Omyly profesora Kuby

9. 11. 2009 / Václav Žák

Téměř před rokem, 16. 12. 2008, zveřejnil pan prof. Jaroslav Kuba jeden ze svých článků v BL:

"Údiv nad postavením prezidenta při výkonu jeho pravomoci dle ust.čl. 63, odst. 1, písm.b) Ú ČR "sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy" jsem vysvětlil -- neboť ani jinak nelze - odkazem na princip dělby moci, zakotvený v čl. 2. Ú ČR. Václav Žák si v článku "O roli prezidenta v ústavním systému ČR" již podává mne samotného. Neboť o mně mj. takto líbezně píše, cit.: "Pokud učitel ústavního práva (chudáci studenti!) konstruuje z demokratické ústavy právo prezidenta chovat se jako monarcha, je absurdita dovršena."

A svoje tvrzení dokládá tímto, cit.:

"z toho, že vláda je podle ústavy nejvyšším orgánem moci a prezident je z výkonu své funkce neodpovědný vyplývá, že prezident NEMÁ -- kromě výjimek -- žádnou samostatnou politickou agendu a svým rozhodováním má naplňovat vůli vlády".

Pane Žáku, prosím, vezměte to u těch "chudáků studentů" za mne. Neboť bych jim neuměl vysvětlit, jak Vaše tvrzení, cit.: "..prezident...svým rozhodováním má naplňovat vůli vlády" vyplývá z textu čl. 63, odst. 1, písm. b) Ú ČR. Který pro jistotu celý opakuji, a rozhodné tučně a červeně zvýrazňuji:

"(1) Prezident republiky dále b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy."

Měl bych snad ještě panu Žákovi poděkovat za nafouknutí významu mé osoby. Protože jako VŠ učitel (ústavního práva, stavebního práva, státovědy, ústavního soudnictví) mám z platu cca 13.000,- Kč každý měsíc při výplatě mindráky. Neboť ještě napsal, cit.: "Poradci prezidenta Klause, zejména právníci, tak prezidenta utvrzují v představě, že jeho funkce není primérně ceremoniální, ale že skutečně rozhoduje."

Ale raději zůstanu při zemi, neboť tím zřejmě po "richelieuovsky" nabízí prezidentovi východisko, a to výmluvou na ty, co mu tak ošklivě radí. Když dodává: "Tím ovšem nabourávají celý ústavní systém." A já nejsem ani ten prezidentský poradce, ale jen účastník příležitostných konzultací......"

Pan profesor mne žádal, abych to vzal u studentů za něho. Skutečně, chudáci studenti právnické fakulty v Plzni. Co teď bude pan profesor Kuba dělat, když Ústavní soud v bodě nálezu, který v zastoupení senátorů Ústavnímu soudu podával, konstatoval v čl. 116, jaká je kompetence prezidenta při přijmání mezinárodních smluv - Prof Kuba by se ten bod měl naučit zpaměti a pak se omluvit jak studentům, tak mně i kolegovi Dolejšímu.

A čekám, kdy mne pan profesor pozve na přednášku.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 9.11. 2009