Nejde o rasismus, je to "postoj k různým národnostem"

11. 10. 2010

Některé popisované situace se mohou přihodit i Čechovi navracejícímu se zpět do EU, např. při přechodu ukrajinsko-slovenských hranic: na slovenské straně hranic ve Vyšném Německém stálo cca 12 osobních aut, jejich odbavení Slováky trvalo skoro 2 hodiny (na ukrajinské cca 10 minut). Jel jsem autem s ukrajinskou SPZ a prohlíželi vše, včetně ruksaků. Bylo to velmi podobné tomu, co pamatuji z předešlého režimu. Švédská celnice, která tam byla služebně přítomna, byla z mé otázky na podobu kontroly rozpačitá, píše čtenář, který se podepsal jako "Jan".

Odjeli jsme z celnice, projeli Vyšným Německým a za ním, tedy asi 1 km od přechodu, byla znovu kontrola, tentokrát v podobě slovenské celní správy. Celník byl opět velmi rozpačitý, když zjistil, že mluví s Čechem. Osazenstvo auta - Ukrajinci, kteří mne v noci přibrali- mne ujišťovali, že tento způsob jednání na slovenské straně přechodu je běžný.

Jiný příklad: namátkové prohlídky vozů s českou SPZ bavorskými celníky.

V obou případech se určitě nejedná o rasismus, ale o dělení občanů na různé kategorie, a to s posvěcením úřadu.

Podobný je, domnívám se, i postoj mnohých Čechů k různým národnostem, o rasismus ale nejde.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 11.10. 2010