Vláda ODS okradla Čechy o miliardy korun a zabránila vzniku tisíců pracovních míst

2. 4. 2010 / Lubomír Zaorálek

Podle zprávy Evropské komise vyčerpala Česká republika k září 2009 pouze 21,6 % z dostupných evropských dotací.

Naprostá neschopnost vlády ODS při čerpání dotací z fondů Evropské unie v nedávné minulosti zapříčinila, že Česká republika: obce, města, neziskové organizace a de-facto celá společnost přišla o stovky miliard korun, které mohla získat z fondů dotovaných Evropskou unií. Tyto prostředky mohly vytvořit tisíce nových pracovních míst po celé ČR, zabránit krachu podniků postihnutých krizí a zmírnit dopady finanční krize na všechny občany České republiky.

Do konce roku 2009 nevyčerpala Česká republika ani prostředky, které pro ni byly vyčleněny na roky 2007 a 2008. Do České republiky tak prozatím z evropských fondů putovalo zhruba 140 miliard korun. Česká republika se tak díky neschopnosti bývalé vlády ODS dostala na ostudné 20. místo z celkových 27 členských zemí. Za vlády ODS bylo v letech 2007 a 2008 dokonce vyčerpáno asi pouze 5 miliard korun. Zbývající zdroje za necelý rok získala pro Českou republiku až Fischerova úřednická vláda. Sociální demokracie oceňuje proaktivní přístup premiéra Fischera a jeho kabinetu. Stejně jako premiér Fischer, i ČSSD považuje za důležité, čerpat fondy EU na maximum a přinést tak do České republiky prostředky pro boj s krizí.

Vzorem by mohla být Belgie, která ve stejném období vyčerpala 61,1 % prostředků. V případě České republiky by to představovalo více než 400 miliard, tedy oproti reálnému stavu rozdíl více než 260 miliard korun. Kdyby vláda ODS vyvinula snahu aspoň jako vláda belgická, mohla Česká republika získat dalších 260 miliard korun. Tyto prostředky mohly být použity pro vytvoření tisíců pracovních míst. Česká republika by se tak nyní nemusela potýkat s 10% nezaměstnaností. Investování těchto prostředků mezi české občany a firmy by přineslo zpět do státního rozpočtu finance v podobě spotřebních daní, DPH a další řádově miliardy korun a vytvořilo tisíce pracovních míst.

Podle měsíční monitorovací zprávy za únor 2010 je čerpání České republiky v 6 operačních programech dokonce ještě pod 5 %. A to po 38 měsících možného čerpání vládou ODS. U všech těchto programů hrozí reálné vrácení prostředků z fondů EU do Bruselu.

  • operační program Výzkum a vývoj pro inovace -- v gesci MŠMT (0,6% čerpání z celkové alokace)
  • Integrovaný operační program -- v gesci MMR (2,9%)
  • operační program Lidské zdroje a zaměstnanost -- v gesci MPSV (3,4%)
  • operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -- v gesci MŠMT (3,8%)
  • operační program Životní prostředí -- v gesci MŽP (4,7%)

V případě operačního programu Věda a výzkum pro inovace vracení prostředků téměř hraničí s jistotou.

ODS měla možnost oddálit příchod krize a zmírnit její dopady. Prostředky z fondů EU byly určeny pro celou českou společnost a ekonomiku. Neschopnost vlády ODS však znemožnila jejich čerpání. Všech 10,5 milionu občanů ČR tak kvůli vládě ODS přišlo o šanci zvýšit svou životní úroveň. Desetitisíce občanů přišly o zaměstnání kvůli nezodpovědné péči vlády ODS o občany ČR. Za to, že nyní všichni pociťujeme jejich nedostatek, musíme vinit ty, jež jsou za to zodpovědní. A odpovědnost musí převzít celá ODS.

Autor je místopředseda ČSSD

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 2.4. 2010