Zelaya: Po kolapsu dohody s vládou pučistů už nebudou žádné rozhovory

10. 11. 2009

KD│ Dohoda zprostředkovaná Spojenými státy, která měla ukončit čtyřměsíční politickou krizi v Hondurasu, je zřejmě pouhý týden po svém podepsání v troskách. Svržený prezident Manuel Zelaya, který se stále zdržuje v prostorách brazilského velvyslanectví, v pátek prohlásil, že je po dohodě. Mezitím pučistický prezident Roberto Micheletti oznámil vznik vlády "národní jednoty" bez účasti Zelayi. Se Zelayou na velvyslanectví pro relaci Democracy Now! hovořila Amy Goodmanová.

Amy Goodmanová: Teď se dostáváme k Hondurasu, kde to vypadá, že Američany zprostředkovaná dohoda o ukončení čtyřměsíční politické krize v zemi je pouhý týden po podepsání v troskách. V pátek svržený prezident Manuel Zelaya, který zůstává na brazilském velvyslanectví, prohlásil dohodu za neplatnou. Mezitím vůdce pučistů Roberto Micheletti řekl, že instaluje vládu "národní jednoty" bez Zelayovy účasti.

(Záznam) Roberto Micheletti (překlad): Znovu zdůrazňuji svou nejhlubší vděčnost Spojeným státům a dalším členům Organizace amerických států za jejich podporu a důsledné sledování cílů dohody z Tegucigalpy a San José, jíž jsme učinili důležité kroky k posílení naší demokracie. Navzdory faktu, že pan Zelaya neposlal seznam jmen zástupců ověřovací komisi uchováváme si dobrou vůli a otevřenost, protože tito Hondurasané mohou také participovat na vládě národní jednoty. (Konec záznamu)

Amy Goodmanová: Na páteční odpolední tiskové konferenci amerického ministerstva zahraničí tiskový mluvčí Ian Kelly řekl, že Spojené státy jsou, cituji, "zklamány jednostrannými prohlášeními" obou stran, a vyzývají k návratu k procesu zahájenému zmíněnou dohodou a k formování jednotné vlády. Kelly nicméně odmítl přímo odpovědět na otázku novináře ohledně toho, zda by USA uznaly volby konané bez účasti svrženého prezidenta Zelayi.

(Záznam) Ian Kelly: Výsledkem je, že v Hondurasu dochází k politickému procesu, jehož se účastní dvě strany. Podepsaly dohodu. Dohoda konkrétně určuje další kroky, které je třeba podniknout. Pokud se obě strany mohou shodnout na cestě vpřed --- a nejlepší cestou vpřed je tato dohoda; tím myslím, že je velmi konkrétní --- tak to podporujeme. Ale co se stane ode dneška do 29. listopadu, víte, to netuším. Nicméně honduraský proces podporujeme.

Reportér: I když nebyl implementován? Pokračujete v jeho podpoře, i když jste zklamáni?

Ian Kelly: Jsme zklamáni, že ---

Reportér: Ale stále budete pokračovat v podpoře procesu.

Ian Kelly: Podporujeme tento proces.

Reportér: Dobře, tomu nerozumím. To co jste řekl na závěr nedává žádný smysl.

Ian Kelly: Znamená to, že --- znamená to, že si potřebují sednout a začít znova jednat. Oni --- znamená to, že potřebují přestat říkat --- možná že potřebují přestat s vydáváním vyhrocených prohlášení, jako že dohoda je mrtva.

Reportér: V této budově musí být někdo, kdo dokáže na tuto otázku dát přímou odpověď. (Konec záznamu.)

Amy Goodmanová: Dobrá, kvůli posledním zprávám se teď spojíme s brazilským velvyslanectvím v Tegucigalpě. Spojili jsme se se svrženým prezidentem Manuelem Zelayou, který se na tomto místě ukrývá již celé týdny.

Prezidente Zelayo, je dohoda mrtva?

Prezident Manuel Zelaya (překlad): Dohoda sestává z dvanácti bodů, a máme dohodu s ministryní Hillary Clintonovou, stejně jako s prezidentem Obamou, ohledně pokračování v této jednotné dohodě. V tomto smyslu není pravda --- jak to vysvětloval náměstek ministryně Tom Shannon --- že se dohoda uskutečňuje krok za krokem. Je to dohoda, na niž je třeba nahlížet v její celistvosti. Nepodepsali jsme dvanáct dohod; podepsali jsme jednu, a jejím hlavním bodem je návrat honduraského prezidenta do funkce. Pokud k tomu nedojde, pak dohoda selže.

Podle dohody vypršela 5. listopadu lhůta pro nastolení vlády usmíření a jednoty. Pan Micheletti pokračuje v této dohodě tak, že zřizuje novou vládu beze mne. A když to udělal, my jsme prohlásili dohodu za zcela anulovanou a neplatnou. Je to mrtvý dokument.

Amy Goodmanová: Vůdce puče, prezident Micheletti, říká, že zformuje vládu národní jednoty bez vás. Jaká bude vaše odpověď?

Andrés Conteris: Ještě jednou poslední část otázky, prosím, Amy?

Amy Goodmanová: Jaká bude vaše odpověď na Michelettiho prohlášení, že zformuje vládu národní jednoty bez vás?

Prezident Manuel Zelaya (překlad): Může zformovat tolik vlád, kolik jen chce, protože to je přesně to, co udělal 28. června s použitím síly a násilí. Vlády, které tohle dělají, jsou zcela ilegální, a to je základem státního převratu.

Amy Goodmanová: Co si myslíte, že by nyní měli dělat americká vláda, prezident Obama a ministryně Clintonová?

Prezident Manuel Zelaya (překlad): Podle posledních prohlášení americké vlády věřím, že výsledkem procesu obsaženého v dohodě je oslabení prezidenta Zelayi. A tato vláda je v základě velmi, velmi oslabena tváří v tvář pučistickému režimu, a chová se bojácně. Vláda prezidenta Obamy byla oslabena tváří v tvář honduraské diktatuře. Honduraský lid oslaben nebyl, ani já, ale vláda Spojených států, ano, ta byla oslabena.

Amy Goodmanová: Máme deset vteřin. Co by vás a vaši stranu vrátilo zpět k jednacímu stolu?

Prezident Manuel Zelaya (překlad): Po čtyřech měsících už se prostě vůbec nemohu vrátit k jednání s pučistickým režimem.

Amy Goodmanová: Pět vteřin. Překlad?

Prezident Manuel Zelaya (překlad): Je to nyní v rukou Organizace amerických států, a ta může buď plnit chartu OAS, nebo z ní může udělat --- (konec záznamu)

Celý článek v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 10.11. 2009