prázdniny) v naději, že emigrantské lidové masy nejsou dostatečně vzdělané na to, aby si uvědomily, že 'holidays' jsou vlastně -- hrůza hrůzoucí -- 'holy days' (svaté dny). Objevují se rovněž formulace 'Winter Break' a 'Winter Vacation'.

SEXISTICKÉ JESLIČKY

Aby se vytvořila vánoční atmosféra (a zvýšil obrat), umísťují se v mnoha obchodních domech jesličky se svatou rodinou. Proti tomu se ohrazují vehementně feministky, které v tom vidí bigotní zdůrazňování tradiční buržoazní rodinky a urážku pro svobodné matky. Řada obchodů podlehla v loňském roce jejich nátlaku a vynechala svatého Josefa. Jezule bylo prý stejně nemanželské. Jiné fúrie zase napadají to, že je v jesličkách vždy baby mužského rodu, to je prý sexistické. Toto se řeší někdy alternativními jesličkami s holčičkou.

SANTA CLAUS

Velká diskuse se rozvířila nedávno kolem náboru pro funkci Santy (Santa Claus) pro obchodní domy a jiné instituce. Jde o dobře placený melouch, ale háček je v tom, že prý diskriminuje ženy. Firma Woolworth se proto nechala slyšet, že připravuje oblečení i pro ženského Santu. Stejně složitá je inzerce. Specifikovat, že jde o zaměstnání výhradně pro muže, je diskriminace, i když to prý ve výjimečných případech přijmout lze.

SEXISTICKÝ SANTA

Velké potíže měl s náborem Santy obchodní dům Trago Mills v Liskeard. Majitel inzeroval místo pro "muže, který by byl ochoten bavit děti jako rozšafný Father Christmas". Zprostředkovatelna práce však tento inzerát odmítla zveřejnit, protože vylučovat ženy je diskriminační. Požádali jej o podrobné vysvětlení, proč je nutné, aby tuto funkci zastával muž; pokud by bylo možné zaměstnat ženu, jaká by měla být.

Majitel Trago Mills napsal následující:

"Osoba, pokud by byla ženského pohlaví, by měla proto mít a) hluboký hlas, b) kníry, c) velké břicho, a pokud možno d) nepříliš rozeznatelné poprsí. Čeho se však obávám je, že pokud by byl náš výběr omezen na takovou kandidátku, byly by z ní určitě děti vystrašeny k smrti".

Po tomto vysvětlení byl inzerát zveřejněn.

MERRY WINTERVAL - VESELÉ ZIMNICE

Veřejné instituce mají problémy i s vánočními pohlednicemi. 'Merry Christmas' (Veselé Vánoce) je přirozeně tabu. Tu a tam si někde troufnou použít alternativní zkrácenou formu 'Merry X-mas'. Nejčastěji se však úředně přeje 'Season's Greetings' ('Pozdravy k období svátků', tj. Vánoc a Nového roku). Další alternativou je americké 'Happy Holidays' (Šťastné svátky) anebo zrovna rovnou, jako v Sovětském Svazu, 'Happy New Year' (Šťastný Nový rok). Vánoce si může každý domyslet. Socialističtí otcové města Birmingham prý nechali v r. 1998 frankovat obálky přáním 'Merry Winterval'. V češtině máme do jisté míry štěstí, že slovo Vánoce nenabízí žádnou explicitní etymologii, která by urážela vyznavače politické korektnosti a multidiverzity. Ale nespoléhal bych na to. Možná, že nějaký koumák zjistí, že jde vlastně o překlad z německého 'Weihnachten', původně 'wanachten' ('svaté noce'), takže je třeba myslet strategicky a, když už kráčíme do té Evropy, připravit si nějaké alternativy. Já se osobně přimlouvám za to, aby se pomalu začal používat důmyslný pomnožný novotvar 'Zimnice' (srovnej 'letnice'). Vím, není to stejné jako sametové, teplé a kouzelné 'Vánoce', které působí na duši jako pohlazení. Když člověk slyší slovo 'Zimnice', doslova s ním otřese zima a rozdrkotají se mu zuby, ale o to přesně jde. Anglické inovativní novotvary jsou zrovna tak brrrrrr!!!, ba ještě horší. Pokud se však chceme vymanit z předsudků, nesmíme být moc vybíraví.

Přeji všem Veselé Vánoce, bohatého Ježíška a vše nejlepší v novém roce.

                 
Obsah vydání       21. 12. 2001
1. 1. 2002 T. Pecina prosazoval v rozhlase pluralismus, posluchači reagovali: "špatné" názory je nutno zakázat!
31. 12. 2001 Dvanáct zemí EU přijalo s příchodem nového roku euro
22. 12. 2001 Šéfredaktor deníku Guardian dostal cenu za "vynikající úsudek listu od 11. září" Jan  Čulík
21. 12. 2001 Vzpomínka: před 15 lety zemřel velký filmový režisér Andrej Tarkovskij (4.4.1932-29.12.1986) Andrej  Rogačevskij
21. 12. 2001 Trestní stíhání Tomáše Peciny v mezinárodním vysílání BBC World Service
21. 12. 2001 Místo, kde je domov Vánoc Jan  Čulík
21. 12. 2001 Chtíc, aby spal Adam  Michna z Otradovic
20. 12. 2001 Černěť já se přistrojím... Jan Josef Božan
21. 12. 2001 Kapka rosy tekoucí... Bedřich  Bridel
21. 12. 2001 "Konformní" duch vánoc Karel  Řezníček
21. 12. 2001 Komenský a jeho Labyrint: Proměna renesančního člověka v osobnost baroka Kathryn  Murphy
21. 12. 2001 Renaissance and Baroque Aspects of Labyrint světa a ráj srdce Kathryn  Murphy
21. 12. 2001 Zdeněk Kalista: Baroko se v nejistotě přibližovalo k Bohu skrze tento svět
21. 12. 2001 Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje čtenářům redakce Britských listů
21. 12. 2001 Jiná vánoční a novoroční vydání Britských listů
21. 12. 2001 Petice za svobodu projevu Ilona  Bílková
18. 12. 2001 Přispěji na práci Tomáše Peciny částkou 10 000 Kč Pavel  Trtík
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů
21. 12. 2001 Pražská policie před Vánoci: agresivní chování vůči chodcům Richard  Kába
19. 12. 2001 Veselé Vánoce z lidové Číny Jan  Paul
20. 12. 2001 Ohlédnutí za chanukou roku 2001 občanského letopočtu Jan  Kofránek
21. 12. 2001 Merry Winterval aneb veselé zimnice Josef  Fronek
21. 12. 2001 O bití dětí Jan  Čulík
20. 12. 2001 Skandál: manžel kanadské guvernérky kritizoval George Bushe Miloš  Kaláb
20. 12. 2001 Těžká vina vzdálenějších příbuzných: sovětské metody Niny Krásenské z BIS Jan  Čulík
20. 12. 2001 Co je to "civilizace"? Jeden svět a "naše hodnoty"
20. 12. 2001 Václav Klaus se sjednocující se Evropy bojí oprávněně Štěpán  Kotrba
20. 12. 2001 Polemika pravice s levicí: Svoboda trhu versus ingerence státu Štěpán  Kotrba, Tomáš  Janča

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 12. 2001 O bití dětí Jan  Čulík
21. 12. 2001 Merry Winterval aneb veselé zimnice Josef  Fronek
21. 12. 2001 Zdeněk Kalista: Baroko se v nejistotě přibližovalo k Bohu skrze tento svět   
21. 12. 2001 Komenský a jeho Labyrint: Proměna renesančního člověka v osobnost baroka Kathryn  Murphy
21. 12. 2001 Místo, kde je domov Vánoc Jan  Čulík
20. 12. 2001 Co je to "civilizace"? Jeden svět a "naše hodnoty"   
20. 12. 2001 Těžká vina vzdálenějších příbuzných: sovětské metody Niny Krásenské z BIS Jan  Čulík
20. 12. 2001 Skandál: manžel kanadské guvernérky kritizoval George Bushe Miloš  Kaláb
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
19. 12. 2001 U3: Omlouvám se za U1 a U2 Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Ministr spravedlnosti: Trestní stíhání za pomluvu nemůže být zrušeno Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 OBSE: Trestní stíhání za pomluvu a stíhání verbálních názorů musí být zrušeno   
18. 12. 2001 Afghánská pohádka o Vánocích   
18. 12. 2001 Případ Majida Majeda v americkém listě Boston Globe: Tvrdý kurs ohrožuje v ČR emigranty z Blízkého východu   
18. 12. 2001 Proč je Grossův návrh shromažďovacího zákona omezením občanských svobod Pavel  Černý

Vánoce, svátky míru a konzumerismu RSS 2.0      Historie >
21. 12. 2001 Místo, kde je domov Vánoc Jan  Čulík
21. 12. 2001 Chtíc, aby spal Adam  Michna z Otradovic
21. 12. 2001 "Konformní" duch vánoc Karel  Řezníček
21. 12. 2001 Komenský a jeho Labyrint: Proměna renesančního člověka v osobnost baroka Kathryn  Murphy
21. 12. 2001 Zdeněk Kalista: Baroko se v nejistotě přibližovalo k Bohu skrze tento svět   
21. 12. 2001 Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje čtenářům redakce Britských listů   
21. 12. 2001 Merry Winterval aneb veselé zimnice Josef  Fronek
19. 12. 2001 Veselé Vánoce z lidové Číny Jan  Paul
18. 12. 2001 Afghánská pohádka o Vánocích