Aristofanes byl tmář

13. 10. 2010 / Boris Cvek

Kromě toho, že historické paralely jsou vždy riskantní a měly by dávat prostor i pro uvážení změněných podmínek, které mohou zcela zásadně odlišovat dvě jinak podobné historické situace, nemohu s Chrisem Hedgesem souhlasit, že by Aristofanés zastával demokratické a osvícenské hodnoty. Aristofanés byl lidový konzervativec a tmář, který oproti takovému Aischylovi (Prométheus) nevěřil v sílu rozumu a v rouhačské myšlení iónské filozofie.

Aristofanovy Oblaky se podílely na rozpoutání tmářské kampaně proti Sókratovi, jež skončila Sókratovou popravou. Nechci říci, že by Aristofanés byl opravdu nebezpečný člověk, byl spíše jen výrazen tehdejšího úpadku Athén, které se štěpily mezi konzervativní demokracií a konzervativní prospartskou orientaci ve smyslu Platóna a athénské aristokracie. Nepochybuji o tom, že naše společnost stojí také na rozhraní epoch, ale těžko to může být lidový konzervatismus, který nás spasí. Athény se nepodařilo zachránit ostatně ani za cenu popravy Sókrata a pro rozvoj moderní společnosti se ukázal klíčovým návrat k myšlení atomistů, relativistů, sofistů a novátorů, které by Aristofanés považoval za nebezpečné rouhače, matoucí obyčejný lid.

Dovolím si ještě malou poznámku k tomu, že v USA je tolik lidí bez zdravotní péče (je to však diskutabilní tvrzení, jak jsem psal už dříve v článku "Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu". V zajímavé knize (Daniel Callahan: Taming the Beloved Beast, Princeton Univ. Press 2010), recenzované pozitivně v časopise Science z 30. dubna, tvrdí jeden z předních odborníků na problémy zdravotnictví (prezident The Hastings Center), že americký zdravotní systém a dokonce americký národ zbankrotuje kvůli samoúčelným a příliš drahým inovacím technologií. Podle něj by stačilo dát náhubek technickému "pokroku" ve zdravotnictví (čili platit opravdu jen to, co přináší za dané peníze adekvátně velké zlepšení péče) a našlo by se dost peněz na základní péči pro všechny nepojištěné Američany zdarma.

Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu: ZDE

Můj krátký rozbor Aristofanových Oblak: ZDE

A delší rozbor Aischylova Prométhea: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 13.10. 2010