Nečas neví, co mluví

11. 10. 2010

Pročetl jsem článek "Do důchodu v sedmdesáti!" od J. Bati. Mlátit prázdnou slámu je sice hezké ale co takhle jít na podstatu věci? píše Ivo Patta.

Základní problém pana předsedy vlády s důchodovou reformou spočívá v tom, že není schopen zhodnotit význam informací, které sám přednesl.

Pan premiér P. Nečas například říká:

- Stáří není pojistná událost, přestože v průběžném systému používáme termínu pojištění, pojistná sazba a podobně.

- Vytvořit ... vůči generacím dnešním čtyřicátníkům a mladším, kteří řekněme si otevřeně, platí v rámci průběžného systému penzi stávajícím penzistům.

Pokud by byl pravdou opak, a pan premiér by dokázal plně zhodnotit význam svých vlastních slov, neměl by být například problém s nálezem Ústavního soudu v Brně dotýkajícího se zásluhovosti v průběžně financovaném důchodovém systému? Nález ústavního soudu by Nečas musel vyhodnotit jako neadekvátní a dále by se jím ve svém projevu vůbec nezabýval, natož aby mluvil v souladu s nálezem ústavního soudu o nutnosti zvýšení zásluhovosti vyplývající z plateb na důchodové pojištění.

Zásluhovost v I. důchodovém pilíři již z principu nemůže plynout z mých plateb na důchodové pojištění. Tím jsem jen financoval, v době své ekonomické aktivity, důchody svých rodičů. Na podporu svého tvrzení mohu uvést, že Česká správa důchodového zabezpečení (ČSSZ) vypočítává důchody z individuálních kont, na kterých není ani jedna koruna vkladu. Ano, konto každého z nás u ČSSZ bez výjimky je nulové. Vyplývá to právě z toho, co řekl pan premiér P. Nečas. Ještě jednou jej ocituji: ... "kteří řekněme si otevřeně, platí v rámci průběžného systému penzi stávajícím penzistům".

Proto jediným reálným vkladem, který mohu jako ekonomicky aktivní občan učinit do I. důchodového pilíře, jsou dobře vychované děti, budoucí plátci daní. Jen naše děti financují naše důchody.

Fakt, že naprosto falešnou zásluhovost, vyplývající z plateb na důchody rodičů, ještě podpořil Ústavní soud v Brně, jen znamená, že soudci neměli dostatek relevantních informací. Jejich nález je proto v přímém rozporu s výrokem německého ústavního soudu ze dne 7. 7. 1992 ve věci nazvané "Trümmerfrauenurteil", ve kterém soud zavázal spolkovou vládu k povinnosti činit veškeré další kroky v sociální oblasti ve prospěch rodin s dětmi.

(Proces, ve kterém bylo prokázáno, že žena pracující jako myčka v hotelu, která vychovala 9 dětí, by dostala 250 DM důchodu měsíčně, zatímco její dobře vychované, pracovité děti odváděly ze svých příjmů do systému sociálního zabezpečení měsíčně celkem 8000 DM).

Ano, náš pan premiér, v rozporu se svými slovy, vidí zásluhovost tam, kde ve skutečnosti žádná není a být nemůže, protože to zcela principiálně odporuje systému, jakým je I. důchodový pilíř v praxi financován. Je to pro nás všechny nebezpečná slepota, která vede pana premiéra P. Nečase k principiálně falešnému řešení důchodové reformy a nás všechny k stále vyššímu zdanění pracujících občanů i firem a následnému podlamování konkurenceschopnosti naší ekonomiky.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 11.10. 2010