Zdravotní sestry zneužity proti vlastním zájmům a zájmům občanů

4. 2. 2011 / Josef Mrázek

Byly to zdravotní sestry, kdo projevil moudrost ve snaze vyřešit krizi ve zdravotnictví a mohutnou podporou petice SOS zdravotnictví potvrdily slova spoluautorky této petice sestry Bazalové, že teď je potřeba podpořit akci lékařů, protože si právem stěžují a zachování fungující nemocniční péče je také zájmem sester. Byly ochotny ještě počkat se svými požadavky. Nechtěly ohrozit dohodu lékařů s ministrem Hegerem tím, že by žádaly podíl na částce, která byla slíbena lékařům jako dvoutřetinový kompromis, který podstatně snížil původní docela střízlivý návrh.

Zcela jiného názoru byl předseda vlády Nečas, který si asi přál, respektive měl objednávku, aby se nemocniční péče zhroutila a v nastalém zmatku se mohly uskutečnit věci, které by jinak pro zjevnou škodlivost nemusely projít. Tak se spojil s politickou souputnicí Juráskovou, ředitelkou VFN a předsedkyní Asociace sester, jejímiž členkami je jen asi šestina sester, několikrát méně, než kolik je signatářek zmíněné petice. A připravili, vlastně proti vůli většiny sester, požadavek, aby sestry dostaly část peněz slíbených lékařům. Mohli, případně, tu půlku miliardy dostat, aniž by se dohoda s lékaři ohrozila, protože výběr pojistného umožňuje uvolnit o hodně více, než ty dvě miliardy, ale to by nesplnilo výše uvedený cíl. Teď již stačilo jen nařídit ministru Hegerovi, že nesmí z tohoto scénáře vybočit.

Teď již víme, že záměr zabránit "hrozícímu" uzavření dohody vyšel, špinavosti se obvykle daří lépe, než ušlechtilým záměrům. Stalo se to proti většinovému přání sester, ale bude to vydáváno za jejich vítězství. Ve skutečnosti je to porážka sester i všech občanů, i těch, kteří tuto vládu volili. Ne lékaři, ale vláda, která má občany chránit, způsobila jejich ohrožení, když odmítla použít peníze občanů k obstarání potřebné nemocniční péče.

(Autor je vicepresidentem Svazu pacientů ČR.)

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.2. 2011