Vyjádření historiků a archivářů ÚSTR a ABS

K dění kolem volby a nástupu nového vedení

6. 4. 2010

Vyjadřujeme znepokojení nad událostmi posledních týdnů, které se rozpoutaly v souvislosti s volbou a nástupem doc. PhDr. Jiřího Pernese, Ph.D. do funkce nového ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. V prvé řadě chceme tímto stanoviskem deklarovat plné respektování výsledků výběrového řízení. Pokládáme je za výsledek svobodné a demokratické volby Rady ÚSTR, která by neměla být zpochybňována různými mediálními a bohužel i politickými tlaky a zájmy.

K tomuto kroku jsme vedeni stále nekončícími útoky proti řádně zvolenému vedení ústavu a proti nezávislému rozhodnutí rady, do jejíchž nepopíratelných kompetencí spadá jak volba, tak případné odvolání ředitele ÚSTR. Domníváme se, že "protipernesovská" kampaň poškozuje obraz a dobré jméno ústavu, který byl zřízen za účelem nestranného studia a poznávání naší totalitní minulosti. Ve veřejnosti tím vzniká negativní obraz instituce, která neplní své poslání, ale utápí se v mocenských a osobních střetech.

Dosud se k aktuální situaci v ÚSTR vyjadřovali lidé, kteří v převážné většině nejsou vzděláním historici či archiváři, ačkoliv právě ti by z podstaty věci měli v prvé řadě naplňovat obsah zákona o zřízení ÚSTR a ABS. Proto jsme se rozhodli k tomuto prohlášení: pokládáme je za potřebné pro situaci na našem pracovišti i ve společnosti. Domníváme se, že za uplynulé dva roky činnosti ÚSTR a ABS jsou za námi vidět kvalitní výstupy, současně si však uvědomujeme, že mnohá práce stojí teprve před námi. Nevidíme důvod, proč bychom v ní neměli pokračovat pod vedením z demokratické volby vzešlého ředitele, v tomto případě Jiřího Pernese.

Apelujeme zároveň na všechny politiky, aby se vyvarovali jakéhokoliv ovlivňování a účelového předvolebního komentování dění v ÚSTR, neboť tím z této instituce vytvářejí objekt politických zájmů. Nechceme se stát hračkou v rukou politiků. Ty radní, kteří vytrvale zpochybňují výsledek výběrového řízení, vyzýváme, aby ctili demokratické rozhodovací principy. V neposlední řadě pak žádáme, aby činnost ÚSTR byla posuzována podle kvality odborné práce, nikoliv podle mediálních pseudokauz.

V Praze, dne 6. 4. 2010

K 6. 4. 2010 PODEPSALI VYJÁDŘENÍ HISTORIKŮ A ARCHIVÁŘŮ TITO HISTORICI A ARCHIVÁŘI ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK:


Zdeněk Hazdra
Ladislav Kudrna
Vítězslav Sommer
Lukáš Cvrček
Lukáš Vlček
Milan Bárta
Pavel Navrátil
Pavel Vaněk
Stanislava Vodičková
Jan Michl
Martin Tichý
Markéta Doležalová
Jan Vajskebr
Libor Svoboda
Pavel Kugler
Daniel Běloušek
Renáta Nekolná
David Lorenc
Hana Bachová
Martin Pulec
Anna Bayerová
Anna Klápšťová
Michaela Přečková
Petr Ptáček
Petr Schalek
Vladimíra Vaníčková
Olga Nováková
Radek Fencl
Jaroslav Čvančara
Petr Kopal
Radka Šustrová
Jaroslav Rokoský
Jaroslav Pinkas
Petr Dvořáček
Antonín Slavíček
Michaela Kolouchová
Jitka Bílková
Jan Hradec
Marie Přibylová
Karel Freund
Pavel Švambera
Břetislav Štefan
Jiří Mikulka
Dita Kaslová
Jana Barbora Slabeňáková
Josef Vávra
Radek Kučera
Iva Kvapilová
Hana Zemanová
Jana Říhová
Martina Kotlíková
Marie Pavlíková
Marie Stojanová
Romana Chrápavá
Marie Muzikantová
Alena Klustová
Kateřina Urbánková

K 6. 4. 2010, 13:10 VYJÁDŘENÍ HISTORIKŮ A ARCHIVÁŘŮ PODPOŘILI TITO ZAMĚSTNANCI ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK:
Přemysl Fialka
Radana Dostálová
Oldřich Bradáč
Livia Vrzalová
Katka Volná
Hana Veselská
Vladimír Bosák
Anna Macourková
Barbara Kopecká
Miloslava Kupcová
Patrik Virkner
Věra Cvrčková
Rudolf Vévoda

Zdroj: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 6.4. 2010