Dopis a petice poslanců

14. 4. 2010

Petiční výbor www.stophazardu.cz

Panská 9, Brno 602 00

Email: info@stophazardu.cz

V Brně 12. 4. 2010

Vážení poslanci a poslankyně,

obracíme se na Vás jako mluvčí petice STOP HAZARDU v souvislosti s projednávaným zákonem o loteriích, který bude v následujících dnech projednáván. Chceme tlumočit nespokojenost připojených organizací a obyvatel se stále se zvyšujícím počtem heren a omezenými možnostmi obcí hazard na svém území regulovat. Je potřebné, aby obce měly možnost regulovat, popřípadě zakázat hazard, který si na svém území nepřejí. Tuto možnost chce obcím upřít návrh pocházející z rozpočtového výboru Sněmovny, proto žádáme, abyste pro tento návrh nehlasovali.

Je potřebné rychle přijmout nezbytnou novelu, která řeší alespoň věci nejpalčivější. Zároveň je ale potřeba pokračovat v přípravě nového komplexního zákona o loteriích. Věříme, že naše volání vyslyšíte, protože věříme, že i vy si ve svých městech všímáte neutěšeného stavu, který herny a kasina nastolují. Předpokládáme, že jako zákonodárci jste informováni o tom, jakým tempem se zvyšuje počet závislých. Že jste informováni o tom, jakým způsobem hazard dopadá především na zvyšující se kriminalitu v obcích a občany, ničené následky hazardu -- těmi nejpostiženějšími jsou ve většině případů děti a partneři gamblerů. Věříme, že víte, že na hazard náš stát finančně doplácí, protože řešení všech negativních důsledků s hazardem spojených nenesou jeho provozovatelé, nýbrž právě stát a obce. Doufáme proto, že ti z vás, kteří nejsou placeni z peněz hazardní lobby udělají všechno pro to, aby se tento stav změnil.

K petici se připojili nejen občané, ale po omezení hazardu volají i mnohé celostátní organizace, mimo jiné Česká rada dětí a mládeže, která zastřešuje většinu těchto organizací v ČR.

1. Česká rada dětí a mládeže
2. Etické fórum České republiky
3. Liga lesní moudrosti
4. Persefona o.s., Brno
5. SVP HELP ME, Brno
6. IQ Roma servis, Brno
7. Brněnský chodec
8. Ratolest o.s., Brno
9. Škola jako centrum komunity, Brno
10. ZŠ Brno, Pavlovská 16, p.o.
11. Neraweb, o.s. Praha
12. Institut Evropské integrace, o.s., Kolín
13. Vítej, maminko, o.s., Nymburk
14. Asociace center pro rodinu
15. Národní centrum pro rodinu
16. Salesiánské středisko mládeže, Praha Kobylisy
17. Magdalenium o.s., Brno
18. Rodinné centrum Havránek, Veltrusy
19. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Jožky Knappa" Plzeň
20. Evropská unie pro lidská práva, Jihlava
21. Sdružení rodičů a přátel Střediska "DAR" o.s., Praha
22. ZO Svazu důchodců ČR, Nové město na Moravě
23. Časopis Nový Prostor, nezávislý streetpaper pomáhající sociálně znevýhodněným"
24. Mateřské centrum Sedmikráska, Brno
25. Rodinné centrum, Praha
26. 1. AZ makléřská, Brno
27. Sdružení autorů literatury pro děti a mládež (SALDM) při Obci spisovatelů ČR
28. Lidé lidem, o.s., Plzeň
29. YMCA - Živá rodina, o.s. Praha
30. Časopis KULT, Brno
31. Salesiánské hnutí mládeže, Praha
32. Nadace Divoké Husy
33. Statutární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec
34. Nadace pro radost, Brno
35. Česká evangelická aliance
36. Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
37. Fórum angažovaných křesťanů ČR a SR
38. Staroměstský ZVON, p.h., Mladá Boleslav
39. Muzeum romské kultury, Brno
40. Klub Zámek - centrum prevence (oblastní charita Třebíč)
41. YMCA v ČR

Kromě organizací, které petici podpořily přikládáme i podepsané občany. Většina z nich zanechala svůj podpis na webových stránkách www.stophazardu.cz. Upozorňuji, že všichni, kteří zde petici elektronicky podepsali, museli svůj podpis v příchozím meilu potvrdit. Celkem se k petici přihlásilo 2 613 občanů v elektronické podobě, svůj fyzický podpis nám zaslalo 801 občanů.

Děkujeme za odpověď, s pozdravem

Jasna Flamiková a Aleš Sedláček
mluvčí petice stop hazardu

Petice za regulaci hazardu v České republice

My, níže podepsaní, se obracíme na poslance, senátory a členy vlády, aby se neprodleně začali zabývat vážností dlouho neřešené situace na zbytnělém trhu s loteriemi a jinými hazardními hrami v České republice. Voláme po přijetí nového zákona, který výrazným způsobem přispěje k omezení negativních jevů (kriminalita, praní špinavých peněz, vytváření hráčských závislostí, rozvracení rodin, domácí násilí, ohrožení psychického vývoje dětí a mládeže, sebevraždy, bezdomovectví, zvyšující se obchod s drogami, prostituce a další), které na společnost a obce provozováním hazardu dopadají. Chceme zákon, který tak jako v řadě zemí lépe ochrání ty z nás, kteří svodům hazardu těžko odolávají, a jejichž situace a chování potom dopadá na jejich rodiny, děti, zaměstnavatele a tím i na celou společnost. Chceme zákon, který nám pomůže dostat hazard z našich obcí a měst.

Jsme nespokojeni s tím, že v posledních letech dochází k nežádoucímu nárůstu počtu heren a kasin, že se zvyšují bezpečnostní rizika a kriminalita spojená s hazardními hrami, že režim odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely je neprůhledný a benevolentní. V souvislosti s chybějícím nastavením pravidel a nástupem nových technologií se negativní dopady ještě urychlují.

Zpřísnění předpisů, které se týkají hazardních her, by uvítali nejen rodiče a běžní občané, ale také naprostá většina českých patologických hráčů. Snížení dostupnosti hazardních her na úroveň, která je běžná ve většině zemí světa, by jim totiž usnadnilo překonání jejich problému.

Je udivující, že Česká republika nemá na rozdíl od jiných států Evropy a světa zpracovány dopady hazardního hraní na obyvatelstvo. Jsme přesvědčeni, že peníze, které stát i obce z hazardu prostřednictvím daní, poplatků a odvodů získají, nepokrývají ani zdaleka náklady, které na řešení jeho následků musí veřejné rozpočty vynakládat.

Proto urychleně požadujeme přijetí nového zákona, který:

  • výrazně sníží dostupnost hazardních her
  • zavede odebrání licence za umožnění hry mladistvým
  • umožní obcím rozhodnout o tom, zda hazardu na svých ulicích poskytnou místo, či nikoliv
  • zakáže nepřetržitý provoz heren, kasin a sázkových kanceláří
  • zřídí celostátní registr osob, které z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí soudu nemají do heren, kasin a sázkových kanceláří přístup a kterým nesmí být umožněna hazardní hra
  • progresivně zdaní i zpoplatní tento druh podnikání
  • zajistí transparentnost a kontrolovatelnost využívání odvodů na veřejně prospěšné účely
  • zamezí konfliktu zájmů mezi firmami a příjemci odvodů na veřejně prospěšnou činnost
  • zavede celostátní veřejně přístupný registr odvodů
  • zajistí důslednou kontrolu s přísnými postihy za porušování tohoto zákona

Petiční výbor ve složení:

Mgr. Jasna Flamiková, ředitelka Nadace Veronica a zastupitelka města Brna za SZ,
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc, Psychiatrická léčebna Bohnice, oddělení léčby závislostí, Praha 8,
Vladislav Vaňák, ředitel SVP HELP ME Brno a předseda asociace SVP v ČR,
Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže Praha,
ThDr. Ing. Evžen Martinec, opat starobrněnský,
Ing. Arch. Josef Pleskot, Praha.

Za petiční výbor jsou oprávněni jednat Mgr. Jasna Flamiková a Aleš Sedláček.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 14.4. 2010