Já jsem se také rozčílil

5. 4. 2010 / Jan Kadubec

Nedá mi to, abych nereagoval několika poznámkami na text pana Přemysla Janýra - Obžaloba koho?

Můžu hned odpovědět - je to obžaloba takových lidí, jako je pan Janýr! Jsou to lidé, kteří nemají problémy ohledně vlastnictví výrobních prostředků. Výrobní prostředky patří těm, kdo je vlastní, a vůbec není důležité, jak onen vlastník k výrobním prostředkům přišel, zda dědictvím nebo loupeží, krádeží nebo podvodem. Jednou prostě výrobní prostředky má, a soukromé vlastnictví je přece posvátné a nedotknutelné. Pokorně se skloňme před realitou. Kdyby chtěl někdo uloupit ono dříve uloupené, chová se nemorálně, a neuznává náboženská přikázání (a je asi potřebné a nutné zavřít ho doživotně do vězení).

Pan Janýr píše: "...spory o vlastnictví výrobních prostředků považuji za zavádějící a kontraproduktivní ztrátu času, jejímž jediným smyslem je zdůvodnit, že majetek se správně má nacházet v našich rukách, a že je tedy zcela v pořádku, když ho jeho vlastníkům sebereme. A to definitivně není cesta ke společnosti, ve které by se dalo žít."

Vrácení toho, co bylo ukradeno, považuje pan Janýr z řady důvodů za "nejnešťastnější ze všech možných kroků". Co je ukradeno, je prostě ukradeno, s tím se nedá nic dělat. Navíc je to po dvou letech promlčeno, tak co! V takové společnosti by se panu Janýrovi líbilo žít. Zato ve společnosti, kde by se mělo vrátit ukradené, by se mu žít nelíbilo. Jeden má rád vdolky, druhý holky, proč ne, máme svobodu výběru.

Prý "jde v prvé řadě o peníze s příslušnými důsledky pro budoucnost". Probůh, a o co jiného by mělo jít než o peníze? O morální zásady? o křesťanskou lásku? či o umělecký a sportovní výkon? Jaké důsledky to bude mít pro budoucnost není uvedeno, ač takový názor by byl určitě zajímavý.

Pan Janýr uznává, že se u nás kradlo ve velkém, ale kradlo se dle platných zákonů, takže se s tím nedá hnout a napravit to nelze. Prý jsme byli hlupáci a důvěřovali jsme odborníkům. To myslí pan Janýr fakt vážně? Jsme tedy národ hlupáků - něco podobného jsme slyšeli i od expresidenta. Není to pravda, všichni jsme jenom bezmocně hleděli na to drancování za bílého dne. To jsme měli vzít do rukou vidle a cepy?

Ta vsuvka o trvale udržitelné rovnováze snad měla být v nějakém jiném pojednání, zde je nepatřičná.

Líbí se mi ale tato jeho věta: "Každá stabilní společnost bez ohledu na kulturní a civilizační provenienci musí plnit některé základní funkce. V zásadě musí zajistit existenční jistotu všech svých členů, ochranu slabších před silnějšími, zabránit získávání prospěchu na úkor druhých a vytvořit a udržovat systém pravidel, která její členové přijímají za své a na jejichž platnost a vymahatelnost se mohou spoléhat." To jakoby pan Janýr opsal z Marxe!

"Socialismus i kapitalismus výše uvedené neplní, ba spíše rozvrací." S tím souhlasím, ale nebylo by na škodu, kdyby pan Janýr srovnal v jaké míře to plnil onen tzv. čtyřicetiletý socialismus a v jaké míře to plní po dvacet let demokracie.

Pan Nevařil prý chce posílit moc politické elity, stejně jako president Klaus. Ale to nikde v textu pana Nevařila nenacházím! Nenašel jsem tam ani představu o tom, že "stále komplexnější problémy mohou řešit úzké skupinky odborníků vybavené patřičnými pravomocemi".

Pan Janýr má ovšem řešení a je přesvědčen, že "společnost musí včas rozpoznat hrozící rizika, nabídnout proti nim účinná a adekvátní řešení, kvalifikovaně a v širokých souvislostech posoudit jejich dopady, vybrat z nich optimální a ta důsledně realizovat. To jsou ovšem výzvy pro celou společnost a ne pro elitární skupinky odborníků. Nehledě k tomu, že se z největší části jedná o rozhodování hodnotová a na hodnoty žádné odborníky nemáme, ty jsou výsledkem diskursu a konsensu celé společnosti."

To jsou překrásné ale naprosto bezobsažné věty. Co se tím vlastně myslí? Co je to ta výzva pro celou společnost? Vždyť výše psal pan Janýr, že jsme společnost hlupáků, a že pouze někteří, a bylo jich docela málo, byli šikovní a kradli legálně. No a to je ta dnešní elita. A jaké výsledky přinese diskurz hlupáků s elitou?

Janýrovi se nelíbí pojem lid, raději má občanskou společnost - proti gustu žádný dišputát.

Takže tato občanská společnost se musí dohodnout na tom, co jsou hodnoty a co nejsou hodnoty, jinak řečeno hlupáci se musí dohodnout s elitou, a teprve potom budeme vědět, co je to hodnota, a co je pahodnota. Referendum být nemůže, neboť tam by jasně zvítězili hlupáci.

Občanská společnost - co to vlastně je? Tak samozřejmě do občanské společnosti patří třeba disidenti a Chartisté (jsou morálně na výši), potom lidskoprávní organizace jako např. Člověk v tísni, charitativní organizace, svazy průmyslníků, svazy majitelů činžovních domů, svazy toho či onoho, neziskovky...

Do občanské společnosti ale nepatří třeba odbory, neboť vnášejí do společnosti nesoulad a málem třídní boj (nejlépe by bylo zrušit je), do občanské společnosti nepatří ani bezdomovci (sami se vyloučili ze slušné společnosti), nepatří tam ani nezaměstnaní (protože jsou líní a chtějí pouze podporu, žijí na úkor společnosti), a vlastně do občanské společnosti by neměli patřit ani důchodci (ubírají mladým), a určitě najdeme i další skupiny nepatřící do občanské společnosti.

Pan Janýr tvrdí, že "Právní jistota ovšem nezbytně patří k mimoekonomickým hodnotám stojícími nad ekonomickými." No to je mi moudrost! Právo stojí vysoko nad ekonomickými hodnotami, je tak vysoko, že dosahuje nebes, a z těch výšin skutečně nelze vidět jakési hmotařské prkotinky, jako třeba nezaplacené mzdy a převádění hmotných statků tam či onam.

No a tohle následující o televizi Nova si mohl pan Janýr odpustit: "Jeho (Nevařilův) tým odborníků by ale v podobné situaci nejspíše vyhlásil mobilizaci a odvelel armádu do pohraničních opevnění. Důvod? Zdravé národně třídní cítění. Okradený je v tomto případě cizácký kapitalista."

Ano, my hlupáci občané jsme to bez mrknutí oka zaplatili, neboť právo se kamsi v té době zatoulalo a nebylo přítomno (možná bylo právě na návštěvě u Pánaboha).

Pan Janýr chce vytvořit zodpovědný designu společnosti. Vytvářet ho bude pan Janýr se spolupracovníky? Podmínkou je schopnost žít a spolupracovat s druhými, neboli sociální inteligence. (Když nebudou chtít spolupracovat, když budou blbí, donutíme je, samozřejmě demokraticky!) Také je nutná kooperace, participace, solidarita, rovnoprávnost či občanská společnost - ale pane Janýre, tyto pojmy jsem slýchával v dobách totality!

Pan Janýr nařkl pana Nevařila z "řady populistických prvků". Populismus - co to je? Každá z našich politických stran se dušuje, že každá jiná strana používá populistická hesla, z čehož vyplývá, že populismus je nejrozšířenější všeobecnou formou předvolebního boje každé strany. Pojem populismus, jak je vidět, ztratil naprosto svůj dřívější význam, když populisté jsou všichni.

Závěrem pan Janýr vyjmenoval (holt znalec historie se nezapře), co všechno jsme my Češi ukradli. My Češi, tedy i já, můj soused, moji známí... Stojí za to, zopakovat to. "Ukradené majetky ruského carského pokladu, rakouských podniků, šlechty, církve a velkostatkářů, Židů a Cikánů, bank a klíčového průmyslu, Němců, živnostníků, kulaků, odpůrců režimu, emigrantů či zahraničních investorů nám bohatství nejen nepřinesly, ale v důsledcích ubraly.

My vůbec nejsme schopni vrátit, co jsme v minulosti nakradli, protože jsme to už dávno prošustrovali." Takže co zbývá? No šetřit, šetřit, šetřit a už nadále nic neprošustrovávat. To je geniální řešení, co? Však to taky vymyslel Kalousek.

Potom vznikne společnost ve které by se dalo žít. "Hlavní překážkou na ní jsme my sami s našimi z minulých neosvědčených režimů převzatými vzorci myšlení." Takže na minulost zapomeňme a "Vpřed směle soudruzi spějme".

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 2.4. 2010