Svět, ve kterém ne/chceme žít?

12. 10. 2010

V Praze bylo v nedělní podvečer zahájeno další Fórum 2000, tentokrát na téma "Svět, ve kterém chceme žít". Tato již tradiční společenská událost vychází z přesvědčení zakladatele Fóra, Václava Havla, že "dialog napříč národy, profesemi i náboženstvími má hluboký smysl." Fórum se zároveň představuje jako diskusní platforma, která je otevřená občanské společnosti. Proč tedy nevzít hozenou rukavici? O světě, v němž chceme žít, se přeci nemusí diskutovat jen na konferenčních fórech a večírcích. Že to jde, dokazuje i happening Koalice neochotných, která před vstupem do bývalého kostela svaté Anny, kde se konalo zahájení Fóra, rozdávala účastníkům letáky s níže uvedeným textem, píše Martin Hříbek a vysvětluje: "Koalice neochotných", vznikla ad hoc k Fóru 2000. Jako její oficiální tváře souhlasili být Jan Černý a Ondřej Slačálek.

An English version of this article is in CLICK HERE

Svět, ve kterém nechceme žít

Pod záštitou Václava Havla se koná další konference Fóra 2000. Vedle lidí, jichž si velmi vážíme, jako je sociolog Zygmunt Bauman nebo kritický novinář George Monbiot, svou účast na akci přislíbil také Paul Wolfowitz, český uhlobaron Zdeněk Bakala nebo neoliberální reformátoři Mirek Topolánek a Rudolf Zajac. Mottem celé akce je "Svět, ve kterém chceme žít".

Přišli jsme vás, její účastníky, přátelsky pozdravit, ale také vám říci, že toto není svět, ve kterém chceme žít. Protože toto není svět rovnosti a dialogu, ale svět, v němž se váleční zločinci a oligarchové oblékají do roucha mravnosti a filantropie.

Koalice ochotných

Václav Havel několikrát halasně podpořil války proti Srbsku, Afghánistánu a Iráku. Se svým morálním kreditem se jasně přihlásil k rétorice Bushovy vlády a zaštítil "koalici ochotných", která útok na Irák provedla. Dnes již víme, že válka byla založena na lžích - Václav Havel zve přesto na Fórum 2000 jednoho z jejích architektů, Paula Wolfowitze.

Reformy pro velký byznys

Klíčovým politickým tématem dnešní Evropy je útok na veřejné služby. Václav Havel pozval na Fórum 2000 jeho reprezentanty - např. Mirka Topolánka, bývalého českého premiéra proslulého cynickým politickým stylem, kontakty s pochybným byznysem a také neoliberálními reformami. Mezi ně patří i tzv. "rovná daň", která ve spojení s omezením plateb sociálního pojistného přispěla k tomu, že bohatší dnes platí do veřejných rozpočtů v ČR menší procento svých příjmů než nižší příjmové skupiny.

"Investor a filantrop"? Český oligarcha

Jako "investor a filantrop" vystupuje na konferenci Zdeněk Bakala. Jeden z největších českých podnikatelů a mediálních magnátů přitom figuroval v různých pochybných obchodech - nejznámějším je ten, v němž Bakala získal za netržní cenu 45 000 bytů v severovýchodní části ČR a následně porušil slib, který dal nájemníkům těchto bytů ohledně jejich prodeje za zvýhodněné ceny. Když jej sociálnědemokratický poslanec Lubomír Zaorálek nazval za toto jednání "gaunerem" a Bakala na něj podal trestní oznámení, Zaorálek soud vyhrál.

Bakala dodnes nezaplatil pokutu 30 miliónů, kterou mu stát vyměřil za nedodržení slibu. Zato ale před volbami 2010 věnoval 28,5 milionů Kč stranám současné pravicové vládní koalice. Jasně tím demonstroval rozdíl mezi obyčejnými občany, kteří mají pouze svůj jeden hlas, a mezi oligarchy, kteří mohou ovlivňovat politiku hlasy svých peněz. Bakala financuje vedle několika českých médií rovněž Knihovnu Václava Havla.

Jiný svět je možný

Nechceme žít ve světě, kde o okolnostech našich životů rozhodují peníze soudně uznaných "gaunerů" a v němž morální autority hostí architekty válek. Chceme žít v jiném světě - a tento svět už vzniká před našima očima. Ne ovšem na elitářských fórech, která poskytují prostor pouze některým hlasům. Vzniká v sociálních hnutích, tam, kde se lidé snaží čelit válkám, neoliberálním reformám, devastaci přírody, tam kde sílu jednoho každého hlasu nelze nahradit penězi nebo mediálním vlivem.

Dnešní Havel je pro nás intelektuálním reprezentantem konformismu, oné "koalice ochotných", ochotných přitakat tu válce, tu zájmům velkého byznysu.

Pro tuto výzvu jsme vytvořili Koalici neochotných - neochotných k podobnému přitakávání. Věříme, že nás bude přibývat.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 12.10. 2010