SÚKL neplní povinnosti uložené zákonem a zdravotnictví kvůli tomu přichází o miliardy

14. 4. 2010

Tiskové prohlášení prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka -- reakce na tiskovou konferenci SÚKL

Zákon č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění, mimo jiné ukládá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv provádět u všech léků každoročně revizi úhrad. (Slovo úhrada je nutno chápat jako cena léku placená z prostředků zdravotnictví.) Poslední předchozí změny úhrad byly projednávány na přelomu let 2006/2007. V mezidobí česká koruna posílila svůj kurz a na trh přišly nové generické léky. To jsou dva základní důvody, proč by revize musela výrazně snížit ceny placené z veřejných prostředků téměř u všech léků. Tedy pokud by ji SÚKL provedl. Státní ústav pro kontrolu léčiv však zákonem uložený úkol nesplnil.

Tuto skutečnost potvrzuje i jeho vlastní tisková zpráva z 13. dubna 2010. V této zprávě SÚKL udává, že z 9 037 kódů léků revize úhrad k 1. dubnu 2010 nabyla právní moci u 1 270 položek, u dalších 1 400 probíhá odvolací řízení. Přičemž u několika stovek položek podle doznání SÚKLu řízení o revizi ještě vůbec nebylo ani zahájeno. V souvislosti s touto zprávou SÚKLu je nutno zdůraznit, že dle zákona první revize úhrad všech léků měla proběhnout již do konce roku 2008. Nestalo se tak. SÚKL povinnost uloženou zákonem nesplnil.

Jestliže v současnosti SÚKL spočítal, že u 1270 položek, u nichž revize již nabyla právní moc, představuje roční úspora 2,4 miliardy korun, lze podle shodné logiky odhadovat, že revize všech léků by ročně ušetřila nejméně 10 miliard. A těchto 10 miliard v roce 2009 zaplatilo české zdravotnictví navíc pouze proto, že SÚKL nesplnil povinnost uloženou zákonem, přičemž toto neplnění zákonné povinnosti je z obtížně vysvětlitelných důvodů Ministerstvem zdravotnictví tolerováno. Další finanční ztráty utrpí české zdravotnictví i v roce 2010, neboť u značného počtu léků stále ještě platí úhrady, jež jsou v rozporu se zákonem!

Údajná přílišná pracnost úkolu nemůže být omluvou neplnění zákona a to zejména za situace, kdy neplnění zákona poškozuje veřejné finance a naše zdravotnictví. V této souvislosti je přesto dobře připomenout, že dřívější fungující systém stanovování maximálních cen léků i maximální výše jejich úhrady z veřejného zdravotního pojištění rozvrátila otrocká transpozice dvacet let staré Evropské směrnice do našeho právního řádu, kterou prosadil senátor MUDr. Julínek.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 14.4. 2010