Koutek reklamní tuposti 13 -- Toto není tupost, i když to tak vypadá

4. 2. 2011 / Josef Schwarz

Člověku můžou tvary "braunýs" a "kukýs" připadat zvláštní, ba chybné. Nejdou proti duchu jazyka, jsou pouze nezvyklou (nikoliv nesprávnou) pravopisnou aktualizací, která má upoutat pozornost. Někomu tyto tvary třeba připadají nepřijatelné, ale stejně nepřijatelné asi staromilným latiníkům před 100 lety připadalo, když se napsalo "esej" místo "essay" či "renesance" místo "renaissance". Krásné "essaye" na toto téma má Alexandr Stich (viz Jazykověda -- věc veřejná, Praha 2004), když hovoří o českém "furor orthographicus". Navíc, to "braunýs" a "kukýs" je z tohoto hlediska vtipné, protože zadavatel reklamy nepochybně s tímto efektem (tj. že čeština se poněkud /paradoxně/ brání počeštěným tvarům) počítal a předpokládá, že taková reklama upoutá pozornost. Což se tak jeví nikoliv jako jazykové buranství, ale naopak jako důsažná znalost jazyka a jeho principů.

Abychom dostáli názvu koutku, připojuje Štefan Švec doušku, že je v takovém případě trošku zvláštní připojovat pod aktualizované názvy ty původní (brownies, cookies). Zřejmě jsou tam proto, aby i opravdovému tupci došlo, na co reklama je. Rebelství aktualizace je tím oslabeno podobně, jako kdyby se pod Duchampovou Fontánou v galerii objevil nápis "Toto není umělecké dílo, ale záchodová mušle, která má provokovat svým umístěním. Laskavě si povšimněte."

Proč tento koutek?

Reklama je součástí veřejného prostředí. Ovlivňuje naši řeč a vnímání estetiky, ať chceme nebo ne. Proto by měla dodržovat aspoň základní kulturu vyjadřování. Budeme publikovat takové příklady firemní komunikace, kde neschopnost jejího tvůrce či zadavatele překročila míru jazykové či jiné normy. Snad to přispěje ke kultivaci okolí nás všech.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.2. 2011