Skutečným poučením z roku 1989 je to, že nic se nikdy nevyřeší natrvalo

12. 11. 2009

Z hlediska západního pohledu na svou vlastní ideologii byl rok 1989 nesmírně důležitým mezníkem - byl to rok triumfu individuální svobody a porážky ideologického soupeře, všechno jsme to viděli živě v televizi. Došlo k rituální destrukci symbolu zlořečeného nepřítele uprostřed Evropy. Takže intenzivní mediální pokrytí oslav výročí pádu berlínské zdi a průvod politiků, opakujících dnes v Berlíně fráze o pádu komunismu, se dalo plně očekávat, píše Seumas Milne v deníku Guardian.

Pozoruhodná je však absence ideologické sebedůvěry a nadšení z pádu komunismu ve středovýchodní Evropě, nadšení, jaké by Západ od ní ještě před několika lety plně očekával. Ve středovýchodní Evropě se širší rozklad starých komunistických režimů v současnosti výrazně vlastně vůbec neoslavuje. Vzhledem k tomu, že vznikly války, globální nestabilita a nyní hospodářská krize, širší narativ o míru, prosperitě kapitalismu a konci historie, který mnozí prosazovali po roce 1989, se dnes zdá prostě absurdní.

Rakouská debata: Sociální stát jako hrobař univerzit?

12. 11. 2009 / Karel Dolejší

"Výstřelky" sociálního systému, mimo jiné vysoké standardy sociální bezpečnosti, prý mohou za dlouhodobé podfinancování univerzit, tvrdí někteří pravicoví komentátoři, jako například Hans Rauscher. Podle nich je v Rakousku po mnoho let málo peněz na vysoké školství jen proto, že stát má špatně nastavené priority a příliš štědře financuje sociální záchrannou síť. Hans Pechar ale ukazuje, že věci jsou složitější, a pokusy postavit stávkující studenty a demonstrující zaměstnance proti sobě operují s falešnými předpoklady. Pohled na jiné modely sociálního státu než je rakouský, a to v rámci typologie dánského sociologa Gøsty Esping-Andersena, totiž nikterak nenaznačuje, že by vysoké standardy sociální bezpečnosti a financování vzdělání byly navzájem v neřešitelném konfliktu. Pecharova polemika s lidmi jako je Rauscher nakonec i v oblasti terciálního vzdělávání vyznívá ve prospěch univerzalistického modelu založeného na dekomodifikaci trhu práce.

SS - Nic pro nás

12. 11. 2009 / Bohumír Tichánek

Kdysi, v roce 2001, zaútočili na Ameriku teroristé. Zřejmě měli původní podporu Talibánu, vládců Afghánistánu. K všeobecnému překvapení byl Taliban velmi rychle svržen americkým zásahem roku 2001. Přesto politika pokračuje svými válečnými prostředky proti muslimským domorodcům, protože ti se nevzdali. Proti domácím fundamentalistům pokračuje protiteroristická operace "Trvalá svoboda"; já se nepotřebuji starat, kterým přístupům těch či oněch sil sami Afghánci po osmi letech válčení dávají přednost.

S čím jsme šli do Občanského fóra... (2.)

12. 11. 2009 / Miloslav Štěrba

Učitelé byli za minulého režimu vzděláváni k respektování státní ideologie -- marxismu-leninismu. Směřovalo se k "beztřídní společnosti", založené na "nových formách vlastnictví výrobních prostředků". Na výchově "nového člověka" osvobozeného od všech forem vykořisťování, včetně náboženského "opia", který rozumí společenskému a mezinárodnímu dění dle myšlenek otců marxisticko-leninské filosofie, chová se a jedná dle zásad nové "socialistické etiky".

DOKUMENT

Havel po dvaceti letech: žijeme v prostoru jediné globální civilizace

12. 11. 2009 / Václav Havel

Projev českého exprezidenta v Evropském parlamentu

Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozvání a za možnost promluvit k vám ve dnech dvacátého výročí dramatického prolamování hraničních zátarasů, stříhání ostnatých drátů, bourání zdí mezi evropskými národy a v případě Německa i zdi mezi dvěma částmi téhož národa. Byl to konec bipolárního rozdělení nejen Evropy, ale do značné míry celého světa. Byl to okamžik tak historicky důležitý, že leckdos měl dojem, že od této chvíle už bude klid a svět bude jen vzkvétat.

Havlovo Odcházení v anglické BBC

12. 11. 2009

V sobotu 14. listopadu 2009 ve 20.01 hod. GMT vysílá BBC World Service v pořadu World Drama hru Václava Havla Odcházení (Leaving). Od tohoto data je hru rovněž možno poslouchat na síti ZDE, píše Jiří Nezval.

Recenze Havlovy hry Odcházení od Jana Čulíka je ZDE

Další recenze Havlovy hry:

Guardian: Jako když pejsek a kočička vařili dort

The Times: To se středovýchodní Evropa osvobodila pro tohle?

Daily Telegraph: Povrchní hra, kterou herci přehrávají

Odcházení, aneb Směšné postavy ve směšném světě (Josef Brož)

Kevin Rudd

AUSTRALIAN POLITICS, SOCIETY & CULTURE

Celosvětová finanční krize

12. 11. 2009 / Kevin Rudd

The Monthly, únor 2009

Čas od času se v dějinách lidstva odehrají události vskutku seismického významu, události, jež vyznačí přelomový bod mezi jednou érou a tou následující, kdy je jeden ortodoxní názor vyvrácen a jeho místo zaujme jiný. Význam těchto událostí bývá zřídkakdy zřejmý v době, kdy se objeví: začne být zřejmý až při zpětném pohledu, je-li pozorován z dominující výšiny dějin. Tou dobou už často bývá pozdě na to ovlivnit průběh takových událostí a jejich dopad na každodenní pracovní životy mužů a žen a rodin, které živí.

Kterak australský premiér s týmem poradců doutnákovou mušketu naládovati ráčil

12. 11. 2009 / Karel Dolejší

"...i seřadily se šiky pikovníků, a Kevin Rudd, kdyžtě byl svoji ručnici náležitě nabijákem upěchoval, založil ji do vidlice a odhodlaně zamířil na první nalétávající bombardér útočících finančnických hord..." Takhle nějak by mohla znít legenda o tom, jak poslední sociálnědemokratická bitva vzplála. Právě publikovaný překlad únorového textu australského premiéra je ukázkou toho, že členové Socialistické internacionály frapantně ignorují bohatě podložené analýzy své vlastní organizace týkající se nemožnosti národních států regulovat globalizovaný trh. Analýzy podložené nikoliv "neoliberální ideologií", ale reálným poměrem sil střetávajících se subjektů. Od počátku roku 2009, kdy došlo k publikaci zmíněného textu, byla Ruddova armáda regulátorů a reformátorů prakticky úplně rozprášena - a zůstala po ní jen sbírka líbivých deklamovánek.

Spravedlnost po evropsku

12. 11. 2009

Právni poradcovia bývalého bosnianskosrbského prezidenta Radovana Karadžiča odmietli pokračovať vo svojej činnosti. Dôvodom sú nezaplatené trovy v celkovej výške približne 70 tisíc eur. Uvádza sa to v spise, ktorý predstaviteľom Medzinárodného trestného tribunálu OSN pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v stredu odovzdal sám Karadžič. Práve ICTY by mal totiž všetky náklady hradiť.

podrobnosti: Karadžiči ostal bez poradcov, ICTY im nezaplatil ZDE

JAK ČESKÁ MÉDIA INFORMUJÍ O STUDENTSKÝCH PROTESTECH

Ticho po mediální pěšině

12. 11. 2009 / Vítězslav "Vitex" Dvořák

Dal jsem si tu trochu práce a prošel naše zpravodajská média. Konkrétně mě zajímalo jak informují o studentských nepokojích rozlévajících se v posledních dnech z Rakouska po celé Evropě. Hospodářské noviny informovaly o počátku událostí. Stejně tak i ceskenoviny.cz a lidovky, ale o dalším vývoji ticho na oficiální pěšině.

Murdoch: "Všichni kradou, jenom já ne"

12. 11. 2009

Rozhovor Ruperta Murdocha pro Sky News Australia byl velmi zajímavý v mnoha ohledech. Mimo jiné především díky tomu, že chce žalovat Google a BBC za agregování, respektive "opisování" obsahu. Vedle toho, že jde o poměrně klíčovou věc, která, pokud opravdu proběhne, bude mít zásadní a dnes ještě nedozírný vliv na vnímání informací jako celku, jejich kvalitu, cenu, dostupnost a podobně je tu ještě jedna drobná legrace - totiž fakt, že sám Murdoch v rámci svého impéria agregování běžně provádí - a to bez linkování původních článků, ale klasickým "komentovaným opisováním" jiných informačních zdrojů, píše Luděk Staněk.

Zapřahání hipogryfů

12. 11. 2009 / John Michael Greer

"Ekonomická politika jedné z nejúspěšnějších Republikánských administrativ by byla většinou dnešních Demokratů odmítnuta jako příliš levicová."

KD│ Jedním z nejzajímavějších aspektů je při psaní těchto esejů je to, že nemůžu nikdy předem předpovědět, co mi každý týden přinese nápor uražených odpovědí. Můžete se vsadit, že se pokaždé něco takového najde; kolektivní konverzace moderního průmyslového světa se zhruba v posledním desetiletí stala natolik přetopenou, že je těžké cokoliv o čemkoliv říci bez toho, abyste někomu způsobili nervózu; ale stejně mě to, na co přesně nervózní lidé reagují, opakovaně překvapuje.

Že by v sezóně honů přestřelila především sama Ing. Mgr. Řápková?

12. 11. 2009 / Miloš Dokulil

Nejdřív o paní magistře republika nic nevěděla. Pak se ozvalo halali, že chomutovská paní primátorka našla účinný recept na neplatiče. Najednou kdekdo věděl, komu že čest. Málokdo si hned dělal hlavu z toho, zda byl uplatněný prostředek vskutku optimální, přiměřený, vůči postiženým dost citlivý a přijatelně ohleduplný, ne-li také právně čistý. Tím méně jsme se zřejmě jako kibici starali, zda celá ta akce nepřihrála především nečekaný příjem exekutorům, nikoli už tak významně samotnému městu. Přes nebývalé pobouření postižených "dobrá věc se podařila", obdobně jako se to také zpívá v naší národní opeře, v "Prodané nevěstě". Primátorka Ivana Řápková si pro příští volby bez problémů získala na krajské kandidátce ODS pro příští volby hned záviděníhodné (a perspektivní) druhé místo.

Klid na práci a pořádek

12. 11. 2009

Slavilo se výročí vzniku Československa 28. října a blížící se dvacáté výročí Listopadové revoluce v roce 1989. Jistě se připomenou i heroické činy tehdejších studentů, nezávislých iniciativ, disidentů, emigrantů, exulantů a obyčejných lidí. Minulé události je jistě hodno připomínat, nicméně je také hodno být kritický a otevřený a nepodléhat každému tlaku většiny, ať jde o ideje, byznys či morálku. A to v jakékoliv době, připomíná předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Miloš  Pick: Stát blahobytu, nebo kapitalismus?

RECENZE KNIHY ESEJŮ MILOŠE PICKA

Stát blahobytu, nebo stát kapitalismu?

12. 11. 2009 / Jaroslav Ungerman

Miloš Pick: Stát blahobytu, nebo kapitalismus? - My a svět v éře neoliberalismu 1989-2009. Grimmus 2009, ISBN 978-80-902831-4-5

Vydavatelství Grimmus přináší na pulty knihkupectví v těchto dnech knihu statí doyena českých ekonomů Miloše Picka pod názvem „Stát blahobytu, nebo kapitalismus?“. Je to bezpochyby velmi zajímavý vydavatelský počin, a to ze dvou hledisek. V prvé řadě proto, že Miloš Pick – můžeme-li ho někam zařadit, pokud to vůbec lze – je významný český ekonom, o kterém nikdo nemohl nikdy pochybovat, že jeho srdce bije nalevo. A nebývá zvykem, že by knihy levicově orientovaných ekonomů chtěl někdo v Čechách vydávat.

A za druhé také proto, že kniha mapuje uplynulých dvacet let a umožňuje tak vidět, jak autor po celou dobu analyzoval vývoj české ekonomiky a vyjadřoval se k jejím zásadním ekonomických problémům.

PŘEDMLUVA

Miloš Pick: Stát blahobytu, nebo kapitalismus?

12. 11. 2009 / Miloš Pick

Je tomu už dvacet let, co jsme klíčky vyzváněli nové naděje. Přišel čas se ohlédnout. Propad ekonomiky, způsobený počátečním šokem obnovení kapitalismu u nás, byl již dávno překonán jejím růstem, byť přerušovaným dalšími poklesy. Také míra zaostávání naší ekonomické úrovně za patnáctkou vyspělých zemí Evropské unie již opět není vyšší než před dvaceti lety; dosahujeme opět přes sedmdesát procent úrovně patnáctky (viz graf na s. 189). Ale vlak, nastavený touto výhybkou, jede dál.

POZVÁNKA

Česko a svět v éře neoliberalismu

12. 11. 2009

Masarykova demokratická akademie a družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia Fontes Rerum Vás zvou na seminář "My a svět v éře neoliberalismu 1989-2009" konaný u příležitosti vydání knihy Miloše Picka "Stát blahobytu, nebo kapitalismus?"

V diskusi vystoupí ekonomický analytik ČMKOS Martin Fassmann, filosof Marek Hrubec (FF UK, AV ČR), ekonom Jan Mládek, ekonom Miloš Pick, sociolog Martin Potůček (FSV UK). Akce se koná ve čtvrtek 12. listopadu 2009 v 17,00 hodin ve Steinerově sále Lidového domu, Hybernská 7, Praha 1

Drogy, rostliny bohů: Cesta od používání ke kriminalizaci a zpátky k léčebnému užití

12. 11. 2009 / Petr Wagner

Jen málokterá oblast lidské činnosti je obestřena tolika mýty jako užívání drog. Snad jedině doping ve sportu je spojen s podobnou mírou tabuizování, kriminalizace a pokrytectví.

Již samotná rozmazaná definice tohoto pojmu "droga" ukazuje na problematiku střetávání mnoha zájmů, lidské přirozenosti, státní represe i léčebného využití. Drogy jsou jednou z antropologických konstant. Kulturní antropologové tímto termínem označují jevy, které vyvinula každá z kultur popsaných na tomto světě. Těch je něco přes tisíc. Některé žijí v páru, jiné ve skupinách po deseti jedincích obého pohlaví. Zkrátka liší se velmi a v mnoha aspektech. Nicméně některé věci vyvinula každá kultura stejně. Válčení, zákaz incestu a užívání drog jsou asi z těch nejznámějších. Tyto antropologické konstanty mají asi zcela esenciální význam pro lidskou společnost, když jí provázejí celým jejím vývojem.

Proč Spojeným státům americkým vadí rychlý internet na Kubě?

12. 11. 2009 / Bruno Rodriguez Parrilla

Vystoupení ministra zahraničních věcí Kubánské republiky ve Valném shromáždění Spojených národů k tématu "Potřeba ukončit ekonomickou, obchodní a finanční blokádu uvalenou Spojenými státy americkými na Kubu", New York, 28. října 2009.

RED│ Pro rezoluci Valného shromáždění OSN, které odsoudilo americké obchodní embargo vůči Kubě a vyzvalo k jeho zrušení, hlasovalo 187 zemí, pouze 3 hlasovaly proti - Spojené státy, Izrael a Palau (nezávislý stát volně přidružený k USA).

Alexis García Iribar se narodil na Kubě, v provincii Guantanámo s vrozenou srdeční vadou. Již ve věku 6 let, po řadě odkladů a s ohledem na komplikace, musel být 9. března 2009 operován s otevřeným srdcem, neboť vláda Spojených států zakazuje americkým společnostem NUMED, AGA a Boston Scientifica prodávat Kubě přípravky Amplatzer a Embolization Coil k pediatrické katetrizaci umožňující nahradit invazivní chirurgii. "Mohl bych uvést dalších 12 případů ve věku od 5 měsíců do 13 let, které byly v posledním roce a půl, z toho 2 v době od 20. ledna 2009 operovány obdobným způsobem."

Proč Fidelovi, nikoliv Američanům vadí internet (vůbec) na Kubě?

12. 11. 2009 / Fabiano Golgo

Je velmi únavné reagovat pokaždé, kdy Štěpán Kotrba dělá v Britských listech reklamu utlačitelskému režimu Fidela Castra na Kubě. Avšak pokud to neudělám, ještě více čtenářů této cenné oázy svobody v českých médiích dojde chybně k názoru, že názor tohoto důležitého internetového deníku je procastrovský. Pravdou je, že Britské listy jsou skutečným Hyde Parkem, kde si může každý publikovat, co chce, i kritiku šéfredaktora. Avšak Kotrba používá často Britské listy pro šíření propagandy castrovského režimu na Kubě.

Jak můžeme nabídnout našim čtenářům text z ministerstva zahraničí diktatury? Měli bychom vydávat také bez kritického rozboru články Roberta Mugabeho, Kim-Čing ila, anebo chcete se dovědět, co mají na mysli vedoucí osoby v Darfuru? Samozřejmě, že bychom neměli publikovat ani text o Kubě od amerického ministra obrany Roberta Gatese či od americké ministryně zahraničí Hillary Clintonově bez článku, který by ty texty analyzoval. Jinak se totiž Britské listy pro ně stávají propagandistickým loutkovým nástrojem.

Prasečí chřipka, H1N1 chřipka

11. 11. 2009 / Peter Igaz

Již na jaře 2009 jistě většina čtenářů zachytila zprávy o prasečí chřipce, která se na nás valí z Mexika. Tenkrát byly kontrolovány lety z Mexika a Střední Ameriky, poté začaly přicházet zprávy, že Světová zdravotnická organizace postupně zvyšuje stupeň popisující rozsah zprasečí chřipky na nejvyšší úroveň. Následovaly informace, jak česká vláda nakoupila zásoby antivirotika Tamiflu.

Vysvětleme si některé základní pojmy:

Skupina hnutí Attac z lipské univerzity píše vídeňským studentům:

"Vzdělání není žádné zboží"

11. 11. 2009

Milí protestující,

okupační stávka ve vídeňské hlavní posluchárně (Audimax) trvající již přes tři týdny je znamením toho, co nejprve vyzařovalo do celého Rakouska a nyní také nabylo mezinárodního rozměru. Sledujeme tyto události s obzvláštní radostí.

Vídeň: Univerzity hoří! Peníze nestačí!

11. 11. 2009

KD│ Dva studenti, tři profesoři, jedno přesvědčení: Při pondělním vystoupení byli všichni na pódiu jednomyslní v tom, že se politika příliš málo stará o výzkum, vzdělání a vysoké školy, informuje Nina Weißensteinerová pro Der Standard.

"Dnes jistě nemluvíme o studentech, kteří obsadili posluchárnu Audimax, ale spíše o kriticích stávajících poměrů!" Studentka pedagogiky a psychologie Petra Weissengruberová ve velké posluchárně vídeňské univerzity vyložila, oč jde studentům, kteří již dvacátý den pokračovali v okupační stávce.

Španělské větrné elektrárny o víkendu pokryly více než polovinu národní spotřeby

11. 11. 2009

KD│ Španělské větrné elektrárny o víkendu dosáhly nového národního rekordu, když vyrobily 53% výkonu, jenž země spotřebovala. Díky tomu, že ve větší části Španělska foukal silný vítr, síť větrných elektráren, která je po Spojených státech a Německu nejhustší na světě, společně poslala do sítě ekvivalent výkonu jedenácti jaderných elektráren.

Zintenzivňující se vojenská spolupráce Spojených států a Kolumbie dramaticky zvyšuje možnost ozbrojeného konfliktu s Venezuelou

11. 11. 2009 / Daniel Veselý

"Chávez mobilizuje, připravuje Venezuelu na válku s Kolumbií", "Chávez: připravme se na válku s USA a Kolumbií", "Chávez hrozí Kolumbii. Neztrácejme ani den a připravme se na válku, vyzval armádu", tolik pár titulků z pondělního tisku, jehož vydavatelé, redaktoři a grafici resuscitovali jak snímky Cháveze ve vojenském mundůru a v bojové póze, tak jeho jadrnou rétoriku a revolucionářskou gestikulaci. Opět se v diskusních fórech pod těmito články rozžehla nenávist vůči venezuelskému prezidentovi, jenž je podle otřepané rétorické šablony označován za marx-leninského diktátora. Chávez má řadu chyb a s řadou věcí, jež podporuje a provádí ,nemusíme souhlasit a můžeme je kritizovat - to je bezesporu, avšak stále je to představitel suverénního státu, který byl do úřadu zvolen v demokratických volbách. Za nynější obavou Venezuely, ale i Bol9vie, Ekvádoru a Brazílie, stojí dohoda Spojených států a Kolumbie o poskytnutí sedmi kolumbijských základen Pentagonu pro "boj proti pašování drog a rebelům", jak například uvedla BBC News.

S čím jsme šli do Občanského fóra... (1.)

11. 11. 2009 / Miloslav Štěrba

V Koordinačním centru Občanského fóra Zlín jsem měl na starost školství. Jako samozvanec. Profesí jsem byl učitel, a uvedený resort mi doslova spadl do klína. Bez dekretu, dle představy zdejšího lídra OF, který mezi řečí prohodil: "Budeš mít na starost školství, jsi přece kantor!" Od prvního setkání v divadle až do rozdělení OF na ODS a OH jsem se amatérsky věnoval zejména zlínským školám. Dopoledne, někdy až do dvou do tří na gymnáziu v práci, a pak často až do půlnoci na sekretariátu KC OF Zlín. K tomu je zapotřebí přidat nejrůznější jednání na akcích OF na školách v okrese, na sněmech OF... a pak předvolební shromáždění s občany, doprovázení kandidátů, psaní článků do novin, atd. Bože, jak málo jsem měl na řádnou přípravu do výuky ve své škole! Snad mi to moji tehdejší studenti odpustí?!

Vysokoškolský titul. Zn. Levně

11. 11. 2009

tisková zpráva

Ve středu 11. listopadu od 14 do 17 si přijďte zakoupit vysokoškolský titul nebo podepsat petici za odpovědnou reformu. Rozhodnutí necháme na vás. Happening se uskuteční před budovou ministerstva školství, Karmelitská 8, Praha 1:

Vzdělanost je sice prioritou vládních programů, ale konkrétní čísla vypovídají spíše o opaku. Formou prodeje vysokoškolských titulů chceme upozornit na dlouhodobou degradaci vzdělání v české společnosti. Pokles podpory vzdělanosti je vyjádřen snižováním rozpočtu školství a také Akademie věd, na druhou stranu si ale někteří reprezentanti politické sféry opatřují tituly veskrze pokleslou a nedůstojnou formou.

Polsko: Fundamentalistické "Radio Maryja" údajně bankrotuje

11. 11. 2009

KD│ Křesťansky fundamentalistická rozhlasová stanice "Radio Maryja" má podle všeho velice vážné finanční problémy. V souvislosti s výzvami kněze, podnikatele a ředitele stanice v jedné osobě Tadeusze Rydzyka adresovanými posluchačům z celého světa o tom pro Gazetu Wyborczu z Toruně napsal Jacek Hołub.

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Násilí kolem fotbalu, neboli Kdo má za to zaplatit?

11. 11. 2009 / Uwe Ladwig

Fotbal a násilí jsou v naší době -- alespoň v Německu -- od sebe zdánlivě neoddělitelnými fenomény. Tam, kde se hraje, se setkávají nejen mírumilovní fanoušci, ale také lidé, kterým jde asi hlavně o to ukázat jiným, že se vždy a všude rádi perou. Teď se dokonce k tomu přihlásil spolkový předseda německého odborového svazu policistů Rainer Wendt a žádal od fotbalových svazů DFB a DFL spoluúčast na nákladech ve výši 'pouhých' 50 milionů euro.

Irácký soud odsoudil deník Guardian k pokutě 52 000 liber

11. 11. 2009

Irácký soud rozhodl, že britský deník Guardian musí zaplatit iráckému premiérovi Nouri al-Malikimu odškodné ve výši 52 000 liber, protože list napsal, že se al-Maliki chová stále autokratičtěji. Soud ignoroval svědectví tří odborných svědků ze Svazu iráckých novinářů, kteří svědčili, že článek nebyl pomlouvačný ani urážlivý a že žádná pokuta není na místě.

Rozsudek byl ostře kritizován jako další rána proti svobodě projevu v Iráku, kde tamější sdělovací prostředky těžce zápolí s cenzurními překážkami.

Svět je daleko blíž vyčerpání ropy, než oficiální zdroje přiznávají

10. 11. 2009

Svět je daleko blíže vyčerpání ropných zásob, než přiznávají oficiální odhady. Uvádí to pracovník Mezinárodního úřadu pro energii, který tvrdí, že Úřad úmyslně utajuje blížící se nedostatek ropy, aby nedošlo k jejímu panikářskému skupování.

Zmíněný vysoký činitel tvrdí, že Spojené státy hrají už delší dobu podstatnou roli při vyvíjení nátlaku na Mezinárodní úřad pro energii, aby utajoval pokles ropných zdrojů z existujících ropných polí a aby přehnaně zdůrazňoval, že se jistě najdou další ropné zdroje.

Přítelkyně

10. 11. 2009 / Petr Jánský

Všechno jsme tak hezky klausovsky zprivatizovali. Nad řediteli máme generální ředitele, nad generálními řediteli prezidenty. Všem dohromady se říká manažeři a proslýchá se, že mají závratné platy. Nuže dobrá, pokud dobře řídí a penízky se akcionářům hrnou, přejme jim to.

Menší společnosti mají jednatele, rozuměj majitele. Jednatel někde jedná, tedy řídí, jinde nejedná. Kdo tedy ve druhém případě řídí? Přítelkyně pana jednatele. Kde se vzaly, tu se vzaly, objevily se na nejvyšších postech úřadů, podniků a organizací mladé krasavice.

ANALÝZA

Geopolitika a energie: pohled na globalizaci bez liberálních předsudků

10. 11. 2009 / Oskar Krejčí

Tradiční pohled na globalizaci pracuje se třemi předpoklady, které se na začátku globální hospodářské krize styly sporné:

  • ekonomický růst bude lineární a růst spotřeby energií též;
  • globalizace je spojena s ekonomickou liberalizací ve smyslu volné konkurence nezávislých soukromých podnikatelských subjektů a svobodná konkurence vede k růstu i stabilitě;
  • dlouhodobě se udrží převaha Západu, a to včetně hegemonistického postavení USA.

Už první souhrnné informace o současné globální krizi přinesly korekce.

BRITÁNIE:

Všechny telefonní hovory, emaily i přístupy k internetu bude vláda archivovat

10. 11. 2009

Každý telefonní rozhovor, email i každý přístup k individuálním internetovým stránkám bude v databázích britské vlády archivován po dobu jednoho roku.

Všechny telekomunikační firmy a poskytovatelé internetových služeb budou muset podle zákona archivovat osobní komunikace všech svých zákazníků a informace o tom, koho jejich zákazníci kdy kontaktovali a jaké internetové stránky kdy navštívili.

Vídeňská univerzita: Zelňačková dieta a hustý vzduch

10. 11. 2009

KD│ "Co je dnes k jídlu?", ptá se student. "Zelňačka, jako vždy," zní odpověď studentky s vařečkou. Její pomocník hbitě sype do hrnce různé koření. "Musíme tu chuť zelí něčím přerazit". Aktuálně to vypadá jako ten největší problém, s nímž je třeba se vypořádat. Je pondělní poledne v posluchárně univerzitního kampusu. Studenti leží s knihami v houpacích sítích. Slunce svítí skrze prosklené průčelí. V zaplněné posluchárně C1 vládne dobrá nálada, začíná Tanja Traxlerová svou reportáž pro Der Standard.

Situace ve školství je jiná

10. 11. 2009 / Leopold Kyslinger

Bez moderních učitelů jsou moderní počítače k ničemu je zvláštní článek. Skoro bych řekl, že je to PR článek obchodní společnosti a nikoliv reakce na průměrný, mnohokrát omílaný souhrn faktů bez prokázané příčinné souvislosti (dále jen - blábol) MF Dnes. Z příspěvku p. Krase nelze zjistit, zda se článek týká žáků základních škol či studentů středních a vysokých škol. Používá totiž jak názvu studenti, tak i žáci.

Já se mohu vyjádřit pouze k situaci v základních školách a nemohu jinak, než protestovat proti tvrzení

Demonstrace za bezplatné vzdělání v Rakousku

10. 11. 2009 / Štěpán Steiger

Rektorát vídenské university odmítl nabídku stávkujících studentů na středeční diskusi s tím, že hodlá hovřit pouze se zástupci všech rakouských vysokoškoláků, sdružených v organizaci OeH (Oesterrechische Hochschuelerschaft).

Vídeňští studenti zatím hledají - a nacházejí - spojence mimo vysoké školy a ve čtvrtek se zúčastní demonstrace odborářů z kovoprůmyslu před budovou Hospodářské komory. Jejich hesla jsou: Více peněz na vyšší mzdy a pro bezplatné vzdělání!

Neberu Václavu Žákovi jeho triumfální radost z víry

10. 11. 2009 / Jaroslav Kuba

pokračující polemika s názory Václava Žáka na povinnosti prezidenta v článku "Omyly profesora Kuby"

Václav Žák si mne opět podal. Tentokrát pod titulkem "Omyly profesora Kuby" ocitoval mojí reakci z 16.12.2008 na jeho dřívější výpad. Neboť jsem citátem textu čl. 63, odst. 1, písm. b) Ústavy ČR (pravomoc prezidenta přenést na vládu sjednávání mezinárodních smluv) vyvrátil jeho tvrzení, že "...prezident...svým rozhodováním má naplňovat vůli vlády". Jinými slovy jsem upozornil na jeho omyl, či neznalost toho, že prezident není podřízeným vládě.

Avšak podle pana inženýra je to omyl můj.

Zelaya: Po kolapsu dohody s vládou pučistů už nebudou žádné rozhovory

10. 11. 2009

KD│ Dohoda zprostředkovaná Spojenými státy, která měla ukončit čtyřměsíční politickou krizi v Hondurasu, je zřejmě pouhý týden po svém podepsání v troskách. Svržený prezident Manuel Zelaya, který se stále zdržuje v prostorách brazilského velvyslanectví, v pátek prohlásil, že je po dohodě. Mezitím pučistický prezident Roberto Micheletti oznámil vznik vlády "národní jednoty" bez účasti Zelayi. Se Zelayou na velvyslanectví pro relaci Democracy Now! hovořila Amy Goodmanová.

V americké armádě "nepáchá sebevraždu 10 vojáků měsíčně"

10. 11. 2009

Uvádí ... len dennu tlac, viacero zdrojov. Napriklad Washington Post:

This year, 117 active-duty Army soldiers were reported to have committed suicide, with 81 of those cases confirmed -- up from 103 suicides during the same period last year. Ten suicides have been reported at Fort Hood this year; more than 75 of its personnel have committed suicide since 2003. Fort Hood's high number of suicides is also linked to the fact that it is the Army's largest base, with more than 53,000 soldiers.

Další údaje ZDE ZDE ZDE ZDE

Podotykam: z udaja desat rocne sa stal v spominanom clanku udaj desat mesacne a udaj 75 samovrazd od roku 2003 zaujimavo "sedi" s udajom 75 samovrazd za mesiac jul v spominanom clanku.

Reakce Daniela Veselého: Tento údaj uvedl velice známý žurnalista, který v Iráku a dalších bojových oblastech pobýval dlouhodobě. MMJ jako jeden z prvních poskytl očité svědectví z Američany bombardované Fallúdže...

"In this year alone, the base is averaging over 10 suicides each month - at least 75 have been recorded through July of this year alone."

Zdroj ZDE

Rupert Murdoch "bude žalovat BBC a Google"

11. 11. 2009

Mediální magnát Rupert Murdoch naznačil, že jeho firma News Corporation bude žalovat BBC za to, že prý mu BBC "krade" materiál z jeho tiskovin, vydávaných po celém světě. Murdocha se totiž dotazovali v televizi Sky News Australia, jak bude moci zpoplatnit internetové stránky svých deníků, když BBC a australská televize ABC zveřejňují zpravodajství na svých stránkách zadarmo.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za září 2009

8. 10. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V září 2009 přispělo celkem 188 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 32 108.45 Kč, příjem z reklamy byl 15 900.00 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30. 9. 2009 částku 12 330.29 Kč . Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a