12. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2003

O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje"

Jiřího Balvína není možno používat jako nezávislého zdroje, protože je tím, čemu novináři říkají "zúčastněná strana". To se učí v každém novinářském kursu, nemluvě o tom, že to dá rozum.

Není seriózní od Britských listů prostě citovat Balvína a nezkoumat situaci dál, než dojdou k určitému závěru. Jinak to není novinářská práce. Britské listy často kritizují přesně to, co učinily v tomto případě.

Nechci hájit Českou televizi, zejména proto, že to, co vysílala kolem 17. hodiny dne 11. září 2001 bylo velmi nízké kvality.

Avšak jsem svědkem toho, že přesně 12 minut poté, co začala CNN vysílat záběry z útoku na WTC mi zatelefonoval reportér David Vandrovec s tím, že chce zorganizovat kulatý stůl, který se měl vysílat. Vím, že to bylo přesně dvanáct minut poté, co začala CNN vysílat tyto záběry, protože jsem si to zapsal pro svou knihu (Česká média zevnitř).

Toto je reakce na tento článek: ZDE

Vandrovec hledal Američany, kteří umějí česky. Dal jsem mu telefon na Timothy MacCajora Halla, který tu se mnou pracoval na mé antropologické práci (je to antropolog a psychiatr z Berkeley a z Harvardu) a na Jonathana Terru ze Stanford University. Trvalo tak dlouho, než se ten pořad začal vysílat proto, že tam tito lidé nejprve museli dojet a to ve špičce (15 -- 17 hodin) není zrovna jednoduché.

Samozřejmě, že jsem taky zuřil, že hned nezačali vysílat Euronews.

Ale chci svědčit o tom, že není pravda, že redakce zpravodajství útok na WTC nebrala vážně. To, že byl velín prázdný, bylo přesně proto, že bylo uprostřed odpoledne, kdy je většina reportérů v terénu a připravují reportáže pro zprávy v 18 hodin. Ti, kdo byli ve velíně, se okamžitě vydali natáčet rozhovory s lidmi, které se posléze odvysílaly.

Zároveň si myslím, že je VELMI nesprávné brát Jiřího Balvína vážně, protože -- jak se dovíte v každé novinářské příručce -- nemůže sloužit jako zdroj, protože má zjevný zájem dokázat, že byla zpravodajská redakce špatná. Tomu tak možná skutečně je (často je mi velmi líto toho, co vidím ve zpravodajství ČT, zejména protože si uvědomuji, že Televizní noviny na Nově obsahují daleko více skutečných zpráv, i když je mezitím mnoho "zvířátek" a mnoho senzacechtivosti). Kdyby se člověk díval jen na Události, nedověděl by se o mnoha nejdůležitějších událostech dne. Proto je v 19.30 nutno přepnout na Novu. Až na to, že Balvín je stejně nekompetentní jako lidé, které kritizuje. Jen pohleďme na jak nízké kvality dosáhla ČT za jeho vlády.Jen za několik pouhých dnů zreformoval Petr Klimeš vysílací schéma ČT v něco daleko lepšího, než jaké bylo za Balvína. Důkazem toho je, že ČT už není ve sledovanosti za Primou.

Myslím, že je velmi důležité vždycky si uvědomovat, jak subjektivní je nějaký zdroj. Osobně bych nedůvěřoval nikomu z ČT, kdyby mi tvrdil, že dělá svou práci, atd. Avšak náhodou jsem byl svědkem toho, že se alespoň snažili něco dělat, navzdory tomu, co říká Balvín. A také proto, že se v knize nezmiňuje o všech svých chybách, že učinil šéfem zpravodajství Zbyňka Honyse, v jehož životopise se uvádí, že strávil léta v redakci marxismu leninismu v oficiálním rozhlase. Honys dokonce řekl v rozhovoru, že nebyl komunista, že to bylo jen zaměstnání. No, každý zaměstnanecký úřad by řekl Balvínovi, že taková osoba nemůže vést zpravodajství ve veřejné televizi, protože když někdo dokázal kolaborovat s režimem, v který nevěřil, bude kolaborovat s každým režimem, jen aby si udržel svůj plat. Chápete důsledky toho, že někdo, kdo má takový profil, má rozhodovat o tom, co se bude vysílat, anebo kteří reportéři mají vysílání připravovat? Je to někdo, kdo by klidně mohl spolupracovat s mocnými jen proto, aby si udržel místo.

Osobně jsem viděl Balvína, jak se živě vybavuje s politiky z ČSSD v kinu Blaník, když zahájil Jaroslav Bureš svou nešťastnou kampaň o prezidentský úřad. Balvín tam vůbec neměl co dělat! Generální ředitel veřejné televize by neměl mít přátelské styky s politiky, neměl by chodit na jejich soukromé večírky ani na jejich politické akce. Dostal nejlepší víno, nejlepší chlebíčky a velmi přátelsky s ním hovořili. To není dobrá věc.

Takže je správné, že BL kritizují to, co vysílala ČT 11. září, ale neměly by citovat Balvínovu sebepropagandu. Je to jasné: Balvín nebyl ředitelem na svém místě. Během Mathého let se podílel na podezřelém spravování peněz, byl jediným čelným manažerem z Lauderovy Novy, který si zachoval dobré styky s Železným (opustil ČNTS brzo poté, co Železný obdržel od Lauderovy společnosti krabici plnou interních emailů).

Byl bych rád, kdyby bylo v České televizi více profesionálů, i když někteří jsou už opravdu velmi dobří (například Jan Němec je na místní poměry vynikající). Ale argumentovat v tomto smyslu s využíváním pouze Balvína jako zdroje je totéž jako psát o ČT na základě rozhovoru jen s Janou Dědečkovou.

Ano, je to pravda: ČT opravdu potřebuje stát se dynamičtější a modernější. Ale Balvín nebyl člověkem, který by to dokázal udělat, ten se více zajímal o styky s mocnými.

A taky nevím, který reportér z BL byl na večírku TýTý, kde se někteří reportéři z ČT dostali do potyčky z Balvínem. Já tam ale byl a přestože jsem nemočil spolu s nimi na témž záchodě a fyzického konfliktu jsem nebyl svědkem, viděl jsem Balvína, jak je naprosto opilý. Jeho tváře byly úplně rudé, slyšel jsem, jak hovoří a bylo zjevné, že vypil hodně vína. Nic na světě mě nepřesvědčí, že měl Mark Wollner právo na něho fyzicky sáhnout, avšak to neznamená, že Balvín ten incident nevyvolal. Wollner se mu měl prostě vysmát a odejít.

(Do češtiny přeložil Jan Čulík)

Poznámka JČ: Fabiano má i nemá pravdu. Samozřejmě, že není Balvín jediným možným ani nutně věrohodným zdrojem ohledně toho, co dělal v České televizi od ledna 2001. Napsal jsem přece, že je zjevné, že je Balvínova kniha subjektivní. Nepochybuji, že v ní mnoho informací chybí, neboť je koncipována jako autorova apologie, a i v jejím obranném textu je možno najít mnohé Balvínovy slabiny, o některých z nich jsem se v předběžné recenzi stručně už zmínil.

Přesto však nelze popřít, že mnohé Balvínovo svědectví ohledně situace ve zpravodajství ČT zní autenticky a máme je průběžně doplněné četnými informacemi na toto téma z jiných zdrojů: nemyslím, že by BL byly ohledně situace v ČT tak stoprocentně neinformované, že by nyní zcela propadly Balvínově "propagandě".

Mimochodem, jak jsem už napsal, na jeho knize je právě zajímavé, že přišel do ČT jako kompromisní ředitel, kterého vzbouřenci původně schválili. Právě Britské listy psaly, že bude špatným ředitelem a byly tehdy za to z ČT kritizovány...:).

Nesouhlasím s Fabianovým tvrzením, že BL snad měly Balvínovo svědectví ignorovat, protože se stal v konfliktu zaujatou stranou. Ano, ale stranou, která byla uprostřed dění. Jistě, bylo by zajímavé konfrontovat Balvínova nejrůznější tvrzení se svědectvím ostatních účastníků, kteří byli popisovaným událostem přítomni. Scéna ve velíně dne 11. září 2001 odpoledne se zdá být přesvědčivá nejen proto, že máme informace, že toto je charakteristické chování lidí v redakci ČT, ale i proto, že Balvín píše o přítomnosti jiných lidí, kteří s ním do velína přišli. Možná jsem naivní, ale připadá mi, že by soudný člověk asi neriskoval otevřené lhaní, když si bere při líčení určité situace za svědky tři další lidi.

Domnívám se, že Balvínova kniha je newsworthy, je to zpráva. Jen tak ji bagatelizovat a odmítnout jako zcela zaujatou není možné. V každém případě si zasloužila pozornosti Britských listů. Bylo by nutno oddělit, co v jí je důvěryhodné a co nikoliv. O tom, co vlastně znamená, by se mělo diskutovat -- my jsme se pokusili tuto diskusi zahájit. Nemáme pochyb o tom, že byl Balvín nepříliš dobrý generální ředitel -- avšak jeho svědectví o situaci v ČT - opakuji, nikoliv jeho svědectví o tom, co tam on sám dělal -- se zdá na základě našich průběžných informací být dosti autentické.

Není možno potlačovat či vylučovat určitá svědectví poukazem na to, že daný člověk je zaujatou stranou. Britský Channel Four či americká televize neměli vysílat interview se Saddámem Husajnem či četné výroky George Bushe, protože jsou v iráckém konfliktu zaujatými stranami? Ne, je potřeba slyšet všechny zajímavé hlasy a samozřejmě je konfrontovat s jinými.

Jinak bychom se mohli dostat do pěkného extrému -- trochu podobně by bylo možno obvinit třeba i Fabiana Golga, že píše tak, jak píše, protože "má v redakci zpravodajství ČT kamarády". To je samozřejmě přitažené za vlasy: je nutno předpokládat určitou míru osobní integrity u všech, tedy určitou míru benefit of the doubt, nepovažovat člověka za absolutního darebáka, dokud se to neprokáže.

Také mě příliš nevzrušuje, že byl Honys za komunismu v redakci marxismu-leninismu. Zdá se mi to jako uměle, účelově nafouklý problém. Je-li Honys korupčník, prokázalo by se to z jeho práce okamžitě. Suďme lidi podle toho, co dělají teď, nikoliv podle toho, co dělali před lety. Budeme-li vycházet z toho, že jsou všichni naprostí podvodníci a zaujatí lháři, nepohneme se z místa. Chci slyšet důkazy, a to ze současnosti -- je cenné, že některé z nich Fabiano v tomto textu snad předložil.

                 
Obsah vydání       12. 3. 2003
12. 3. 2003 USA chtějí okupací Iráku dokončit svůj projekt globální nadvlády
12. 3. 2003 Ostrava vítá čínské komunisty Petr  Ďásek
12. 3. 2003 Povede politika George Bushe k oslabení vlivu USA v zahraničí? Jan  Čulík
12. 3. 2003 Maturity bez "matiky" Miloš  Dokulil
12. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o praotci Čechovi a tajném hřbitově sebevrahů v Bohnicích
Hugo  Schreiber
12. 3. 2003 Havárie autobusu: "Zavřete řidiče!" Jan  Čulík
12. 3. 2003 Počítejte s námi! Petr  Bilík
12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
12. 3. 2003 Liberecká spalovna vyhrožuje žalobou, místo aby si pořídila dioxinový filtr
12. 3. 2003 Proč válku? Názory saúdsko-arabského vyslance v Kanadě Miloš  Kaláb
12. 3. 2003 O munici z ochuzeného uranu Petr  Schnur
12. 3. 2003 Co všechno udělal Václav Klaus dobrého Jan  Holeček
12. 3. 2003 Jsou jednovaječná dvojčata opravdu stejná? Vojtěch  Polák
12. 3. 2003 Špionáž v Bezpečnostnej rade OSN Martin  Kunštek
12. 3. 2003 POLEMIKA: Spekulace o spekulacích, odvozeniny z odvozenin Ivan  David
12. 3. 2003 Ostravští aktivisté sebrali 6000 podpisů proti válce v Iráku Darius  Nosreti
12. 3. 2003 Veto proti vojne: Chirac sa rozhodol pre mier Martin  Nevada
12. 3. 2003 OSN: Návrh "novej rezolúcie" nie je vôbec nový, je to ďalšia lož, ktorú treba vetovať Zolo  Mikeš
12. 3. 2003 Irák a invaze: Nevěrný manžel Hussein, euro a ropa Petr  Baubín
12. 3. 2003 Komise LAS do Bagdádu
12. 3. 2003 Inspirativní scénář nové války v Zálivu
12. 3. 2003 O zmysle zmyslu života: "Ak sa otočíš ako chceš, zadok máš vždy vzadu" Eva  Michalková
12. 3. 2003 Prečo máme radšej "Amíkov"? Ivan  Štefunko, Radovan  Geist
12. 3. 2003 ROZHOVOR: Nikto normálny si neželá vojnu Martin  Muránsky
12. 3. 2003 Zdvihnutý prst: Zdanlivá búrka v pohári vody zaujíma už aj potenciálnych partnerov v NATO Peter  Takáč
12. 3. 2003 OSN o týždeň predĺžila lehotu na znovuzjednotenie Cypru Lucia  Waldnerová
12. 3. 2003 Brutální demokracie Robert  Vašíček
12. 3. 2003 DOKUMENT: Ústava EU podle Valéry Giscard d'Estainga
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
12. 3. 2003 O munici z ochuzeného uranu Petr  Schnur
12. 3. 2003 Proč válku? Názory saúdsko-arabského vyslance v Kanadě Miloš  Kaláb
12. 3. 2003 USA chtějí okupací Iráku dokončit svůj projekt globální nadvlády   
12. 3. 2003 DOKUMENT: Ústava EU podle Valéry Giscard d'Estainga   
12. 3. 2003 Maturity bez "matiky" Miloš  Dokulil
12. 3. 2003 Počítejte s námi! Petr  Bilík
12. 3. 2003 Havárie autobusu: "Zavřete řidiče!" Jan  Čulík
12. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o praotci Čechovi a tajném hřbitově sebevrahů v Bohnicích
Hugo  Schreiber
11. 3. 2003 Protifrancouzské a proválečné vtipy, jaké si Američané posílají po netu   
11. 3. 2003 Pohlednice z Timoru V. Jaroslav  Kováříček
11. 3. 2003 Pistole, lži a video Miloš  Kaláb
11. 3. 2003 Chirakův poslední trumf: veto proti válce Josef  Brož
11. 3. 2003 Jaký je rozdíl mezi akcí televize BBC "Children in Need" a "humanitárně-novinářskou nadací" Člověk v tísni při ČT? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
7. 3. 2003 Dopis České televizi: Nezkreslujte zpravodajství   
27. 2. 2003 Agónie v České televizi pokračuje Jan  Čulík
24. 2. 2003 Zlatá éra sa skončila, Rybníčkov "očisťovací" tím v STV začal svoju kúru Martina  Nemethová
16. 2. 2003 Redaktoři ČT se porvali s odvolaným ředitelem: "Sesadili jsme Balvína a teď mu můžeme dát ještě přes držku" Jan  Čulík
16. 2. 2003 Ukradená televize aneb co na obrazovce nebylo Petr  Štěpánek
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
30. 1. 2003 Rybníček chce vybudovať konkurenciu Markíze, ale...
Zrušil jedinú konkurencieschopnú reláciu!
Jana  Matúšová
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
6. 1. 2003 Inzerát (na dům, ve kterém už nechci bydlet) Jiří  Koubek
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
16. 12. 2002 Soudnost, pane Berko, soudnost! Štěpán  Kotrba
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek