FIASKO:

Film a doba v angličtině: "My ďývat na fylmy"

12. 7. 2010 / Jan Čulík, Ema Čulík

Na filmovém festivalu v Karlových Varech se novinářům a lidem z filmového průmyslu zadarmo rozdávalo zvláštní "anglické" vydání časopisu Film a doba. Šlo o neuvěřitelné fiasko - časopis je totiž vytištěn v jakémsi jazyce, který angličtinu připomíná jen dost vzdáleně.

Píšu o tom proto, že považuju za další z mnoha, velmi znepokojujících, důkazů, jak nesmírně obtížné je - dvacet let po pádu komunismu - pro interní český kulturní diskurs proniknout do vnějšího světa. (Přitom anglické stránky Festivalového deníku vycházejícího péčí deníku Právo v Karlových Varech jsou po jazykové stránce naprosto perfektní - ty stránky ovšem píší a redigují většinou rodilí angličtí mluvčí.)

Chudáci redaktoři Filmu a doby zadali překlad svého zvláštního čísla do angličtiny pražské "překladatelské" agentuře (číslo "přeložila" agentura Transligua, s.r.o., Senovážné nám. 5/1463, Praha 1) a peníze, které agentuře za to zaplatili, byly vyhozeny do vzduchu - agentura vyprodukovala naprostý zmetek. V příloze uvidíte jen jednu stránku s označenými chybami. Tak je ovšem přeloženo celé vydání.

Kromě toho, že číslo bylo přeloženo do jazyka, který se jen vzdáleně podobá angličtině, je jeho celková editace nepořádná. Už první anglická věta v tiráži "Financialy (sic!) supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic" obsahuje hrubou chybu - slovo "financially se píše s dvěma "l". Ministerstvo kultury by mělo požadovat vrácení peněz za výrobu tohoto zmetku.

Ale i dál: V textu článků jsou chyby, které by se snad při pečlivé editaci nemohly vyskytnout ani v české verzi časopisu. Co si například pomyslet o této větě (str. 10)

Tomáš Řehořek, who graduated from the Zlín Film School (born 1987)

v překladu:

Tomáš Řehořek, který absolvoval Zlínskou filmovou školu (narozena? r. 1987) - když dáte to "born 1987" až za tu filmovou školu, datum se v textu nutně vztahuje k té filmové škole, ne k Řehořkovi.

John Grierson není "Angličan" (str. 16), ale slavný skotský dokumentarista, zakladatel moderního britského dokumentárního filmu. To by ve Filmu a době tedy mohli vědět. V nejlepším případě může být charakterizován jako "Brit", nikdy ale "Angličan".

V (obsahově i tak poněkud sporném) článku Jaroslava Vanči "Symbolic Meaning of Kawasaki's Rose" (str. 64) se mluví anglicky o "týmu" Hřebejk - Jarchovský. Angličtina má jednu pozoruhodnou vlastnost - prosvětluje formulace a zjasňuje uvažování. V angličtině se nedá říct, že Hřebejk - Jarchovský jsou "tým". Je to dvojice tvůrců, nikoliv "tým". Tým má v angličtině víc než dva členy, a když o tomu budeme uvažovat, zjistíme, že to vlastně platí i v češtině. Že i česká formulace, na niž je překlad otrocky závislý, je vlastně pochybná.

Zoufalecký překlad zvláštního vydání Filmu a doby se prohřešuje proti základnímu principu jakéhokoliv překládání. Výrok, který překládám, musím přeložit do druhého jazyka pomocí idiomů a výrazů, které se používají v tom druhém jazyce, nemohu si vymýšlet vlastní idiomy či otrocky překládat podle výchozího jazyka, tedy zde češtiny. "Mluvící hlavy" se neřeknou anglicky "speaking heads", ale "talking heads". (str. 16). Slovo "anti-illusive" či "anti-illusiveness" v angličtině vůbec neexistuje, to si překladatelé vymysleli podle českého výrazu "anti-iluzívní" (str. 16). Atd.

A potom to překládání těch typických českých "keců". Jestliže autor v češtině namísto "vyučování" použije termínu "vzdělávací aktivity", do angličtiny se to prostě nedá přeložit jako "educational activities" (str. 16) - to má být něco jako, že se vyjde před školu a žáci a učitel se před vyučováním chvíli drží za ruce? :)

Co si pomyslet o formulaci v článku o Kawasakiho růži:

"Their latest film is simply better than the preceding one, etc." (str. 64)

"Jejich nejnovější film je prostě lepší než předchozí, atd."

A takhle bychom mohli pokračovat dlouhé hodiny. CELÉ to anglické číslo je špatné

Bylo by to komické, kdyby to nebylo tak smutné.

Je pozoruhodné, že redaktory Filmu a doby nenapadlo předložit tento překladatelský paskvil před vytištěním nějakému - libovolnému - anglickému rodilému mluvčímu. Vznikla ostuda.

Namátkou uvádíme jedinou stránku z "anglického" vydání Filmu a doby, jak vypadá po revizi rodilým anglickým mluvčím. Tak by bylo zapotřebí přepsat celé vydání.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 12.7. 2010