27. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 5. 2002

Policejní razie v internetové kavárně a klubu Plíživá kontra - útok na svobodu tisku?

Rozsah provozu internetové kavárny Plíživá kontra, odlehlost naší oblasti, neexistence obdobných případů a postup Policie ČR mě utvrzují v tom, že hlavním záměrem není odhalení sotwarového pirátství v bezvýznamné firmě, ale likvidace nezávislého jesenického týdeníku a svobody názoru v okrese Jeseník.

Od 1.2.2001 jsem jako fyzická osoba otevřel první a dosud jedinou internetovou kavárnu a klub pro mládež v Jeseníku pod názvem Plíživá kontra. Náplní klubu je nezávislá a menšinová kultura pro mládež - divadla malých forem, výstavy, koncerty akustické hudby a promítání 16 mm filmů. Na provozování mám řádnou licenci, stejně jako na provoz pohostinství a internetové kavárny. Současně jako jediný majitel firmy Jesenický týdeník s.r.o. vydávám jedenáctý rok nezávislé regionální noviny Jesenický týdeník, jako jeden ze dvou posledních týdeníku v českých rukou na Moravě. Vždy jsme se vyjadřovali nezávisle na jakékoliv politické či ekonomické moci, včetně názoru na postupy a praktiky Policie ČR, díky čemuž musel i v našich poměrech odejít policejní ředitel Mohyla vybírající desátky od svých podřízených a kryjící šlendrián v policii. Neoblíbenost u .mocných a nezávislost Jesenického týdeníku u čtenářů je všeobecně známá v postkomunistické společnosti pochopitelná. Ve středu 22.5.2002 nám jesenická policie ČR pod dohledem mně tehdy neznámé firmy Software Security (SWS) zabavila 6 PC ze 7 v naší internetové kavárně Plíživá kontra v Jeseníku. Důvodem bylo údajně nelegální užívání software. Nikdo se však neobtěžoval sdělit, co obsahovalo trestní oznámení a co vlastně hledají.

Moji zaměstnanci mně volali po 17. hodině, že do kavárny přišla softwarová policie a že se mám dostavit. Jeden z policistů se prokázal služebním odznakem, jinak nám nebyl nikdo představen a ani se neprokázal čímkoliv jiným. Policejní komando v čele s vyšetřovatelem Častulíkem zcela evidentně nevědělo, co vlastně má dělat. Podle tvrzení anonymního zástupce firmy SWS byly na PC v kavárně nelegálně užívány počítačové hry. Na mou námitku, že hry máme pořízeny legálně a v kavárně pronajímáme pouze strojový čas, nebyl brán zřetel.

Na základě vyjádření SWS mě policie ČR okamžitě vyzvala, abych vydal všechna PC. Abych tomu zabránil, nabídl jsem nejprve doklady o nabytí programů s tím, že to bude nějakou dobu trvat, protože doklady jsou už zaevidovány a musí se projít všechny měsíce od doby otevření kavárny. To jsem také začal dělat pod dohledem jedné z policistek. Policisté však byli netrpěliví. Opět jsem jim vyšel vstříc a nabídl jsem jim jako důkaz legálnosti software originálních CD, které jsem pohromadě evidovány v šanonech. S tím souhlasili.

Kromě toho však začali razii v administrativních prostorách firmy Jesenický týdeník s.r.o., firmy Jarmila Chovancová a firmy Miroslav Chovanec. Začali prohlížet šuplíky a všechny prostory, aniž by jim to kdo dovolil a bez mého dohledu, protože jsem se v té chvíli bavil ve své kanceláři s narychlo přivolaným právníkem panem Raifem.

Při té příležitosti zabavili policisté cca 19 CD. CD, které jsem já vydával policii, byla řádně označena evidenčními čísly, včetně některých přepálených, protože se jednalo o kopie nebo obdobu legálně zakoupeného software, který nám byl zcizen v průběhu provozu kavárny a jejichž krádež můžeme doložit článkem z novin. Ostatní CD nebyla nikdy na PC v kavárně nainstalována, protože se jedná o programy či hry pořízené hluboko před otevřením kavárny.

Ani tato vstřícnost však nepomohla. Policisté využili toho, že jsem předložil pouze 4 narychlo nalezené originální CD se systémem Windows 98 a 1 CD s Windows 2000. Bez ohledu na to si policie odvezla "na prozkoumání" všechna PC kromě PC se systémem Windows 2000.

Druhý den jsme se od tiskové mluvčí dozvěděli, že jsme nebyli schopni doložit legálnost software! To mě právem naplňuje obavou, že stejně "objektivní" bude i další vyšetřování.

Jsem přesvědčen, že policejní akce proti internetové kavárně je pouze zástěrkou namířenou proti novinám za situace, kdy Jesenický týdeník může ovlivnit zejména podzimní komunální volby. A kdy je veškerý tisk kolem nás v rukou jediného majitele. Já jako fyzická osoba zajišťují veškerý provoz servis pro Jesenický týdeník s.r.o.. Likvidace živnosti by měla za následek likvidaci Jesenického týdeníku.

1.Živím se jako živnostník v nejzapadlejším okrese tohoto státu a mám dva zaměstnance. SWS ve službách nevím koho neváhá jet z Prahy přes celou republiku, v podstatě si najmout okamžitě připravenou policii ČR a obviňovat tohoto pro stát vysoce nebezpečného živnostníka z trestných činů, které jsou ve vztahu k vlastnictví software nepravdivé a ve vztahu k provozování internetové kavárny přinejmenším velmi sporné.

2. SWS údajně podle německé MF Dnes z následujícího dne "zasahovala" v Ostravě. Tam si však pouze oscanovali programy na PC a odjeli.

3. Jindy velmi pomalá a nedůsledná jesenická policie reaguje okamžitě na přání soukromé firmy, resp.občanského sdružení SWS!

4. Zhruba 14 dní se objevují v našich novinách články o policejním násilí a brutalitě ve Zlatých Horách. Naposledy 24 hodin před zásahem. Pro jesenickou policii jsou to velmi nepříjemné záležitosti.

5. Dodatečně jsem si vyhledal na internetu, čím se SWS vlastně zabývá. Její náplní je postihovat nelegální šíření programů masovým přepalováním apod. viz.přiložená tisková zpráva. Tedy něco zcela odlišného, než co bylo předváděno v mé firmě.

6. V sobotní MF Dnes v regionální části se kromě bulvárních titulků na toto téma objevila informace (viz.příloha) o setkání Policie ČR s BSA na téma společný postup proti softwarovým pirátům. Proč by Policie nemohla využít tuto skvělou příležitost vypořádat se s nepohodlným tiskem, i když o žádné pirátství vůbec nejde?

7. Police ČR bez jediného papíru, bez jediného slůvka zdůvodnění, bez jediného dokladu opravňujícího je k tomuto postupu prohledává sídlo tří firem a zabavuje CD bez ohledu na to, komu patří. Pozvání do kanceláře na jednání chápou jako začátek razie.

Jako dovětek si dovolím nastínit následující scénář.

1. Při předvolání bude na mě uvalena vazba z důvodu zabránění ovlivňování svědků, rozuměj práci při vydávání novin.

2. Ve zkoumaných PC se náhodou najdou programy, které nebudu moci doložit.

3. Možná se uvnitř PC najdou fašistické symboly nebo něco podobného. Systém WIN98 neumožňuje žádnou ochranu proti stahování a instalování software z Internetu.

4. Obžaloba, pokud k ní dojde, se pragmaticky změní podle potřeby.

5. Pokud nedojde k vazbě, bude vypsána nereálná pokuta za účelem finanční likvidace vydavatele Jesenického týdeníku. Podotýkám, že jsem v našich novinách psal řadu článku i o místních soudcích, kde sedí i bývalí významní exponenti komunistického režimu.

Psáno 24.5.2002

Ing.Miroslav Chovanec

Příloha:

11.2.2000 Tisková zpráva za rok 1999 protipirátského oddělení Software Security - SWS

Od roku 1998 působí v České republice společnost Software Security - SWS, která je specializována na přímý boj se softwarovým pirátstvím, česky přesněji a lépe řečeno na boj proti zlodějům a krádežím počítačových programů.Činnost Software Security - SWS spočívá v monitoringu nabídek prodeje ilegálně kopírovaného softwaru v různých médiích, jako je např. tisk nebo internet. Sleduje také prodej softwaru na různých tržištích, burzách a podobně. Zaměstnanci tohoto oddělení shromažďují důkazy proti prodejcům kradeného softwaru a po zajištění důkazů na ně podávají trestní oznámení.

Vzhledem k tomu, že nejsou evidovány jen nabídky herního softwaru na PC a herní konzole SONY PLAYSTATION, ale i tzv. aplikačního ilegálně kopírovaného softwaru, navázalo se Software Security-SWS spolupráci i několik významných počítačových firem, jako jsou např. MICROSOFT, SONY, BOHEMIA INTERACTIVE, AUTODESK, AMOS (ADOBE), COREL, PJ SOFT, SOFTWARE 602, BSP, ABM MORAVA, ARCADEA, ZONER a další. Některé z těchto firem již zplnomocnily oddělení Software Security-SWS k jejich zastupování v úkonech vedených proti softwarovým pirátům.

Za dobu své činnosti má oddělení Software Security-SWS v databázi celkem 3 063 evidovaných počítačových pirátů. V roce 1999 bylo zaevidováno celkem 1772 softwarových pirátů. Na 66 z nich bylo podáno trestní oznámení pro porušování autorského práva dle ustanovení § 152 tr. zákona a neoprávněné podnikání dle ustanovení § 118 tr. zákona.

37 pachatelům byl zatím zabaven software v celkové hodnotě 13.717.870 Kč. Tato částka představuje způsobenou škodu vlastníkům autorských práv u herního softwaru. K této částce by bylo třeba připočítat ještě škodu vzniklou na aplikačním softwaru.

Během roku 1999 proběhlo celkem 11 soudních řízení s pachateli a u sedmi z nich nabyl rozsudek právní moci. Celkově byl těmto sedmi pachatelům uložen soudem podmíněný trest odnětí svobody v trvání 45 měsíců, což v průměru na jednoho pachatele činí 6 měsíců. Dále jim byla uložena pokuta v celkové výši 105.000 Kč, takže v průměru každý z pachatelů musel zaplatit státu pokutu ve výši 15.000 Kč. Nejvyšší pokuta určená rozsudkem činila 50.000 Kč. Dále byl těmto pachatelům vysloven trest propadnutí věci, tj. počítačů, jejich příslušenství a nosičů, v celkové hodnotě 212.150 Kč, což v průměru na jednoho pachatele představuje částku 30.307 Kč.

Z uvedeného vyplývá, že každý pachatel zaplatí státu na pokutě a v ceně zabavených věcí celkovou částku 45.307 Kč, a dále bude nucen nahradit vzniklou škodu vlastníkům autorských práv. Ta pouze u herního softwaru činí v průměru na jednoho z těchto sedmi odsouzených pachatelů cca. 370.753 Kč.

Jakubka Jiří

Vedoucí Software Security-SWS

                 
Obsah vydání       27. 5. 2002
27. 5. 2002 Policejní razie v internetové kavárně a klubu Plíživá kontra - útok na svobodu tisku? Miroslav  Chovanec
27. 5. 2002 Sdělovací prostředky nejsou překážkou komunikace Jan  Čulík
27. 5. 2002 Voliči netečností sami proti sobě Zdeněk  Jemelík
27. 5. 2002 Proč je soužití různých lidí v některých zemích tak těžké Jan  Čulík
27. 5. 2002 "Dávejte si pozor na to cikánský dítě, ať se tu chová slušně" Jan  Čulík
27. 5. 2002 Tábor a taneční - rekvizity pro reklamu na pivo Daniela  Pilařová
27. 5. 2002 Tři neposlušní zastupitelé v Havířově byli vyloučeni z ČSSD Jaroslav  Hlaváček
27. 5. 2002 Noční můra v Sangatte
26. 5. 2002 Rabín už na Rómov doplatil, ako dopadne dekan ? Lubomír  Sedláčik
23. 5. 2002 Komu majú stačiť "50 percentní" lekári ? Lubomír  Sedláčik
27. 5. 2002 Od současného umění ke zlínským klapkám, aneb dvě polohy, mezi nimiž není cesty Jan  Paul
27. 5. 2002 V Brně se konala demonstrace - pro automobilisty "ztráta času" Filip  Sváříček
27. 5. 2002 Dementi: můj syn v Americe nepracoval, byl zatčen už na letišti Jana  Dědečková
27. 5. 2002 Produkční v České televizi nejsou zkorumpovaní Jindřich  Bareš
24. 5. 2002 Liší se nějak Balvínova ČT od Chmelíčkovy či Puchalského? Fabiano  Golgo
27. 5. 2002 Novinář komentářem vyjadřuje názor, většinou svůj vlastní Sylva  Šporková
27. 5. 2002 Ostrava začala s pravidelnými večery s poezií Daniela  Pilařová
27. 5. 2002 Věnováno obětem nacismu - Nepůjde-li to jinak, postavíme je ke zdi!
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2002 Než začne Evropa kritizovat USA, měla by se podívat sama na sebe   
27. 5. 2002 Policejní razie v internetové kavárně a klubu Plíživá kontra - útok na svobodu tisku? Miroslav  Chovanec
27. 5. 2002 "Dávejte si pozor na to cikánský dítě, ať se tu chová slušně" Jan  Čulík
27. 5. 2002 Noční můra v Sangatte   
27. 5. 2002 Tábor a taneční - rekvizity pro reklamu na pivo Daniela  Pilařová
27. 5. 2002 Proč je soužití různých lidí v některých zemích tak těžké Jan  Čulík
27. 5. 2002 Sdělovací prostředky nejsou překážkou komunikace Jan  Čulík
24. 5. 2002 Liší se nějak Balvínova ČT od Chmelíčkovy či Puchalského? Fabiano  Golgo
24. 5. 2002 Tvrdě a poctivě pracující Sylva Šporková Tomáš  Jarmara
24. 5. 2002 Zpráva OSN: Jak se bude na světě žít v roce 2032   
23. 5. 2002 Komu majú stačiť "50 percentní" lekári ? Lubomír  Sedláčik
23. 5. 2002 Taxíkem na Sněžku Jan  Paul
23. 5. 2002 Poskytuje MFD publikací předvolební propagandy politických stran veřejnou službu? Jan  Čulík
23. 5. 2002 Bushová a česká média: Není to PR, jen komplex malosti Fabiano  Golgo
22. 5. 2002 O vstupe Slovenska do NATO a EU: Déja vu   

GNU a public domain - prostor pro lidi RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2002 Policejní razie v internetové kavárně a klubu Plíživá kontra - útok na svobodu tisku? Miroslav  Chovanec
8. 3. 2002 Parlament: Debata ústavních právníků o věcech, kterým nerozumějí a přesto o nich musí rozhodovat Štěpán  Kotrba
26. 2. 2002 Microsoft versus ostatní Jan  Janda
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
4. 12. 2001 Jak si poradíme s technologickou civilizací? Eugen  Haičman
25. 10. 2001 Na trh byla uvedena Windows XP: Microsoft chce kolonizovat i internet