Smolenský dispečer: Pilot polského Tupoleva provedl jediný přistávací manévr

13. 4. 2010 / Karel Dolejší

"Je jedním z nás - a což jsem kdysi nepovstal jako duch vyvolaný z druhého břehu, abych se zaručil za jeho věčnou věrnost?"
Joseph Conrad: Lord Jim

Včera v podvečer pan Juraj Slabeycius upozornil redakci Britských listů na rozhovor s dispečerem smolenského letiště Severnyj plukovníkem Anatolijem Muravjevem, který přineslo nedělní regionální vydání listu Komsomolskaja pravda. Rozhovor potvrzuje výpověď pověřeného zástupce prezidenta Ruské federace ve Smolenské oblasti Georgije Poltavčenka, na niž jsem upozornil ve včerejším článku. Muravjev i Poltavčenko shodně říkají, že havarované polské letadlo provedlo pouze jediný přistávací manévr, nikoliv čtyři, jak se dosud systematicky objevuje (nejen) v českých médiích. Příslušnou pasáž rozhovoru spolu se Slabeyciovým překladem naleznete níže.

Как проходила посадка?
- Сначала он заходил на посадку уверенно, строго, как и положено, без отклонений. Но потом появились у диспетчеров сомнения. Руководитель трижды дал команду уходить на второй круг. Экипаж его не послушался. Хотя диспетчеры предупреждали его, что видимость плохая и нужно готовиться к уходу на запасной аэродром.

Когда самолет стал снижаться, что делали диспетчеры?
- Когда экипаж не послушался, диспетчерам оставалось только продолжать «вести» самолет и наблюдать за ним. Заход был единственным, самолет сразу разбился.

preklad:

Ako prebiehalo pristávanie?
Zo začiatku šiel na pristátie s istotou, presne, ako sa má, bez odchyliek. No potom vznikli u dispečerov pochybnosti (o správnosti kurzu - pozn. prekl.). Vedúci dával trikrát príkaz vykonať druhý kruh. Posádka ho neposlúchla. Aj keď ju dispečeri upozorňovali, že viditelnosť je zlá a treba sa pripraviť k presunu na náhradné letisko.

Čo robili dispečeri, keď začalo lietadlo klesať?
Keď ich posádka neuposlúchla, dispečerom nezostávalo nič iné, len pokračovať "navádzať" lietadlo a pozorovať pristávanie. Pristávací manéver bol len jeden, lietadlo sa hneď rozbilo.

V této verzi tedy již tragická událost skutečně vypadá jako v podstatě banální letecká nehoda, v níž možná sehrála určitou neblahou roli jazyková bariéra, poněvadž dispečeři s posádkou hovořili rusky. Obviňování polského pilota z nesmyslného riskování při celkem čtyřech pokusech o přistání za nepříznivých okolností ztrácí opodstatnění, stejně jako spekulace o tom, zda byl ke zjevně nesmyslnému chování donucen politickým tlakem. Tvrzení o čtyřech přistávacích manévrech havarovaného letounu se řadí po bok podobně nepodloženého údaje o 132 obětech neštěstí, který byl médii opakován ještě dávno poté, co Polsko zveřejnilo seznam všech 96 osob na palubě.

Kapitán letounu Arkadiusz Protasiuk a posádka ve složení Robert Grzywna, Andrzej Michalak, Artur Ziętek, Barbara Maciejczyk, Natalia Januszko a Justyna Moniuszko tedy plnili své úkoly naprosto normálně až do samotného konce. Pokud se dopustili chyb, jednalo se v dané situaci o pochopitelný omyl či nedorozumění, nikoliv o opakované nezodpovědné riskování. Čest těchto lidí je obhájena a není namístě ji zpochybňovat.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 13.4. 2010