ČR má jedno z nejmenších zadlužení ve světě

12. 7. 2010 / Václav Adam

Vznikající pravicová vláda ODS, TOP 09 a VV má jako svou hlavní prioritu zastavení zadlužování. Počítá s vyrovnaným rozpočtem od roku 2016. Zda se jí podaří tento plán splnit, ukáže až čas. Já si myslím, že nikoliv. Česká republika má jeden z nejnižších veřejných dluhů ve světě. Proto bychom se měli soustředit spíše na ekonomický růst a zaměstnanost. A vyrovnat státní finance až v roce 2020.

An English version of this article is in CLICK HERE

Co by dnes udělal John Maynard Keynes, jeden z největších světových ekonomů? (Je už dávno po smrti, jeho myšlenky jsou však stále živé). Určitě by vládě nedoporučil škrty v investičních výdajích. Nedoporučil by ani snižování mezd státních zaměstnanců. Snížení mzdových prostředků ve veřejné sféře je dobrá věc, ale cílem by mělo být zefektivnění státní správy a nikoliv zalátání děr v dnešním rozpočtu. V současné době by to vedlo a) k omezení poptávky b) ke zvýšení nezaměstnanosti a tedy k většímu tlaku na sociální systém. J. M. Keynes by naopak doporučil zavedení progresivního zdanění s cílem dostat více peněz do reálné ekonomiky. Vláda by měla výnos z progresivního zdanění použít na veřejné investice, a to investice s vysokým multiplikačním efektem, jako je bytová výstavba či budování infrastruktury.

"Kdyby ministerstvo financí naplnilo staré láhve bankovkami, zakopalo je přiměřeně hluboko v opuštěných uhelných dolech, které by potom byly zasypány až k povrchu odpadky, a ponechalo by pak soukromému podnikání, aby podle dobře osvědčených zásad laissez-faire znovu tyto bankovky byly vykopány ze země, nemusela by již existovat nezaměstnanost a nepřímo by se to odrazilo pravděpodobně tak, že by se reálný důchod společnosti, jakož i její kapitálové bohatství patrně podstatně zvýšily. Bylo by ovšem mnohem rozumnější stavět domy apod., ale brání-li tomu politické a praktické obtíže, je předcházející prostředek lepší než nic." (Obecná teorie, kap. 10, str. 144-145)

Užitečné by bylo zvýšit čerpání evropských fondů zlepšením pravidel. Je možno uvažovat o ekologických investicích, jako je výstavba čističek odpadních vod apod. To, co by bohatí lidé ztratili progresivním zdaněním, to by jim vykompenzoval růst akcií vlivem hospodářského oživení. Nižší vrstvy by těžily ze snížení nezaměstnanosti. Střední třída by vydělala na růstu platů vlivem zrychlení ekonomického růstu.

Keynesovo dílo přineslo revoluci v chápání ekonomické teorie, jeho úvahy vyústily v Rooseveltův "New Deal" pro řešení světové hospodářské krize z 30. let. "New Deal" má řadu kritiků, ale podle některých hlasů zabránil nástupu fašismu v USA.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 12.7. 2010