Nečas propásl šanci

14. 4. 2010 / Petr Jánský

Pondělní výkonná rada ODS nevyslyšela poslední přání odcházejícího Mirka Topolánka a ponechala pány Béma a Langera na volebních kandidátkách ODS. Vyslala tím voličům jasnou zprávu: Nic se nemění, jsme stále toutéž stranou...

Angličtí vědci obviňování z "falšování" údajů o globálním oteplování byli očištěni

14. 4. 2010

Klimatologové z University v East Anglia, kteří byli obviňováni z úmyslného zkreslování faktů o globálním oteplování na základě ukradených emailů byli nyní očištěni druhým ze tří oficiálních vyšetřování této aféry.

Vyšeřovací komise, jíž předsedal bývalý šéf výboru pro vědu v britské Horní sněmovně Lord Oxburgh měla zadání od University of East Anglia, aby zkontrolovala výsledky vědeckého výzkumu její klimatologické jednotky.

To nejsou jen puberťáci, paní redaktorko

14. 4. 2010 / Štěpán Kotrba

Lenka Petrášová z MF Dnes si 13. 4. 2010 všimla tématu, které Britské listy jako první otevřely 22. 3. 2010 článkem Štěpána Kotrby "Jaká je mládež? Taková, jakou jsme ji vychovali." Petrášová Britské listy necitovala, ačkoliv se jimi při psaní článku zjevně nechala inspirovat... Nenávist k důchodcům, verbalizovaná mnohdy vulgárními komentáři na sociální síti Facebook ve skupině "Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vražedné -- důchodci!" ovšem není otázkou puberťáků, jak se snaží naznačovat Mladá fronta Dnes. Počet "fanoušků" této skupiny je k dnešnímu dni 229 471. A - na rozdíl od toho, co tvrdí Petrášová, jsou mezi nimi i vysokoškolsky vzdělaní třicátníci. Mnohdy matky malých dětí. Mnohdy už lidé zaměstnaní. Ano, převaha je patnáctiletých.

Ale problém je daleko rozsáhlejší a hlubší. Tkví v sobectví a netoleranci.

Historici z ÚSTR děkují Senátu ČR

14. 4. 2010

tisková zpráva

Vážený pane předsedo Senátu PČR,

vážená paní místopředsedkyně, vážení páni místopředsedové, a především vážení členové senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,

přijměte prosím naše poděkování za včerejší možnost vystoupit na veřejném slyšení vašeho výboru k situaci v ÚSTR. Velmi si této možnosti vážíme a domníváme se, že jsme jí s kolegy využili v rámci pravidel slušnosti a demokratické diskuse. Oceňujeme závěrečné usnesení výboru, které jednomyslně konstatuje, že určité pravomoci leží pouze a jedině v rukou Rady ÚSTR. Jsme rovněž rádi, že tento v důležitém případě jednomyslný výbor v jiném případě neodsouhlasil zařazení projednávání "zrušení výběrového řízení" požadované peticí paní Pajerové a spol. na pořad senátního jednání.

Takový trochu neobyčejný rasismus

14. 4. 2010 / Martin Profant

Článek Miloše Dokulila Když se v "integraci" Romů do škol stále marně předpřahá vůz před koně popisuje realisticky stávající problémy integrace romských dětí v českých školách. Nastokrát souhlasím s jeho hlavním poselstvím. Absence intenzivní předškolní přípravy a sociální ochrany dětí nejen z romského, ale obecně ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, je obrovská selhání a bez ni klademe na školy bezmála neřešitelný úkol. Ovšem trochu se mi tajil dech nad následujícími motivy:

Romské děti jsou pro české školy problém. Svojí nepřipraveností na školní docházku a živostí, která činí atmosféru výuky nevypočitatelnou, ohrožují kvalitu výuky, rychlost postupu v probírání látky a vytvářejí na škole atmosféru, která jejich neromské spolužáky přesměrovává "do sice vzdálenějších škol jinde, ale "čistokrevně" neromských." To proto, že prvních šest let jejich života "je rozdílných nejen fyziologicky, ale také psychologicky a sociálně". Pokud není mezi našimi Romy masověji navoditelné klima odpovědnosti za vzdělanostní kariéru jejich dětí, "je pokus o vzájemnou integraci s dětmi z většinové populace předem odsouzen k nezdaru. Pro zvlášť talentované děti musí být společný život ve třídě s vesměs hůř vybavenými dětmi dokonce brzdou."

Hledáme průměrného voliče. Zn.: Existuješ?

14. 4. 2010 / Ján Mišovič

Jednou ze sledovaných stránek, která hraje rozhodující roli při zjišťování stranických preferencí je kvalita získaných dat. Všeobecně se předpokládá, že pokud určitá agentura publikuje svá výzkumná zjištění, stojí si za nimi, resp. garantuje jak jejich reprezentativnost, tak kvalitu měření. Přirozeně nejde o "slepou" důvěru, ale o možnost přesvědčit se o uvedených parametrech. Seriozní agentury nabízejí pohled do "datového zákulisí" toho kterého šetření a dokumentují, nakolik a v čem se výběrový soubor shoduje či odlišuje od základního souboru reflektujícího danou strukturu obyvatel, tedy transparentně seznamuje uživatele s reprezentativností. V našich podmínkách jde alespoň o minimum shody nejběžnějších charakteristik dotázaných, jako jsou jejich pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště či region a další, s populací ČR.

Britští liberální demokraté:

Labouristická strana omezuje demokratické svobody

14. 4. 2010

Nick Clegg, šéf britských liberálních demokratů, zveřejní ve středu předvolební manifest Liberálně demokratické strany, který obsahuje ostrou kritiku britských labouristů za to, že v Británii potlačují občanské svobody a lidská práva. V důsledku této kritiky je tedy zřejmě nepravděpodobné, že by liberální demokraté s labouristy po volbách spolupracovali ve vládě.

O jedné slevě na DPH

14. 4. 2010 / Jaroslav Ungerman

Současné diskuse o rozsahu poskytovaných daňových slev zatím směřují jen k jednomu jevu -- k tzv. zaměstnaneckým benefitům. Připomeňme, že jde především o poskytování slev na dani z přidané hodnoty pro stravenky, ubytování (jde-li o vlastní firemní zařízení) a také režijní jízdenky a některé další. Často jsou tyto diskuse velmi emocionální. Někteří jejich účastníci vytvářejí zdání, jakoby odstraněním těchto benefitů byl učiněn velmi zásadní krok ke zlepšení deficitu státního rozpočtu. Přitom existují odborné odhady, která rozsah těchto slev na DPH oceňují na 75 mil Kč ročně.

Možná, že by někdy bylo užitečné zamyslet se nad daleko širším okruhem možných slev na DPH, protože těchto slev je poskytováno více a otázkou, zda některé z nich nejsou ve svých dopadech na rozpočet ještě mnohem větší.

Kyrgyzstán

ANALÝZA na okraj krize v Kyrgyzstánu

Velká hra a geopolitika Střední Asie

14. 4. 2010 / Oskar Krejčí

"Až všichni zemřou, Velká hra skončí. Ne dříve."
Rudyard Kipling, Kim

Poněkud patetický název této stati má zcela věcné pozadí -- slovní spojení "velká hra", které dnes asociuje globální politický konflikt, se původně týkalo právě Střední Asie. Slávu mu dodal britský spisovatel Rudyard Kipling ve svém románu Kim vydaném poprvé v roce 1901 (česky naposled roku 2004). Kniha vypráví i sirotku Kimballu O'Harovi, potomku irského vojáka, žijícím v Indii. Kim občas pracuje pro Mahbub Ali, paštunského koňského handlíře, který je místním operativcem britské zpravodajské služby. S místní kulturou, ale i krásou krajiny, se Kim seznamuje, když doprovází tibetského lámu. Kapitán otcova regimentu jej pozná podle zednářského náhrdelníku a pošle do britské školy; Kim ovšem zůstává v kontaktu s lámou. Kim projde zpravodajským výcvikem -- a ve Střední Asii se dostává do souboje s ruskou zpravodajskou službou, která se snaží podkopat britskou nadvládu v regionu, což je právě ona "velká hra".

Jaký bude dopad smolenské katastrofy na polskou politiku?

14. 4. 2010 / Karel Dolejší

Aktuální zpravodajství z Polska vyvolává na první pohled dojem, že zesnulý prezident Lech Kaczyński zažívá dodatečný triumf. Připravuje se jeho pohřeb na krakovském Wawelu vedle zakladatele státu Jozefa Piłsudského, a zdá se tedy, že ho čeká statut národního hrdiny. Jenže bychom si koneckonců mohli odvodit per analogiam, že tak jako sebehorlivější tatíčkování neučinilo Čechy masarykovštějšími (ba možná právě naopak), ani nynější pompézní oslavy exprezidenta neučiní Poláky kaczyńštějšími (ba možná právě naopak).

Krakov protestuje proti rozhodnutí pohřbít Kaczyńského na Wawelu

14. 4. 2010

Asi 500 osob v úterý demonstrovalo proti rozhodnutí pohřbít Kaczynského na krakovském Wawelu, kde jsou hroby polských králů.

"Požadujeme referendum, zda má být prezident Kaczyński pohřben na tomto místě," vyjádřili se krakovští demonstranti proti rozhodnutí pohřbít Kaczyńského na krakovském Wawelu. Jsou tam pohřbeni polští králové.

"Respektuji pana prezidenta, ale upřímně řečeno, na toto místo se nehodí, tady leží pozůstatky lidí, kteří jsou pro tuto zemi opravdu důležití," vysvětloval jeden demonstrant.

Podrobnosti v polštině ZDE

Podrobnosti v angličtině ZDE

SÚKL neplní povinnosti uložené zákonem a zdravotnictví kvůli tomu přichází o miliardy

14. 4. 2010

Tiskové prohlášení prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka -- reakce na tiskovou konferenci SÚKL

Zákon č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění, mimo jiné ukládá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv provádět u všech léků každoročně revizi úhrad. (Slovo úhrada je nutno chápat jako cena léku placená z prostředků zdravotnictví.) Poslední předchozí změny úhrad byly projednávány na přelomu let 2006/2007. V mezidobí česká koruna posílila svůj kurz a na trh přišly nové generické léky. To jsou dva základní důvody, proč by revize musela výrazně snížit ceny placené z veřejných prostředků téměř u všech léků. Tedy pokud by ji SÚKL provedl. Státní ústav pro kontrolu léčiv však zákonem uložený úkol nesplnil.

Historici proti útokům na ředitele ÚSTR Jiřího Pernese

13. 4. 2010

tisková zpráva

Rádi bychom vás informovali o dalším vývoji kolem "Vyjádření historiků a archivářů", které jsme vydali před týdnem a které podpisem podpořila naprostá většina odborných pracovníků Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, píše Zdeněk Hazdra z ÚSTR.

Historici a archiváři se se svým vyjádřením obrátili na všechny členy senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Tento výbor má totiž dnes odpoledne na programu veřejné slyšení k petici č. 11/2010 "Za zrušení a vypsání nového výběrového řízení na post ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů".

"Chceme na veřejném slyšení vystoupit, protože tato petice nepodává plný, ba ani realitě odpovídající obraz skutečnosti. Proto jsme se členům výboru předem ohlásili s naším vyjádřením, které vyzývá k respektování demokratických principů výběrového řízení a k zastavení "antipernesovské" kampaně," říká historik Zdeněk Hazdra, který v ÚSTR vede oddělení zkoumání doby nesvobody.

Vadí mu, že se dosud k aktuální situaci v ÚSTR vyjadřovali lidé, kteří v převážné většině nejsou vzděláním ani historici, ani archiváři. "Snažíme se zabránit tomu, aby několik zhrzených příznivců neúspěšného kandidáta na funkci ředitele ÚSTR Pavla Žáčka znemožnilo či poškodilo naši další odbornou práci. Nechceme se stát hračkou v rukou politiků, ani "rukojmím" několika aktivistických nespokojenců, kteří svým konáním dokazují, že pokládají ÚSTR víceméně za svůj majetek," dodává Hazdra.

Prohlášení historiků a archivářů za týden podpořilo 119 lidí. Kromě většiny historiků a archivářů pracujících v ÚSTR a ABS, kteří se pod vyjádření podepsali, se na autory obrátila i řada dalších lidí: podporu prohlášení vyjádřili například literární historik a překladatel Jindřich Pokorný, bývalá hlasatelka Svobodné Evropy Slávka Peroutková, galerista a bývalý politický vězeň Oskar Leo Krause, historici Miroslav Vaněk, František Bártík či Miloš Trapl.

Nicotná polemička o Smolensku

14. 4. 2010 / Michal Kuklík

Jak jsem koupil, tak jsem prodal. Možná špatně. Možná se pilot opravdu nepokoušel přistát čtyřikrát a chyba vznikla z tohoto svědectví:

"Vedúci dával trikrát príkaz vykonať druhý kruh."

Pilot tedy přistával po prolétnutí okruhu?

Polemika o nicotnostech?

14. 4. 2010 / Karel Dolejší

"Rozhodně však žádná latinská povaha by nemohla shledat něco chorobného v palčivém pocitu ztracené cti."
Joseph Conrad: Lord Jim. Autorova poznámka

Michal Kuklík jaksi "po cestě" pozapomněl na to, o čem vůbec začal debatovat: Byla to verze sobotních tragických událostí nedaleko Smolenska, podle níž posádka havarovaného polského letounu s vládní delegací na palubě "nalétávala na přistání tak dlouho, dokud se nerozmázla", omílaná donekonečna v médiích. Tento absurdní nesmysl urážející jak památku členů posádky, tak zdravý rozum publika, se díky na sobě nezávislým svědectvím dvou Rusů zapojených do událostí stal neudržitelným. To je velice dobře. Verze o čtyřech pokusech přistát prezentovala pilota jako psychiatrický případ opakující autodestruktivní jednání s nevídanou urputností. A musím trvat na tom, že je nebetyčný rozdíl mezi někým, kdo se jednorázově dopustil chybného úsudku, byť s osudovými následky, a někým, kdo hraje ruskou ruletu tak dlouho, dokud se nezastřelí. Michal Kuklík se táže, zda má "vůbec smysl uvažovat v souvislosti s chybou úsudku o cti". Jenomže se čtyřmi opakovanými pokusy o přistání v mlze bychom se nevyrovnali jednoduchým konstatováním, že došlo k chybě úsudku. Právě tím, že tento rozdíl nechápe, potvrzuje Kuklík dodatečně oprávněnost titulku, který sám napsal do záhlaví svého textu: Nicotná polemička o Smolensku.

Saakašvili: Gruzie zabránila prodeji jaderného materiálu

14. 4. 2010

Gruzínské bezpečnostní služby odhalily zločinecké spiknutí prodat uran, použitelný pro výrobu atomové pumy, na černém trhu, řekl gruzínský prezident Saakašvili na světovém summitu o jaderné bezpečnosti ve Washingtonu. Bylo to připomínkou skutečnosti, že dosud vládne podstatná nejistota o tom, zda jsou plně zabezpečeny jaderné zbraně a štěpný materiál, který existoval v době rozkladu Sovětského svazu.

Geneticky modifikované viry možná povedou k vzniku neomezeného zdroje energie

14. 4. 2010

Americkým vědcům se podařilo napodobit fotosyntézu - schopnost rostlin využívat sluneční energie - ve snaze vyrobit neomezené množství "zelené" energie z vody a ze slunečního světla.

Vědci vytvořili z geneticky modifikovaných virů struktury připomínající drát, které jsou schopny využívat sluneční energie k rozbíjení molekul vody na kyslík a vodík, kterých se pak dá užívat jako zdroje chemické energie.

Za matematiku ještě nudnější

14. 4. 2010 / Hynek Bíla

Poslední článek Jana Šimůnka mi opravdu nedá, abych nenapsal pár poznámek.

Nejdřív k těm logaritmům. Tak nějak považuji za přirozené, že důvod, proč se studenti učí počítat s logaritmy, není udělat z nich cvičené opice, které mají v hlavě seznam izolovaných postupů, ve kterých se užívá funkce logaritmus. Důvod (ten nejbezprostřednější) je spíše to, aby studenti pochopili a zažili si, co to vlastně je, takový logaritmus. Nejpřirozenější definice logaritmu je, že se jedná o inversní funkci k exponenciále. Od toho je vidět, že pokud x = ln z a y = log10 z, pak ex = z = 10y, a když z obou stran vezmeme přirozený logaritmus, máme x = ln 10y = y ln 10. Což je to, co jsme chtěli odvodit. Středoškolák musí vědět, že ln pq = q ln p, a to se běžně učí. Pamatuji si, že jsem si diskutovaný vztah popsaným způsobem na střední škole odvodil předtím, než nám jej odvodila naše učitelka (ano, na naší střední škole, a nebyla to matematicky orientovaná škola, se převádění logaritmů o různých základech probíralo).

Jsou důležitější věci než hledat společnou řeč

14. 4. 2010 / Leopold Kyslinger

Problémy matematiky na školách jsou závažnější, ale hlavně úplně jiné, než popisuje p. Šimůnek ve svém článku. Nemohu sine exceptione tvrdit, že p. Šimůnek jenom lže. To proto, že většina středních škol, v zájmu svého přežití, snížila svoje nároky, ale zachovala nebo i nově zřídila maturitní program. V diskusním příspěvků serveru Česká škola na toto téma to vyjádřila jedna z učitelek takto: "Nebojte se, že to nezvládnou. My jsme tu laťku zakopali pod zem." Dalším z důvodů je možnost (oproti dřívějším osnovám) poměrně dalekosáhle přesouvat obsah učiva. Nezbývá mi tedy jiná možnost, než tvrdit, že výše identifikovaný článek je pokusem o dalekosáhlou manipulaci.

Opět dvojí metr

14. 4. 2010 / Pavel Mareš

Rád bych panu Veselému připomněl historii, o které se ve svém článku z pochopitelných důvodů raději nezmiňuje: když okolní arabské státy zaútočily v r. 1948 na Izrael, stál tento sotva zrozený ostrůvek demokracie uprostřed arabských diktatur před hrozbou vyvraždění, jako později ještě několikrát. Když Západní břeh včetně jeruzalémského Starého města anektovalo Jordánsko, důsledně jej vyčistilo od židovského obyvatelstva, jako to už předtím učinili Hášimovci ve Východní Palestině, potom co zde Velká Británie ustavila Království transjordánské.

Jiří Paroubek: Udržet Romy v hlavním vzdělávacím proudu

14. 4. 2010 / Pavel Pečínka

Jiří Paroubek. Foto: Schmiedberger. ▶

Existují rozdíly v přístupu jednotlivých politických stran v romské tematice? A považují ji za důležitou, budou se jí věnovat? Na to jsme se před volbami postupně zeptali politických stran, jejichž preference se pohybovaly alespoň kolem 5 %. Za stranu Věci veřejné odpovídal v RH 2 její jihomoravský lídr Jiří Dobeš, za KSČM "jednička" na severní Moravě Kateřina Konečná. Za ČSSD a Stranu zelených reagovali jejich předsedové Jiří Paroubek a Ondřej Liška. Strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL prozatím svoje názory nezaslaly. Nyní tedy přinášíme odpovědi Jiřího Paroubka, příští číslo bude patřit Zeleným.

Dopis a petice poslanců

14. 4. 2010

Petiční výbor www.stophazardu.cz

Panská 9, Brno 602 00

Email: info@stophazardu.cz

V Brně 12. 4. 2010

Vážení poslanci a poslankyně,

obracíme se na Vás jako mluvčí petice STOP HAZARDU v souvislosti s projednávaným zákonem o loteriích, který bude v následujících dnech projednáván. Chceme tlumočit nespokojenost připojených organizací a obyvatel se stále se zvyšujícím počtem heren a omezenými možnostmi obcí hazard na svém území regulovat. Je potřebné, aby obce měly možnost regulovat, popřípadě zakázat hazard, který si na svém území nepřejí. Tuto možnost chce obcím upřít návrh pocházející z rozpočtového výboru Sněmovny, proto žádáme, abyste pro tento návrh nehlasovali.

Smolenský dispečer: Pilot polského Tupoleva provedl jediný přistávací manévr

13. 4. 2010 / Karel Dolejší

"Je jedním z nás - a což jsem kdysi nepovstal jako duch vyvolaný z druhého břehu, abych se zaručil za jeho věčnou věrnost?"
Joseph Conrad: Lord Jim

Včera v podvečer pan Juraj Slabeycius upozornil redakci Britských listů na rozhovor s dispečerem smolenského letiště Severnyj plukovníkem Anatolijem Muravjevem, který přineslo nedělní regionální vydání listu Komsomolskaja pravda. Rozhovor potvrzuje výpověď pověřeného zástupce prezidenta Ruské federace ve Smolenské oblasti Georgije Poltavčenka, na niž jsem upozornil ve včerejším článku. Muravjev i Poltavčenko shodně říkají, že havarované polské letadlo provedlo pouze jediný přistávací manévr, nikoliv čtyři, jak se dosud systematicky objevuje (nejen) v českých médiích. Příslušnou pasáž rozhovoru spolu se Slabeyciovým překladem naleznete níže.

Jazyková bariéra a prezident, který "prostě chtěl přistát"

13. 4. 2010

Jazykové problémy mezi ruskými letovými dispečery a polskými piloty a nátlak od vysoce postavených cestujících v polském letadle zřejmě přispěly k sobotní katastrofě polského vládního letadla u Smolensku, píše z Varšavy reportérka deníku Guardian Kate Connolly.

Ruský letový dispečer Pavel Plusnin, poslední osoba, která hovořila s posádkou letadla prezidenta Kaczynského, než havarovalo, uvedl, že dost dobře nerozuměl pilotům, kteří hovořili jen špatně rusky.

Polská letecká tragédie vede k rusko-polskému sblížení

13. 4. 2010

Poláci jsou značně překvapeni rozhodnutím ruského premiéra Vladimíra Putina osobně dohlížet na vyšetřování katastrofy, při níž u Smolensku zahynulo všech 96 osob na palubě polského letadla. Záběry Vladimíra Putina, jak objímá polského premiéra Donalda Tuska uprostřed trosek letadel, se vysílaly v polské televizi mnohokrát, píší internetové stránky BBC.

Polská tragédie? Ale i česká...

13. 4. 2010 / Miloslav Štěrba

Ukázka zvláštních vztahů mezi blízkými národy. Příšerná tragédie upozornila na pozoruhodnou samozřejmost našich vzájemných vtahů. V mnoha ohledech. Ale za zamyšlení určitě stojí, proč se v Česku dostalo Polsko zcela na okraj zájmu nejen médií.

Bude Praha usilovat o dvacet amerických jaderných pum?

13. 4. 2010 / Karel Dolejší

Jaderná puma B-61 ▶

Ministr obrany Martin Barták včera v Pentagonu prohlásil, že Česká republika je proti stažení amerických taktických jaderných zbraní z Evropy. "Myslíme si, že odstrašující část arzenálu plní svůj účel," řekl ministr. Dvacet jaderných pum B-61/4 na německém území i neznámý počet dalších amerických taktických jaderných zbraní na několika dalších místech Evropy tedy prý někoho odstrašuje. Koho? Stroje Panavia Tornado 33. stíhací bombardovací perutě Bundesluftwaffe s typickým bojovým doletem 1 390 km, pro něž je náklad určen, asi těžko poslouží k "odstrašení" například Íránu... A kromě toho, Německo by se amerických jaderných pum velice rádo zbavilo.

Izraelská armáda si vymínila právo deportovat desetitisíce Palestinců ze Západního břehu

13. 4. 2010 / Daniel Veselý

Izrael se v poslední době chová jako smyslů zbavený. Jeho vrcholní přestavitelé téměř na denním pořádku vyhrožují vojenským útokem nejen Íránu, ale také Libanonu, Sýrii a Gaze ZDE.

Izraelská vláda je na kordy dokonce i se svým prominentním mecenášem Spojenými státy kvůli plánované výstavbě 1.600 bytových jednotek ve Východním Jeruzalémě, což kritizují i zastánci izraelské politiky s tím, že budování dalších židovských osad na palestinském území představuje závažnou překážku v tzv. blízkovýchodním mírovém procesu.

Jednou jen - a víckrát ne?

12. 4. 2010 / Karel Dolejší

Michal Kuklík cituje ze zpravodajství: "Podle sdělení Státní letecké komise byla jedna skříňka poškozená, vypadla z ní cívka. Stalo se to zřejmě vlivem nárazu letadla do země. Ze sdělení úřadu ale není jasné, zda má cívku k dispozici a zda je její nahrávka použitelná." Kdyby se Michal Kuklík namáhal s dohledáním podrobnějšího zdroje této informace než je například server Novinky, zjistil by, že na pásce z černé skříňky, která je možná poškozena, měly být "parametrické informace", tzn. data o tom, kudy se vlastně kdy vládní letoun Tu-154 pohyboval. A kdyby si přečetl obsáhlý článek korespondenta Kommersantu Andreje Kolesnikova, připadně si dohledal údajné citace z jeho vystoupení ve vysílání stanice Kommersant-FM, zjistil by, že se diví právem i neprávem.

Polsko, Rusko, Katyn, Smolensk...

12. 4. 2010

Současná polská realita není neúspěchem. Naopak je to úspěch: bylo vybudováno nejlepší Polsko, jaké zřejmě kdy existovalo. Je to úspěch, v němž prezident Kaczynski a jeho bratr Jaroslaw hráli klíčovou, i když polarizující roli, píše Ian Traynor v deníku Guardian.

Ve velké finanční a hospodářské krizi posledních dvou let je Polskou jedinou zemí ze sedmadvacítky Evropské unie, kde nevznikla ekonomická recese. Poprvé v historii je Polsko tam, kde chce být, je pevně součástí Západu. Polsko je klíčový a stále vlivnější člen Evropské unie, pevný přítel Spojených států, člen NATO. Polsko je energická, stabilní, nezávislá demokracie.

Británie schválila "drakonický zákon proti svobodě internetu"

12. 4. 2010

Na poslední chvíli před rozpuštěním Dolní sněmovny prosadila spěšně britská labouristická vláda s pomocí Konzervativní strany kontroverzní zákon se zavádějícím názvem "Zákon o digitální ekonomice". Zákon vejde v platnost po pouhé dvouhodinové debatě v poloprázdném parlamentě. Vláda sice odstranila navrhovaný odstavec 18, který jí měl poskytnout absolutní pravomoc při likvidování internetových serverů, avšak nahradila ho dodatkem k odstavci 8 nového zákona. Nový dodatek umožňuje ministru průmyslu zablokovat "ty internetové servery, o nichž soud rozhodl, že jsou zneužívány, nebo je pravděpodobné, že by mohly být zneužívány v souvislosti s činností, která porušuje autorská práva".

Hádanky ve tmě

12. 4. 2010 / John Michael Greer

Zatímco byla globalizace příznivci i nepřáteli označována za definitivní triumf korporátního kapitalismu, lze ji mnohem lépe pochopit jako pokus selhávajícího systému živit iluzi ekonomického růstu transferem výroby zboží a služeb do ekonomik, které podle právě zmíněných standardů jsou méně efektivní než ekonomiky průmyslového světa. Bez deformujících účinků imperiální tributární ekonomiky se práce ukázala být o dost levnější než energie, takže výsledek byl výhodný a dovolil průmyslovým státům udržet jejich přehnané životní standardy o pár let déle.

KD│ Pro nesnáze, kterým čelí dnešní společnosti, když se věk levné energie chýlí ke svému konci, lze použít libovolné množství metafor, nicméně ta, která se mi neustále dere na mysl, pochází ze scény jedné z oblíbených knih mého dětství, Tolkienova Hobita. Jde o ten okamžik, kdy se hlavní hrdina Bilbo Pytlík ztratí ve skřetích tunelech pod Mlžnými horami a narazí zde na vychrtlou, slizkou a lidožroutskou bytost jménem Glum.

Vyšetřovatelé vyloučili technickou poruchu polského letadla

12. 4. 2010

Posádka letadla prezidenta Kaczynského, všichni to byli členové polského letectva, ignorovala opakované varování, aby nepřistávala v husté mlze, konstatují ruští vyšetřovatelé katastrofy. Nyní studují nahrávky z černé skříňky ve snaze zjistit, proč letadlo neodletělo na jiné letiště.

Hlavní ruský vyšetřovatel Alexander Bastrykin uvedl: "Nahrávky, které máme, potvrzují, že s letadlem nebyly žádné technické problémy. Pilot byl informován o složitých povětrnostních podmínkách, nicméně se však rozhodl přistát."

Proč?

12. 4. 2010 / Stanislav Vozka

Volební čas je už tradičně předurčen úvahám o preferencích stran a jejich ismů. Letos se tato tendence v české kotlině násobí jako ozvěna díky tomu, že předvolební čas trvá už rok. A evergreenem hlubokomyslných analýz na levici je jako vždycky - na úbytě zacházející levice. Dlouho jsem se těmi úvahami jen rozčiloval. Až jsem se rozhodl sám jednu napsat, abych mohl rozčilovat ostatní.

Nová pravidla termonukleárního zbrojení

12. 4. 2010 / Ivan Větvička

Smlouva o omezení strategických zbraní, kterou v Praze 8. dubna podepsal prezident Spojených států Barack Obama a jeho ruský protějšek Dimitrij Medveděv, nezruší vysokou bojovou pohotovost velké části termojaderného arzenálu, kterou obě strany udržují od dob studené války, nemusí přinést výrazné snížení počtu vodíkových náloží a dovoluje vývoj nových jaderných zbraní. Hrozba bleskového vyhlazení lidstva nezmizela, přesto smlouva významně přispěje ke světové bezpečnosti: strategických hlavic by nemělo přibývat a obě strany vypracovaly mechanismy kontroly dodržování smlouvy. Navíc Barack Obama již 6. dubna, ještě před pražským summitem, podepsal novou jadernou strategii USA, podle níž by Spojené státy měly omezit vývoj jaderných zbraní na zlepšování současných typů a nevyvíjet typy nové.

Ministr vysvětluje a přesvědčuje

12. 4. 2010 / Štěpán Steiger

MUDr. Martin Barták, ministr obrany, se pokusil odpovědět na dvě otázky, které bychom mohli položit nejenom jeho resortu, a dal je jako titulek svého článku v Právu 8. tm.: Proč jsme v Afghánistánu a proč bychom tam měli zůstat. Musím předem říct, že mi odpovědi připadly dost plytké. Mohl bych pominout ministrovu historii, která vyhlašuje rok 2001 jako rok "velkého vítězství" (doslova: "V prosinci 2001 byl Tálibán vytlačen nejen z Kábulu, ale i z Kandaháru a z velké části venkova v těchto oblastech. Na ústupu byl prakticky v celé zemi."). Ministr nejenom nepíše nic o tom, co předcházelo - možná i proto, že by podle pravdy musel konstatovat, že za svou existenci Tálibán vděčí saúdskoarabským penězům a finan ční i logistické podpoře CIA. MUDr. Barták neříká nic ani o tom, proč o osm let později je na tom Tálibán mnohem lépe.

Světové odbory požadují zavedení daně z finančních operací

12. 4. 2010 / Miloš Pick

Globální odbory (GTU) nadcházejícímu dubnovému jednání ministrů financí G 20 i Mezinárodního měnového fondu a Světové banky (IMF a WB) ve Washingtonu navrhují zavedení globální daně z finančních operací.

Globální krize dosud neskončila. Podle dostupných analýz se spíš rozpoltila na země, které se od ní úspěšně odpoutávají – zejména země východní Asie, respektive převážně skupina velkých rozvojových zemí s  vyváženější úlohou trhu i státu a s levnou prací – a na ostatní svět, kde převážně pokračuje „slabý nebo negativní“, a hlavně nevyvážený růst, který může vyústit ve stagnaci. Navzdory všem pobídkám, které zachránily až 14 milionů pracovních míst, světová nezaměstnanost v letech 2007-2009 vzrostla o 34 milionů osob.

Pražský summit přinesl velké hubaté nic

12. 4. 2010 / Daniel Veselý

Prokousávání se českými komentáři a televizními záznamy u příležitosti setkání prezidentů Obamy a Medveděva je činnost tuze náročná a nervy drásající. Z četby českého tisku a sledování veřejnoprávní televize se obecně dozvídáme o nesmírné velkorysosti Obamovy administrativy vůči ruskému partnerovi a její "vizi světa bez jaderných zbraní", jež v podobě nyní signované smlouvy nese první plody. Má jít o jakési částečné naplnění této vize, již Obama před rokem představil v Praze. Vyrojilo se množství klasických proamerických a protiruských textů, v nichž pisatelé vyjádřili nedůvěru vůči Ruské federaci ohledně dodržování nové smlouvy START, jak již tradičně patří k českému mediálnímu koloritu. Dohoda o snížení jaderného potenciálu Spojených států a Ruska, byť ji mnozí nazývají přelomovou, oběma zemím však ponechá arzenál, jež by je mohl 13x zničit (Události, 8. dubna).

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za březen 2010

1. 4. 2010

V březnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 260 osob celkovou částkou 67 456.39 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.3. 2010 částku 44 615.53 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 608.13 eur a 883.67 GBP. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že umožnili další provoz našeho časopisu nedávným financováním nových serverů. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.