Bez jasných ekonomických pravidel to nepůjde, pane ministře

13. 10. 2010

Pavel Drobil a Kristýna Kočí představili svůj poslanecký návrh malé novely zákona o ochraně ovzduší. Zabývá se znečištěním z automobilové dopravy a částečně doplňuje administrativní nástroje k omezování průmyslových emisí. Ekologické organizace požadují, aby ministr Drobil předložil celý nový zákon o ovzduší připravený již jeho předchůdci. Ten by především reformoval poplatky za znečišťování tak, aby je neplatili menší znečišťovatelé, ale pouze ti velcí. Vyšší poplatky by velké průmyslové podniky transparentně motivovaly k investicím do moderních šetrných technologií a chránily zdraví lidí před škodlivými emisemi.

Poslanci Drobil (ODS), Lukša (TOP O9) a poslankyně Kočí (VV) předložili malou novelu zákona o ochraně ovzduší, která především umožní obcím zavést tzv. nízkoemisní zóny k regulaci dopravy. Tento dobrovolný nástroj je užitečný, zabývá se ale jen jednou ze tří hlavních příčin znečištění a není známo nakolik jej budou obce využívat. Nízkoemisní zóny navíc podle návrhu mohou být uplatněny teprve až po roce od jejich vyhlášení obcí. V příštích dvou zimních sezonách se tedy občanům od smogu z dopravy nijak neuleví.

Hlavním zdrojem prachového znečištění v nejpostiženějším Moravskoslezském kraji není doprava, ale velký průmysl. Ekologické organizace proto již koncem září požádaly poslankyně a poslance, aby u ministra Drobila urgovali urychlené předložení nového zákona o ovzduší, který by chránil zdraví lidí před škodlivými emisemi z velkých průmyslových podniků. Nový zákon loni ministerstvo životního prostředí dokončilo, úřednická vláda jej nestačila projednat. Zákon by zrušil poplatky pro menší zdroje a výrazně je zvýšil těm velkým, což mimo jiné koresponduje s ideou ministra "zaměřit se na velké znečišťovatele a nepostihovat zbytečně ty malé". Ekologické organizace považují takovou cestu omezování emisí z velkých průmyslových podniků za velmi efektivní, proto trvají na tom, aby ministr návrh nového zákona urychleně předložil.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 13.10. 2010