Zavirovaná veřejná diskuse

13. 10. 2010 / Bohumil Kartous

Nedávno jsem viděl na ČT zajímavý rozhovor s adiktologem Michalem Miovským. Pár dní poté jsem viděl na stejné televizi rozhovor s politologem Fareedem Zakariou, americkou novinářskou hvězdou (za obojí si ČT zaslouží pochvalu). Rozhovory měly něco společné. Michal Miovský mluvil mimo jiné o tom, že veřejná diskuse o drogách je krajně povrchní a neinformovaná, vychází ze zažitých stereotypů, které se omezují na zjednodušené představy a zjednodušené soudy. Fareed Zakaria (označovaný mimochodem za liberála, což je v české společnosti požadovaná sebeidentifikace, pozn. autora) sice nemluvil zdaleka o tomtéž, ale tím, co řekl, vlastně potvrdil a zobecnil Miovského slova. Mluvil o tom, jak je americká zahraniční politika absurdní, když se snaží místo kulturního vlivu používat vojenskou sílu, mluvil o tom, že tzv. Al-Kaida je vlastně více myšlenka než reálná teroristická síť, mluvil o tom, že jsme v daleko větším bezpečí, než by se mohlo z médií zdát. Vyjadřoval názory, které má -- paradoxně -- málokdo v českých médiích odvahu zastávat, protože bude stát proti tupé přesile velmi tendenčně uvažujících opinion makerů, kteří více hledí na uctívání historicko politického totemu než na příznaky skutečnosti, které z totemu přirozeně dělají kus trouchniviny.

An English version of this article is in CLICK HERE

V případě obou rozhovorů jsem si byl jist tím, že oba mluvčí, jak český adiktolog, tak americký politolog, odpovídají s velkou znalostí věci a s velkým porozuměním. Je však velmi frustrující uvědomit si, že tento přístup je spíše vzácný a že v českém veřejném prostoru je tvrdě zakořeněná určitá novodobá mytologie, která diktuje diskurs a poměrně houževnatě brání svému zpochybňování, což ovšem obnáší jednu nehezkou vlastnost -- o některých věcech se prostě nemluví...

Je stále více žádoucí zpochybňovat politicko mediální mýty, ať už se to týká drog nebo globální politiky, které se otrockým opakováním stávají "skutečnými" tématy. V této podobě je totiž reálně nebezpečným virem, který vede k demenci veřejné diskuse.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 13.10. 2010